Onderwijskundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep onderwijskundige
Wat doet een onderwijskundige
Werken als onderwijskundige
Verbeteren van het onderwijs
Belang van onderwijskundige
Taken van een onderwijskundige zijn:
Film: onderwijskundige:
Film: bachelor onderwijskunde:
Opleidingen tot onderwijskundige
Bedrijven waar een onderwijskundige werkzaam kan zijn
Competenties onderwijskundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als onderwijskundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris onderwijskundige
Eigen bedrijf starten als Onderwijskundige
Boekhoudprogramma vergelijken Onderwijskundige

Beroep onderwijskundige

Een onderwijskundige is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in onderwijskunde. Onderwijskunde is het makkelijkst te omschrijven als alles wat met leren, opleiden en ontwikkelen te maken heeft. Als onderwijskundige voer je verschillende werkzaamheden uit, die met het verbeteren van het onderwijs te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het evalueren van bestaand lesmateriaal, het evalueren van toetsen en aan het opstellen van nieuwe lesstof, inclusief de mogelijke toetsen die daarbij horen. Als onderwijskundige ben je dus gespecialiseerd in onderwijskunde, een wetenschap waarbinnen alles draait om leren, ontwikkelen, opleiden, begrijpen en verklaren. De belangrijkste taak van een onderwijskundige is het verder verbeteren van het onderwijssysteem en de diverse leertrajecten. Onderwijskunde is een samenspel van pedagogiek, psychologie, onderwijssociologie en sociologie. Als onderwijskundige kan je voor verschillende overheden, scholen en bedrijven werkzaam zijn. Onderwijskunde is niet alleen van toepassing op gebruikelijke scholen, omdat het ook betrekking heeft op volwasseneneducatie en educatie binnen het bedrijfsleven. De inhoudelijke werkzaamheden van een onderwijskundige kunnen in het kort het beste omschreven worden als het toegankelijk maken van lesmateriaal door het ontwikkelen van lesmateriaal. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het lesmateriaal moet passen bij de betreffende doelgroep en het niveau van de doelgroep. Ook advieswerkzaamheden met betrekking tot onderwijsinstellingen maakt een belangrijk deel uit van de werkzaamheden. Als onderwijskundige kan je ook te maken krijgen met specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van speciale leertrajecten voor gehandicapten, hoogbegaafden of voor kinderen die doof zijn. In alle gevallen is een onderwijskundige verantwoordelijk voor het verder verbeteren van het onderwijs door het verhogen van de kwaliteit.

Wat doet een onderwijskundige

Een onderwijskundige is dus een wetenschapper, die zich gespecialiseerd heeft in onderwijskunde. Als onderwijskundige ben je steeds bezig met het evalueren en verder verbeteren van het onderwijs. Een belangrijk woord binnen de onderwijskunde is onderwijssociologie. Onderwijssociologie heeft te maken met kunnen verklaren waarom bepaalde leerlingen moeite hebben met leerstof en het kunnen verklaren waarom bepaalde leerlingen snel stoppen met een opleiding. Het is aan de onderwijskundige om op een wetenschappelijke manier te onderzoeken waarom dit het geval is. Een onderwijskundige is daarnaast verantwoordelijk voor het doen van aanbevelingen om het onderwijssysteem zo aan te passen, dat het in de toekomst voorkomen kan worden. Een verklaring kan bijvoorbeeld zijn dat leerlingen hun interesse verliezen in de opleiding, omdat ze de leerstof te saai vinden, of omdat ze de leerstof op onderdelen te moeilijk vinden. Ook de manier van lesgeven kan ervoor zorgen dat leerlingen hun interesse verliezen. Het is aan de onderwijskundige om met verbeteringen te komen, zodat leerlingen niet onnodig uitvallen. De werkzaamheden van een onderwijskundige zijn divers te noemen en houden niet op bij het bedenken van nieuw lesmateriaal. Om nieuw lesmateriaal te kunnen ontwikkelen kan het bijvoorbeeld nodig zijn om docenten, directeuren, mentoren, decanen en stagebegeleiders te interviewen, zodat de onderwijskundige een goede inschatting kan maken wat eventuele verbeterpunten kunnen zijn.

Werken als onderwijskundige

Een ander belangrijk punt voor onderwijskundige is tegenwoordig het toepassen van internet met betrekking tot leerstof. Dit klinkt makkelijk, maar dat is het in de praktijk lang niet altijd, omdat het leren via het internet om hele andere uitdagingen vraagt dan het leren uit boeken. Hoe zorg er je bijvoorbeeld voor dat leerlingen bij de lesstof blijven en niet naar andere websites surfen, die verder niks met het onderwijs te maken hebben. Een ander voorbeeld kan zijn het onderzoeken hoe voorkomen kan worden dat leerlingen plagiaat plegen om huiswerk te kunnen maken. Ook het kunnen garanderen van veiligheid bij internetgebruik is een belangrijk punt. Nieuwe onderwijsmethoden, zoals e-learning, moeten uitgebreid getoetst en gemonitord worden voordat ze toegepast kunnen worden. Het ontwikkelen van leerstof door het toepassen van online-mogelijkheden vraagt om veel kennis, inzicht en vaardigheden, omdat online les geven niet zomaar vergeleken kan worden met het leren vanuit boeken. De meeste scholen hebben ook met online lesgeven te maken. Denk bijvoorbeeld aan de meeste basisscholen, middelbare scholen en het hoger onderwijs. Ook voor leerkrachten en docenten vraagt dit om het nodige aanpassingsvermogen.

Verbeteren van het onderwijs

Een onderwijskundige is op een brede manier verantwoordelijk voor het verbeteren van het onderwijs. Dit heeft niet alleen te maken met de leerstof, die leerlingen krijgen op school. Denk bijvoorbeeld ook aan leermeesters, die in de praktijk te maken krijgen met leerlingen. Een onderwijskundige kan bijvoorbeeld onderzoeken welke vaklieden het meest geschikt zijn om praktijkleerlingen op te leiden en op welke manier dit het beste gedaan kan worden. Een ander voorbeeld is het samenwerken met een leerplichtambtenaar om te onderzoeken welke leerlingen precies spijbelen en waarom dit het geval is. Daarnaast kan een onderwijskundige samenwerken met het bedrijfsleven om te onderzoeken op welke manier er behoefte is aan bijscholing. Bijscholing is voor werknemers en werkgevers belangrijk om de kennis van werknemers op peil te houden.

Belang van onderwijskundige

Het zijn de onderwijskundige die verantwoordelijk zijn voor het verbeteren van het onderwijs. Het beroep onderwijskundige komt dan ook steeds vaker voor. Een onderwijskundige houdt zich op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van onderwijs en streeft ernaar het onderwijs-leerproces te verbeteren. Hiervoor doet de onderwijskundige onderzoek.

Er zijn veel redenen waarom een onderwijskundige belangrijk is. Ten eerste kan een onderwijskundige helpen problemen in het onderwijssysteem op te sporen en maatregelen voor te stellen om ze te verhelpen. Ten tweede kan een onderwijskundige helpen leraren op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen op hun vakgebied en suggesties doen voor verdere verbetering.

Ten derde kan een onderwijskundige leerlingen helpen kennis te maken met de nieuwe informatie en vernieuwingen in het onderwijs, zoals ICT. Tenslotte kan een onderwijskundige toekomstige leraren voorbereiden op het werk als leraar, opleider of docent door hen een theoretische achtergrond te geven van het onderwijssysteem waarin ze later zullen werken. Een onderwijskundige heeft te maken met het basisonderwijs, de middelbare school en het voortgezet onderwijs.

Taken van een onderwijskundige zijn:

  • Het evalueren van bestaand lesmateriaal en toetsen.
  • Het ontwerpen van nieuwe leerprogramma's.
  • Het ontwerpen van nieuwe toetsen.
  • Het onderzoeken hoe het onderwijs verder kan verbeteren.
  • Het adviseren van schoolbesturen en overheidsorganen.
  • Het begeleiden van leerkrachten en docenten.
  • Het opstellen van nieuw onderwijsbeleid.
  • Het toepassen van nieuwe mogelijkheden in het onderwijs.

Film: onderwijskundige:

Film: bachelor onderwijskunde:

Opleidingen tot onderwijskundige

Wie een carrière ambieert onderwijskundige kan het beste kiezen voor de universitaire studie onderwijskunde. Binnen de opleiding onderwijskunde is er onder andere aandacht voor pedagogiek, orthopedagogiek, psychologie, filosofie, statistieken, wiskunde, geschiedenis en sociologie. Binnen deze studie leer je alles wat te maken heeft met efficiënte en effectieve leeromgevingen. Ook het leren begrijpen waaraan educatie moet voldoen is een belangrijk aandachtspunt binnen de studie. Onderwijskundige betreft in alle gevallen een wo-opleiding. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. De onderwijskunde opleiding is geen eenvoudige opleiding. Het overigens ook mogelijk om een master onderwijskunde te volgen. Ook de boekhouding opzetten is belangrijk als startende ondernemer. Dit kan bijvoorbeeld door een online boekhoudprogramma te gebruiken. Door middel van een online boekhouding kun je alle administratieve handelingen zelfstandig uitvoeren.

Bedrijven waar een onderwijskundige werkzaam kan zijn

Een onderwijskundige kan je voor verschillende onderwijsinstellingen, overheden en bedrijven werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan scholen, de volwasseneneducatie of aan de CITO. Daarnaast kan een onderwijskundige werken voor de overheid als onderwijsinspecteur of als beleidsadviseur. Het is ook denkbaar dat een onderwijskundige werkt voor een adviesbureau. In dat geval kan je wellicht ook aangemerkt worden als consultant.

Competenties onderwijskundige

Als onderwijskundige ben je een wetenschapper en zul je dus over wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden moeten beschikken. Daarnaast kan het analytisch handelen aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat eventuele problemen doelgericht aangepakt moeten worden. Ook communicatie is een belangrijke competentie, omdat je met verschillende docenten, leerkrachten en andere belanghebbenden te maken krijgt. Ook innovatie is een belangrijk woord binnen het onderwijs. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, kennis, inspiratie, inzicht, zelfstandigheid, doorzettingsvermogen, onafhankelijkheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als onderwijskundige

Het arbeidsmarktperspectief van een onderwijskundige met een afgeronde studie onderwijskundige is over het algemeen goed te noemen. Als onderwijskundige kan je voor diverse organisaties, overheden en bedrijven werkzaam zijn, waardoor het verkrijgen van werk als onderwijskundige geen probleem hoeft te zijn. Vacatures onderwijskundige zijn over het algemeen voldoende te vinden. Vacatures onderwijskundige door het hele land te vinden. De doorgroeimogelijkheden als onderwijskundige moeten gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie, het verder leren of het promoveren. Een leidinggevende functie kan bijvoorbeeld zijn de functie programmadirecteur om verder te innoveren binnen het onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris onderwijskundige

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je voor verschillende organisaties, overheden en bedrijven werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Over het algemeen zal een onderwijskundige een salaris verdienen tussen de 3000 en 4500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Onderwijskundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Onderwijskundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Onderwijskundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Onderwijskundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Onderwijskundige.

Mijnzzp.nl