Onderwijskundige

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Onderwijskundige?

Een onderwijskundige is een wetenschapper die zich gespecialiseerd heeft in onderwijskunde. Onderwijskunde is het makkelijkst te omschrijven als alles wat met leren, opleiden en ontwikkelen te maken heeft. Als onderwijskundige voer je verschillende werkzaamheden uit, die met het verbeteren van het onderwijs te maken hebben. Denk bijvoorbeeld aan het evalueren van bestaand lesmateriaal, het evalueren van toetsen en aan het opstellen van nieuwe lesstof, inclusief de mogelijke toetsen die daarbij horen. Als onderwijskundige ben je dus gespecialiseerd in onderwijskunde, een wetenschap waarbinnen alles draait om leren, ontwikkelen, opleiden, begrijpen en verklaren. De belangrijkste taak van een onderwijskundige is het verder verbeteren van het onderwijssysteem en de diverse leertrajecten. Onderwijskunde is een samenspel van pedagogiek, psychologie, onderwijssociologie en sociologie. Als onderwijskundige kan je voor verschillende overheden, scholen en bedrijven werkzaam zijn. Onderwijskunde is niet alleen van toepassing op reguliere scholen, omdat het ook betrekking heeft op volwasseneneducatie en educatie binnen het bedrijfsleven. De inhoudelijke werkzaamheden van een onderwijskundige kunnen in het kort het beste omschreven worden als het toegankelijk maken van lesmateriaal door het ontwikkelen van lesmateriaal. Een belangrijke voorwaarde hierbij is dat het lesmateriaal moeten passen bij de betreffende doelgroep en het niveau van de doelgroep. Ook advieswerkzaamheden met betrekking tot onderwijsinstellingen maakt een belangrijk deel uit van de werkzaamheden. Als onderwijskundige kan je ook te maken krijgen met specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van speciale leertrajecten voor gehandicapten, hoogbegaafden of voor kinderen die doof zijn. In alle gevallen is een onderwijskundige verantwoordelijk voor het verder beteren van het onderwijs door het verhogen van de kwaliteit.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Onderwijskundige

Wat is het salaris en tarief van een Onderwijskundige? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Onderwijskundige in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl