Growth hacking specialist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep growth hacking specialist
Een growth hacking specialist werkt vaak met veelbelovende start-ups
Wat doet een growth hacking specialist?
Wat is growth hacking?
Verschillende tactieken voor growth hacking
Verschil tussen marketing en growth hacking
Taken als growth hacking specialist:
Film growth hacking:
Film: methode growth hacker:
Opleidingen tot growth hacking specialist makelaar
Bedrijven waar een growth hacking specialist werkzaam kan zijn
Competenties growth hacking specialist
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als growth hacking specialist
Arbeidsvoorwaarden en salaris growth hacking specialist
Eigen bedrijf starten als Growth hacking specialist
Boekhoudprogramma vergelijken Growth hacking specialist

Beroep growth hacking specialist

Een growth hacking specialist is een persoon die op een breed gebied gespecialiseerd is in strategieën met de focus op het laten groeien van bedrijven. Het betreft vaak start-ups met beperkt budget die bijvoorbeeld in een relatief korte periode een sterke groei willen doormaken om een bedrijf van grote omvang te worden. Growth hacking is daarbij te zien als een overkoepelende benaming voor uiteenlopende strategieën die specifiek op groei gericht zijn. Een growth hacking specialist maakt daarbij gebruik van goedkope strategieën om met zo min mogelijk financiële middelen een grote groei te bevorderen. Bijvoorbeeld met een strategie om zoveel mogelijk klanten in korte tijd te werven of gericht op klantbehoud. Een growth hacker specialist is weliswaar een specialist, maar er zijn allerlei verschillende functies die bij de realisatie van het laten groeien van een bedrijf betrokken zijn. Een van de taken van een growth hacking specialist is bijvoorbeeld hypothese maken net als het prioriteren en testen van strategieën die op groei gericht zijn. Ook het maken van analyses maakt deel uit van de werkzaamheden. Het belangrijkste is om als growth hacker groeiprioriteiten te maken om vervolgens klantkanalen vast te bestellen, resultaten te meten en te voorzien in verdere groei. Een growth hacking specialist onderzoekt wat de reden van groei is en gaat daarbij op zoek naar methoden om deze groei te forceren. Er zijn verschillende methoden te gebruiken om het doel te behalen, zoals de zogenoemde piratentrechter. Ofwel acquisition (acquisitie) en activation (activatie) net als retention (retentie) en referral (verwijzing) worden als manier gebruikt om revenu (omzet) te genereren. Er zijn overigens ook andere manieren, zoals het toepassen van een groeistrategie waar vergroten van het bewustzijn onderdeel van uitmaakt.

Een growth hacking specialist werkt vaak met veelbelovende start-ups

Een growth hacking specialist is dus op een brede manier werkzaam en heeft vaak met start-ups te maken. Een growth hacking specialist is in dat opzicht onder meer aan te merken als een persoonlijke ondernemerscoach die de juiste strategieën bepaalt en inzet samen met de ondernemer. Het opzetten van een pr-campagne als pr-adviseur biedt bijvoorbeeld mogelijkheden om een groot publiek ineens te bereiken. Een breder publiek is verder aan te trekken door bijvoorbeeld als gastblogger te bloggen om de doelgroep op aan het product of dienst gerelateerde websites te posten. Zo zijn ook influencers te gebruiken om via influencer-marketing op grote schaal het bedrijf bekendheid te geven. Bijvoorbeeld met filmpjes op social media, maar ook met een podcast als podcaster. Marketingactiviteiten maken een belangrijk onderdeel uit van de taken een growth hacking specialist, maar het beroep behelst meer dan alleen de functie van marketeer. Er komen namelijk allerlei kwaliteiten bij kijken, zoals psychologische inzichten als van een psycholoog net als verkoopkwaliteiten als een sales-medewerker. In relatie tot het product dat onderdeel vormt van de groeistrategie is er wat dat betreft ook een verband te leggen met de functie van productmanager. Alle personen die bij een product of dienst betrokken zijn, kunnen wat dat betreft als growth hacking specialist worden aangemerkt, zoals ook een ingenieur die bij het ontwerp van een product betrokken is. Overigens is een gewone benaming als bedrijfsadviseur ook van toepassing, maar er is wel een verschil, want een growth hacker heeft vooral met start-ups en uitsluitend met online bedrijven te maken.

Wat doet een growth hacking specialist?

Een growth hacking specialist is dus een organisatie die zich richt op het stimuleren van snelle en exponentiële groei van een bedrijf, meestal met behulp van innovatieve en kosteneffectieve marketing- en groeistrategieën. Deze specialisten zijn vaak werkzaam in start-ups, scale-ups of bedrijven die streven naar snelle groei en klantenacquisitie. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een growth hacking specialist:

 • Gegevensanalyse: Een growth hacking specialist maakt gebruik van gegevens en analyses om inzicht te krijgen in de huidige groeiprestaties van een bedrijf. Ze analyseren gebruikersgedrag, conversieratio's, klantacquisitiekosten en andere relevante statistieken om kansen voor groei te identificeren.
 • Experimenten uitvoeren: Growth hacking draait om het uitvoeren van snelle, data-gedreven experimenten om nieuwe groeikansen te ontdekken. Een specialist ontwikkelt hypotheses, creëert experimenten, zoals A/B-tests, en analyseert de resultaten om te bepalen welke strategieën effectief zijn voor het bevorderen van groei.
 • Productoptimalisatie: Een growth hacking specialist werkt vaak nauw samen met productteams om het product of de dienst te optimaliseren voor groei. Ze identificeren mogelijkheden voor verbetering van de gebruikerservaring, implementeren functies of wijzigingen die de groei stimuleren en testen de impact van deze optimalisaties.
 • Virale en mond-tot-mondreclame: Een belangrijk aspect van growth hacking is het creëren van virale en mond-tot-mondreclame. Een specialist ontwikkelt strategieën om gebruikers aan te moedigen om het product of de dienst te delen met anderen en bouwt mechanismen in het product in die de verspreiding vergemakkelijken, zoals verwijzingsprogramma's.
 • Klantacquisitie: Het aantrekken van nieuwe klanten is een kernaspect van growth hacking. Een specialist identificeert de meest effectieve kanalen en methoden om nieuwe klanten te bereiken, zoals zoekmachineoptimalisatie (SEO), contentmarketing, sociale media, betaalde advertenties of partnerships.
 • Gebruikers retentie: Naast het aantrekken van nieuwe klanten, richt een growth hacking specialist zich ook op het behouden van bestaande klanten. Ze ontwikkelen strategieën om de gebruikers retentie te verbeteren, zoals het implementeren van klantloyaliteitsprogramma's, het versturen van gepersonaliseerde e-mails of het optimaliseren van de onboarding-ervaring.
 • Data-driven mindset: Een growth hacking specialist maakt gebruik van een data-driven mindset om beslissingen te nemen en groeistrategieën te evalueren. Ze verzamelen en analyseren voortdurend gegevens om inzicht te krijgen in de effectiviteit van verschillende tactieken en passen hun strategieën dienovereenkomstig aan.

Een growth hacking specialist is dus verantwoordelijk voor het vinden van innovatieve en schaalbare manieren om bedrijfsgroei te stimuleren. Ze maken gebruik van gegevens, experimenten en creatieve strategieën om klantenacquisitie en virale groei te bevorderen.

Wat is growth hacking?

Een growth hacking specialist houdt zich bezig met growth hacking en dat is een relatief jong vakgebied. Het komt er in het kort op neer dat growth hacking bestaat uit een combinatie van marketing, data en vaardigheden. Groei is het enige doel van growth hacking en in de praktijk komt het erop neer dat een growth hacking specialist zich constant bezighoudt met experimenteren, testen en resultaten meten. Door wijzigingen aan te brengen in de marketingstrategie en deze te testen, is het mogelijk om uiteindelijk groei te bewerkstelligen. Het is wel belangrijk om over uitgebreide kennis te beschikken en ook het binnenhalen van nieuwe leads is uiteraard van groot belang. Starten met growth hacking is mogelijk als de expertise aanwezig is en er gebruik wordt gemaakt van effectieve marketing tools. De vaardigheden, kennis en ervaring bepalen voor een groot deel het succes. Kennis van marketing is een vereiste net als van data en advertising, maar ook kennis van development komt van pas. Het komt bij het laten groeien van bedrijven dus ook voor dat er een team van growth hacking specialisten wordt ingezet om de groeistrategie op alle vlakken vorm te geven.

Verschillende tactieken voor growth hacking

Growth hacking omvat verschillende tactieken en kan verschillende aspecten van een bedrijf omvatten, zoals acquisitie van gebruikers, activatie, retentie, verwijzingen en inkomstengeneratie. Het kan betrekking hebben op het optimaliseren van de gebruikerservaring, het maximaliseren van virale marketing, het vergroten van de zichtbaarheid in zoekmachines, het verbeteren van de conversieratio's en meer. Het concept van growth hacking is vooral populair geworden bij start-ups en technologiebedrijven, waar snelle groei cruciaal is voor succes. Het vereist een flexibele mindset, creativiteit en een diep begrip van de doelgroep en de markt. Door voortdurend te experimenteren en te leren, streven growth hackers ernaar om exponentiële groei te realiseren en concurrentievoordeel te behalen.

Verschil tussen marketing en growth hacking

Growth hacking is natuurlijk gericht op marketing waarbij experimenteren de basis vormt. Er is echter wel sprake van een verschil, want een growth hacking specialist richt zich in het bijzondere op nieuwe mogelijkheden om te groeien. Een marketeer houdt zich vooral bezig met de bestaande marketingactiviteiten en vergroten van de naamsbekendheid. Daarbij is de focus meer gericht op het optimaliseren en bij growth hacking draait het vooral om hypotheses, experimenteren, testen, meten en analyseren. Overigens testen marketeers uiteraard ook projecten, net als dat er sprake is van het maken van analyses. Een ander verschil is dat het bij growth hacking dus vooral om groeistrategie gaat en bij reguliere marketing zijn er allerlei verschillende doelen mogelijk. Bovendien zijn de skills van een growth hacking specialist veel breder met onder meer kennis van technische zaken en betrokkenheid bij het product. Ook het verhogen van de conversie kan een belangrijk doel zijn.

Taken als growth hacking specialist:

 • Groeistrategieën bepalen.
 • Experimenteren.
 • Hypothetiseren.
 • Prioriteren.
 • Testen.
 • Resultaten meten.
 • Analyseren.
 • Groei opschalen.

Film growth hacking:

Film: methode growth hacker:

Opleidingen tot growth hacking specialist makelaar

Er is niet een directe opleiding te volgen om te gaan werken als growth hacking specialist. Het gaat meestal om ondernemers die zijn aan te merken als ervaringsdeskundige. Deze ondernemers hebben doorgaans zelf al een mooi bedrijf. Vanuit de expertise is het dan mogelijk om start-ups van dienst te zijn om bijvoorbeeld een gedegen en effectieve groeistrategie te ontwikkelen. Het is als ondernemer ook van belang om de boekhouding in acht te nemen bij het starten van een eigen onderneming. Hiervoor kun je bijvoorbeeld een boekhoudprogramma zzp gebruiken. Een goed boekhoudpakket zorgt ervoor dat je zelf de administratie kunt bijhouden.

Bedrijven waar een growth hacking specialist werkzaam kan zijn

Een growth hacking specialist is doorgaans niet in dienst bij een bedrijf, maar zelf werkzaam als ondernemer.

Competenties growth hacking specialist

Een growth hacking specialist dient in elk geval over een uitgebreide expertise te beschikken op het gebied van internetmarketing. Het op de hoogte zijn van de nieuwste technieken en mogelijkheden is eveneens van belang. Een van de competenties om het vak goed uit te oefenen, is haast obsessief te zijn en met een open en nieuwsgierige blik te werk te gaan. Uiteraard is het in het kader van het testen en analyseren van data eveneens belangrijk om over analytische vaardigheden te beschikken. Bovendien is het om bij te blijven op het vakgebied nodig om steeds bij te leren. De kans op succes is groter als je echt interesse hebt in het product of dienst waar de groeistrategie op is gericht. Hoe meer skills een growth hacking specialist heeft des te beter kan deze zijn in de uitoefening van het beroep. Het is verder van belang om efficiënt te kunnen werken en om zo budgetvriendelijk mogelijk de groeistrategie te realiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als growth hacking specialist

Het relatief jonge vakgebied biedt interessante mogelijkheden voor de toekomst, waarbij experiment gedreven marketing een belangrijke rol kan innemen. Het arbeidsmarktperspectief hangt overigens ook af van de eigen skills en bewezen successen van een growth hacking specialist. Bij bewezen successen is het bijvoorbeeld mogelijk om na de begeleiding van inspirerende start-ups bijvoorbeeld over te stappen naar het vormgeven van groeistrategieën voor grote internationale bedrijven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris growth hacking specialist

Er is niet direct een gemiddeld salaris te noemen van growth hacking specialisten. Dat komt doordat het vaak om ondernemers of freelancers gaat die of een vaste vergoeding per klus krijgen of een afgesproken percentage ontvangen.

Eigen bedrijf starten als Growth hacking specialist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Growth hacking specialist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Growth hacking specialist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Growth hacking specialist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Growth hacking specialist.

Mijnzzp.nl