Stafmedewerker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep stafmedewerker
Werken als stafmedewerker
Wat doet een stafmedewerker?
Meerdere stafmedewerkers
Taken als stafmedewerker:
Beroep stafmedewerker:
Opleidingen tot stafmedewerker
Bedrijven waar een stafmedewerker werkzaam kan zijn
Competenties stafmedewerker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stafmedewerker
Arbeidsvoorwaarden en salaris stafmedewerker
Eigen bedrijf starten als Stafmedewerker
Boekhoudprogramma vergelijken Stafmedewerker

Beroep stafmedewerker

Een stafmedewerker is een persoon die onder verantwoordelijkheid van een ander werkzaamheden verricht. Er hoort doorgaans een divers en groot takenpakket tot de functie van stafmedewerker. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat het tot de werkzaamheden behoort om een begroting of een deelbegroting op te stellen. Daarbij hoort dan onder meer het periodiek opstellen van financiële rapportages en het eventueel opstellen van een jaarrekening. Naast het financiële aspect zijn er eveneens taken te verrichten op bedrijfseconomisch vlak. Denk daarbij aan het maken van bedrijfseconomische analyses, waarbij je gebruikmaakt van data. Of aan het onderbouwen van een investering net als het doorrekenen van een ondernemingsplan. Zo zijn er als stafmedewerker nog veel meer taken te verrichten. Bijvoorbeeld het leveren van een bijdrage aan het financieel-economisch beleid of het ontwikkelen van procedures. Daarbij is het onder meer mogelijk om de interne controle te realiseren net als taken op het gebied van projectadministratie uit te voeren. Overigens hangt de exacte invulling van de functie af van de werkgever of organisatie. Een stafmedewerker op het gebied van huisvesting kan bijvoorbeeld verantwoordelijk zijn voor de onderhoudswerkzaamheden en materialen en diensten inkopen. Het is in elk geval wel zo dat een stafmedewerker veel met anderen te maken heeft. Denk daarbij aan het aansturen van een groep medewerkers op facilitair gebied of aan het onderhandelen met leveranciers over de inkoop van producten. Daarnaast behoort het doorgaans eveneens tot de taak van een stafmedewerker om als aanspreekpunt te dienen en om eventueel verslag te doen van vergaderingen. Daarnaast levert een stafmedewerker in het algemeen een belangrijke bijdrage aan het beleid van de organisatie.

Werken als stafmedewerker

Een stafmedewerker kan dus over meerdere verantwoordelijkheden beschikbaar, maar is daarbij wel onder de verantwoordelijkheid van een ander werkzaam. Denk bijvoorbeeld aan een stafmedewerker die werkzaam is voor een politicus, zoals een minister. Of aan een positie onder de verantwoordelijkheid van een bankier of directeur van een non-profit organisatie. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden, is er doorgaans sprake van het uitvoeren van een specifieke functie. Denk maar aan het verslagleggen van vergaderingen, wat doorgaans de functie is van een notulist. Of aan het sturing geven aan een team, wat te vergelijken is met de functie van een manager of coach. Het beroep stafmedewerker komt dus op verschillende manieren voor.

Wat doet een stafmedewerker?

Een stafmedewerker is iemand die ondersteunende taken verricht binnen een organisatie of afdeling. De specifieke verantwoordelijkheden en taken van een stafmedewerker kunnen variëren afhankelijk van de aard van de organisatie en de specifieke functie. Over het algemeen kunnen de volgende taken en verantwoordelijkheden worden toegeschreven aan een stafmedewerker:

 • Onderzoek en analyse: Stafmedewerkers kunnen belast zijn met het uitvoeren van onderzoek en analyses om informatie te verzamelen en te organiseren. Ze kunnen bijvoorbeeld marktonderzoek doen, beleidsanalyse uitvoeren of best practices onderzoeken om de organisatie te ondersteunen bij het nemen van beslissingen.
 • Rapportage en documentatie: Stafmedewerkers kunnen verantwoordelijk zijn voor het opstellen van rapporten, memo's, presentaties en andere documenten om informatie te communiceren binnen de organisatie. Ze zorgen ervoor dat de informatie helder en begrijpelijk is en dat de juiste gegevens worden gepresenteerd.
 • Beleidsontwikkeling: Stafmedewerkers kunnen betrokken zijn bij het ontwikkelen en herzien van beleid en procedures binnen de organisatie. Ze analyseren de huidige praktijken, identificeren mogelijkheden tot verbetering en dragen bij aan het formuleren van nieuwe beleidsrichtlijnen.
 • Projectondersteuning: Stafmedewerkers kunnen projectteams ondersteunen door het bijhouden van projectplanningen, het coördineren van vergaderingen, het opstellen van documentatie en het bieden van algemene administratieve ondersteuning. Ze zorgen ervoor dat projecten soepel verlopen en dat alle relevante documenten en informatie up-to-date zijn.
 • Coördinatie en communicatie: Stafmedewerkers kunnen fungeren als verbindingspunt tussen verschillende afdelingen en niveaus binnen de organisatie. Ze helpen bij het coördineren van activiteiten, het faciliteren van communicatie tussen teams en het bevorderen van samenwerking om de operationele efficiëntie te verbeteren.
 • Kwaliteitsborging: Stafmedewerkers kunnen betrokken zijn bij het monitoren van de kwaliteit van de dienstverlening of producten van de organisatie. Ze kunnen procedures en controles ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de kwaliteitsnormen worden nageleefd en dat eventuele problemen of afwijkingen worden opgelost.

Stafmedewerkers bieden ondersteuning aan een organisatie op verschillende gebieden, zoals onderzoek, rapportage, beleidsontwikkeling, projectondersteuning, coördinatie en kwaliteitsborging. Ze dragen bij aan een effectieve en efficiënte werking van de organisatie door taken uit te voeren die helpen bij het behalen van de doelstellingen en het oplossen van operationele uitdagingen.

Meerdere stafmedewerkers

Het komt vaak voor dat er meerdere stafmedewerkers binnen een organisatie werkzaam zijn en je gezamenlijk aan een doel of project werkt. Het is echter niet zo dat er een directe vergelijking te maken is tussen projectmedewerkers en stafmedewerkers. Een stafmedewerker heeft namelijk meer verantwoordelijkheid dan een projectmedewerker. Verder kan het ook zo zijn dat een stafmedewerker door een bankmanager of directeur op onderzoek uitgestuurd wordt er voorverkenning. Bijvoorbeeld als het gaat om het uitzoeken van juridische zaken, waarbij er een link te leggen is met het beroep bedrijfsjurist. Het beroep stafmedewerker is over het algemeen een beroep op Hbo-niveau.

Taken als stafmedewerker:

 • Begroting opstellen.
 • Financiële rapportages maken.
 • Interne controle realiseren.
 • Bedrijfseconomische analyse opstellen.
 • Team aansturen en coachen.
 • Verslaglegging.
 • Rapportages opstellen.
 • Inkoop verzorgen.
 • Onderhandelen.
 • Vergadering voorbereiden.
 • Overleg begeleiden.
 • Ontwikkelingen signaleren.
 • Projecten initiëren en leiden.
 • Onderzoek verrichten.

Beroep stafmedewerker:

Opleidingen tot stafmedewerker

Er is geen concrete opleiding die tot het beroep stafmedewerker opleidt, maar het is wel een functie op minimaal hbo-niveau. Het is ook mogelijk dat een universitaire opleiding vereist is of een post hbo in combinatie met universitair werk- en denkniveau nodig is voor de uitvoering van de functie. Vaak is er bij dergelijke functies sprake van een algemene eis voor hbo- of wo-niveau, waarbij er werkervaring binnen het specifieke vakgebied nodig is. Denk daarbij aan een zorgorganisatie met kennis en ervaring in het specifieke zorggebied, zoals ouderenzorg. De specifieke vereisten voor het vervullen van de functie van stafmedewerker zijn dus sterk afhankelijk van het type organisatie. Wanneer je gaat starten als zzp'er, dan kun je het beste gebruikmaken van goede zzp boekhoudsoftware voor de administratie.

Bedrijven waar een stafmedewerker werkzaam kan zijn

Er zijn allerlei bedrijven en organisaties waar stafmedewerkers aan het werk zijn. Bijvoorbeeld als stafmedewerker en onderdeel van het managementteam van een bank of verzekeraar. Binnen allerlei maatschappelijke gebieden zijn er ook organisaties waar stafmedewerkers werkzaam zijn. Denk maar aan onderwijs en zorg, zoals bij onderwijsinstellingen en zorgcentra. Ook op het gebied van wonen is het denkbaar om als stafmedewerker aan de slag te gaan, zoals bij een woningstichting. Daarnaast is er op politiek niveau eveneens sprake van stafmedewerkers, zoals die werkzaam zijn op een ministerie om als staflid een minister te ondersteunen.

Competenties stafmedewerker

Het is belangrijk om als stafmedewerker over een gedreven en energieke houding te beschikken en een algemene instelling te hebben. Daarbij is het ideaal als je over de competentie beschikt om snel te schakelen en daarin flexibel te zijn. Als het gaat om kennis dan is het belangrijk om op verschillende vlakken over expertise te beschikken. Het gaat dan onder meer om financiële kennis, maar ook om economische kennis en juridische kennis. Daarnaast is het uiteraard ook van belang om goed te kunnen plannen en organiseren, net als om over schriftelijke en mondelinge vaardigheden te beschikken. Je dient zelfstandig werkzaam te zijn, maar ook te kunnen samenwerken en nauwkeurig te werken. Daarbij is het vaak ook van belang om verbanden te leggen en een resultaatgerichte instelling te hebben. Verder is een analyserend vermogen ook nog een van de competenties die belangrijk zijn voor de functie stafmedewerker. Afhankelijk van de exacte invulling van de werkzaamheden is het ook nog mogelijk dat onderhandelingsvaardigheden van pas komen, net als overtuigingskracht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stafmedewerker

Er zijn binnen allerlei organisaties met de meest uiteenlopende thema’s stafmedewerkers nodig. In aanvulling daarop geldt dat eveneens voor bedrijven met een commerciële insteek, zoals banken en verzekeraars. Wat dat betreft, is het arbeidsperspectief voor stafmedewerkers als gunstig te benoemen. Met betrekking tot de ontwikkeling van de loopbaan is het voor stafmedewerkers mogelijk om door te groeien. Een van de opties is bijvoorbeeld om de functie van afdelingsmanager te vervullen. Het is echter ook mogelijk om vanuit de functie van stafmedewerker eenzelfde functie te vervullen, maar dan op een hoger niveau bij een andere organisatie met meer verantwoordelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stafmedewerker

Het salaris van een stafmedewerker komt gemiddeld uit tussen 3.800 euro en 5.000 euro bruto per maand. Een functie waarvoor universitair niveau vereist is met meer verantwoordelijkheid betaalt, wat dat betreft meer dan een functie op hbo-niveau met minder verantwoordelijkheden. De overige secundaire arbeidsvoorwaarden variëren en zijn onder meer afhankelijk van de organisatie of het bedrijf waar je voor werkt. Denk maar aan een eindejaarsuitkering of aan een reiskostenvergoeding en mogelijkheden die er zijn op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Zo is het mogelijk dat er budget is voor opleidingsmogelijkheden met onder meer coach en een ontwikkelplan. Of dat er veel aandacht is voor de balans tussen privé en werk.

Eigen bedrijf starten als Stafmedewerker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Stafmedewerker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Stafmedewerker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stafmedewerker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Stafmedewerker.

Mijnzzp.nl