Driller

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep driller
Wat doet een driller
Booreilanden
Boortoren
Boorkop
Film: boren, hoe gaat dat in zijn werk:
Opleidingen tot driller
Bedrijven waar een driller werkzaam kan zijn
Competenties driller
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als driller
Arbeidsvoorwaarden en salaris driller
Eigen bedrijf starten als Driller
Boekhoudprogramma vergelijken Driller

Beroep driller

Een driller is een leidinggevende van een boorploeg die naar olie of gas boort en is werkzaam op een boorplatform. Als driller kan je werkzaam zijn binnen de on- en offshore-industrie en ben je verantwoordelijk voor het boorproces inclusief de andere boorders, de materialen, het milieu en de algemene veiligheid. Als driller zal je in de meeste gevallen verslag uitbrengen van het boorproces aan de toolpusher. Een toolpusher is weer de leidinggevende van de driller. Als driller ben je dan ook een soort van ploegbaas en werk je zelf onder de verantwoordelijkheid van de toolpusher. Als driller werk je dus met verschillende boorders samen binnen een boorploeg die afhankelijk van de functie, ervaring, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden verschillende benaming kennen zoals derrickmans, roughnecks en spoelingscontroleurs. De werkzaamheden van een driller kunnen aangemerkt worden als belangrijk, omdat de driller verantwoordelijk is voor de algemene veiligheid tijdens het boorproces. Het is de driller die toeziet op de veiligheid van andere boor-medewerkers inclusief het boorproces. Daarnaast is een driller verantwoordelijk voor het bedienen van boor- en hijsgereedschap en het monteren van boorpijpen. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een driller het beste omschrijven als het boren in de aarde om petroleum te winnen. Petroleum is een fossiele brandstof die ook gezien kan worden als een synoniem voor ruwe olie of aardolie. Petroleum is een brandbare vloeistof die toegepast en gebruikt kan worden voor verlichtingen en verwarming. Na raffinage door een aardolieraffinaderij kan petroleum op veel meer manier gebruikt worden. Vanzelfsprekend komt het beroep binnen Nederland bijna niet voor. Dit laat niet weg dat het beroep driller internationaal gezien wel veel voorkomt.

Wat doet een driller

Als driller ben je werkzaam op een productieplatform binnen de onshore-industrie of de offshore-industrie en val je onder de verantwoordelijkheid van de toolpusher. Als een driller werkzaam is binnen de offshore-industrie zal je in de meeste gevallen werkzaam zijn op een booreiland. Een booreiland is niks anders dan een boorplatform dat het mogelijk maakt om op zee te boren naar olie en gas. Boorplatforms maken het mogelijk om in relatief gezien ondiep water te boren naar olie en gas. Op een boorplatform of booreiland boort de driller dus naar olie of gas samen met andere specialisten. Een boorplatform en booreiland zijn speciale installaties die ingericht zijn op het boren naar aardolie en/of aardgas. Het daadwerkelijk oppompen van grondstoffen zal in de meeste gevallen niet plaatsvinden op een booreiland, maar uitgevoerd worden door speciale productieplatforms. Een productieplatform is dan ook iets anders dan een booreiland. Op productieplatforms wordt bijna nooit geboord naar olie of gas. Er bestaat dus een belangrijk verschil tussen een booreiland en een productieplatform. Een driller is in de meeste gevallen werkzaam op een booreiland als we spreken over de offshore-industrie en niet op een productieplatform.

Booreilanden

Er bestaan verschillende soorten booreilanden die op verschillende manieren toegepast kunnen worden afhankelijk van de boorlocatie. Niet alle booreilanden worden verankerd aan de zeebodem, omdat dit niet alle gevallen mogelijk zal zijn of omdat dit niet gewenst is. Flexibele boorplatforms noemt men ook wel hefeilanden of jack-ups. Een hefeiland is een speciaal boorplatform dat afgezonken kan worden op locatie tot een diepte van ongeveer honderdtwintig meter. Als het niet mogelijk is om een booreiland te gebruiken, omdat bijvoorbeeld de zee te diep is kan er ook gebruikgemaakt worden van speciale boorschepen die niet verankerd worden aan de zeebodem.

Boortoren

Een boortoren is een installatie die het mogelijk maakt om te kunnen boren naar aardolie, aardgas of andere grondstoffen zoals water en steenzout. Tegenwoordig is het door speciale technieken ook mogelijk om onder een hoek te boren waardoor een boortoren niet recht boven de locatie (grondstoffen) hoeft te staan. Een boortoren is niks anders dan een installatie die gebruikt wordt om te kunnen boren naar grondstoffen. De boortoren maakt het mogelijk voor de driller om speciale boorstangen de grond in te boren. Een boorstang is een ijzeren of stalen buis die steeds verlengd kan worden waardoor tot op grote diepte geboord kan worden. Een boorstang is hol waardoor later de grondstof opgepompt kan worden. Aan de eerste boorstang is een speciale boorkop gemonteerd die kan draaien omdat deze verbonden is met de boortoren. Via de boorstang kan ook boorgruis afgevoerd worden en kan er boorvloeistof toegevoegd worden. De boorvloeistof dient ervoor om de boorkop te koelen, de tegendruk te verminderen en om het boorgruis af te kunnen voeren.

Boorkop

De boorkop is voor de driller één van de belangrijkste onderdelen, omdat deze het mogelijk maakt om te kunnen boren. Een boorkop of boorbeitel wordt dan ook gemaakt van gehard staal of van industrie diamant zodat deze lang meegaat. Ondanks dat een boorkop zeer hard is moet deze wel gekoeld worden door speciale boorvloeistof om slijtage te voorkomen. De boorkop zelf kan draaien omdat deze verbonden is met de boortoren door middel van de boorstangen.

Film: boren, hoe gaat dat in zijn werk:

Opleidingen tot driller

Er bestaan geen echte erkende opleidingen tot driller. Als driller is het wel erg belangrijk dat je beschikt over ervaring, kennis, technisch inzicht en leidinggevende capaciteiten. In de meeste gevallen zal een driller doorgroeien tot driller na het opdoen van veel ervaring en kennis. De meeste drillers starten eerste als roughneck of als derrickhand, waarna de functie assistent driller mogelijk zal zijn. Na de functie assistent driller is het uiteindelijk mogelijk om door te groeien tot functie driller. Ook het behalen van andere opleidingen die met veiligheid te maken hebben zal net zo belangrijk zijn als de werkzaamheden zelf, omdat veiligheid een belangrijke rol speelt. Offshore werkzaamheden verplichten je tot het volgen van diverse externe veiligheidstrainingen en opleidingen. Een Mbo-opleiding gericht op de techniek of werktuigbouwkunde kunnen gezien worden als passende opleidingen. Ook het beheersen van de Engelse taal zal verwacht worden, omdat het een internationaal beroep betreft. Ook de boekhouding opzetten is belangrijk als startende ondernemer. Dit kan het beste gedaan worden met een goed boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een driller werkzaam kan zijn

Een driller is werkzaam voor een boorbedrijf binnen de on- en offshore-industrie. Dit betreft gespecialiseerde bedrijven die verschillende werkzaamheden kunnen uitvoeren. Daarnaast is het niet ongebruikelijk dat een driller werkzaam kan zijn voor verschillende bedrijven, omdat er binnen deze industrie een grote vraag is naar specialisten.

Competenties driller

Als driller zal je over veel verschillende competenties moet beschikken, maar is goed inzicht wellicht de belangrijkste competentie omdat inzicht uiteindelijk alles met veiligheid te maken heeft. Het niet opletten of verkeerd inschatten van een situatie kan al snel ongelukken veroorzaken. Ook goede communicatie is belangrijke als competentie, omdat goede communicatie ongelukken kan voorkomen. Het is daarom erg belangrijk dat een driller goed Engels spreekt. Omdat je als driller een leidinggevende functie hebt, zul je ook moeten beschikken over leidinggevende capaciteiten. Algemeen belangrijke woorden als driller zijn doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, kennis, ervaring, verantwoordelijkheidsgevoel en technisch inzicht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als driller

Het arbeidsmarktperspectief als driller is over het algemeen matig te noemen, omdat er nu eenmaal relatief gezien niet veel drillers zijn. Het worden van driller is over het algemeen alleen mogelijk als je beschikt over veel ervaring, kennis en de juiste competenties. Als driller moet je beschikken over leidinggevende capaciteiten. Het doorgroeien als driller is in de meeste gevallen niet makkelijk, maar een vervolgfunctie kan zijn de functie toolpusher. In de meeste gevallen zal de driller dan wel extra opleidingen moeten volgen, omdat de functie toolpusher meestal een functie zal zijn op minimaal Hbo-niveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris driller

Als driller zal je meestal onder de cao offshore vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de soort werkgever. Een driller in loondienst zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3000 en 5500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Als driller zal je in de meeste gevallen ook extra onkostenvergoedingen krijgen, omdat je veel van huis zal zijn.

Eigen bedrijf starten als Driller

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Driller, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Driller

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Driller bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Driller.

Mijnzzp.nl