Bedrijfsadviseur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bedrijfsadviseur is een adviseur die advieswerkzaamheden uitvoert met betrekking tot beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Een andere benaming voor bedrijfsadviseur kan ook zijn organisatieadviseur. De werkzaamheden die een bedrijfsadviseur uitvoert kunnen per opdracht of organisatie verschillen, maar hebben meestal wel te maken met advieswerkzaamheden en beleidsmatige vraagstukken. Een bedrijfsadviseur kan gespecialiseerd zijn in verschillende vakgebieden, of is een allround bedrijfsadviseur met veel specifieke kennis van het bedrijfsleven en organisatiestructuren. Het beroep bedrijfsadviseur is breed te noemen en kan verschillende vakdisciplines betreffen. Het beroep bedrijfsadviseur kan aangemerkt worden als zwaar beroep, omdat bedrijfsadviseurs alleen ingeschakeld worden om bepaalde problemen op te lossen binnen organisaties. Deze problemen kunnen verschillend van aard zijn en hoeven niet alleen financiële problemen te betreffen. Denk bijvoorbeeld ook aan veranderingen binnen het personeelsbeleid, het krimpen of juist groeien van een organisatie, de toekomstvisie van een organisatie of aan een reorganisatie. Daarnaast kan een bedrijfsadviseur ingeschakeld worden voor verandermanagement. Als een bedrijfsadviseur verantwoordelijk is voor het inzetten van veranderingen kan hij of zij ook aangemerkt worden als change manager en als kwartiermaker. Het is in dat geval de bedrijfsadviseur die zal onderzoeken en overleggen met andere organisaties en/of afdelingen hoe bepaalde veranderingen het beste doorgevoerd kunnen worden. Omdat een bedrijfsadviseur aangemerkt kan worden als bedrijfsspecialist kan een bedrijfsadviseur ook aangemerkt worden als bedrijvendokter. Over het algemeen zal een bedrijfsadviseur werkzaam zijn voor een organisatieadviesbureau, dat in veel gevallen betrekking heeft op een management consulting bedrijf.

Een bedrijfsadviseur kan dus verschillende werkzaam uitvoeren en kan in sommige gevallen aangemerkt worden als bedrijvendokter. Als bedrijfsadviseur zal je in veel gevallen werkzaam zijn voor een organisatieadviesbureau. Een organisatieadviesbureau is gespecialiseerd in management en bedrijfsvoering. De verschillende medewerkers binnen een organisatieadviesbureau noemt men organisatieadviseur of bedrijfsadviseur. Organisatieadviesbureaus zijn gespecialiseerd in het analyseren van bedrijfsstrategieën en in het bedenken van passende oplossingen, zodat bepaalde problemen opgelost kunnen worden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bedrijfsadviseur het beste omschrijven als het vaststellen van mogelijke problemen, inclusief het aandragen van oplossingen. Een bedrijfsadviseur moet in veel gevallen gezien worden als manager, echter hoeft een bedrijfsadviseur niet altijd werkzaam te zijn als manager. Een bedrijfsadviseur moet wel over managementvaardigheden beschikken. Zoals eerder omschreven kan een bedrijfsadviseur in sommige gevallen ook aangemerkt worden als change manager en als kwartiermaker. Dit zijn allemaal voorbeelden van verschillende specialisten, die verantwoordelijk zijn voor het geven van advieswerkzaamheden.

Wat doet een bedrijfsadviseur?

Een bedrijfsadviseur, is dus een adviseur die organisaties helpt bij het identificeren van problemen, het ontwikkelen van strategieën en het verbeteren van de algehele prestaties en efficiëntie van het bedrijf. Ze worden ingehuurd door bedrijven om deskundig advies te geven op verschillende gebieden. De specifieke taken en verantwoordelijkheden van een bedrijfsadviseur kunnen variëren, maar hier zijn enkele algemene activiteiten die ze kunnen uitvoeren:

 • Bedrijfsanalyse: Een bedrijfsadviseur voert grondige analyses uit van de bedrijfsprocessen, structuur en prestaties van een organisatie. Ze identificeren zwakke punten, inefficiënties of gebieden waar verbetering nodig is. Dit kan onder meer het analyseren van financiële gegevens, het bestuderen van operationele processen, het evalueren van de concurrentiepositie en het interviewen van werknemers op verschillende niveaus om inzicht te krijgen in de huidige situatie van het bedrijf.
 • Strategische planning: Bedrijfsadviseurs helpen bij het ontwikkelen van strategieën en plannen om de prestaties van een bedrijf te verbeteren en zakelijke doelstellingen te bereiken. Ze werken nauw samen met het managementteam om de visie en missie van het bedrijf te begrijpen en vertalen deze naar concrete actieplannen. Dit kan betrekking hebben op het identificeren van groeimogelijkheden, het diversifiëren van producten of diensten, het betreden van nieuwe markten of het herstructureren van de organisatie.
 • Procesoptimalisatie: Bedrijfsadviseurs helpen bij het stroomlijnen en verbeteren van bedrijfsprocessen. Ze identificeren inefficiënties, knelpunten of verspilling van middelen en stellen oplossingen voor om deze problemen aan te pakken. Dit kan het herontwerpen van processen, het implementeren van nieuwe technologieën of systemen, of het introduceren van best practices en standaardisatie omvatten. Het doel is om de operationele efficiëntie te verhogen, kosten te verlagen en de algehele productiviteit te verbeteren.
 • Verandermanagement: Bedrijfsadviseurs helpen organisaties bij het implementeren van veranderingen en het omgaan met weerstand binnen de organisatie. Ze ondersteunen het management bij het communiceren van veranderingsinitiatieven, het trainen van medewerkers en het creëren van een cultuur van verandering en innovatie. Ze kunnen ook helpen bij het identificeren en aanpakken van mogelijke obstakels die de implementatie van verandering kunnen belemmeren.
 • Capaciteitsopbouw: Bedrijfsadviseurs dragen bij aan de ontwikkeling van de vaardigheden en capaciteiten van werknemers binnen een organisatie. Ze kunnen trainingen, workshops of mentorprogramma's aanbieden om de kennis en expertise van medewerkers te vergroten. Dit kan betrekking hebben op leiderschapsontwikkeling, projectmanagement, procesverbetering of andere relevante vaardigheden die nodig zijn voor de groei en ontwikkeling van het bedrijf.

Het werk van een bedrijfsadviseur vereist uitgebreide kennis van bedrijfsprocessen, sterke analytische vaardigheden, probleemoplossend vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden. Ze werken nauw samen met het managementteam en andere belanghebbenden binnen een organisatie om waardevol advies en begeleiding te bieden voor het verbeteren van bedrijfsprestaties en het behalen van strategische doelstellingen. Zie voor meer informatie ook de website KWA bedrijfsadviseurs.

Bedrijfsadviezen

Zoals eerder omschreven heeft een bedrijfsadviseur vooral te maken met beleidsmatige en organisatorische vraagstukken. Beleidsmatige en organisatorische vraagstukken moet vrij ruim gezien worden, omdat dit betrekking kan hebben op verschillende vraagstukken. Denk bijvoorbeeld aan strategiebepaling, arbeidsrecht en aan mogelijke reorganisaties. Dit zijn allemaal werkgebieden, waarbinnen een bedrijfsadviseur gespecialiseerd kan zijn. Het is de bedrijfsadviseur, die alle mogelijke vraagstukken zal analyseren om uiteindelijk met een passend advies te kunnen komen. Organisaties maken over het algemeen gebruik van bedrijfsadviseurs, omdat organisaties in veel gevallen niet zelf over de specifieke kennis beschikken. In veel gevallen kunnen bedrijfsadviseurs aangemerkt worden als consultant. Het is niet zo dat organisaties alleen gebruikmaken van bedrijfsadviseurs met betrekking tot reorganisaties. Bedrijfsadviseurs kunnen ook ingeschakeld worden om organisaties te helpen groeien. Denk bijvoorbeeld aan het helpen opbouwen van een nieuwe afzetmarkt door het actief werken aan merkmanagement.

Complexe vraagstukken

Een bedrijfsadviseur moet toegevoegde waarde hebben om ondernemers te kunnen helpen. Een bedrijfsadviseur geeft advies binnen verschillende gebieden. Naast het adviseren begeleidt een bedrijfsadviseur de onderneming vaak ook gedurende het proces. In de meeste gevallen heeft een bedrijfsadviseur specifieke kennis van een bepaald vakgebied. Een bedrijfsadviseur kan daarom ook aangemerkt worden als ervaringsdeskundige. Het is ook denkbaar dat een bedrijfsadviseur beschikt over een financiële afdeling met een financieel adviseur. Daarnaast kan er sprake zijn van een juridisch adviseur. In de meeste gevallen is een bedrijfsadviseur ook betrokken bij andere projecten en wellicht grotere projecten. Als bedrijfsadviseur heb je veel extern contact met verschillende partijen. Het is meestal van groot belang dat er binnen korte tijd resultaten geboekt worden. Een beginnend bedrijfsadviseur zal in de meeste gevallen niet met de complexe zaken te maken krijgen.

Goede bedrijfsadviezen

Het verkrijgen van de juiste bedrijfsadviezen is van cruciaal belang voor ondernemers. Bedrijfsadviezen dienen ook als inspiratiebron en motivatie, waardoor ondernemers nieuwe ideeën kunnen verkennen en creatieve oplossingen kunnen vinden. Bedrijfsadviezen bieden daarnaast waardevolle inzichten, expertise en begeleiding op verschillende aspecten van het bedrijfsleven. Ze kunnen helpen bij het formuleren van strategieën, het identificeren van groeikansen, het verbeteren van operationele processen, het beheren van financiën, het navigeren door juridische en regelgevende kwesties, en het anticiperen op veranderingen in de markt. Kortom, de juiste bedrijfsadviezen zijn essentieel voor succesvol ondernemen.

Diverse taken als bedrijfsadviseur zijn:

 • Het adviseren van bedrijven en organisaties.
 • Het analyseren van problemen.
 • Het doorvoeren van veranderingen.
 • Het helpen bepalen van nieuwe strategieën.
 • Het helpen herstructureren van bedrijven en organisaties.
 • Het reorganiseren van bedrijven en organisaties.

Beroep bedrijfsadviseur:

Bedrijfsadvies:

Opleidingen tot bedrijfsadviseur

Over het algemeen zal een bedrijfsadviseur hoog opgeleid zijn en moet deze over veel kennis en ervaring beschikken om dit beroep op een goede manier uit te kunnen voeren. Omdat een bedrijfsadviseur in verschillende branches werkzaam kan zijn bestaan er ook verschillende opleidingsmogelijkheden, zoals de hbo-opleiding Communicatie, de hbo-opleiding Commerciële Economie, de hbo-opleiding Business Management, de hbo-opleiding Bedrijfseconomie en de hbo-opleiding Financial Services Management. Daarnaast behoort de universitaire opleiding Rechtsgeleerdheid tot de mogelijkheden. Het is verder niet mogelijk om een gerichte opleiding te benoemen, omdat bedrijfsadviseurs werkzaam kunnen zijn binnen verschillende vakgebieden. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je voor jezelf gaat starten met een eigen bedrijf, dan is het van belang om een boekhoudprogramma te gebruiken. Dit voorkomt fouten en werkt ook gewoon veel sneller.

Bedrijven waar een bedrijfsadviseur werkzaam kan zijn

Een bedrijfsadviseur is in veel gevallen werkzaam als consultant voor een organisatieadviesbureau. Als een bedrijfsadviseur werkzaam is als consultant voor een organisatieadviesbureau zal de bedrijfsadviseur zijn of haar werkzaamheden, die met beleidsmatige en/of organisatorische vraagstukken te maken hebben, voor verschillende bedrijven en overheden uitvoeren. Het is daarnaast denkbaar dat een bedrijfsadviseur werkzaam is als ondernemer. Als bedrijfsadviseur zal je over het algemeen regelmatig te maken hebben met verschillende ambtenaren en managers. Een andere benaming voor bedrijfsadviseurs die zich vooral richten op de online-wereld kan ook zijn growth hacking specialist.

Competenties bedrijfsadviseur

Als bedrijfsadviseur is het belangrijk dat je over een brede kennis beschikt van het bedrijfsleven en dus een allround vakman bent binnen je werkgebied. Als bedrijfsadviseur zal je communicatief gezien sterk in je schoenen moeten staan, omdat het overtuigen van andere mensen meestal niet heel makkelijk zal zijn. Daarnaast moet je over een goed analytisch vermogen beschikken, zodat je snel tot de kern van het probleem kunt doordringen en niet blijft hangen bij de bijzaken. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer moet je natuurlijk ook over een commerciële instelling beschikken en kunnen netwerken. Algemeen belangrijke woorden zijn innovatie, inzicht, motivatie, samenwerken, overleggen, inspiratie, plannen en overleggen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bedrijfsadviseur

Het arbeidsmarktperspectief als bedrijfsadviseur zal sterk afhankelijk zijn van je eigen competenties, omdat de meeste bedrijven alleen op zoek zijn naar echte toppers die aantoonbare successen hebben geboekt. Wanneer jij als bedrijfsadviseur tot deze zogenaamde toppers behoort, zal het verkrijgen van werk in loondienst of als zelfstandig ondernemer in de meeste gevallen geen enkel problemen zijn. Als bedrijfsadviseur heb je over het algemeen voldoende doorgroeimogelijkheden, omdat er steeds wel nieuwe uitdagingen te bedenken zijn die ook qua complexiteit ingewikkelder kunnen zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bedrijfsadviseur

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep bedrijfsadviseur, omdat je voor uiteenlopende soorten bedrijven in verschillende branches werkzaam kan zijn. Wanneer je werkt als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Een bedrijfsadviseur in loondienst verdient over het algemeen een salaris tussen de 4000 en 7000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Om als bedrijfsadviseur in loondienst 7000 bruto te verdienen is het natuurlijk wel belangrijk dat je over veel ervaring en kennis beschikt. Daarnaast kan er sprake zijn van aanvullende secundaire arbeidsvoorwaarden. Een zelfstandig werkende bedrijfsadviseur kan doorgaans meer verdienen, maar dit is geheel afhankelijk van je eigen competenties en soort opdrachten die je binnen weet te halen.

Read this information on Business advisor in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Unternehmensberater auf Deutsch.

Lea esta información sobre Asesor de negocios en español.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bedrijfsadviseur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bedrijfsadviseur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl