Boormeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een boormeester is een civiele vakman die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen en/of diepteboringen, afhankelijk van de soort boormeester. Er bestaat als boormeester een verschil tussen het uitvoeren van horizontale boringen en diepteboringen, omdat diepteboringen betrekking hebben op drinkwatervoorzieningen. Een boormeester horizontaal gestuurde boringen boort niet naar drinkwater, maar boort omdat er bijvoorbeeld leidingen of kabels in de grond aangebracht moeten worden. Over het algemeen zal een boormeester onderdeel uitmaken van een boorteam dat samen verantwoordelijk is voor het boorproces. Als boormeester ben je dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van boringen, waarbij je over het algemeen gebruikmaakt van verschillende graaf- en boormachines. De benaming boormeester moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten boormeester bestaan, die verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillende boorwerkzaamheden. Beide boormeesters boren voor hun werkzaamheden in de grond, maar wel om verschillende redenen. Zoals eerder omschreven kan een boormeester dus verantwoordelijk zijn voor verschillende boorwerkzaamheden afhankelijk van de soort werkzaamheden. Vooral boorwerkzaamheden die horizontaal uitgevoerd worden kunnen zeer complex zijn. In dat geval is er meestal sprake van gestuurde boorwerkzaamheden, wat als grote voordeel heeft dat er geen sleuven gemaakt hoeven te worden om kabels en/of buizen te kunnen aanleggen. Door middel van gestuurde boringen kunnen onder andere aardgas- en aardolieleidingen, waterleidingen, telecommunicatiekabels en elektriciteitskabels aangebracht worden zonder dat er grote grondwerkzaamheden nodig zijn. Gestuurde grondboringen geven dus minder overlast en kunnen over het algemeen sneller uitgevoerd worden dan traditionele grondwerkzaamheden.

Het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen komt tegenwoordig veel voor, omdat het horizontaal boren zoveel voordelen geeft. Het is door moderne boortechnieken in veel gevallen niet meer nodig om de grond open te graven, wat minder overlast zal geven. Ook is het mogelijk om onder rivieren door te boren, waardoor het aanleggen van leidingen of kabels in veel gevallen stukken makkelijker is geworden. Er zijn veel beroepen denkbaar die grote voordelen hebben door de opkomst van moderne boortechnieken. Denk bijvoorbeeld aan een gasfitter, aan een glasvezelmonteur en aan grondwerkers, die makkelijker en vooral ook sneller kunnen werken door moderne boortechnieken. Dit is een groot verschil met traditionele grondwerkzaamheden, waarbij het nodig is om in direct in de grond te graven. Denk bijvoorbeeld aan traditionele kabel- en buizenleggers, die verantwoordelijk zijn voor het aanleggen en/of vernieuwen van de riolering. Dit soort werkzaamheden neemt, afhankelijk van de complexiteit, in de meeste gevallen meerdere weken in beslag.

Werkzaamheden boormeester

De werkzaamheden van een boormeester kunnen vrij eenvoudig zijn als het korte afstanden betreft, maar er kan ook sprake zijn van complexe werkzaamheden wanneer leidingen of kabels over een grote afstand geboord moeten worden. In dat soort gevallen zal er sprake zijn van complexe installaties en diverse boormeesters die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Een algemene benaming voor boorwerkzaamheden in de grond is ook wel “sleufloze technieken”.

Sleufloze technieken

Sleufloze technieken moet gezien worden als een verzamelnaam voor de aanleg van kleinschalige ondergrondse infrastructuur, waarbij het maaiveld niet of zo min mogelijk verstoord wordt. Sleufloze technieken bieden diverse voordelen zoals geen of minimaal overlast en kostenbesparing. Vooral binnen stedelijke gebieden kunnen horizontaal gestuurde boringen veel voordelen bieden, omdat er op maaiveldniveau eigenlijk niks te merken is van de werkzaamheden. Door middel van sleufloze technieken kunnen onder andere waterleidingen, elektriciteitskabels, aardgasleidingen en datakabels aangebracht worden.

