Plagiaat onderzoeker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep plagiaat onderzoeker
Wat doet een plagiaat onderzoeker
Controleren op plagiaat
Taken als plagiaat onderzoeker:
Film: plagiaat onderzoeker
Film: beschuldigt van plagiaat
Opleidingen tot plagiaat onderzoeker
Bedrijven waar een plagiaat onderzoeker werkzaam kan zijn
Competenties plagiaat onderzoeker
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als plagiaat onderzoeker
Arbeidsvoorwaarden en salaris plagiaat onderzoeker
Eigen bedrijf starten als Plagiaat onderzoeker
Boekhoudprogramma vergelijken Plagiaat onderzoeker

Beroep plagiaat onderzoeker

Een plagiaat onderzoeker onderzoekt ter controle of een auteur gebruik heeft gemaakt van een tekst zonder bronvermelding. Daarbij is het mogelijk dat er bedoeld of onbedoeld gebruik is gemaakt van andermans tekst. Een plagiaat onderzoeker is doorgaans betrokken bij hoogwaardige teksten, zoals een scriptie van masterstudenten of een proefschrift. Het is eveneens mogelijk dat een plagiaat onderzoeker manuscripten controleert op bedoeld of onbedoeld gebruik van bestaande teksten zonder zorgvuldige bronvermelding. Controle op hoogwaardige teksten als publicaties in onder meer wetenschappelijke tijdschriften is van groot belang. De controlerende werkzaamheden zorgen ervoor dat mogelijke fraude is te voorkomen. Overigens geldt de controle eveneens om onbedoelde fraude op te sporen dat mogelijk na publicatie voor reputatieschade zorgt. Plagiaat is namelijk een vorm van fraude en daar is meteen het belang van het voorkomen ervan duidelijk. Bij het gebruiken van een bron zijn er verschillende opties, zoals citeren of parafraseren. De plagiaat onderzoeker controleert of er in beide situaties sprake is van een juiste bronvermelding. De wijze van bronvermelding is te herleiden aan de voorgeschreven referentiestijl. Bij universiteiten is het bijvoorbeeld zo dat de opleiding duidelijk aangeeft welke referentiestijl van toepassing is. Het gaat bij plagiaat niet alleen om het letterlijk overnemen van teksten, maar ook om inadequate en onzorgvuldige bronvermelding. De plagiaat onderzoeker kan bij de controle wat dat betreft een onderscheid maken tussen het schenden van het auteursrecht en plagiaat. Het hoeft niet altijd zo te zijn dat plagiaat direct het auteursrecht schendt, maar de kans bestaat wel. Nadat de plagiaat onderzoeker de controle heeft uitgevoerd, legt deze de bevindingen vast in een rapport. Uiteraard staat in het rapport welke delen of zinsdelen als plagiaat zijn aan te merken.

Wat doet een plagiaat onderzoeker

Een plagiaat onderzoeker heeft dus meestal te maken met hoogwaardige teksten. Dat betekent dat een plagiaat onderzoeker teksten controleert van uiteenlopende beroepsgroepen. Bijvoorbeeld met tekstschrijvers en auteurs die online of offline teksten publiceren, net als met hoogleraren die uitkomsten van onderzoeken schriftelijk hebben vastgelegd. Ook publicaties van medisch specialisten en ingenieurs komen voor een plagiaatcontrole in aanmerking. Naast het plagiaat en mogelijke schending van het auteursrecht kijkt de plagiaat onderzoeker ook naar zelfplagiaat. Bij de vorm van zelfplagiaat gaat het om hergebruik van eigen uitgebracht werk dat in nieuw werk is opgenomen. Het onderzoeken op mogelijke plagiaat komt tegenwoordig steeds vaker voor en is belangrijk met betrekking tot unieke tekst en/of content.

Controleren op plagiaat

Het is tegenwoordig gebruikelijk dat een plagiaat onderzoeker gebruikmaakt van geautomatiseerde software. Hier wordt veel gebruik van gemaakt door leraren en mentoren om werkstukken en stageverslagen te controleren. Bijvoorbeeld een docent Nederlands die boekverslagen van scholieren op plagiaat controleert. Ook op universiteiten zijn er universitaire docenten die plagiaatsoftware gebruiken en op die manier als plagiaat onderzoeker optreden. Het gebruik van plagiaatsoftware maakt de controle op plagiaat eenvoudig. De klassieke plagiaat onderzoeker heeft wat dat betreft een verantwoordelijkheid als het gaat om het voorkomen van wetenschapsfraude.

Het is voor iedereen die met tekst bezig is belangrijk om plagiaat met het stempel fraude te voorkomen. Dat betekent dat het voor allerlei beroepsgroepen is aan te raden om teksten vooraf te laten controleren op eventuele plagiaat. Denk daarbij maar aan een blogger of copywriter die dagelijks of wekelijks artikelen online plaatst en daarbij wellicht gebruikmaakt van verschillende bronnen. Of aan een SEO specialist die content maakt en online publiceert om hoger in de zoekmachines te komen. Een plagiaat onderzoek kan voor publicatie dan ook een belangrijke rol van betekenis spelen.

Taken als plagiaat onderzoeker:

  • Teksten controleren plagiaat.
  • Brongebruik vaststellen.
  • Brongebruik beoordelen.
  • Rapport uitbrengen.
  • Teksten voor publicatie controleren.
  • Teksten na publicatie controleren.
  • Mogelijk sancties opleggen.

Film: plagiaat onderzoeker

Film: beschuldigt van plagiaat

Opleidingen tot plagiaat onderzoeker

Er is geen opleiding tot plagiaat onderzoeker beschikbaar. Om de rol van plagiaat onderzoeker te vervullen, is er doorgaans sprake van de combinatie met een ander beroep. Bijvoorbeeld het beroep van docent die werkstukken nakijkt en op plagiaat controleert. Of een medewerker bij een uitgeverij die ingeleverd werk van auteurs dient te controleren. Overigens is het ook mogelijk dat er sprake is van een trainee als het om een wetenschappelijk proefstuk gaat. Er is dan geen specifieke opleiding van toepassing, maar de trainee is wel verantwoordelijk voor het ondersteunen van een promovendus. Zie voor meer informatie ook het Netwerk Auteursrechten Informatiepunten. Als je een bedrijf wilt starten als zzp'er, kun je het beste een online boekhoudprogramma gebruiken voor de complete administratie.

Bedrijven waar een plagiaat onderzoeker werkzaam kan zijn

Een plagiaat onderzoeker kan in verschillende functies werkzaam zijn. Plagiaat onderzoeker is doorgaans geen zelfstandige functie, maar eerder onderdeel van een bepaald beroep. Denk daarbij aan universitair docenten die scripties nakijken van studenten. Of aan docenten die onderwijs geven in het hoger onderwijs op hbo-niveau. Of aan leraren op middelbare scholen. In het hoger onderwijs is er voor de examencommissies een rol weggelegd indien er sprake is van de constatering van plagiaat. Bijvoorbeeld als plagiaatsoftware heeft uitgewezen dat er sprake is van een groot aantal overeenkomsten met ander werk. Het is dan de taak van de examencommissie om vast te stellen of er plagiaat is gepleegd. Indien er fraude wordt geconstateerd, neemt de examencommissie een beslissing met eventuele sancties. Het kan dan gaan om een berisping of in het ergste geval om verwijdering van de student van de opleiding. In dergelijke functies in het onderwijs zijn doorgaans dus werkzaamheden uit te voeren als plagiaat onderzoeker. Overigens zijn er buiten het onderwijs ook tal van functies die de werkzaamheden van een plagiaat onderzoeker combineren. Daarbij valt te denken aan uitgevers net als aan webredacteuren en aan online uitgevers.

Competenties plagiaat onderzoeker

Een plagiaat onderzoeker vervult een onafhankelijke rol in de beoordeling van mogelijke plagiaat en fraude. Het is daarom belangrijk om over een objectieve blik te beschikken. Uiteraard is het van belang om onderzoeksvaardigheden te hebben om bijvoorbeeld te beoordelen of brononderzoek zorgvuldig is gedaan. Daarnaast is een kritische blik vereist, net als dat een plagiaat onderzoeker over communicatieve vaardigheden dient te beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als plagiaat onderzoeker

Het arbeidsmarktperspectief voor het beroep plagiaat onderzoeker is niet gunstig. Indien er sprake is van een combinatie met een beroep als leraar, mentor of docent is het arbeidsmarktperspectief gunstiger. Dat geldt eveneens voor de combinatie van de werkzaamheden als plagiaat onderzoeker in een functie bij een uitgeverij. Doorgroeimogelijkheden zijn er voor het beroep van plagiaat onderzoeker niet echt tenzij er vanuit de uitoefening van het gekoppelde beroep uiteraard mogelijkheden zijn.

Arbeidsvoorwaarden en salaris plagiaat onderzoeker

Het is niet mogelijk om een salaris aan te duiden voor de functie van plagiaat onderzoeker. Dat heeft ermee te maken dat de functie doorgaans onderdeel uitmaakt van een ander beroep. Het leidende beroep bepaalt in dat geval het passende salaris, zoals in het geval van de functie van docent of uitgever van toepassing is.

Eigen bedrijf starten als Plagiaat onderzoeker

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Plagiaat onderzoeker, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Plagiaat onderzoeker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Plagiaat onderzoeker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Plagiaat onderzoeker.

Mijnzzp.nl