VCA instructeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep VCA instructeur
VCA instructeur als veiligheidsinstructeur
Voor wie is VCA belangrijk
Is VCA verplicht
VCA-examen
VCA-oefenexamen vol
Waar staat VCA voor?
VCA-cursus volgen
Verschillende soorten VCA diploma's
B-VCA
VOL-VCA
VIL-VCU
Geldigheid VCA-certificaat
Hoe kan ik zien of mijn VCA nog geldig is?
Beroepsfilm VCA instructeur:
Werk veilig werk samen:
Opleidingen tot VCA instructeur
Bedrijven waar een VCA instructeur werkzaam kan zijn
Competenties VCA instructeur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als VCA instructeur
Arbeidsvoorwaarden en salaris VCA instructeur
Eigen bedrijf starten als VCA instructeur
Boekhoudprogramma vergelijken VCA instructeur

Beroep VCA instructeur

Een VCA instructeur is een instructeur die cursussen en/of opleidingen geeft aan mensen, die beroepsmatig werkzaamheden uitvoeren die aangemerkt kunnen worden als potentieel risicovol. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Cheklist Aannemers. VCA heeft echter niet alleen betrekking op de bouw, maar op alle branches, waarbinnen sprake is van mogelijk gevaarlijke werkomstandigheden. Een VCA-diploma is binnen Nederland niet verplicht maar wel raadzaam. De meeste werkgevers of tussenpersonen eisen tegenwoordig dat werknemers over het VCA-diploma beschikken. Er bestaan verschillende soorten VCA-cursussen en opleidingen, die inhoudelijk wel kunnen verschillen, afhankelijk van de branche en de functie die iemand uitvoert. VCA kan in het kort omschreven worden als het voorkomen van ongevallen door veilig te werken. Het veilig werken heeft betrekking op de algemene veiligheid en gezondheid van werknemers, inclusief milieu beheersing tijdens de werkzaamheden. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een VCA instructeur het makkelijkste omschrijven als het terugdringen van ongelukken op de werkvloer door het bewust maken van de cursisten van mogelijke gevaren en gezondheidsrisico's op de werkvloer. Een VCA instructeur is dus een educatief medewerker, die verschillende vaklieden onderwijs zal geven met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu. Zoals eerder omschreven maakt VCA tegenwoordig een belangrijk onderdeel uit binnen verschillende beroepen en branches. Denk bijvoorbeeld ook aan de tuinbouw, petrochemie en aan de installatiebranche. In de meeste gevallen zullen werkgevers verplichten dat werknemers beschikken over een VCA-certificering, omdat werknemers anders niet werkzaam mogen zijn op de werkvloer. Het volgen van een VCA-cursus is dus niet alleen nuttig maar in veel gevallen ook noodzakelijk.

VCA instructeur als veiligheidsinstructeur

Een VCA instructeur is dus een educatief medewerker, die ook aangemerkt kan worden als instructeur. De belangrijkste reden dat werknemers over een VCA certificaat moeten beschikken is dat werknemers hiermee kunnen aantonen dat ze kennis hebben van alle veiligheidsnormen en veiligheidsmaatregelen, waardoor de kans op bedrijfsongelukken zal verminderen. Om het VCA certificaat te kunnen krijgen zal er ook een examen afgelegd moeten worden. Een VCA-cursus is een uitgebreide cursus, die afhankelijk van het soort cursus één of meerdere dagen in beslag kan nemen. Binnen de cursussen worden diverse aspecten behandeld, die meestal betrekking hebben op arbeidsomstandigheden en veiligheid. Denk hierbij aan de Arbowet, persoonlijke beschermingsmiddelen, het optreden bij calamiteiten, het verkrijgen van inzicht en aan de omgang met gevaarlijke stoffen. Daarnaast speelt het veilig werken op hoogte meestal een belangrijke rol, afhankelijk van de doelgroep. Denk bijvoorbeeld aan verschillende bouwvakkers, die regelmatig gebruik moeten maken van een bouwsteiger. Het veilig werken op hoogte heeft tegenwoordig veel aandacht binnen de bouwsector.

Voor wie is VCA belangrijk

VCA is belangrijk voor alle medewerkers en bedrijven, die werkzaamheden uitvoeren die een verhoogd risico met zich meebrengen. Dit heeft niet alleen betrekking op arbeidsomstandigheden maar ook op de werkomgeving zelf. Denk bijvoorbeeld aan bosbouwers, aannemers, fabrieken, procesoperators, installateurs en aan asbestsaneerders. Dit zijn allemaal voorbeelden van beroepen, die mogelijk te maken kunnen krijgen met gevaarlijke arbeidsomstandigheden en/of werkomgeving. Dit heeft ook betrekking op mogelijke uitzendkrachten of stagiairs, die voor een werkgever werkzaam zijn. Binnen een VCA-gecertificeerd bedrijf moeten alle werknemers minimaal over een VCA-basis certificaat beschikken.

Is VCA verplicht

Het is niet zo dat een VCA-certificaat wettelijk verplicht is. Het is wel zo dat steeds meer werkgevers vragen om het VCA-certificaat. Zonder het VCA-certificaat kan het dus voorkomen dat je niet ingehuurd zal worden voor bepaalde opdrachten. De belangrijkste reden dat werkgevers om het VCA-certificaat vragen is dat werkgevers hiermee beter voldoen aan de Arbowet. Het niet hebben van het VCA-certificaat kan dus wel degelijk nadelige gevolgen hebben voor werknemers en zzp-ers. Vanzelfsprekend is het voor je eigen veiligheid en de veiligheid van collega's belangrijk om over het VCA-certificaat te beschikken.

VCA-examen

Om het vca-examen te kunnen behalen, is het belangrijk dat je de inhoud van het vca-examen kent. Dit kun je doen door een VCA oefenexamen te maken. Een VCA oefenexamen helpt je om te begrijpen waar je je studie op moet richten. Vanzelfsprekend zijn er verschillende examens om uit te kiezen, afhankelijk van de branche waarbinnen je actief bent. Afhankelijk van de functie krijg je een VCA-persoonscertificering, zoals VCA basis (uitvoerende medewerkers). Dit noemt men ook wel het B-VCA-diploma. Een ander vca-examen heeft bijvoorbeeld betrekking op VOL-VCA. VOL-VCA heeft betrekking op zzp'ers en leidinggevenden. De afkorting VIL-VCA staat voor Veiligheid voor Intercedenten en leidinggevenden. Dit heeft bijvoorbeeld betrekking op medewerkers van een uitzendbureau. Een vca-examen kan dus verschillen per werknemer. Ook de moeilijkheid van het vca-examen kan verschillen per functie en branche.

VCA-oefenexamen vol

Er zijn online platforms beschikbaar waar je een VCA-oefenexamens kunt volgen. Deze oefenexamens zijn ontworpen om je voor te bereiden op het daadwerkelijke VCA-examen door je kennis van veiligheidsprocedures, gezondheid en milieu te testen. Je kunt verschillende websites vinden die VCA-oefenexamens aanbieden. Deze oefenexamens bevatten meestal meerkeuzevragen, vergelijkbaar met de vragen die je kunt verwachten in het officiële VCA-examen. Een proefexamen VCA helpt mogelijk voorkomen dat je zakt voor het examen.

Waar staat VCA voor?

De afkorting VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Het is niet zo dat VCA alleen belangrijk is binnen de bouwsector als risicovolle sector. Alle risicovolle werkzaamheden en branches kunnen te maken hebben met een VCA-cursus. Denk bijvoorbeeld ook aan de offshore-industrie of aan een cursus VCA petrochemie. VCA staat voor milieu checklist aannemers, maar is breder dan alleen de bouwsector. Alle werknemers hebben te maken met wettelijke eisen om veilig hun werkzaamheden te kunnen uitvoeren. Veel werknemers zullen voldoende hebben aan een cursus VCA basisveiligheid, echter kan dit per functie verschillen. Naast de VCA-cursus VCA basisveiligheid zijn er nog veel meer cursussen beschikbaar.

VCA-cursus volgen

Bijna alle werknemers en leidinggevende die werkzaam zijn binnen een risicovolle omgeving zijn in steeds meer gevallen verplicht om een vca-cursus te volgen. De belangrijkste reden voor het volgen van cursus is om de veiligheid op het werk te verbeteren. Maar er zijn ook andere redenen. Een vca-cursus kan je helpen kalm te blijven in een noodgeval en betere beslissingen te nemen. Het kan je ook helpen om met stress en paniek om te gaan. De benodigde kennis kan ervoor zorgen dat het aantal ongevallen op de werkvloer afneemt. Als werknemer moet je aan bepaalde veiligheidseisen voldoen om veilig te kunnen werken. Hiervoor is het belangrijk om een gerichte cursus te volgen. Een werknemer die vca gecertificeerd is, kan betere beslissingen nemen.

Verschillende soorten VCA diploma's

B-VCA

  • De opleiding B-VCA is de basisopleiding VCA, die belangrijk is voor medewerkers op de werkvloer. De meeste opdrachtgevers verwachten tegenwoordig minimaal het B-VCA diploma, voordat werknemers toegelaten worden op de werkvloer. Het diploma B-VCA toont aan dat de werknemer kennis heeft van het milieu, gezondheid en wet- en regelgeving. Belangrijke aspecten hierbinnen zijn het veilig kunnen werken en het voorkomen van ongevallen.

VOL-VCA

  • Het diploma VOL-VCA is bedoeld voor operationeel leidinggevenden binnen bedrijven. De afkorting VOL staat voor Veiligheid Operationeel Leidinggevenden. Binnen deze opleiding staat juist het leren herkennen en voorkomen van onveilige arbeidssituatie centraal, alsmede wet- en regelgeving. Binnen de praktijk kan dit inhouden dat de betreffende leidinggevende ook een preventiemedewerker is.

VIL-VCU

  • Het diploma VIL-VCU is van toepassing op intercedenten en leidinggevenden van een uitzendbureau. De afkorting VIL staat voor Veiligheid voor Intercedenten en Leidinggevenden. Binnen deze opleiding staat de kennis met betrekking tot de veiligheidseisen bij VCA-gecertificeerde bedrijven centraal. Dit betekent onder andere dat uitzendorganisaties bekend zijn met de eisen die opdrachtgevers stellen aan mogelijk personeel.

Geldigheid VCA-certificaat

Een vca-certificaat is tien jaar geldig. Binnen deze tijd moet het certificaat vernieuwd worden. Ook het certificaat VOL-VCA (veiligheid voor operationeel leidinggevenden) is maximaal tien jaar geldig.

Hoe kan ik zien of mijn VCA nog geldig is?

In het Centraal Diploma Register (CDR) kun je nagaan of iemand een geldig VCA certifitvaat heeft. Hierbinnen is het ook mogelijk om te controleren op het SOG-diploma. SOG staat voor stichting samenwerken voor veiligheid. Dit heeft betrekking op werknemers die met een hoogwerker risicovol werk verrichten. Denk hierbij aan de petrochemische industrie, de maritieme industrie en aan industriële reiniging. Het volgen van een vca-cursus is dus voor veel verschillende werknemers belangrijk. Veiligheid, gezondheid en milieu op de werkvloer gaat alle medewerkers aan.

Beroepsfilm VCA instructeur:

Werk veilig werk samen:

Opleidingen tot VCA instructeur

Wie een carrière ambieert als VCA instructeur moet voldoen aan de richtlijnen van de Stichting samenwerken voor veiligheid (SSVV). Op de website van VCA is meer informatie te vinden over mogelijke opleidingen en de richtlijnen. Het worden van VCA instructeur is over het algemeen niet heel moeilijk. De meeste opleidingen zullen ongeveer drie dagen in beslag nemen. Binnen de opleiding is er onder andere aandacht voor didactiek, het interactief lesgeven, vakkennis en structuur, wet- en regelgeving en voor bedrijfscertificering en persoonscertificering. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur is het ook mogelijk om aanvullende opleidingen te volgen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Wanneer je gaat starten met je eigen bedrijf als zzp'er, dan is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot een goed boekhoudpakket zzp voor de administratie. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig ondernemer.

Bedrijven waar een VCA instructeur werkzaam kan zijn

Een VCA instructeur kan voor uiteenlopende soorten bedrijven, overheden en instellingen werkzaam zijn om mensen bekend te maken met VCA. Daarnaast is het denkbaar dat een VCA instructeur werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Het is ook denkbaar dat een VCA instructeur andere werkzaamheden uitvoert op het gebied van veiligheid en arbeidsomstandigheden.

Competenties VCA instructeur

De belangrijkste competenties van een VCA instructeur zijn je didactische vaardigheden. De didactische vaardigheden hebben betrekking op het kunnen geven van les volgens de geldende richtlijnen, zodat de cursisten de juiste kennis opdoen en slagen voor het vca-examen. Daarnaast is het als VCA instructeur belangrijk dat je zelf regelmatig bijles volgt, omdat regelgeving kan veranderen. Omdat je als VCA instructeur te maken krijgt met verschillende cursisten kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook het kunnen motiveren en inspireren van cursisten is over het algemeen belangrijk. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, zelfstandigheid, controleren, overwicht, verantwoordelijkheidsgevoel, leergierigheid, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als VCA instructeur

Het arbeidsmarktperspectief als VCA instructeur is niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk kan zijn van mogelijke andere opleidingen. De doorgroeimogelijkheden als VCA instructeur moeten gezien worden in het volgen van extra opleidingen, zodat je meer bevoegdheden en verantwoordelijkheden krijgt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het mogen geven van EHBO les. Bovendien is het denkbaar dat een VCA instructeur vroeg of laat zijn eigen bedrijf opricht.

Arbeidsvoorwaarden en salaris VCA instructeur

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden, omdat je als VCA instructeur voor diverse soorten bedrijven, overheden en instelling werkzaam kan zijn met verschillende cao's. Ook is het niet mogelijk om een salarisindicatie te geven voor dit beroep, omdat het ook een gecombineerde functie kan betreffen. Daarnaast werken de meeste VCA instructeur die werkzaam zijn als zelfstandig ondernemer met vaste tarieven.

Eigen bedrijf starten als VCA instructeur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als VCA instructeur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken VCA instructeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als VCA instructeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een VCA instructeur.

Mijnzzp.nl