Medewerker offshore

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een medewerker offshore is iemand die aflandig werkzaam is binnen de offshore-industrie. Als medewerker offshore kan je verantwoordelijk zijn voor verschillende werkzaamheden en taken, afhankelijk van je functie, opleidingsniveau en het soort bedrijf waar je werkzaam bent. Binnen de offshore-industrie komen uiteenlopende functies voor, die kunnen variëren van mbo-niveau tot universitair niveau. Ook bestaan er verschillende soorten werklocaties, zoals boorplatforms, boorschepen en productieplatforms. Daarnaast kan een medewerker offshore tegenwoordig verantwoordelijk zijn voor het opbouwen en onderhouden van windmolens op zee. Het is dus niet zo dat een medewerker offshore alleen op een boorplatform werkzaam is. Er bestaan ook andere bedrijven die offshore werkzaamheden uitvoeren. De term offshore geeft aan dat het om werkzaamheden gaat die buitengaats (weg van de kust) uitgevoerd worden. In de meeste gevallen hebben de werkzaamheden van een medewerker offshore te maken met oliewinning en/of gaswinning, maar dit hoeft niet altijd het geval te zijn. Andere offshore werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het leggen van pijpleidingen of het leggen van stroomkabels op de zeebodem. In het kort kunnen we offshore-branche omschrijven als het ontwerpen, construeren, bouwen en onderhouden van industriële toepassingen voor uiteenlopende doeleinden. Zoals eerder omschreven zal het in de meeste gevallen gaan om aardoliewinning of gaswinning. Het beroep medewerker offshore moet dus heel algemeen gezien worden, omdat de term offshore alleen aangeeft dat iemand op zee werkzaam is. Offshore werkzaamheden zijn aan te merken als bijzondere werkzaamheden, omdat je op zee werkzaam bent. Daarnaast zijn offshore werkzaamheden aan te merken als potentieel risicovolle werkzaamheden. Voor alle vaklieden binnen de offshore-industrie is het volgen van een VCA-veiligheidstraining verplicht.

Offshore werkzaamheden zijn dus werkzaamheden die buitengaats uitgevoerd worden. Als we spreken van een boorplatform kan het om verschillende soorten beroepen gaan, zoals het beroep roughneck, driller of het beroep toolpusher. Maar denk ook aan andere beroepen zoals een elektromonteur of een scheepskok. Het beroep medewerker offshore kan betrekking hebben op uiteenlopende soorten beroepen. Een ander voorbeeld kan weer het beroep geoloog zijn. Een geoloog is een onderzoeker, die in dit geval verantwoordelijk is voor het bestuderen van de zeebodem met als doel het vinden van nieuwe bronnen. Over het algemeen zal een geoloog hiervoor gebruikmaken van een speciaal onderzoeksschip. Zoals eerder omschreven werken er diverse vaklieden op zee, die allemaal aangemerkt kunnen worden als medewerker offshore. De term offshore geeft alleen aan dat iemand op zee werkzaam is. Als iemand juist onshore werkzaam is kan de benaming veldwerker van toepassing zijn. Veldwerker is ook een algemene benaming om aan te geven dat iemand niet werkzaam is op kantoor of binnen een industriële omgeving. Offshore en onshore werkzaamheden hoeven geen betrekking te hebben op een fulltime functie.

Is het leuk om offshore te werken

Het offshore werken heeft op veel mensen een grote aantrekkingskracht omdat het meestal bijzondere werkzaamheden op een bijzondere locatie betreft. Toch kent het offshore werken niet alleen voordelen maar ook zeker nadelen. De nadelen zijn over het algemeen dat je gedurende een langere periode van huis zal zijn, het potentieel gevaarlijk kan zijn en dat je veel met dezelfde mensen te maken zal hebben. Met andere woorden is er meestal weinig afwisseling. Een groot voordeel van offshore werken is dat het meestal goed zal betalen. Het goede salaris verdien je niet alleen omdat je voor een langere periode van huis bent maar ook omdat de werkzaamheden over het algemeen zwaar zijn en de werkdagen lang. Het werken in de offshore-industrie zal dan ook zeker niet voor iedereen geschikt zijn omdat de werkzaamheden zwaar kunnen zijn.

Is de offshore-industrie gevaarlijk

Het werken in de offshore-industrie kan gevaarlijk werk zijn. Buiten de persoonlijke ongelukken die kunnen gebeuren bestaan er andere gevaren, zoals mogelijk brandgevaar of explosiegevaar. Het is niet voor niets dat er tegenwoordig strenge regels zijn met betrekking tot het veilig werken op bijvoorbeeld een boorplatform. Medewerkers offshore moeten tegenwoordig in de meeste gevallen veel veiligheidstrainingen volgen voordat ze offshore mogen werken. Zonder de juiste certificering is het niet toegestaan om offshore te werken. Daarnaast kunnen de werkomstandigheden te wensen overlaten, waardoor er mogelijk ongelukken kunnen gebeuren. Het werken met olie of gas is nu eenmaal niet zonder risico en zal om de juiste personen vragen die beschikken over groot verantwoordelijkheidsgevoel, zodat de kans op ongelukken minimaal is.

Leven op een platform:

Werken in de wereld van olie en gas:

Opleidingen tot medewerker offshore

Er zijn geen beroepsopleidingen voor het beroep medewerker offshore. Medewerker offshore geeft alleen aan dat vaklieden aflandig werkzaam zijn op zee. Het beroep medewerker offshore kan dan ook betrekking hebben op Mbo-niveau tot universitair niveau. Welke opleiding een medewerker offshore precies genoten heeft is dan ook geheel afhankelijk van de soort offshore werkzaamheden. Het werken als driller kan bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken worden met de werkzaamheden van een ingenieur. Alle vaklieden die offshore werkzaam zijn moeten een verplichte medische keuring ondergaan. Daarnaast moeten alle medewerkers offshore beschikken over een VCA-certificaat. Een VCA-certificaat geeft aan dat vaklieden beschikken over de nodige kennis met betrekking tot het veilig werken en hulpverlening. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een medewerker offshore werkzaam kan zijn

Als medewerker offshore kan je voor verschillende bedrijven werkzaam zijn, die offshore werkzaamheden uitvoeren. In de meeste gevallen zal dit betrekking hebben op oliebedrijven en gaswinningsbedrijven, of andere bedrijven die hiervan onderdeel uitmaken. Zoals eerder omschreven moet de term medewerker offshore wel heel algemeen gezien worden, omdat iedereen op zee aangemerkt kan worden als medewerker offshore. In dat opzicht kan bijvoorbeeld ook een servicetechnicus windturbines aangemerkt worden als medewerker offshore. Een ander voorbeeld is het beroep beroepsduiker.

Competenties medewerker offshore

De belangrijkste competentie van een medewerker offshore is dat je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel, omdat het beroep alles met veiligheid te maken heeft. Daarnaast zal men verwachten dat je de Engelse taal beheerst, omdat de offshore-industrie een internationale branche betreft. In het algemeen kan dus ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Een andere belangrijke competentie is dat je aangemerkt kan worden als echte arbeider en doorzetter, omdat de werkzaamheden nogal eens zwaar kunnen zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, luisteren, samenwerken, zelfstandigheid, presteren en waakzaamheid. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven, omdat het beroep medewerker offshore betrekking kan hebben op verschillende vaklieden.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als medewerker offshore

Het arbeidsmarktperspectief van een medewerker offshore is niet zomaar aan te geven, omdat het arbeidsmarktperspectief geheel afhankelijk is van de soort werkzaamheden van een medewerker offshore. Daarnaast kan het zo zijn dat een medewerker offshore moet beschikken over specifieke opleidingen binnen de offshore-industrie. Het beroep medewerker offshore is dan ook te algemeen om het arbeidsmarktperspectief te kunnen benoemen. Het is ook niet mogelijk om eventuele doorgroeimogelijkheden te kunnen benoemen voor een medewerker offshore. De doorgroeimogelijkheden zijn ook afhankelijk van het opleidingsniveau, de werkzaamheden en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris medewerker offshore

Als medewerker offshore zal je doorgaans onder de CAO offshore vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Wat een medewerker offshore precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven omdat dit geheel afhankelijk zal zijn van de soort functie. Wel is het zo dat medewerkers offshore over het algemeen een goed salaris verdienen, omdat de werkzaamheden aangemerkt kunnen worden als bijzondere werkzaamheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Medewerker offshore

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Medewerker offshore bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl