Team Mijnzzp

Bouwvakker

VCA is belangrijk voor zzp'ers in de bouw die te maken hebben met opdrachtgevers die het certificaat verplicht stellen. Er geldt weliswaar geen wettelijke verplichting om over een VOL VCA-diploma te beschikken, maar het is vaak wel nodig om opdrachten te krijgen. Dit kan namelijk als eis worden gesteld door bedrijven die zzp'ers inhuren. Een andere reden waarom VOL VCA belangrijk is voor zzp'ers is, dat je hierdoor over de kennis beschikt om veilig te werken.

Inhoudsopgave
VOL VCA als zzp'er in de bouw
Inhoud van de VOL VCA cursus
Verschil persoonscertificering en bedrijfscertificering

VOL VCA als zzp'er in de bouw

VCA is een afkorting voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu (VGM) Checklist Aannemers. Ben je zzp'er dan kan je het VOL VCA certificaat halen. De afkorting VOL staat hierbij voor Veiligheid voor Operationeel Leidinggeven.

Inhoud van de VOL VCA cursus

De cursus is niet alleen gericht op veilig werken in de bouw, maar ook op andere zaken. Je krijgt bijvoorbeeld kennis van de wet- en regelgeving maar leert eveneens om op een milieubewuste en gezonde manier te werken. Zo richt de inhoud zich ook op het herkennen van situaties die onveilig zijn en hoe je deze kan voorkomen.

Je leert als zzp'er in de bouw bij het volgen van de cursus onder meer ook hoe je een calamiteitenplan moet opstellen. Daarnaast is de cursus gericht op het leren herkennen van onveilige stoffen. Zo doe je ook kennis op over het voorkomen van brandgevaar en explosiegevaar. De cursus gaat verder over het werken met machines en gereedschappen en het onderhouden daarvan. Zo leer je eveneens wat een correcte werkhouding is. Verder komen procedures en signalering aan bod bij een VOL VCA cursus.

Verschil persoonscertificering en bedrijfscertificering

Er ontstaat wel eens verwarring over het begrip persoonscertificering en bedrijfscertificering. Ben je zzp'er in de bouw dan is er sprake van persoonscertificering en heb je VOL VCA nodig. Een bedrijfscertificering heeft betrekking op het VCA certificaat om een VCA gecertificeerd bedrijf te worden. Je bent als zzp'er een persoon en daarom is de VOL VCA als persoonscertificering van toepassing. Behaal je het VOL VCA diploma dan heeft dit een geldigheid van tien jaar. Er zijn overal in het land cursussen te volgen, waarbij er wekelijks examens worden afgenomen.

Mijnzzp.nl