Diepteboring warmtepomp

Een diepteboring, ook wel bekend als een bodemlus, is een belangrijk onderdeel van een geothermisch warmtepompsysteem. Het wordt gebruikt om thermische energie uit de grond te halen om een gebouw te verwarmen of te koelen. Hier is een overzicht van het proces van een diepteboring voor een warmtepomp:

  • Vooronderzoek en vergunningen: Voordat een diepteboring kan plaatsvinden, is het belangrijk om een vooronderzoek uit te voeren om de geschiktheid van de locatie te bepalen. Dit omvat geologische en hydrologische beoordelingen. Daarnaast moeten er vergunningen worden verkregen van de relevante instanties.
  • Boren van de put: Een gespecialiseerd boorbedrijf voert de daadwerkelijke diepteboring uit. Een boorinstallatie wordt gebruikt om een verticale put in de grond te creëren. De diepte van de put kan variëren, maar typisch ligt deze tussen de 50 en 150 meter. Het boren kan enkele dagen tot enkele weken duren, afhankelijk van de diepte en het type bodemgesteldheid.
  • Buizensysteem plaatsen: Nadat de put is geboord, worden kunststof buizen, meestal van polyethyleen, in de put geplaatst. Deze buizen vormen een lus of U-vormig systeem dat de warmte-uitwisseling met de grond mogelijk maakt. Het ene uiteinde van de buis wordt omhoog gebracht en aangesloten op het warmtepompsysteem in het gebouw, terwijl het andere uiteinde in de put blijft.
  • Vullen van de put: Nadat de buizen zijn geplaatst, wordt de put gevuld met een thermisch geleidend materiaal, meestal een mengsel van water en antivries. Dit medium zorgt voor een efficiënte warmteoverdracht tussen de grond en het warmtepompsysteem.
  • Testen en in bedrijf stellen: Na voltooiing van de diepteboring en het installeren van het buizensysteem, wordt het gehele geothermische warmtepompsysteem getest en in bedrijf gesteld. Dit omvat het controleren van de druk, de circulatie van het medium en het afstellen van de parameters van het warmtepompsysteem.

Het doel van de diepteboring is om de thermische energie in de grond te benutten voor de verwarming of koeling van een gebouw. Het proces vereist specifieke expertise en wordt meestal uitgevoerd door ervaren professionals om ervoor te zorgen dat de diepteboring correct wordt uitgevoerd en het geothermische warmtepompsysteem optimaal kan functioneren. Diepteboringen voor een warmtepomp moeten door een specialist uitgevoerd worden.

Gestuurde boring biedt uitkomst:

Opleidingen tot boormeester

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot boormeester via gewone scholen. Er worden vanuit de praktijk wel opleidingen aangeboden tot boormeester die gezien moeten worden als een opleiding op Mbo-niveau. De meeste werkgevers verwachten dat een boormeester beschikt over het diploma Boormeester Gestuurd Boren die te behalen is door het volgen van een praktijkopleiding. Daarnaast moet een boormeester over een VCA certificaat beschikken, omdat veiligheid een belangrijke rol speelt tijdens de boorwerkzaamheden. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een boormeester werkzaam kan zijn

Een boormeester is werkzaam binnen de Civiele Techniek en is werkzaam voor gespecialiseerde boorbedrijven die werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten opdrachtgevers binnen de bouwsector en infrasector. Wanneer een boormeester diepteboringen uitvoert als boormeester kan hij of zij ook werkzaam zijn als bronbemaler, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Competenties boormeester

De belangrijkste competentie van een boormeester is wellicht nog wel technische kennis, omdat een boormeester met zeer technische machines zal werken. Daarnaast is communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse collega's en andere mensen die betrokken zijn bij de werkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, motivatie en zelfstandigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boormeester

Het arbeidsmarktperspectief als boormeester is redelijk goed te noemen, afhankelijk van het opleidingsniveau. Omdat het zeer specialistische werkzaamheden betreft kan het vinden van werk soms lastig zijn. Het opleidingsniveau zal in de meeste gevallen een belangrijk onderdeel zijn met betrekking tot het verkrijgen van een mogelijke baan als boormeester. De doorgroeimogelijkheden als boormeester kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen het boorteam. In dat geval kan een boormeester wellicht fungeren als assistent-uitvoerder of als ploegbaas. Een assistent-uitvoerder en ploegbaas zijn in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het aansturen van enkele medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boormeester

Een boormeester zal doorgaans onder de Cao Bouw en Infra vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een boormeester in loondienst op Mbo-niveau zal een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Boormeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Boormeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl