Projectmedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep projectmedewerker
Meewerken aan een nieuw project als projectmedewerker
Werken als projectmedewerker
Wat doet een projectmedewerker?
Taken projectmedewerker:
Functie projectmedewerker:
De fasen van een project:
Opleidingen tot projectmedewerker
Bedrijven waar een projectmedewerker werkzaam kan zijn
Competenties projectmedewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als projectmedewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris projectmedewerker
Eigen bedrijf starten als Projectmedewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Projectmedewerker

Beroep projectmedewerker

Een projectmedewerker werkt mee aan een specifiek project waar doorgaans een begindatum en einddatum voor is vastgesteld. Ook is er vaak sprake van een vastgesteld budget dat beschikbaar is voor de realisatie van het project. Er zijn allerlei soorten projecten binnen uiteenlopende branches en met verschillende doelstellingen. Binnen het project voert een projectmedewerker binnen de planning werkzaamheden uit en gebruikt daarvoor de eigen expertise. Een projectmedewerker is medeverantwoordelijk voor het uiteindelijke resultaat. Een van de taken is het maken van afspraken en het inplannen van vergaderingen. Zo is er meestal ook sprake van agendabeheer van de betreffende manager van het project. Een andere taak is het maken van notulen tijdens vergaderingen. Bovendien bereidt een projectmedewerker de plannen voor het project voor en werkt deze samen met anderen uit. Het behoort eveneens tot de werkzaamheden om als informatieverstrekker en vraagbaak te fungeren. Dat is dan van toepassing op iedereen die betrokken is bij het project. Het kan daarbij gaan om interne contacten en om externe relaties. Verder zijn er allerlei taken uit te voeren die betrekking hebben op het ondersteunen van de manager van het project. Denk daarbij aan het beantwoorden van email net als het opnemen van de telefoon. In het verlengde daarvan is er eveneens een actieve rol als het gaat om het regelen van facilitaire aangelegenheden. Ook levert de projectmedewerker een bijdrage op het gebied van inhoudelijke vraagstukken. Daarnaast is het belangrijk om de eigen voortgang aangaande het project te bewaken en indien nodig bij te sturen. Je bent als het ware een spil in het structureren van het project en het beheersbaar houden ervan. Andere benamingen voor projectmedewerker zijn ook wel projectondersteuner, project-assistent of assistent-projectleider.

Meewerken aan een nieuw project als projectmedewerker

Een projectmedewerker is specifiek werkzaam binnen een team om een project succesvol ten einde te brengen. Het gaat hier vaak om projecten die alleen succesvol zijn af te ronden door goede begeleiding. De aansturing van het team vindt plaats door een projectmanager of een projectleider die de hoofdverantwoordelijkheid heeft. Daarnaast kan er sprake zijn van een teamleider of een unitmanager. Er zijn verschillende manieren om projecten aan te pakken, zoals een scrum master van een framework gebruikmaakt. In dat kader zijn er ook allerlei links te leggen met de meest uiteenlopende beroepen, zoals met de functie van programmeur en software tester. Er zijn bovendien allerlei branches, waarin een projectmedewerker werkzaam kan zijn. Bijvoorbeeld als ITC-projectmedewerker, maar ook als projectmedewerker vastgoed of als projectmedewerker geotechniek. Het is dan ook zo dat projectmanagement binnen allerlei organisaties een belangrijke rol spelen. Denk maar gemeenten en provincies net als aan banken en verzekeraars.

Werken als projectmedewerker

Het gaat bij de uitoefening van het beroep van projectmedewerker vaak om complexe projecten. Dat is ook een reden dat er meestal sprake is van een aanpak volgens een bepaalde methode, zoals van de scrum methodiek, waar de scrum master leiding aangeeft. Dit is een specifieke vorm van projectmanagement, waarbij de kans op fouten geminimaliseerd is. Hierbij valt te denken aan programmeurs en software testers die in een vergadering samenkomen om daarmee te voorkomen dat er fouten ontstaan. Een software ontwikkelaar is wat dat betreft dan aan te merken als een product owner.

Wat doet een projectmedewerker?

