Projectleider (ICT)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep projectleider (ICT)
Werken als projectleider ICT
Wat doet een projectleider ICT nog meer?
Taken projectleider ICT
Werkzaamheden projectleider ICT:
ICT Hogeschool:
Opleidingen tot projectleider ICT
Bedrijven waar een projectleider ICT werkzaam kan zijn
Competenties projectleider ICT
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als projectleider ICT
Arbeidsvoorwaarden en salaris projectleider ICT
Eigen bedrijf starten als Projectleider (ICT)
Boekhoudprogramma vergelijken Projectleider (ICT)

Beroep projectleider (ICT)

Een projectleider ICT is verantwoordelijk voor het organiseren en aansturen van ICT-projecten en het waken over de voortgang van ICT-projecten. Een andere benaming voor projectleider ICT kan ook zijn projectmanager ICT, echter hoeft een projectleider geen manager te zijn. Omdat ICT-projecten complex en groot kunnen zijn qua omvang is het niet ongebruikelijk dat er een projectleider ICT aangewezen wordt, die verantwoordelijk is voor het aansturen van één of meerdere ICT-projecten. Een projectleider ICT zal onder andere waken over de belangen, de kosten, de termijnen en uiteindelijke kwaliteit van ICT-projecten. Ondanks dat een projectleider ICT geen manager hoef te zijn moet het beroep projectleider ICT over het algemeen wel gezien worden als een beroep op managementniveau. Als projectleider ICT zal je in de meeste gevallen ook verantwoordelijk zijn voor het samenstellen van het ICT-team. Ook het regelmatig overleggen met managers, de directie en de opdrachtgever behoort tot de werkzaamheden van een projectleider ICT. Het beroep projectleider ICT komt over het algemeen alleen voor binnen de grotere organisaties, die regelmatig te maken hebben met complexe ICT-projecten. Binnen dit soort ICT-projecten is aansturing erg belangrijk, omdat er meestal sprake is van diverse ICT-medewerkers, die allemaal aan bepaalde onderdelen werkzaam zijn. Zonder goede begeleiding van een projectleider ICT is het erg lastig om ICT-projecten op de juiste manier af te ronden. Als projectleider ICT beschik je dan ook over een verantwoordelijke functie, waarbij niet alleen ICT-kennis belangrijk is. Een projectleider ICT moet, zoals eerder omschreven, ook beschikken over leidinggevende capaciteiten, omdat het beroep projectleider in veel gevallen gezien moet worden als een beroep op managementniveau. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een projectleider ICT het beste omschrijven als het begeleiden van ICT-projecten, zodat ICT-projecten succesvol afgerond kunnen worden.

Werken als projectleider ICT

Een projectleider ICT is dus verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van één of meerdere ICT-projecten. Over het algemeen zal een projectleider ICT te maken hebben met strike richtlijnen waaraan ICT-projecten moeten voldoen. Naast het voorbereiden van ICT-projecten zal een projectleider ICT waken over de voortgang van ICT-projecten, omdat ICT-projecten meestal voor een bepaalde datum afgerond moeten worden. Het tijdig afronden van ICT-projecten is belangrijk, omdat anders mogelijk het budget overschreden wordt. Een van de belangrijkste taken van een projectleider ICT is het regelmatig overleggen met managers en de opdrachtgever, zodat de projectleider steeds op de hoogte is van de doelstelling. Zonder duidelijke doelstelling en eventuele randvoorwaarden is het niet mogelijk om ICT-projecten op de juiste manier te begeleiden. Afhankelijk van de soort ICT-projecten is het ook goed denkbaar dat een projectleider ICT regelmatig zal deelnemen aan vergaderingen, of presentaties zal geven aan belanghebbenden.

Wat doet een projectleider ICT nog meer?

Een projectleider ICT is verantwoordelijk voor het succesvol plannen, coördineren en beheren van ICT-projecten binnen een organisatie. Een projectleider ICT is betrokken bij het gehele projectlevenscyclus, vanaf de initiële planning en ontwerp tot de implementatie, evaluatie en afronding van het project. De taken en verantwoordelijkheden van een projectleider ICT kunnen variëren, maar hier zijn enkele veelvoorkomende taken:

 • Projectplanning: De projectleider ICT is verantwoordelijk voor het opstellen van een gedetailleerd projectplan. Dit omvat het identificeren van de doelstellingen van het project, het bepalen van de benodigde middelen, het vaststellen van de tijdschema's en het definiëren van de taken en verantwoordelijkheden van het projectteam.
 • Teamcoördinatie: De projectleider ICT geeft leiding aan het projectteam en zorgt voor een effectieve samenwerking tussen de teamleden. Ze wijzen taken toe, stellen prioriteiten, bewaken de voortgang en bieden ondersteuning en begeleiding aan teamleden wanneer dat nodig is.
 • Budgetbeheer: De projectleider ICT is verantwoordelijk voor het beheren van het projectbudget. Ze houden toezicht op de kosten, zorgen voor een efficiënt gebruik van middelen en bewaken dat het project binnen het toegewezen budget blijft.
 • Risicobeheer: De projectleider ICT identificeert en beheert risico's die van invloed kunnen zijn op het project. Ze ontwikkelen strategieën om risico's te minimaliseren, lossen problemen op die zich voordoen en nemen preventieve maatregelen om mogelijke obstakels te vermijden.
 • Communicatie en rapportage: De projectleider ICT zorgt voor effectieve communicatie binnen het projectteam en met belanghebbenden. Ze stellen regelmatig rapporten op over de voortgang, de behaalde mijlpalen en de afwijkingen van het projectplan. Ze organiseren ook vergaderingen en besprekingen om belangrijke informatie te delen en besluitvorming te faciliteren.
 • Kwaliteitsborging: De projectleider ICT waarborgt de kwaliteit van het projectresultaat. Ze stellen kwaliteitsnormen vast, monitoren de naleving ervan en zorgen ervoor dat het eindproduct voldoet aan de vereiste specificaties en de verwachtingen van de belanghebbenden.
 • Stakeholdermanagement: De projectleider ICT onderhoudt contacten met belanghebbenden, zoals klanten, leveranciers en andere betrokken partijen. Ze begrijpen en beheren de verwachtingen van de belanghebbenden, behandelen eventuele zorgen en zorgen voor een open en effectieve communicatie.

Het uiteindelijke doel van een projectleider ICT is om ervoor te zorgen dat ICT-projecten succesvol worden afgerond binnen de gestelde doelen, budgetten en tijdschema's. Een projectleider ICT moet uitstekende organisatorische vaardigheden, leiderschapscapaciteiten en technische kennis hebben om projecten efficiënt en effectief te kunnen beheren.

Taken projectleider ICT

Over het algemeen zal een projectleider ICT ook verantwoordelijk zijn voor het opstellen van een projectplan. Een projectplan moet gezien worden als een plan van aanpak, waarbinnen precies omschreven wordt hoe bepaalde ICT-projecten het beste aangepakt kunnen worden. Het opstellen van een projectplan is over het algemeen veel werk, echter kan een goed projectplan ervoor zorgen dat de uiteindelijke doelstelling op de juiste manier gerealiseerd wordt. Een groot voordeel van een projectplan is dat alle betrokkenen zich vooraf kunnen inlezen, waardoor in een vroeg stadium mogelijke problemen en/of onduidelijkheden voorkomen kunnen worden.

Binnen een projectplan kunnen ook strike tijdslimieten en/of budgetteringen opgenomen worden, zodat iedereen als team kan toewerken naar bepaalde fases binnen het project. Een ander belangrijk onderdeel binnen een projectplan is risicobeheersing. Het is denkbaar dat een projectleider ICT ook te maken heeft met verschillende programmamanagers. Als projectleider heb je meestal vaak te maken met de ICT-projectmanager.

Werkzaamheden projectleider ICT:

 • Het aansturen van projectleden.
 • Het dagelijks aansturen van ICT-projecten.
 • Het houden van toezicht over ICT-projecten.
 • Het motiveren van projectleden.
 • Het opstellen van een projectplan.
 • Het samenstellen van een ICT-team.
 • Het vergaderen en overleggen met managers en opdrachtgevers.
 • Het voorbereiden van ICT-projecten.

ICT Hogeschool:

Opleidingen tot projectleider ICT

Er zijn geen specifieke opleidingsmogelijkheden tot projectleider ICT. Over het algemeen zal een projectleider ICT gezien moeten worden als een ervaren programmeur, die minimaal over een passende ICT-opleiding zal beschikken op Hbo-niveau, zoals de hbo-opleiding HBO-ICT. Omdat het beroep projectleider raakvlakken heeft met managementwerkzaamheden behoort ook een andere opleiding tot de mogelijkheden. Het is mogelijk dat ervaren ICT-medewerkers een aanvullende opleiding genoten hebben om te kunnen werken als projectleider ICT. Als projectleider ICT ben je over het algemeen geen manager, echter beschikt een projectleider ICT wel over meer verantwoordelijkheden dan gebruikelijke ICT-medewerkers. Zoals eerder omschreven is het goed denkbaar dat een projectleider ICT wel beschikt over een aanvullende opleiding projectmanagement. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding op de juiste manier opzetten is belangrijk als zelfstandig projectleider. De meeste ondernemers doen dit tegenwoordig met behulp van een online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een projectleider ICT werkzaam kan zijn

Een projectleider ICT kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, organisaties en overheden werkzaam zijn die met ICT-projecten te maken hebben. Daarnaast kan een projectleider ICT werkzaam zijn voor ICT-bedrijven, die gespecialiseerd zijn in het ontwikkelen en/of aanpassen van softwareprojecten. Het is ook goed denkbaar dat een projectleider ICT werkzaam is als consultant voor verschillende opdrachtgevers. ICT is binnen veel bedrijven belangrijk, waardoor een projectleider ICT eigenlijk overal wel werkzaam is op verschillende niveaus. Een projectleider ICT kan ook aangemerkt worden als teamleider.

Competenties projectleider ICT

De belangrijkste competentie van een projectleider ICT is dat de projectleider ICT beschikt over algemene managementvaardigheden, ondanks dat een projectleider in de meeste gevallen geen manager is. Daarnaast moet een projectleider ICT gezien kunnen worden als allround ICT-medewerker, die beschikt over de nodige kennis en ervaring. Omdat een projectleider ICT veel te maken heeft met andere ICT-medewerkers, leidinggevenden en opdrachtgevers, kan communicatie in het algemeen aangemerkt worden als belangrijke competentie. Andere belangrijke competenties als projectleider ICT zijn het kunnen inspireren en motiveren van medewerkers. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, inzicht, delegeren, stressbestendigheid, controleren, waakzaamheid, plannen, organiseren en presteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als projectleider ICT

Het arbeidsmarktperspectief als projectleider ICT is over het algemeen afhankelijk van de werkervaring, omdat niet iedereen zomaar projectleider ICT kan worden. Met andere woorden moet een projectleider ICT over voldoende vakinhoudelijke kennis beschikken van de ICT-branche. Daarnaast kan het belangrijk zijn om aanvullende opleidingen af te ronden om in aanmerking te kunnen komen voor de functie projectleider ICT. De doorgroeimogelijkheden als projectleider ICT moeten gezien worden in het verkrijgen van een volwaardige managementfunctie als manager. De doorgroeimogelijkheden als projectleider ICT kunnen ook verschillen per werkgever, je eigen competenties en het opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris projectleider ICT

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven, omdat je als projectleider natuurlijk voor verschillende organisaties je werkzaamheden kunt uitvoeren. Het salaris als projectleider is sterk afhankelijk van je specifieke taken en of het om een tijdelijke functie gaat of om een vaste functie als projectleider. Wanneer het om een tijdelijke functie gaat, zal de beloning doorgaans niet veel hoger uitvallen dan het gebruikelijke salaris. Een projectleider met een vaste functie kan doorgaans tussen de 3500 en 5000 euro bruto per maand verdienen, afhankelijk van leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Het zijn doorgaans wel de grote en moeilijke projecten die goed betalen.

Eigen bedrijf starten als Projectleider (ICT)

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Projectleider (ICT), waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Projectleider (ICT)

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Projectleider (ICT) bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Projectleider (ICT).

Mijnzzp.nl