Advocaat (staats en bestuursrecht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een advocaat staats- en bestuursrecht is een specialist op het gebied van het geldende staats- en bestuursrecht en op het gebied van bestuursprocesrecht. Een ander woord voor staats- en bestuursrecht is ook wel publiekrecht. Binnen het zogenaamde publiekrecht zijn alle regels omtrent de onderlinge verhoudingen tussen burgers en de overheid opgenomen. Staats- en bestuursrecht is niet heel gemakkelijk te omschrijven omdat staats- en bestuursrecht weer betrekking kan hebben op verschillende vakgebieden zoals staatsrecht, bestuursrecht, fiscaal recht en het strafrecht. Staats- en bestuursrecht komt dan ook in veel verschillende rechtsgebieden voor. Het beroep advocaat staats- en bestuursrecht moet vrij algemeen gezien worden, omdat een advocaat staats- en bestuursrecht ook weer gespecialiseerd kan zijn binnen verschillende rechtsgebieden. Het werken binnen het strafrecht als advocaat kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het werken als bestuursrecht advocaat, ondanks dat beide disciplines wel toebehoren tot staats- en bestuursrecht. Bestuursrecht omschrijft de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Een burger kan bijvoorbeeld te maken krijgen met bestuursrecht als een gemeente van menig is dat iemand illegale handelingen uitvoert of heeft uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van een bouwwerk waarvoor de betreffende persoon geen vergunning heeft. In dit soort gevallen krijgen mensen te maken met bestuursrecht, dat weer een onderdeel is van staats- en bestuursrecht. Het raadplegen van een advocaat staats- en bestuursrecht is in veel gevallen belangrijk en is in sommige gevallen ook verplicht.

Staats- en bestuursrecht moet dus heel breed gezien worden omdat staats- en bestuursrecht binnen veel rechtsgebieden van toepassing is. Wanneer mensen bijvoorbeeld iets bouwen zonder toestemming van de gemeente kan de eigenaar of overtreder problemen verwachten met de gemeente. Als de gemeente eenmaal geconstateerd heeft dat er iets illegaal gebouwd is zal de gemeente gaan handhaven. Voordat de ambtenaar een besluit neemt zal er eerst gekeken worden of er sprake kan zijn van legalisatie. Als dat niet het geval is kan de gemeente een burger bestuursdwang of een last onder dwangsom opleggen. Hiertegen kan de burger een zienswijze indienen voordat de gemeente een definitief besluit neemt. Bestuursrecht kan al snel heel ingewikkeld worden voor burgers, omdat bestuursrecht in de meeste gevallen betrekking heeft op het ontvangen van ingewikkelde brieven die vol staan met juridische termen. Dit soort bestuursrechtelijke brieven zijn dan ook voor veel burgers niet even duidelijk. Het is daarom erg belangrijk om gebruik te maken van een advocaat staats- en bestuursrecht om verdere problemen te voorkomen.

Ook is het mogelijk om het geschil met de betreffende gemeente voor te leggen aan de bezwarencommissie die dan een advies geeft aan de gemeente. Hierna kan de gemeente het besluit handhaven of aanpassen volgens het advies van de bezwarencommissie. Ook tijdens de hoorzitting van een bezwarencommissie kan een advocaat staats- en bestuursrecht een belangrijke rol spelen, omdat de bezwarencommissie zal luisteren naar sterke en goede argumenten. Mensen die het niet eens zijn met het uiteindelijke besluit van de gemeente kunnen vervolgens nog naar een bestuursrechter stappen.

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht moet heel breed gezien worden, omdat staats- en bestuursrecht binnen veel rechtsgebieden van toepassing is. In het kort kunnen we staats- en bestuursrecht ook wel omschrijven als alle regels die een goede democratische rechtsstaat mogelijk maken. Staats- en bestuursrecht heeft onder andere betrekking op de openbare orde, discriminatie, de zorg, veiligheid, milieu en onderwijs. Binnen alle vormen van staats- en bestuursrecht c.q. publiekrecht zijn er weer verschillende specialisten werkzaam die allemaal verantwoordelijk kunnen zijn voor specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een wethouder die over het onderwijs gaat, of aan een dijkgraaf die verantwoordelijk is voor het veilig houden van dijken.

Staats- en bestuursrecht studeren:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's verschillen per universiteit. De opleiding tot advocaat kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De opleiding rechtsgeleerdheid wordt doorgaans ook wel een studie rechten genoemd. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is nog vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag zal nemen. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zal je eerst een stage/opleiding moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat die dan optreedt als leermeester. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat.

Staats- en bestuursrecht is één afstudeerrichting van de master Rechtsgeleerdheid, die voornamelijk gericht zal zijn op nationaal en Europees recht en de invloeden van het Europese recht op ons nationaal recht. De studie zal doorgaans één jaar in beslag nemen. In deze afstudeerrichting komen staatsrecht en bestuursrecht samen. Als jurist of aspirant advocaat met de specialisatie Staats- en bestuursrecht kan je voor verschillende soorten overheden en bedrijven werkzaam zijn. Het is een denkfout dat alle juristen Staats- en bestuursrecht bij gemeentes terecht komen na hun studie. Er zijn naast gemeentes veel semioverheden die juristen Staats- en bestuursrecht in dienst hebben, zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en bijvoorbeeld toezichthouders. Maar ook grote bedrijven kunnen een jurist of advocaat Staats- en bestuursrecht in dienst hebben, zoals een advocatenkantoor of bedrijven die met ingewikkelde vergunningen te maken hebben om subsidies los te kunnen krijgen vanuit Europa. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Als advocaat ben je doorgaans werkzaam voor een advocatenkantoor of werkzaam als zelfstandig ondernemer binnen je eigen praktijk. Advocaten komen ook bij andere bedrijven en instellingen voor, zoals grote bedrijven of het Ministerie van Justitie. Er zijn in Nederland overigens ongeveer 17.000 beëdigd advocaten werkzaam.

Competenties advocaat

Als advocaat moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het zelfstandig kunnen werken op een accurate wijze, het goed kunnen communiceren en beargumenteren, het kunnen analyseren, adviseren en overtuigen. Ook zal je natuurlijk integer moeten zijn als advocaat. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je ook op de hoogte blijft door bijscholing te volgen. Als laatste zal je over een goed analytisch vermogen moeten beschikken, zodat je op een goede manier de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden zodat je resultaatgericht kunt werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief voor advocaten kan nogal verschillen per specialisatie of rechtsgebied. Daarnaast is het zo dat de studie rechtsgeleerdheid behoorlijk populair is en er veel afgestudeerde aspirant advocaten op de markt komen, waardoor de kansen op de arbeidsmarkt doorgaans beperkt zijn. De grotere advocatenkantoren hebben meestal voldoende aanvragen van aspirant advocaten en zijn dan ook zeer selectief. Ze zullen de beste aspirant advocaten uitkiezen. Over het algemeen zal het verkrijgen van werk als advocaat vroeg of laat zeker lukken. Wel kan het zijn dat je niet meteen bij de bekendste advocatenkantoren aangenomen zal worden, omdat de concurrentie nu eenmaal groot te noemen is. De doorgroeimogelijkheden als advocaat zijn beperkt en moeten gezien worden in het opbouwen van een goede naam binnen de advocatuur, zodat je de grotere en interessante zaken krijgt en mogelijk partner kan worden binnen een advocatenkantoor of maatschap. Maar natuurlijk kan je als advocaat ook doorgroeien tot rechter of officier van justitie, nadat je een aanvullende opleiding hebt genoten.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant advocaat. Een aspirant advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Mijnzzp.nl