Team Mijnzzp

Wat doet een Advocaat (staats en bestuursrecht)?

Een advocaat staats- en bestuursrecht is een door de wet beschermde vertrouwenspersoon, die zich gespecialiseerd heeft in staats- en bestuursrecht. Een ander woord voor staats- en bestuursrecht is publiekrecht. Publiekrecht heeft betrekking op de onderlinge regels tussen burgers en de overheid. Staats- en bestuursrecht is een breed rechtsgebied, omdat staats- en bestuursrecht onderverdeeld kan worden in verschillende specialisaties. Denk bijvoorbeeld aan staatsrecht, bestuursrecht, fiscaal recht en aan het strafrecht. Het beroep advocaat staats- en bestuursrecht moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat een advocaat staats- en bestuursrecht gespecialiseerd kan zijn binnen verschillende rechtsgebieden. Het werken binnen het strafrecht kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het werkzaam zijn binnen het bestuursrecht, ondanks dat beide disciplines wel toebehoren tot het staats- en bestuursrecht. Bestuursrecht omschrijft de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Een burger kan bijvoorbeeld te maken krijgen met bestuursrecht als een gemeente van mening is dat iemand illegale handelingen uitvoert of heeft uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan het bouwen van een bouwwerk waarvoor een burger geen vergunning heeft. In dit soort gevallen krijgen burgers te maken met bestuursrecht, dat een onderdeel is van staats- en bestuursrecht. Als burgers iets bouwen zonder toestemming van de gemeente kan de eigenaar of overtreder problemen verwachten met de gemeente. Als de gemeente eenmaal geconstateerd heeft dat er iets illegaal gebouwd is zal de gemeente gaan handhaven. Voordat de ambtenaar een besluit neemt zal er meestal gekeken worden of er sprake kan zijn van legalisatie. Als dat niet het geval is kan de gemeente een bestuursdwang toepassen en bijvoorbeeld een last onder dwangsom opleggen. Hiertegen kan de burger een zienswijze indienen voordat de gemeente een definitief besluit neemt.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Advocaat (staats en bestuursrecht)

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Advocaat (staats en bestuursrecht)

Wat is het salaris en tarief van een Advocaat (staats en bestuursrecht)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Advocaat (staats en bestuursrecht) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Advocaat (staats en bestuursrecht)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Advocaat (staats en bestuursrecht) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl