Bronbemaler

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep bronbemaler
Wat doet een bronbemaler
Soorten bronbemaling
Werkzaamheden bronbemaler
Film: Aanbrengen van bronbemaling:
Opleidingen tot bronbemaler
Bedrijven waar een bronbemaler werkzaam kan zijn
Competenties bronbemaler
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bronbemaler
Arbeidsvoorwaarden en salaris bronbemaler
Eigen bedrijf starten als Bronbemaler
Boekhoudprogramma vergelijken Bronbemaler

Beroep bronbemaler

Een bronbemaler is een gespecialiseerde civiele vakman die verantwoordelijk is voor bronbemaling. Bronbemaling is een proces waarbinnen grondwater wordt opgepompt en op een andere plek weer wordt afgevoerd. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bronbemaler het beste omschrijven als het plaatselijk en tijdelijk verlagen van het grondwaterspiegel. Bronbemaling kan om verschillende redenen toegepast worden, zoals tijdens bouwwerkzaamheden om de bouwput droog te houden of om de stabiliteit van dijken en taluds te verhogen. Een bronbemaler is dus verantwoordelijk voor het aanleggen van bronbemalingen inclusief het aansluiten van bronbemalingen. Een bronbemaling bestaat uit bronbuizen, bronfilters en uit een pomp die het mogelijk maken om grondwater op te pompen. De bronbuizen worden door de bronbemaler tot de juiste diepte in de grond gewerkt en daarna aangesloten op de bronbemalingspomp. Een bronbemaler is meestal ook verantwoordelijk voor het registreren van de hoeveelheid water die hij of zij zal oppompen door het gebruiken van een watermeter. Bronbemaling kan ook toegepast worden om bijvoorbeeld bodemsanering en/of grondwatersanering toe te passen. De werkzaamheden van een bronbemaler zijn verder niet heel moeilijk, echter is technische kennis als bronbemaler wel aan te merken als belangrijk. Daarnaast is het mogelijk dat een bronbemaler verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden. Het is dus niet zo dat het beroep bronbemaler zomaar gezien kan worden als ongeschoolde arbeid. Bronbemaling komt binnen de aannemerij veel voor in verschillende branches. Afhankelijk van de werkzaamheden kan bronbemaling enkele dagen tot maanden worden toegepast.

Wat doet een bronbemaler

Bronbemaling kan dus om verschillende redenen toegepast worden. Zonder bronbemaling zou het werken in de grond voor veel bedrijven en vakmensen bijna onmogelijk zijn. Denk bijvoorbeeld aan grondwerkers en aan grondverzetmachines die niet in de grond kunnen werken zonder goede bronbemaling. Zonder bronbemaling zou de werklocatie steeds onder water lopen waardoor er niet gewerkt kan worden. Ook aannemers kunnen niet in een bouwput werken als de grondwaterspiegel te hoog is. Aannemers moeten in de grond werken om bijvoorbeeld de fundering te kunnen maken van gebouwen. Ook het bouwen van kelders is bijna onmogelijk als de grondwaterspiegel te hoog is. Bronbemaling heeft dan ook een belangrijke rol voor verschillende bedrijven en vaklieden. Tegenwoordig zijn er wel strenge regels wanneer het aankomt op het tijdelijk verlagen van waterpeil. Denk hierbij vooral aan het voorkomen van milieuschade en aan ecologische redenen.

Soorten bronbemaling

Er bestaan verschillende soorten bronbemaling systemen die wel allemaal dezelfde kerntaak hebben, namelijk het verlagen van de grondwaterspiegel. Welke bronbemaling systeem er toegepast wordt is over het algemeen afhankelijk van de vergunningverlener of is bijvoorbeeld afhankelijk van een waterschap. Welk systeem er toegepast wordt is afhankelijk van de grondsoort en de reden van bronbemaling. Een waterschap kan bijvoorbeeld eisen dat er retourbemaling wordt toegepast om zettingen van de grond te voorkomen of om bepaalde gewassen te beschermen.

Werkzaamheden bronbemaler

De werkzaamheden van een bronbemaler hebben dus te maken met het tijdelijk verlagen van de grondwaterspiegel om bepaalde werkzaamheden uit te kunnen voeren in de grond of om de stabiliteit te verhogen van dijken en taluds door middel van het verlagen van de grondwaterspiegel. Wanneer een bronbemaler het bronbemaling systeem heeft aangesloten, zal het systeem volautomatisch werkzaam zijn. Alleen als de bronbemalingspomp stopt zal de grondwaterspiegel weer stijgen. De werkzaamheden van een bronbemaler zijn verder niet heel moeilijk, maar vragen natuurlijk wel om technische kennis.

Film: Aanbrengen van bronbemaling:

Opleidingen tot bronbemaler

Het is als bronbemaler over het algemeen niet noodzakelijk om een specifieke vakopleiding te volgen, echter worden er wel opleidingen aangeboden tot bronbemaler. Een opleiding tot bronbemaler moet gezien worden als een Mbo-opleiding op niveau drie. Tijdens deze opleiding is er onder andere aandacht voor het voorbereiden en inrichten van bemalingslocaties, het installeren van bemalingssystemen, het controleren van bemalingssystemen en het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan bemalingssystemen. Ook is er aandacht voor het op de juiste manier verwijderen van bemalingssystemen. Het is als bronbemaler afhankelijk van de werkgever of een bronbemaler over de opleiding bronbemaler zal moeten beschikken. Een bronbemaler kan de werkzaamheden ook in de praktijk aanleren door middel van een leermeester. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een bronbemaler werkzaam kan zijn

Een bronbemaler is over het algemeen werkzaam voor gespecialiseerde bronbemalingsbedrijven die voor uiteenlopende soorten opdrachtgevers werkzaam kunnen zijn. Bronbemalingsbedrijven bieden vaak ook andere diensten aan zoals grondboor diensten. Het is dus denkbaar dat een bronbemaler ook een boormeester zal zijn.

Competenties bronbemaler

De belangrijkste competentie van een bronbemaler is een goede fysieke conditie, omdat het werken als bronbemaler relatief zwaar is. Daarnaast werkt een bronbemaler in de buitenlucht in weer en wind. Ook het aanpakken kan gezien worden als een belangrijke competentie. Omdat een bronbemaler te maken heeft met verschillende opdrachtgevers en collega's kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Zoals eerder omschreven kan het ook belangrijk zijn dat een bronbemaler beschikt over voldoende technische kennis. Algemeen belangrijke woorden als bronbemaler zijn kennis, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, samenwerken, presteren en zelfstandigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bronbemaler

Het arbeidsmarktperspectief als bronbemaler is over het algemeen matig te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Er zijn relatief gezien niet veel bronbemalingsbedrijven, waardoor het verkrijgen van een baan lastig kan zijn. De doorgroeimogelijkheden als bronbemaler kunnen gezien worden in het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie. Een mogelijke vervolgfunctie als bronbemaler is de functie ploegbaas. Als ploegbaas zal je over het algemeen leiding geven aan enkele medewerkers binnen de organisatie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bronbemaler

Een bronbemaler zal doorgaans onder de cao Bouw en Infra vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een bronbemaler in loondienst zal een salaris verdienen tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Bronbemaler

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Bronbemaler, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Bronbemaler

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bronbemaler bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Bronbemaler.

Mijnzzp.nl