Dijkgraaf

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep dijkgraaf
Wat doet een dijkgraaf
Taken van Waterschappen
Film: taken waterschap
Film: waterschap en defensie oefenen
Opleidingen tot dijkgraaf
Bedrijven waar een dijkgraaf werkzaam kan zijn
Competenties dijkgraaf
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dijkgraaf
Arbeidsvoorwaarden en salaris dijkgraaf
Eigen bedrijf starten als Dijkgraaf
Boekhoudprogramma vergelijken Dijkgraaf

Beroep dijkgraaf

Een dijkgraaf is de voorzitter van een waterschap, dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding binnen een bepaald gebied. Een waterschap of hoogheemraadschap is een regionaal overheidsorgaan dat bestaat uit dagelijkse bestuur en algemeen bestuur. Het dagelijkse bestuur is het college van D en H (dijkgraaf en heemraad). Als een dijkgraaf voorzitter is van een waterschap waarbinnen geen belangrijke dijken aanwezig zijn kan een dijkgraaf ook watergraaf genoemd worden. De dijkgraaf is dus een bestuursvoorzitter van een waterschap, net zoals burgemeesters dit zijn van gemeentes. De functie dijkgraaf kan qua bestuurswerkzaamheden min of meer vergeleken worden met de werkzaamheden van een burgemeester, met het belangrijke verschil dat de dijkgraaf juist verantwoordelijk is voor waterhuishouding en geen algemene burgerzaken. De titel dijkgraaf is geen adellijke titel, echter kwamen in het verleden veel dijkgraven wel uit adellijke families. Een dijkgraaf zal benoemd worden voor zes jaar door de Kroon, wat inhoudt dat een dijkgraaf werkt onder ministeriële verantwoordelijkheid. In het kort kunnen we de verantwoordelijkheden van een waterschap het beste omschrijven als het controleren en mogelijk maken van de waterhuishouding binnen een bepaalde regio. Goede waterhuishouding is voor iedereen belangrijk, omdat we binnen Nederland op verschillende manieren te maken hebben met water. Waterhuishouding heeft niet alleen betrekking op drinkwater, omdat waterschappen ook verantwoordelijk zijn waterkeringszorg. Waterkeringszorg heeft betrekking op het beschermen van gebieden tegen overstromingen, door het onderhouden van dijken en kades. Als dijkgraaf ben je werkzaam als voorzitter, maar maak je geen onderdeel uit van het algemeen bestuur. Dit houdt in dat een dijkgraaf geen stemrecht heeft binnen een waterschap. Het college van dijkgraaf en heemraden staat onder het toezicht van gekozen vertegenwoordigers.

Wat doet een dijkgraaf

Als dijkgraaf ben je dus de voorzitter van een waterschap of hoogheemraadschap en is de belangrijkste taak de waterhuishouding regelen. Omdat waterhuishouding niet aan gemeentegrenzen of provinciegrenzen gebonden is onderscheiden waterschappen zich van andere lokale overheden zoals gemeentes en provincies, omdat waterschappen het water volgen. Een waterschap volgt de stroomgebieden binnen het waterschap die vanzelfsprekend door meerdere gemeentes en ook provincies kunnen lopen. Bestuurders van waterschappen zoals de dijkgraaf en de heemraden hebben wel veel te maken met lokale gemeentebestuurders, zoals de burgemeester en wethouders, echter behoort de waterhuishouding tot de verantwoordelijkheid van de dijkgraaf en niet tot die van de burgemeester. Dat waterschappen bestaan binnen Nederland is, omdat waterhuishouding zich niet beperkt tot een bepaalde gemeente of provincie. Met andere woorden moet waterhuishouding landelijk geregeld worden, wil iedereen op een goede en vooral veilig manier kunnen wonen en leven.

Taken van Waterschappen

Waterschappen voeren veel verschillende werkzaamheden en taken uit die verder gaan dan het alleen bouwen of onderhouden van dijken. Denk bijvoorbeeld ook aan het overleggen met natuurbeheerders en boeren om flora en fauna in uiterwaarden te versterken. Door uiterwaarden anders te gebruiken en te beplanten kunnen er bijvoorbeeld meer broedplekken ontstaan voor vogels. Daarnaast zijn waterschappen verantwoordelijk voor het waterpeil in rivieren en kanalen en zien waterschappen toe op de waterkwaliteit. Als dijkgraaf ben je verantwoordelijk voor bestuurswerkzaamheden en heb je te maken met het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur binnen een waterschap bestaat uit gekozen vertegenwoordigers, die belang hebben bij goed waterschap. Denk bijvoorbeeld aan landbouwers, inwoners, natuureigenaren en aan bedrijven. Deze vertegenwoordigers kunnen vergeleken worden met gemeenteraadsleden, met het belangrijke verschil dat vertegenwoordigers van een waterschap niet over algemene burgerlijke zaken gaan.

Film: taken waterschap

Film: waterschap en defensie oefenen

Opleidingen tot dijkgraaf

Er bestaan geen opleidingen tot dijkgraaf. Een dijkgraaf zal benoemd worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu voor een periode van zes jaar nadat deze is voorgedragen door de betreffende waterschap. Over het algemeen betreft het mensen die beschikken over veel bestuurservaring, zoals een oud-burgemeester of bijvoorbeeld een heemraad. Daarnaast kan het om andere personen gaan, die bijvoorbeeld beschikken over een passende studie zoals de studie watermanagement. In alle gevallen zal ervaring een grote rol spelen binnen de selectieprocedure.

Bedrijven waar een dijkgraaf werkzaam kan zijn

Een dijkgraaf is niet werkzaam voor bedrijven, maar is actief als de voorzitter van een waterschap, wat een overheidsorgaan is. Als dijkgraaf maak je onderdeel uit van het college D&H (Dijkgraaf en heemraad).

Competenties dijkgraaf

De belangrijkste competentie van een dijkgraaf is bestuurlijke ervaring, omdat je onderdeel uitmaakt van het bestuur. Leiderschap en verantwoordelijkheidsgevoel zijn dan ook aan te merken als belangrijke woorden. Omdat bestuurswerkzaamheden alles te maken hebben met communicatie moet een dijkgraaf beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Een andere belangrijke competentie is het actief promoten van het waterschap, zodat burgers en andere belanghebbenden gemotiveerd en geïnspireerd raken voor goed watermanagement. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, onafhankelijkheid, netwerken, verbinden, besluitvaardigheid, passie, kritisch, plannen, organiseren en integriteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als dijkgraaf

Arbeidsmarktperspectief als dijkgraaf is niet echt van toepassing, omdat het niet gezien kan worden als een gewoon beroep. Een dijkgraaf zal gekozen worden door het algemeen bestuur en benoemd worden door de Minister van Infrastructuur en Milieu. De doorgroeimogelijkheden als heemraad zijn sterk afhankelijk van de eigen competenties en het opleidingsniveau. In de praktijk zal een dijkgraaf niet veel te maken hebben met mogelijke doorgroeimogelijkheden, omdat het al een hogere functie betreft. Tijdens een watercrisis, zoals een overstroming of dijkdoorbraak, kan een dijkgraaf ook fungeren als officier van dienst. In dat geval is de dijkgraaf verantwoordelijk voor het aansturen van alle hulpverleners.

Arbeidsvoorwaarden en salaris dijkgraaf

Arbeidsvoorwaarden zijn niet echt van toepassing op een dijkgraaf, omdat men eerder spreekt van bezoldiging waterschapsbestuur dan van een gewoon salaris. De hoogte van de bezoldiging is afhankelijk van het waterschap qua grootte en het aantal uren dat er gewerkt zal worden.

Eigen bedrijf starten als Dijkgraaf

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Dijkgraaf, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Dijkgraaf

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Dijkgraaf bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Dijkgraaf.

Mijnzzp.nl