Examinator

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een examinator is verantwoordelijk voor het aftoetsen van activiteiten waarbij praktische en/of technische vaardigheden centraal staan. Een examinator neemt examens af. Wanneer iemand die examen aflegt niet voldoet aan de vooraf gestelde eisen aan een opdracht, zal de examinator verbeterpunten aandragen. Aan de hand van deze verbeterpunten kunnen de vaardigheden bijgeschoold worden zodat een examen de volgende keer mogelijk wel met een voldoende kan worden afgesloten. Het beroep examinator kan omschreven worden als een vrij algemeen beroep. Dit omdat het beroep betrekking kan hebben op diverse branches. Een examinator is iemand die examens aflegt en beoordeelt of diegene die het examen aflegt beschikt over voldoende vaardigheden om voor het examen te slagen. Afhankelijk van de examinator kunnen er ook specifiekere benamingen worden gebruikt, zoals rijexaminator, opleider, vlieginstructeur en toezichthouder. De belangrijkste taken die een examinator heeft kunnen we in het kort beschrijven als het toetsen en bijbrengen van bepaalde vaardigheden bij andere personen. Diverse beroepsbeoefenaren binnen verschillende branches kunnen de rol van een examinator vervullen. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een verpleegkunde-docent die de medische handelingen aftoetst bij studenten. Door deze studenten af te toetsen wordt duidelijk of zij over voldoende vaardigheden beschikken en dus bekwaam zijn om medische handelingen te verrichten bij patiënten. De term examinator komt in de praktijk op verschillende manieren voor en houdt meestal in dat het om een vakdocent gaat. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een reanimatie-trainer die aangemerkt kan worden als een vakdocent. Een vakdocent beschikt in alle gevallen over de benodigde specifieke kennis om praktische en/of technische vaardigheden aan te leren.

Een examinator is dus verantwoordelijk voor het aftoetsen van bepaalde vaardigheden bij personen. Afhankelijk van de soort examinator en de branche waarbinnen deze werkzaam is, is het ook mogelijk dat de examinator over speciale vaardigheden en bevoegdheden beschikt om cursisten of leerlingen vaardigheden aan te leren en/of bij te brengen. Dit hoeft niet altijd het geval te zijn, omdat deze vaardigheden ook aangeleerd kunnen worden door andere instanties. In zo een geval kan een examinator ook aangemerkt worden als instructeur. Het kan belangrijk zijn om als examinator over de juiste vaardigheden te beschikken die betrekking hebben op onderwijskundige en pedagogische vaardigheden. Wanneer iemand bijvoorbeeld niet voldoet aan de eisen die gesteld zijn aan een examen, is het belangrijk dat je als examinator verbeterpunten aan kunt dragen. Door het aandragen van deze verbeterpunten zal een kandidaat mogelijk de volgende keer wel aan de gestelde eisen van het examen voldoen. In veel gevallen is een examinator een ervaringsdeskundige die ook beschikt over alle juiste vaardigheden en opleidingen om te kunnen werken als instructeur. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan mensen die een EHBO-diploma willen halen. Een examinator zal dan in veel gevallen zowel examinator als instructeur zijn.

Werken als examinator

Als examinator kun je werkzaam zijn binnen diverse branches. Ook de taakomschrijving van een examinator kan sterk verschillen tussen de verschillende branches. Een examinator hoeft niet altijd werkzaam te zijn binnen het gewone onderwijs. Een examinator kan ook verantwoordelijk zijn voor het opleiden en examineren van politieagenten. Bovendien kan een examinator verantwoordelijk zijn voor het opleiden van mensen die werkzaam zijn binnen de bouw. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan timmerlieden die een VCA certificaat nodig hebben voordat zij de bouw mogen betreden. Wanneer dit het geval is kun je als examinator aangemerkt worden als VCA-instructeur. Als VCA-instructeur verzorgt cursussen en/of opleidingen aan mensen die binnen hun werk te maken kunnen krijgen met mogelijke risicovolle situaties. Wanneer je als examinator werkzaam bent binnen de rijschoolbranche, zul je hoofdzakelijk alleen de vaardigheden van personen beoordelen. Aan de hand van deze beoordeling slaagt of zakt een persoon voor een rijexamen. Wanneer je als examinator werkzaam bent binnen de rijschoolbranche, kun je aangemerkt worden als rijexaminator. Maar wanneer je bijvoorbeeld als examinator werkzaam bent binnen het onderwijs, kun je ook aangemerkt worden als docent. Je zult dan zowel vaardigheden aanleren en/of bijbrengen als vaardigheden aftoetsen. Als examinator kunnen de werkzaamheden erg verschillen per branche.

Wat doet een examinator:

  • Het beoordelen van vaardigheden die worden uitgevoerd door personen
  • Het aandragen van verbeterpunten met betrekking tot bepaalde vaardigheden aan personen
  • Het trainen van medewerkers die werkzaam zijn binnen diverse branches
  • Het aftoetsen van specifieke vaardigheden

Zwoegen en zweten op eindexamen:

Voorlichtingsfilm examen:

Opleidingen tot examinator

Er zijn geen specifieke opleidingen om examinator te worden. Afhankelijk van de branche waarbinnen je werkzaam bent, zal er om een specifieke opleiding gevraagd worden. Wanneer je bijvoorbeeld een carrière als rijexaminator ambieert, zal er gevraagd worden om minimaal een MBO-4 of een HAVO- diploma om toegelaten te worden tot de opleiding voor rijexaminator. Tevens is het ook van belang dat je al minimaal tien jaar over een geldig rijbewijs beschikt wanneer je de ambitie hebt om rijexaminator te worden. Wanneer je werkzaam bent als examinator in het afnemen van racelicenties bij autocoureurs zullen er weer andere specifieke vaardigheden verreisd zijn. Afhankelijk van de branche waarbinnen je als examinator werkzaam bent zal je over bepaalde diploma’s moeten beschikken, of bereid zijn om deze te halen. Een examinator zal vaak onder toezicht staan van een onderwijskundige, die het leerproces van de studenten en/of cursisten bewaakt. Zie voor meer informatie ook het College voor Toetsen en Examens (CvTE).

Bedrijven waar een examinator werkzaam kan zijn

Een examinator kan werkzaam zijn bij diverse bedrijven binnen verschillende branches. Als examinator kun je bijvoorbeeld werkzaam zijn bij de politie. Als examinator bij de politie leidt je toekomstige politieagenten op en beoordeel je hen op de aanwezigheid van bepaalde capaciteiten en vaardigheden. Ook kun je als examinator werkzaam zijn binnen de zorg. Zo kun je bijvoorbeeld de rol van een EHBO-instructeur hebben, en mensen een EHBO- cursus geven en deze mensen beoordelen op de benodigde en vereiste vaardigheden om EHBO’er te kunnen zijn. Als examinator zul je vaak in dienst zijn van een bedrijf. Ook is het mogelijk om het beroep examinator uit te oefenen als zzp’er. Veel reanimatietrainers zijn werkzaam als zzp’er. Een reanimatie-trainer neemt naast het aanleren van reanimatievaardigheden ook examens af. Je kunt diverse functieprofielen plaatsen bij het beroep examinator.

Competenties examinator

Als examinator is het van belang dat je over een aantal belangrijke competenties beschikt. Het is belangrijk dat je als examinator op de hoogte bent van de eisen die worden gesteld aan het behalen van een examen. Dit kan per branche verschillend zijn. Vaak heeft een examinator te maken met een vast competentieprofiel waar aan moet worden voldaan om de kwaliteit van de examens te kunnen waarborgen. Daarnaast is het van belang dat je als examinator beschikt over de juiste sociale instelling. Dit omdat je met regelmaat te maken krijgt met deelnemers die gespannen zijn. Je moet ook beschikken over de nodige communicatievaardigheden. Dit omdat je vaak uitleg moet geven. Niet alleen bij het aanleren van bepaalde vaardigheden, maar ook wanneer er niet aan de gestelde eisen van een examen is voldaan door een kandidaat. Je draagt dan als examinator de benodigde verbeterpunten aan. Bovendien is het van belang dat je over een goede conflictbeheersing beschikt. Het kan namelijk voorkomen dat een deelnemer niet slaagt voor een afgelegd examen en hier boos om wordt. Als examinator is het van belang dat je dan niet meegaat in deze boosheid, maar probeert de kandidaat tot bedaren te brengen en uitlegt waarom er niet is voldaan aan de gestelde eisen. Algemene andere belangrijke woorden zijn luisteren, controleren, stressbestendig, coachen, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als examinator

Het arbeidsperspectief van een examinator is goed te noemen wanneer je beschikt over de juiste competenties en vaardigheden. Je kunt als examinator werkzaam zijn binnen verschillende branches waardoor er voldoende werkgelegenheid is wanneer je als examinator aan het werk wilt. De doorgroeimogelijkheden van een examinator zijn verschillend per branche. Zo zijn er als rijexaminator weinig doorgroeimogelijkheden zonder een vervolgstudie te volgen. Binnen het onderwijs kan dit weer heel anders zijn. Hier kun je bijvoorbeeld na verloop van tijd op een hoger niveau les gaan geven en examens afnemen wanneer je voldoende ervaring hebt opgedaan.

Arbeidsvoorwaarden en salaris examinator

Er zijn geen voorbeelden van de arbeidsvoorwaarden te geven omdat je als examinator voor verschillende organisaties werkzaam kan zijn. Een examinator zal gemiddeld een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Examinator

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Examinator bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl