Bronbemaler

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Bronbemaler?

Een bronbemaler is een gespecialiseerde civiele vakman die verantwoordelijk is voor bronbemaling. Bronbemaling is een proces waarbinnen grondwater wordt opgepompt en op een andere plek weer wordt afgevoerd. In het kort kunnen we de werkzaamheden van een bronbemaler het beste omschrijven als het plaatselijk en tijdelijk verlagen van het grondwaterspiegel. Bronbemaling kan om verschillende redenen toegepast worden, zoals tijdens bouwwerkzaamheden om de bouwput droog te houden of om de stabiliteit van dijken en taluds te verhogen. Een bronbemaler is dus verantwoordelijk voor het aanleggen van bronbemalingen inclusief het aansluiten van bronbemalingen. Een bronbemaling bestaat uit bronbuizen, bronfilters en uit een pomp die het mogelijk maken om grondwater op te pompen. De bronbuizen worden door de bronbemaler tot de juiste diepte in de grond gewerkt en daarna aangesloten op de bronbemalingspomp. Een bronbemaler is meestal ook verantwoordelijk voor het registreren van de hoeveelheid water die hij of zij zal oppompen door het gebruiken van een watermeter. Bronbemaling kan ook toegepast worden om bijvoorbeeld bodemsanering en/of grondwatersanering toe te passen. De werkzaamheden van een bronbemaler zijn verder niet heel moeilijk, echter is technische kennis als bronbemaler wel aan te merken als belangrijk. Daarnaast is het mogelijk dat een bronbemaler verantwoordelijk is voor andere werkzaamheden. Het is dus niet zo dat het beroep bronbemaler zomaar gezien kan worden als ongeschoolde arbeid. Bronbemaling komt binnen de aannemerij veel voor in verschillende branches. Afhankelijk van de werkzaamheden kan bronbemaling enkele dagen tot maanden worden toegepast.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Bronbemaler

Wat is het salaris en tarief van een Bronbemaler? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Bronbemaler in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudprogramma vergelijken Bronbemaler

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bronbemaler bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl