Bedrijfsjurist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bedrijfsjurist is een jurist die de specifieke belangen behartigt van een bepaalde onderneming of organisatie. Een bedrijfsjurist is niet alleen verantwoordelijk voor het oplossen van problemen, maar ook juist bezig om toekomstige problemen te voorkomen. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van richtlijnen die te maken hebben met de bedrijfsvoering, of het beantwoorden van vragen die op verschillende manieren binnen kunnen komen. Het is niet ongebruikelijk dat uitgaande post eerst bekeken en beoordeeld zal worden door de juridische afdeling, om toekomstige problemen te voorkomen. Maar denk bijvoorbeeld ook aan het opstellen van contracten voor het bedrijf of organisatie, die waterdicht moeten zijn. Een bedrijfsjurist komt over het algemeen alleen voor bij grote bedrijven of organisaties, die meestal ook over een juridische afdeling beschikken. De inhoudelijke werkzaamheden van een bedrijfsjurist kunnen verschillen per organisatie en kunnen ook inhouden dat de bedrijfsjurist over specifieke branchekennis zal moeten beschikken. Bedrijfsjuristen kunnen werkzaam zijn binnen uiteenlopende sectoren die inhoudelijk van elkaar kunnen verschillen. Het werken als bedrijfsjurist voor een bank kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met het werken als bedrijfsjurist voor een gemeente. Ook kan een bedrijfsjurist verantwoordelijk zijn voor verschillende specifieke werkzaamheden, zoals het opstellen en controleren van contracten, het adviseren van andere medewerkers of het adviseren van de afdeling personeelszaken met betrekking tot juridische aspecten.

Grote bedrijven en organisaties hebben doorgaans grote klantenbestanden of hebben te maken met publieke belangen en krijgen veel te maken met klachten, vragen of procedures, die niet in alle gevallen makkelijk te beantwoorden of uit te voeren zijn. Het zijn over het algemeen de bedrijfsjuristen die alle moeilijke en vaak ook gevoelige antwoorden moeten controleren op eventuele juridische gevolgen. Het is over het algemeen niet zo dat bedrijfsjuristen alle uitgaande post controleren, maar wel de gevoelige zaken die negatieve gevolgen kunnen hebben voor een bedrijf of organisatie.

Een bedrijfsjurist kan een bedrijf of organisatie op verschillende manieren helpen, zoals bij bedrijfsovernames, samenwerkingsvormen, dreigende geschillen of bij het opstellen van contracten. Als bedrijfsjurist zijn er verschillende specialisaties mogelijk waarbinnen de bedrijfsjurist gespecialiseerd kan zijn, zoals op het gebied van arbeidsrecht, ondernemingsrecht, milieurecht of contractenrecht. Zoals eerder omschreven komen juristen binnen het bedrijfsleven en andere organisaties zoals de overheid veel voor en kunnen de bedrijfsjuristen uiteenlopende taken uitvoeren. Een bedrijfsjurist is belangrijk voor bedrijven en organisaties en is een belangrijke schakel in het voorkomen van problemen en eventuele rechtszaken.

Minor Bedrijfsjurist:

Opleidingen tot bedrijfsjurist

Wie een carrière ambieert als bedrijfsjurist kan het beste kiezen voor de universitaire opleiding rechtsgeleerdheid, die ongeveer vier tot vijf jaar in beslag zal nemen afhankelijk van de gekozen specialisatie. Daarnaast bestaan er voldoende opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau. Het is niet ongebruikelijk dat een bedrijfsjurist eerst als advocaat heeft gewerkt om zo voldoende kennis op te kunnen bouwen. Het is overigens een misverstand om te denken dat een jurist of bedrijfsjurist minder kennis heeft dan een advocaat. Er bestaat een Stichting Beroepsopleiding Bedrijfsjuristen (SBB) waar meer informatie te vinden is over mogelijke opleidingen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie ook de handige boeken: argumenteren voor juristen, schrijven voor juristen, psychiatrie voor juristen en redeneren en argumenteren.

Bedrijven waar een bedrijfsjurist werkzaam kan zijn

Een bedrijfsjurist is meestal werkzaam voor grote bedrijven of andere organisaties zoals de overheid. Daarnaast bestaan er veel externe gespecialiseerde bedrijven die hun diensten als bedrijfsjurist aanbieden. Bedrijfsjuristen komen bijna bij alle grote bedrijven voor in verschillende branches.

Competenties bedrijfsjurist

Als bedrijfsjurist moet je over behoorlijk wat verschillende competenties beschikken, zoals het zelfstandig kunnen werken op een accurate wijze, het goed kunnen communiceren en beargumenteren, het kunnen analyseren, adviseren en overtuigen en natuurlijk moet je integer zijn. Daarnaast is het belangrijk dat je als bedrijfsjurist over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikt binnen je specialisatie(s), en ook op de hoogte blijft door bijscholing te volgen. Als laatste zal je over een goed analytisch vermogen moeten beschikken, zodat je op een goede manier de bijzaken van de hoofdzakken weet te onderscheiden en resultaatgericht kunt werken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsjurist

Het arbeidsmarktperspectief bedrijfsjurist is doorgaans zeer goed te noemen. Een bedrijfsjurist komt makkelijker aan een baan dan een advocaat, omdat een bedrijfsjurist op meer plekken kan komen te werken, zoals eerder omschreven. Naast bedrijven zijn er ook veel overheden zoals gemeentes, provincies en andere semioverheden regelmatig op zoek naar goed opgeleide bedrijfsjuristen. Het verkrijgen van werk als bedrijfsjurist zal dan ook doorgaans geen enkel probleem zijn. De doorgroeimogelijkheden als bedrijfsjurist zijn over het algemeen wel beperkt, afhankelijk van je werkgever en je eigen competenties. Wel kan je natuurlijk doorgroeien tot een leidinggevende functie binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsjurist

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep bedrijfsjurist, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven of overheden werkzaam kan zijn met allemaal hun eigen arbeidsvoorwaarden. Wat een bedrijfsjurist precies verdient hangt doorgaans sterk af van zijn ervaring, verantwoordelijkheden en soort werkgever. De best betaalde bedrijfsjuristen zijn over het algemeen werkzaam voor de grote bedrijven en de topfuncties binnen de overheid. Maar over het algemeen zal een bedrijfsjurist een salaris verdienen tussen de 2500 en 5500 euro bruto per maand, afhankelijk van zijn leeftijd, ervaring en verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl