Boormeester

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een boormeester is een civiele vakman die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen en/of diepteboringen, afhankelijk van de soort boormeester. Er bestaat als boormeester een verschil tussen het uitvoeren van horizontale boringen en diepteboringen, omdat diepteboringen betrekking hebben op drinkwatervoorzieningen. Een boormeester horizontaal gestuurde boringen boort niet naar drinkwater, maar boort omdat er bijvoorbeeld leidingen of kabels in de grond aangebracht moeten worden. Over het algemeen zal een boormeester onderdeel uitmaken van een boorteam dat samen verantwoordelijk is voor het boorproces. Als boormeester ben je dus verantwoordelijk voor het uitvoeren van boringen, waarbij je over het algemeen gebruikmaakt van verschillende graaf- en boormachines. De benaming boormeester moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten boormeester bestaan, die verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillende boorwerkzaamheden. Beide boormeesters boren voor hun werkzaamheden in de grond, maar wel om verschillende redenen. Zoals eerder omschreven kan een boormeester dus verantwoordelijk zijn voor verschillende boorwerkzaamheden afhankelijk van de soort werkzaamheden. Vooral boorwerkzaamheden die horizontaal uitgevoerd worden kunnen zeer complex zijn. In dat geval is er meestal sprake van gestuurde boorwerkzaamheden, wat als grote voordeel heeft dat er geen sleuven gemaakt hoeven te worden om kabels en/of buizen te kunnen aanleggen. Door middel van gestuurde boringen kunnen onder andere aardgas- en aardolieleidingen, waterleidingen, telecommunicatiekabels en elektriciteitskabels aangebracht worden zonder dat er grote grondwerkzaamheden nodig zijn. Gestuurde grondboringen geven dus minder overlast en kunnen over het algemeen sneller uitgevoerd worden dan traditionele grondwerkzaamheden.

Het uitvoeren van horizontaal gestuurde boringen komt tegenwoordig veel voor, omdat het horizontaal boren zoveel voordelen geeft. Het is door moderne boortechnieken in veel gevallen niet meer nodig om de grond open te graven, wat minder overlast zal geven. Ook is het mogelijk om onder rivieren door te boren, waardoor het aanleggen van leidingen of kabels in veel gevallen stukken makkelijker is geworden. Er zijn veel beroepen denkbaar die grote voordelen hebben door de opkomst van moderne boortechnieken. Denk bijvoorbeeld aan een gasfitter, aan een glasvezelmonteur en aan grondwerkers, die makkelijker en vooral ook sneller kunnen werken door moderne boortechnieken. Dit is een groot verschil met traditionele grondwerkzaamheden, waarbij het nodig is om in direct in de grond te graven. Denk bijvoorbeeld aan traditionele kabel- en buizenleggers, die verantwoordelijk zijn voor het aanleggen en/of vernieuwen van de riolering. Dit soort werkzaamheden neemt, afhankelijk van de complexiteit, in de meeste gevallen meerdere weken in beslag.

Werkzaamheden boormeester

De werkzaamheden van een boormeester kunnen vrij eenvoudig zijn als het korte afstanden betreft, maar er kan ook sprake zijn van complexe werkzaamheden wanneer leidingen of kabels over een grote afstand geboord moeten worden. In dat soort gevallen zal er sprake zijn van complexe installaties en diverse boormeesters die allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden. Een algemene benaming voor boorwerkzaamheden in de grond is ook wel “sleufloze technieken”.

Sleufloze technieken

Sleufloze technieken moet gezien worden als een verzamelnaam voor de aanleg van kleinschalige ondergrondse infrastructuur, waarbij het maaiveld niet of zo min mogelijk verstoord wordt. Sleufloze technieken bieden diverse voordelen zoals geen of minimaal overlast en kostenbesparing. Vooral binnen stedelijke gebieden kunnen horizontaal gestuurde boringen veel voordelen bieden, omdat er op maaiveldniveau eigenlijk niks te merken is van de werkzaamheden. Door middel van sleufloze technieken kunnen onder andere waterleidingen, elektriciteitskabels, aardgasleidingen en datakabels aangebracht worden.

Gestuurde boring biedt uitkomst:

Opleidingen tot boormeester

Er bestaan geen specifieke opleidingen tot boormeester via gewone scholen. Er worden vanuit de praktijk wel opleidingen aangeboden tot boormeester die gezien moeten worden als een opleiding op Mbo-niveau. De meeste werkgevers verwachten dat een boormeester beschikt over het diploma Boormeester Gestuurd Boren die te behalen is door het volgen van een praktijkopleiding. Daarnaast moet een boormeester over een VCA certificaat beschikken, omdat veiligheid een belangrijke rol speelt tijdens de boorwerkzaamheden. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een boormeester werkzaam kan zijn

Een boormeester is werkzaam binnen de Civiele Techniek en is werkzaam voor gespecialiseerde boorbedrijven die werkzaam zijn voor uiteenlopende soorten opdrachtgevers binnen de bouwsector en infrasector. Wanneer een boormeester diepteboringen uitvoert als boormeester kan hij of zij ook werkzaam zijn als bronbemaler, maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn.

Competenties boormeester

De belangrijkste competentie van een boormeester is wellicht nog wel technische kennis, omdat een boormeester met zeer technische machines zal werken. Daarnaast is communicatie aan te merken als belangrijke competentie, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse collega's en andere mensen die betrokken zijn bij de werkzaamheden. Algemeen belangrijke woorden zijn passie, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, doorzettingsvermogen, flexibiliteit, motivatie en zelfstandigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als boormeester

Het arbeidsmarktperspectief als boormeester is redelijk goed te noemen, afhankelijk van het opleidingsniveau. Omdat het zeer specialistische werkzaamheden betreft kan het vinden van werk soms lastig zijn. Het opleidingsniveau zal in de meeste gevallen een belangrijk onderdeel zijn met betrekking tot het verkrijgen van een mogelijke baan als boormeester. De doorgroeimogelijkheden als boormeester kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen het boorteam. In dat geval kan een boormeester wellicht fungeren als assistent-uitvoerder of als ploegbaas. Een assistent-uitvoerder en ploegbaas zijn in de meeste gevallen verantwoordelijk voor het aansturen van enkele medewerkers.

Arbeidsvoorwaarden en salaris boormeester

Een boormeester zal doorgaans onder de Cao Bouw en Infra vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een boormeester in loondienst op Mbo-niveau zal een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Boormeester

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Boormeester bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl