Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Advocaat (staats en bestuursrecht)?

Een advocaat staats- en bestuursrecht is een specialist op het gebied van het geldende staats- en bestuursrecht en op het gebied van bestuursprocesrecht. Een ander woord voor staats- en bestuursrecht is ook wel publiekrecht. Binnen het zogenaamde publiekrecht zijn alle regels omtrent de onderlinge verhoudingen tussen burgers en de overheid opgenomen. Staats- en bestuursrecht is niet heel gemakkelijk te omschrijven omdat staats- en bestuursrecht weer betrekking kan hebben op verschillende vakgebieden zoals staatsrecht, bestuursrecht, fiscaal recht en het strafrecht. Staats- en bestuursrecht komt dan ook in veel verschillende rechtsgebieden voor. Het beroep advocaat staats- en bestuursrecht moet vrij algemeen gezien worden, omdat een advocaat staats- en bestuursrecht ook weer gespecialiseerd kan zijn binnen verschillende rechtsgebieden. Het werken binnen het strafrecht als advocaat kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het werken als bestuursrecht advocaat, ondanks dat beide disciplines wel toebehoren tot staats- en bestuursrecht. Bestuursrecht omschrijft de rechten en plichten van burgers tegenover de overheid. Een burger kan bijvoorbeeld te maken krijgen met bestuursrecht als een gemeente van menig is dat iemand illegale handelingen uitvoert of heeft uitgevoerd. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het bouwen van een bouwwerk waarvoor de betreffende persoon geen vergunning heeft. In dit soort gevallen krijgen mensen te maken met bestuursrecht, dat weer een onderdeel is van staats- en bestuursrecht. Het raadplegen van een advocaat staats- en bestuursrecht is in veel gevallen belangrijk en is in sommige gevallen ook verplicht.

Lees verder...

Bedrijven met het beroep Advocaat (staats en bestuursrecht)

Kaart wordt opgehaald

Bezoek het overzicht van bedrijven...

Salaris en tarief van een Advocaat (staats en bestuursrecht)

Wat is het salaris en tarief van een Advocaat (staats en bestuursrecht)? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Advocaat (staats en bestuursrecht) in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl