Software engineer

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een software engineer is een ICT-specialist die verantwoordelijk is voor het ontwikkelen, het bouwen, het onderhouden en het testen van computerprogramma's. Software engineering is een deelgebied van de informatica, dat zich bezighoudt met alle aspecten van het bouwen van complexe software en informatiesystemen. Binnen software engineering staat betrouwbaarheid van software hoog aangeschreven. Software engineering heeft niet alleen betrekking op het kunnen programmeren van software. De werkzaamheden van een software engineer moeten breder gezien worden dan alleen het kunnen programmeren van software. Een software engineer is niet alleen verantwoordelijk voor het ontwikkelen, bouwen en testen van software, maar is juist verantwoordelijk voor het gehele proces. Denk hierbij bijvoorbeeld ook aan het kunnen analyseren van complexe softwarevraagstukken voor opdrachtgevers en aan het bedenken van een concrete software-oplossingen die passen bij de wensen van de opdrachtgever. Een software engineer is dus verantwoordelijk voor het gehele proces en niet alleen verantwoordelijk voor het programmeren van software. Als opdrachtgevers bepaalde wensen hebben is het de software engineer die een plan van aanpak zal bedenken dat past bij de wensen van de opdrachtgever. Het bedenken, uitwerken en bouwen van concrete software-oplossingen is over het algemeen niet makkelijk en zal om vergaande specialistische kennis vragen. Het beroep software engineer moet dan ook gezien worden als een beroep op minimaal Hbo-niveau. In veel gevallen zal een software engineer over een technische opleidingen en/of studie moeten beschikken om te kunnen werken als software engineer. Het analytisch kunnen denken als software engineer is erg belangrijk om in passende oplossingen te kunnen denken.

De werkzaamheden van een software engineer hebben dus ook te maken met het kunnen programmeren van software, maar de werkzaamheden van een software engineer gaan verder dan het alleen kunnen programmeren van software. Een programmeur kan dan ook niet zomaar vergeleken worden met een software engineer, omdat een software engineer over meer verantwoordelijkheden beschikt doordat hij of zij breder werkt dan alleen het kunnen programmeren. Klanten die behoefte hebben aan complexe softwareoplossingen zijn dan ook over het algemeen niet op zoek naar een programmeur maar naar een software engineer. Een goede software engineer beschikt over alle vaardigheden met betrekking tot het kunnen bedenken van goede software oplossingen.

Als software engineer ontwerp je dus complexe systemen, waarbij rekening gehouden zal worden met de behoefte van de eindgebruiker. Belangrijke vragen hierbij zijn aan welke eisen moet de software precies voldoen, hoe gaat de structuur precies worden van de software, welke technologie gaan we toepassen en wie moet er uiteindelijk gaan werken met de software (leken of professionals). Een software engineer zal binnen zijn of haar werkzaamheden ook te maken krijgen met andere ICT-specialisten zoals programmeurs, applicatiebeheerders, software-architecten en verantwoordelijke managers.

Verschil programmeur en software engineer

Een programmeur en een software engineer zijn beide programmeurs, echter werkt een software engineer breder dan een programmeur. Een programmeur programmeert en test over het algemeen alleen software. Een software engineer is juist ook betrokken bij het bedenken van software-oplossingen die aansluiten bij de behoefte van de klant c.q. de eindgebruiker. Een software engineer is ook gespecialiseerd in het kunnen analyseren van mogelijke problemen en in het kunnen bedenken van passende oplossing hiervoor. In de meeste gevallen is een software engineer betrokken bij complexe software vraagstukken, die om meer kennis vragen dan alleen het kunnen programmeren van software.

Werkzaamheden software engineer:

  • Het analyseren van de wensen
  • Het monitoren en waken over de voortgang
  • Het onderhouden van de software
  • Het ontwikkelen en produceren van de software
  • Het opstellen van een concreet plan
  • Het plannen en organiseren van programmeerwerkzaamheden
  • Het regelmatig overleggen met de opdrachtgever
  • Het testen van de software
  • Het schrijven van begeleidende documentatie

Beroep software engineer:

Software engineer robotica:

Opleidingen tot software engineer

Wie een carrière ambieert als software engineer kan het beste kiezen voor een technische opleiding of studie. Denk hierbij aan de Hbo-opleiding ICT, aan de Hbo-opleiding Industriële Automatisering, aan de Hbo-opleiding Elektrotechniek of aan een universitaire studie informatica. Via universiteiten is het ook mogelijk om een mastertitel in Software Engineering te behalen. Een ander woord voor hogere ICT-opleidingen en studies kan ook zijn Computer Science of Computerwetenschappen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een software engineer werkzaam kan zijn

Een software engineer is over het algemeen werkzaam voor softwareontwikkelbedrijven die hun personeel detacheren aan andere bedrijven. Er zijn dan ook redelijk veel software engineers werkzaam als consultant voor andere bedrijven. In alle gevallen betreft dit meestal de grotere bedrijven, instellingen en overheden die te maken hebben met complexe software. Deze verschillende werkgevers kunnen ook voorzien zijn van eigen software engineers in loondienst. Daarnaast kan een software engineer werkzaam zijn als ondernemer.

Competenties software engineer

Een van de belangrijkste competenties van een software engineer is het analytisch kunnen denken. Daarnaast mag van een software engineer verwacht worden dat hij of zij een teamspeler is, omdat je meestal met veel verschillende vaklieden zal samenwerken. Omdat een software engineer in veel gevallen zal samenwerken binnen een team van verschillende vaklieden kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Omdat er werkzaamheden van een software engineer in veel gevallen ook te maken zullen hebben met techniek zal een software engineer ook aangemerkt moeten kunnen worden als technicus. Ook algemene onderzoeksvaardigheden kunnen aangemerkt worden als belangrijke competentie als de software engineer werkzaam is op wetenschappelijk niveau. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, creativiteit, techniek, conceptueel, nauwkeurigheid, plannen, organiseren, doorzettingsvermogen en het gestructureerd kunnen denken en werken. Daarnaast moet je vanzelfsprekend over goede ICT-kennis beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als software engineer

Het arbeidsmarktperspectief van een software engineer is zeer goed te noemen als je beschikt over de juiste studies. Het kunnen bedenken en uitwerken van complexe software-oplossingen is binnen het bedrijfsleven op veel manieren belangrijk, waardoor het verkrijgen van werk als software engineer geen probleem is. Denk bijvoorbeeld aan een software engineer die binnen fabrieken zal werken aan complexe automatiseringssystemen. Dit soort werkzaamheden kunnen over het algemeen alleen uitgevoerd worden door hoogopgeleide specialisten, zoals een software engineer. De doorgroeimogelijkheden van een software engineer moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden, zoals een leidinggevende functie binnen de organisatie. Een passende vervolgfunctie als software engineer is de functie projectleider ICT.

Arbeidsvoorwaarden en salaris software engineer

Er zijn geen specifieke voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als software engineer, omdat je voor verschillende bedrijven werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een software engineer zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4500 bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Mijnzzp.nl