Heemraad

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep heemraad
Heemraad en bestuur
Wat doen Heemraden
Goed bestand tegen extreme buien:
Gooi oliebollenvet niet door de wc:
Opleidingen tot heemraad
Bedrijven waar een heemraad werkzaam kan zijn
Competenties heemraad
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als heemraad
Arbeidsvoorwaarden en salaris heemraad
Eigen bedrijf starten als Heemraad
Boekhoudprogramma vergelijken Heemraad

Beroep heemraad

Een heemraad is een bestuurder, die onderdeel uitmaakt van het dagelijks bestuur van een waterschap. De functie heemraad betreft een gekozen functie, die vergeleken kan worden met de functie wethouder binnen gemeentes. Een andere benaming voor sommige waterschapen is ook wel hoogheemraadschap. Als men spreekt van hoogheemraadschap wordt de benaming hoogheemraad gebruikt in plaats van heemraad. Een heemraad kan dus ook hoogheemraad genoemd worden, afhankelijk van de benaming van de waterschap. Een waterschap of hoogheemraadschap binnen Nederland is een regionaal overheidsorgaan op bestuursniveau dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding van een regio. Een waterschap binnen Nederland is verantwoordelijk voor waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en waterkeringszorg (beschermen tegen overstromingen). Een heemraad maakt dus onderdeel uit van het dagelijkse bestuur van een waterschap waarvan de Dijkgraaf de voorzitter is. De bestuursfunctie Dijkgraaf kan vergeleken worden met een burgemeester. Als een waterschap geen belangrijke dijken beheert binnen de regio kan de dijkgraaf ook watergraaf genoemd worden. Vanzelfsprekend is de functie heemraad een belangrijke functie, omdat heemraden ook verantwoordelijk zijn voor het dagelijks bestuur van een waterschap. Waterschappen binnen Nederland worden bestuurd door een democratisch gekozen bestuur, net zoals dit het geval is binnen de politiek en gemeentes. Waterschappen zijn zelfstandige bestuursorganen, die wel onder toezicht staan van de provincie. Historisch gezien worden heemraden in het verleden relatief vaak boeren, omdat boeren groot belang hebben bij goed watermanagement. Als bestuurder van een waterschap heb je ook te maken met het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het controleren van het dagelijks bestuur.

Heemraad en bestuur

Bestuurders binnen een waterschap die onderdeel uitmaken van het dagelijkse bestuur noemt men het college van Dijkgraaf en Heemraden. Net zo als men binnen gemeentes spreekt van het college van B en W spreekt men binnen een waterschap van het college van D en H. De functie dijkgraaf kan vergeleken worden met de functie burgemeester en de functie heemraad kan vergeleken worden met de functie wethouder. De dijkgraaf is net zo als de burgemeester de voorzitter van het college van D en H. Het dagelijkse bestuur van een waterschap bestaat over het algemeen uit de dijkgraaf en vier tot zes bestuursleden (de heemraden). Heemraad worden is alleen mogelijk als de aanstaande heemraad gekozen wordt door het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur van een waterschap kan weer vergeleken worden met gemeenteraadsleden binnen gemeentes, met het verschil dat het algemeen bestuur ook kan bestaan uit belanghebbenden zoals grondeigenaren, pachters van grond en bijvoorbeeld milieuorganisaties. Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat dan ook niet alleen uit volksvertegenwoordigers zoals binnen gemeenteraden het geval is.

Wat doen Heemraden

Heemraden zijn binnen Nederland ontstaan in de middeleeuwen toen ook de eerste waterschappen opgericht werden. Het waren de boeren en ook burgers die de toenmalige heemraden verkozen tot hun bestuursleden. De heemraden adviseerden weer de dijkgraaf over het waterschap. De eerste heemraden ontstonden ongeveer in het jaar 1100 en de eerste officiële waterschap is opgericht in het jaar 1255. De belangrijkste taak van heemraden was het in de gaten houden van dijken en rivieren omdat boeren en burgers bang waren voor overstromingen. De werkzaamheden van heemraden en waterschappen zijn tot de dag van vandaag in oorsprong niet echt verandert, omdat deze nog steeds te maken hebben met waterbeheersing. Wel zijn de heemraden en de waterschappen van vandaag de dag veel democratischer geworden, omdat ze vroeger meestal bestonden uit landsheren en edelen (adel). Het zijn de heemraden, de Dijkgraaf en het algemeen bestuur, die bepalen welke werkzaamheden uitgevoerd moeten worden om een regio veilig te houden en de waterkwaliteit optimaal te houden. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van dijken, het versterken van dijken, het uitbaggeren van rivieren, het verlenen van vergunningen en aan het handhavend optreden als er sprake is van milieudelicten. Andere werkzaamheden zijn bijvoorbeeld het onderhouden van de rioolwaterzuivering.

Goed bestand tegen extreme buien:

Gooi oliebollenvet niet door de wc:

Opleidingen tot heemraad

Er bestaan geen algemene opleidingen tot heemraad. Een heemraad is een gekozen vertegenwoordiger waarvoor geen specifieke opleiding nodig zal zijn. Het is wel denkbaar dat een heemraad beschikt over een bestuurlijke opleiding of dat deze beschikt over een andere passende opleiding gericht op watermanagement of bijvoorbeeld civiele techniek.

Bedrijven waar een heemraad werkzaam kan zijn

Een heemraad is niet werkzaam voor bedrijven, maar is actief voor een waterschap, wat een overheidsorgaan is. Als heemraad maak je onderdeel uit van het college van D en H (Dijkgraaf en heemraad).

Competenties heemraad

De belangrijkste competentie van een heemraad is bestuurlijke ervaring, omdat je onderdeel uitmaakt van een gekozen bestuur. Leiderschap en verantwoordelijkheidsgevoel zijn dan aan te merken als belangrijke woorden. Ook communicatie moet aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat je te maken hebt met verschillende beleidsadviseurs, ambtenaren, burgers en het algemeen bestuur. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, inzicht, vergaderen, besluitvaardigheid, passie, kennis, motivatie, kritisch, integriteit, plannen en organiseren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als heemraad

Arbeidsmarktperspectief als heemraad is niet echt van toepassing, omdat het niet gezien kan worden als een gewoon beroep. Een heemraad zal gekozen worden door het algemeen bestuur en maakt onderdeel uit van het dagelijkse bestuur. De doorgroeimogelijkheden als heemraad zijn sterk afhankelijk van de eigen competenties en het opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris heemraad

Arbeidsvoorwaarden zijn niet echt van toepassing op een heemraad, omdat men eerder spreekt van bezoldiging waterschapsbestuur dan van een gewoon salaris. Een heemraad is in lang niet alle gevallen fulltime werkzaam en de hoogte van de bezoldiging is afhankelijk van het waterschap qua grootte en het aantal uren dat er gewerkt zal worden.

Eigen bedrijf starten als Heemraad

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Heemraad, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Heemraad

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Heemraad bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Heemraad.

Mijnzzp.nl