VCA instructeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een VCA instructeur is een vakman of vakvrouw die cursussen en/of opleidingen geeft aan mensen, die beroepsmatig werkzaamheden uitvoeren die aangemerkt kunnen worden als potentieel risicovol. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Cheklist Aannemers. VCA heeft echter niet alleen betrekking op de bouw maar op alle branches waarbinnen sprake kan zijn van mogelijk gevaarlijke werkomstandigheden. Een VCA-diploma is binnen Nederland niet verplicht maar wel raadzaam. De meeste werkgevers of tussenpersonen eisen tegenwoordig dat werknemers over het VCA-diploma beschikken. Er bestaan verschillende soorten VCA-cursussen en opleidingen, die inhoudelijk wel kunnen verschillen, afhankelijk van de branche en de functie die iemand uitvoert. VCA kan in het kort omschreven worden als het voorkomen van ongevallen door veilig te werken. Het veilig werken heeft betrekking op de algemene veiligheid en gezondheid van werknemers, inclusief milieu beheersing tijdens de werkzaamheden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een VCA instructeur het makkelijkste omschrijven als het terugdringen van ongelukken op de werkvloer door het bewust maken van de cursisten van mogelijke gevaren en gezondheidsrisico's op de werkvloer.

De belangrijkste reden dat werknemers over een VCA certificaat moeten beschikken is dat werknemers hiermee kunnen aantonen dat ze kennis hebben van alle veiligheidsnormen en veiligheidsmaatregelen, waardoor de kans op bedrijfsongelukken zal verminderen. Om het VCA certificaat te kunnen krijgen zal er ook een examen afgelegd moeten worden worden. Een VCA-cursus is een uitgebreide cursus die afhankelijk van het soort cursus één of meerdere dagen in beslag kan nemen. Binnen de cursussen worden diverse accepten behandeld die meestal betrekking hebben op arbeidsomstandigheden en veiligheid. Denk hierbij aan de Arbowet, persoonlijke beschermingsmiddelen, het optreden bij calamiteiten, het verkrijgen van inzicht en aan de omgang met gevaarlijke stoffen. Daarnaast speelt het veilig werken op hoogte meestal een belangrijke rol, afhankelijk van de doelgroep.

Voor wie is VCA belangrijk

VCA is belangrijk voor medewerkers en bedrijven die werkzaamheden uitvoeren die een verhoogd risico met zich meebrengen. Dit heeft niet alleen betrekking op arbeidsomstandigheden maar ook op de werkomgeving zelf. In het algemeen komt het neer op aannemersbedrijven, werkplaatsen en fabrieken. Daarnaast raakt het bedrijven die gebruik maken van complexe installaties, zoals een chemische fabriek.

Verschillende soorten VCA diploma's

B-VCA

  • De opleiding B-VCA is de basis opleiding VCA, die belangrijk is voor medewerkers op de werkvloer. De meeste opdrachtgevers verwachten tegenwoordig minimaal het B-VCA diploma, voordat werknemers toegelaten worden op de werkvloer. Het diploma B-VCA toont aan dat de werknemer kennis heeft van het milieu, gezondheid en wet- en regelgeving. Belangrijke aspecten hierbinnen zijn het veilig kunnen werken en het voorkomen van ongevallen.

VOL-VCA

  • Het diploma VOL-VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden binnen bedrijven. De afkorting VOL staat voor Veiligheid Operationeel Leidinggevenden. Binnen deze opleiding staat juist het leren herkennen en voorkomen van onveilige arbeidssituatie centraal, alsmede wet- en regelgeving. Binnen de praktijk kan dit inhouden dat de betreffende leidinggevende ook een preventiemedewerker is.

VIL-VCU

  • Het diploma VIL-VCU is van toepassing op intercedenten en leidinggevenden van een uitzendbureau. De afkorting VIL staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden. Binnen deze opleiding staat de kennis met betrekking tot de veiligheidseisen bij VCA-gecertificeerde bedrijven centraal. Dit betekent onder andere dat uitzendorganisaties bekend zijn met de eisen die opdrachtgevers stellen aan mogelijk personeel.

Wat is VCA:

De prijs van ongelukken:

Werk veilig werk samen:

Opleidingen tot VCA instructeur

Wie een carrière ambieert als VCA instructeur zal moeten voldoen aan de richtlijnen van de Stichting samenwerken voor veiligheid (SSVV). Op de website van de VCA is meer informatie te vinden over mogelijke opleidingen en de richtlijnen.

Bedrijven waar een VCA instructeur werkzaam kan zijn

Een VCA instructeur kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden en instellingen werkzaam zijn om mensen bekend te maken met VCA. Daarnaast is het denkbaar dat een VCA instructeur werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Het is ook denkbaar dat een VCA instructeur andere werkzaamheden uitvoert op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Competenties VCA instructeur

De belangrijkste competenties als VCA instructeur zijn je didactische vaardigheden. De didactische vaardigheden hebben betrekking op het kunnen geven van les volgens de geldende richtlijnen, zodat de cursisten de juiste kennis opdoen. Daarnaast is het als VCA instructeur belangrijk dat je zelf regelmatig bijles volgt, omdat regelgeving kan veranderen. Algemeen belangrijke woorden als VCA instructeur zijn communicatie, inzicht, passie, overwicht, verantwoordelijkheidsgevoel en leergierigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als VCA instructeur

Het arbeidsmarktperspectief als VCA instructeur is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk kan zijn van mogelijke andere opleidingen. De doorgroeimogelijkheden als VCA instructeur moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, zodat je meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mogen geven van EHBO les. Tevens is het denkbaar dat een VCA instructeur vroeg of laat zijn eigen bedrijf opricht.

Arbeidsvoorwaarden en salaris VCA instructeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als VCA instructeur voor diverse soorten bedrijven, overheden en instelling werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat het ook een gecombineerde functie kan betreffen. Daarnaast werken de meeste VCA instructeur die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer met vaste tarieven.

Mijnzzp.nl