Een projectmedewerker heeft een groot aantal praktische taken om te verrichten. Het bedenken van een plan vormt bijvoorbeeld de basis voor de uitwerking en het schrijven van het projectplan. Deelname aan vergaderingen in de rol van notulist is eveneens een praktische taak, net als het regelen van facilitaire zaken. In de uitvoering van de werkzaamheden heeft een projectmedewerker relatief gezien vaak met verandermanagement te maken. Daarmee is rechtstreeks een link te leggen met de functie van change manager. Bovendien is het eveneens belangrijk om informatie te verstrekken en aanspreekpunt te zijn om antwoord op aan het project gerelateerde vragen te geven. In sommige gevallen kan een projectmedewerker ook aangemerkt worden als stafmedewerker.

Taken projectmedewerker:

  • Organisatorische werkzaamheden.
  • Budgetbeheer.
  • Voortgangscontrole.
  • Activiteiten coördineren.
  • Afspraken maken.
  • Vraagbaak zijn.
  • Voortgang eigen taken bewaken.
  • Informatie verstrekken.
  • Vergaderingen notuleren.
  • Contacten onderhouden.

Functie projectmedewerker:

De fasen van een project:

Opleidingen tot projectmedewerker

Een van de opleidingen om een projectmedewerker te zijn is de hbo-opleiding projectmanagement. Het is ook mogelijk een meer algemene opleiding te volgen die niet specifiek gericht is op projectmanagement. Bijvoorbeeld de opleiding hbo-bedrijfskunde of een opleiding commerciële economie. Het is vaak zo dat projectmedewerkers een opleiding op hbo-niveau hebben afgerond en daarna een externe cursus of opleiding volgen. Wanneer je een eigen bedrijf start als zzp'er, dan is het verstandig om gebruik te maken van online boekhouden. Met de beste boekhoudsoftware kun je zelf de volledige boekhouding bijhouden.

Bedrijven waar een projectmedewerker werkzaam kan zijn

Er zijn allerlei bedrijven en organisaties waar projectmedewerkers nodig zijn. Denk maar aan een projectmedewerker die als ambtenaar in dienst is van een gemeente of provincie. Zo zijn er ook semioverheid instanties waar deze functies bestaan. Bijvoorbeeld bij waterschappen net als bij verkeersleiding en toezichthouders. In aanvulling daarop zijn er ook commerciële bedrijven waar projectmanagement een belangrijke rol speelt. Een projectmedewerker kan daarom ook werkzaam zijn bij een bank, verzekeraar of een grote middenstander. Het is vaak belangrijk om over specifieke kennis te beschikken en in dat kader is het ook mogelijk om als consultant werkzaam te zijn.

Competenties projectmedewerker

Er zijn meerdere competenties van toepassing op het beroep projectmedewerker. Het geordend en overzichtelijk kunnen werken zijn bijvoorbeeld enorm belangrijk. Ook is het communicatief sterk zijn een belangrijke competentie. Dat geldt eveneens voor vaardigheden als plannen, organiseren en overleggen. Zo is het ook belangrijk om sociaal vaardig te zijn en over een flexibele instelling te beschikken. Naast zelfstandig werken, geldt dat samenwerken deel uitmaakt van de invulling van de functie. In het kader van projectmatig werken en projecten uitvoeren is het belangrijk om innovatief te denken. Een proactieve houding en initiatief nemen zijn verder ook nog van belang, net als een creatieve denkwijze en vasthoudend karakter.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als projectmedewerker

De arbeidsmarkt is erg goed te noemen als het om de vraag naar projectmedewerkers gaat. Dat komt onder meer door het brede werkveld in de meest uiteenlopende branches. Bovendien zijn er na afronding van een project altijd weer nieuwe projecten om op te starten. Een van de opties om door te groeien vanuit de functie van projectmedewerker is de functie van projectleider te gaan vervullen. Er is dan wel de nodige kennis en ervaring voor vereist. Binnen sommige organisatie behoort het tot de mogelijkheden om programmamanager te worden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris projectmedewerker

Het salaris van een projectmedewerker ligt op maandbasis tussen 3.500 en 4.500 euro bruto per maand. Indien de inhoud van de functie gepaard gaat met grote verantwoordelijkheden is het denkbaar dat het salaris boven het genoemde niveau uitkomt. Daarbij is het salaris verder onder meer afhankelijk van de branche, werkgever en van de kennis en ervaring. De overige arbeidsvoorwaarden liggen vast in een cao als deze van toepassing is, zoals vakantiedagen, opleidingsbudget en bijvoorbeeld een eindejaarsuitkering.

Eigen bedrijf starten als Projectmedewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Projectmedewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Projectmedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Projectmedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Projectmedewerker.

Mijnzzp.nl