Advocaat (staats en bestuursrecht)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een advocaat staats- en bestuursrecht is een door de wet beschermde vertrouwenspersoon, die zich gespecialiseerd heeft in staats- en bestuursrecht. Een ander woord voor staats- en bestuursrecht is publiekrecht. Publiekrecht heeft betrekking op de onderlinge regels tussen burgers en de overheid. Staats- en bestuursrecht is een breed rechtsgebied, omdat staats- en bestuursrecht onderverdeeld kan worden in verschillende specialisaties. Denk bijvoorbeeld aan staatsrecht, bestuursrecht, fiscaal recht en aan het strafrecht. Het beroep advocaat staats- en bestuursrecht moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat een advocaat staats- en bestuursrecht gespecialiseerd kan zijn binnen verschillende rechtsgebieden. Het werken binnen het strafrecht kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het werkzaam zijn binnen het bestuursrecht, ondanks dat beide disciplines wel toebehoren tot het staats- en bestuursrecht. Bestuursrecht omschrijft de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Een burger kan bijvoorbeeld te maken krijgen met bestuursrecht als een gemeente van mening is dat iemand illegale handelingen uitvoert of heeft uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een bouwwerk waarvoor een burger geen vergunning heeft. In dit soort gevallen krijgen burgers te maken met bestuursrecht, dat een onderdeel is van staats- en bestuursrecht. Als burgers iets bouwen zonder toestemming van de gemeente kan de eigenaar of overtreder problemen verwachten met de gemeente. Als de gemeente eenmaal geconstateerd heeft dat er iets illegaal gebouwd is zal de gemeente gaan handhaven. Voordat de ambtenaar een besluit neemt zal er meestal gekeken worden of er sprake kan zijn van legalisatie. Als dat niet het geval is kan de gemeente een bestuursdwang toepassen en bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen. Hiertegen kan de burger een zienswijze indienen voordat de gemeente een definitief besluit neemt.

Een advocaat staats- en bestuursrecht is dus gespecialiseerd in het publiekrecht, wat betrekking kan hebben op het staatsrecht, fiscaal recht, strafrecht en het bestuursrecht. Deze verschillende disciplines vragen meestal om gespecialiseerde advocaten, omdat bijvoorbeeld fiscaal recht niet zomaar vergeleken kan worden met bestuursrecht. Een advocaat-fiscaal recht heeft bijvoorbeeld te maken met cliënten die verdacht worden van fraude, of met cliënten die juridisch belastingadvies nodig hebben. Een advocaat strafrecht heeft te maken met cliënten, die verdacht worden van strafbare feiten, zoals een mishandeling. Een advocaat bestuursrecht heeft juist te maken met cliënten, die problemen hebben met een toezichthouder, provincie, waterschap of gemeente. Bestuursrecht kan al snel ingewikkeld worden voor burgers, omdat bestuursrecht in de meeste gevallen betrekking heeft op het ontvangen van ingewikkelde brieven, die vol staan met juridische termen. Dit soort bestuursrechtelijke brieven zijn voor de meeste burgers niet even duidelijk. Het is daarom belangrijk om gebruik te maken van een advocaat staats- en bestuursrecht om verdere problemen te voorkomen. In de meeste gevallen hebben burgers bij bestuursrecht ook de mogelijkheid om het conflict voor te leggen aan een bezwarencommissie. Ook tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie kan een advocaat staats- en bestuursrecht een belangrijke rol spelen, omdat de bezwarencommissie zal luisteren naar sterke en goede argumenten. Mensen die het niet eens zijn met het uiteindelijke besluit van de bezwarencommissie kunnen vervolgens nog naar een bestuursrechter stappen.

Staats- en bestuursrecht

Staats- en bestuursrecht moet breed gezien worden, omdat staats- en bestuursrecht binnen veel rechtsgebieden van toepassing kan zijn. In het kort kunnen we staats- en bestuursrecht het beste omschrijven als alle regels, die een goede democratische rechtsstaat mogelijk maken. Staats- en bestuursrecht heeft onder andere betrekking op de openbare orde, discriminatie, de zorg, veiligheid, milieu en onderwijs. Binnen alle vormen van staats- en bestuursrecht zijn er verschillende specialisten werkzaam, die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan burgemeesters die gaan over de openbare veiligheid, aan politieagenten die toezien op de openbare orde, en aan bouwinspecteurs die namens gemeentes alle bouwactiviteiten in de gemeente controleren. Eigenlijk hebben alle ambtenaren en politici te maken met staats- en bestuursrecht. Burgers hebben over het algemeen alleen te maken met staats- en bestuursrecht of als er conflicten ontstaan met de overheid. Denk bijvoorbeeld aan burgers die hun belasting niet betalen, aan burgers die dronken rijden, of aan burgers die zich niks aantrekken van de leerplicht. Staats- en bestuursrecht of publiekrecht heeft geen betrekking op privaatrecht. Privaatrecht heeft alleen betrekking op de onderlinge relatie tussen burgers.

Staats- en bestuursrecht studeren

Staats- en bestuursrecht is één afstudeerrichting van de master rechtsgeleerdheid, die voornamelijk gericht is op nationaal en Europees recht en de invloeden van het Europese recht op ons nationaal recht. De studie zal doorgaans één jaar in beslag nemen. In deze afstudeerrichting komen staatsrecht en bestuursrecht samen. Als jurist met de specialisatie Staats- en bestuursrecht kan je voor verschillende overheden en bedrijven werkzaam zijn. Het is een denkfout dat alle juristen Staats- en bestuursrecht bij gemeentes terecht komen na hun studie. Er zijn naast gemeentes veel semioverheden, die juristen Staats- en bestuursrecht in dienst hebben, zoals waterschappen, Rijkswaterstaat, provincies en toezichthouders. Maar ook grote bedrijven kunnen een jurist of advocaat Staats- en bestuursrecht in dienst hebben, zoals een advocatenkantoor, of bedrijven die met ingewikkelde vergunningen te maken hebben om subsidies los te kunnen krijgen vanuit Europa.

Staats- en bestuursrecht studeren:

Opleidingen tot advocaat

Wie een carrière ambieert als advocaat zal in eerste instantie de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid moeten volgen en afronden. De universitaire opleiding rechtsgeleerdheid is via de meeste universiteiten in Nederland te volgen. Wel kunnen de opleidingen en programma's per universiteit verschillen. De studie rechtsgeleerdheid kan bijvoorbeeld gevolgd worden aan de universiteit van Leiden, aan de rijksuniversiteit Groningen of in Utrecht. De bacheloropleiding rechtsgeleerdheid kent zes afstudeerrichtingen, namelijk: Nederlands recht, internationaal en Europees recht, IT-recht, fiscaal recht, notarieel recht en juridische bestuurskunde. Het eerste jaar van de bacheloropleiding is vrij algemeen en moet gezien worden als een belangrijk oriëntatiejaar, waarbinnen je vakken krijgt als privaatrecht, staatsrecht en strafrecht. Na de driejarige bacheloropleiding zal je beginnen aan de masteropleiding, die nog eens één tot twee jaar in beslag neemt. Na het afronden van de studie rechtsgeleerdheid ben je nog geen advocaat, maar jurist. Om als advocaat te mogen werken zul je eerst een stageperiode moeten volgen van drie jaar, onder begeleiding van een erkende advocaat. Na het afronden van stageperiode en de verplichte beroepsopleiding advocatuur kan je je aanmelden bij de Nederlandse Orde van Advocaten, zodat je ingeschreven kan worden als erkend advocaat. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende advocaat Staats- en bestuursrecht, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een advocaat werkzaam kan zijn

Een advocaat Staats- en bestuursrecht is over het algemeen werkzaam voor een advocatenkantoor of is werkzaam als ondernemer binnen een eigen advocatenkantoor. Daarnaast kan een jurist Staats- en bestuursrecht werkzaam zijn voor ministeries, lokale overheden of als bedrijfsjurist werkzaam zijn binnen het bedrijfsleven. De meeste advocaten Staats- en bestuursrecht zijn werkzaam voor een advocatenkantoor en hebben te maken met burgers en ondernemers, die op bepaalde manieren problemen hebben met de overheid.

Competenties advocaat

De belangrijkste competentie van een advocaat is de partijdigheid, omdat een advocaat aangemerkt moet worden als vertrouwenspersoon van cliënten. Daarnaast is het belangrijk dat je als advocaat over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s) en dat je op de hoogte blijft door bijscholing te volgen, omdat je te maken hebt met wet- en regelgeving. Vanzelfsprekend moet een advocaat ook over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Ook moet een advocaat beschikken over analytisch vermogen, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn bemiddelen, beargumenteren, onderhandelen, motivatie, beroepsgeheim, overleggen, samenwerken, luisteren, plannen, organiseren en stressbestendigheid. Vanzelfsprekend heeft een advocaat te maken met verschillende verplichte beroepscompetenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als advocaat

Het arbeidsmarktperspectief van een advocaat Staats- en bestuursrecht is goed te noemen. Zoals eerder omschreven is het rechtsgebied Staats- en bestuursrecht breed te noemen, waardoor een advocaat Staats- en bestuursrecht op verschillende manieren werkzaam kan zijn. De doorgroeimogelijkheden van een advocaat Staats- en bestuursrecht kunnen gezien worden in het worden van een partner of in het starten van een eigen advocatenkantoor. Vanzelfsprekend kan een advocaat Staats- en bestuursrecht een opleiding volgen tot rechter of bijvoorbeeld promoveren als wetenschapper.

Arbeidsvoorwaarden en salaris advocaat

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor een advocaat, omdat je voor verschillende bedrijven en overheden werkzaam kan zijn met hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wel is er op de website van de Nederlandse Orde Van Advocaten meer informatie te vinden over de arbeidsvoorwaarden als aspirant-advocaat. Een aspirant-advocaat verdient in het eerste jaar gemiddeld 2.200 euro bruto per maand, het tweede jaar 2.560 euro bruto per maand en het derde jaar 2.900 euro bruto per maand. Wat een volwaardig advocaat precies zal verdienen is lastig aan te geven, omdat er grote verschillen bestaan binnen de advocatuur. Maar over het algemeen zal een advocaat tussen de 2.500 en 9.000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van zijn leeftijd en verantwoordelijkheden binnen de organisatie. Er zijn natuurlijk ook specialistische advocaten te vinden, die een veelvoud van het genoemde salaris verdienen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat (staats en bestuursrecht)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat (staats en bestuursrecht) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl