Bedrijfsjurist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bedrijfsjurist is een rechtsgeleerde, die de belangen behartigt van een onderneming of organisatie. Een bedrijfsjurist is niet alleen verantwoordelijk voor het oplossen van juridische problemen, omdat een bedrijfsjurist ook verantwoordelijk kan zijn voor het voorkomen van juridische problemen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van richtlijnen, het opstellen van inkoopcontracten, het afsluiten van verzekeringen of aan het beantwoorden van vragen die de organisatie aangaan. Daarnaast kan een bedrijfsjurist verantwoordelijk zijn voor het mede opstellen van brieven of mails die de organisatie aangaan. Het is niet ongebruikelijk dat uitgaande post eerst bekeken en beoordeeld wordt door de juridische afdeling, om mogelijke toekomstige problemen te voorkomen. Een bedrijfsjurist is over het algemeen alleen werkzaam voor grote bedrijven of organisaties, die beschikken over een juridische afdeling. De inhoudelijke werkzaamheden van een bedrijfsjurist kunnen verschillen per organisatie, omdat bedrijfsjuristen in alle branches werkzaam kunnen zijn. Het werken voor een bank kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het werken voor een gemeente. In het algemeen zijn bedrijfsjuristen verantwoordelijk voor het opstellen en controleren van contracten, het adviseren van andere medewerkers of het adviseren van de afdeling personeelszaken met betrekking tot juridische aspecten. Grote bedrijven en organisaties beschikken over het algemeen over een groot klantenbestand of hebben te maken met publieke belangen en krijgen te maken met klachten, vragen of procedures, die niet in alle gevallen makkelijk te beantwoorden of uit te voeren zijn. Het zijn de bedrijfsjuristen, die alle moeilijke en vaak gevoelige antwoorden moeten controleren op eventuele juridische gevolgen. Het is niet zo dat bedrijfsjuristen alle uitgaande post controleren, maar wel de gevoelige zaken, die negatieve gevolgen kunnen hebben voor de organisatie.

Een bedrijfsjurist is dus een jurist, die specifiek werkzaam is voor een bedrijf of organisatie. Een bedrijfsjurist kan organisaties op verschillende manieren helpen, zoals bij bedrijfsovernames, samenwerkingsvormen, dreigende conflicten of bij het opstellen van contracten. Als bedrijfsjurist zijn er verschillende specialisaties mogelijk, waarbinnen een bedrijfsjurist gespecialiseerd is, zoals op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, milieurecht of contractenrecht. Zoals eerder omschreven komen bedrijfsjuristen binnen het bedrijfsleven veel voor en kunnen bedrijfsjuristen verschillende taken uitvoeren. Een bedrijfsjurist is een belangrijke schakel in het voorkomen van juridische problemen en eventuele rechtszaken. Daarnaast werken bedrijfsjuristen in sommige gevallen als mediator. In dat geval is een bedrijfsjurist verantwoordelijk voor het zoeken naar een passende oplossing zonder het voeren van rechtszaken. Vanzelfsprekend kan een bedrijfsjurist gespecialiseerd zijn binnen verschillende rechtsgebieden. Denk bijvoorbeeld ook aan bedrijfsjuristen die zich gespecialiseerd hebben in fiscaal recht, of aan bedrijfsjuristen die werkzaam zijn als compliance officer. Een compliance officer is meestal een jurist die verantwoordelijk is voor het doorvoeren van alle wet- en regelgeving waarmee een organisatie te maken kan hebben.

Bedrijfsjurist worden

De functie bedrijfsjurist moet niet onderschat worden, omdat de meeste bedrijfsjuristen over veel ervaring beschikken. In dat praktijk is het zo dat de meeste bedrijfsjuristen eerder werkzaam zijn geweest als advocaat. Het is dus niet zo dat iedereen zomaar bedrijfsjurist kan worden, omdat ervaring en kennis wel belangrijk is als bedrijfsjurist. Bedrijfsjuristen kunnen afhankelijk van de organisatie ook te maken hebben met verschillende juridisch medewerkers, die verantwoordelijk zijn voor ondersteunende juridische werkzaamheden. In de meeste gevallen hebben bedrijfsjuristen veel te maken met de directeur, managers en externe adviseurs. Als bedrijfsjurist ben je in veel gevallen verantwoordelijk voor het opstellen van brieven en voor het geven van adviezen. Een andere benaming voor bedrijfsjurist is soms ook wel paralegal.

Wat doet een bedrijfsjurist allemaal:

  • Het doorvoeren van wet- en regelgeving;
  • Het opstellen van contracten;
  • Het ondersteunen van interne medewerkers;
  • Het uitzoeken van juridische aangelegenheden;
  • Het vertegenwoordigen van de organisatie (juridisch);
  • Het beantwoorden van lastige vragen of verzoeken;
  • Het eventueel notuleren en samenvatten van gesprekken;
  • Het opstellen van brieven en mails.

Wat doet een bedrijfsjurist:

Minor Bedrijfsjurist:

Opleidingen tot bedrijfsjurist

Wie een carrière ambieert als bedrijfsjurist kan het beste kiezen voor de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid, die ongeveer vier tot vijf jaar in beslag zal nemen afhankelijk van de gekozen specialisatie. Daarnaast bestaan er voldoende opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau. Het is niet ongebruikelijk dat een bedrijfsjurist eerst als advocaat heeft gewerkt om zo voldoende kennis op te kunnen bouwen. Er bestaat een Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB) waar meer informatie te vinden is over mogelijke opleidingen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een bedrijfsjurist werkzaam kan zijn

Een bedrijfsjurist kan voor verschillende bedrijven en organisaties werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan fabrikanten, farmaceuten, grote middenstanders, hotelketens en aan semioverheden, zoals Rijkswaterstaat of de luchtverkeersleiding. Eigenlijk kan een bedrijfsjurist voor alle grote bedrijven werkzaam zijn, die te maken hebben met juridische aangelegenheden. In sommige gevallen kan een bedrijfsjurist ook aangemerkt worden als ambtenaar. In dat geval is wel eerder de benaming jurist of beleidsadviseur van toepassing. Een bedrijfsjurist kan ook als consultant werkzaam zijn voor verschillende opdrachtgevers.

Competenties bedrijfsjurist

De belangrijkste competentie van een bedrijfsjurist is de vakinhoudelijke kennis van de rechtsgebieden, waarbinnen je werkzaam bent. Daarnaast moet een bedrijfsjurist aangemerkt worden als partijdig vertrouwenspersoon, die opkomt voor de belangen van de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Vanzelfsprekend moet een bedrijfsjurist beschikken over goede communicatieve vaardigheden, omdat je meestal te maken hebt met veel verschillende werknemers en externe partijen. Ook analytisch vermogen is belangrijk als bedrijfsjurist, zodat je de bijzaken van de hoofdzaken weet te onderscheiden. Algemeen belangrijke woorden zijn waakzaamheid, controleren, plannen, organiseren, conflictbeheersing en netwerken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsjurist

Het arbeidsmarktperspectief van een bedrijfsjurist is over het algemeen goed te noemen. Wel is het zo dat ervaring belangrijk is als bedrijfsjurist. In het algemeen is het zo dat bedrijfsjuristen voor veel verschillende organisaties werkzaam kunnen zijn. Met andere woorden zal een goede bedrijfsjurist niet veel moeite hebben met het vinden van werk. De doorgroeimogelijkheden van een bedrijfsjurist moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie. Denk bijvoorbeeld aan de functie teamleider of aan de functie afdelingsmanager.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsjurist

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep bedrijfsjurist, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven of overheden werkzaam kan zijn met allemaal hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wat een bedrijfsjurist precies verdient, hangt doorgaans sterk af van zijn ervaring, verantwoordelijkheden en soort werkgever. De best betaalde bedrijfsjuristen zijn over het algemeen werkzaam voor de grote bedrijven en de topfuncties binnen de overheid. Maar over het algemeen zal een bedrijfsjurist een salaris verdienen tussen de 3500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van zijn leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Read this information on Company lawyer in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Unternehmensanwalt auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Abogado de empresa en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bedrijfsjurist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfsjurist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl