Heemraad

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Heemraad is een functie binnen het dagelijks bestuur van een waterschap en betreft een gekozen functie, die vergeleken kan worden met de functie wethouder binnen gemeentes. Een andere benaming voor sommige waterschapen is soms ook wel hoogheemraadschap. Wanneer men niet spreekt van waterschap maar van hoogheemraadschap wordt juist weer de benaming hoogheemraad gebruikt in plaats van heemraad. Een heemraad kan dus ook hoogheemraad genoemd worden, afhankelijk van de benaming van de waterschap. Een waterschap of hoogheemraadschap binnen Nederland is een regionaal overheidsorgaan op bestuursniveau dat verantwoordelijk is voor de waterhuishouding van de betreffende regio. Een waterschap binnen Nederland is verantwoordelijk voor waterkwantiteitsbeheer, waterkwaliteitsbeheer en waterkeringszorg (beschermen tegen overstromingen). Een heemraad maakt dus onderdeel uit van het dagelijkse bestuur van een waterschap en de Dijkgraaf is de voorzitter van het dagelijkse bestuur. Een Dijkgraaf kan weer vergeleken worden met een burgemeester. Als een waterschap geen belangrijke dijken beheerst binnen de betreffende regio kan de dijkgraaf ook watergraaf genoemd worden. Vanzelfsprekend is de functie heemraad een belangrijke functie, omdat een heemraad mede verantwoordelijk is voor het dagelijks bestuur van een waterschap. Waterschappen binnen Nederland worden bestuurd door een democratisch gekozen bestuur, net zoals dit het geval is binnen de politiek en gemeentes.

Bestuurders binnen een waterschap die onderdeel uitmaken van het dagelijkse bestuur noemt men het College van Dijkgraaf en Heemraden. Net zo als men binnen gemeentes spreekt van het College B&W spreekt men binnen een waterschap van het College D&H. De functie dijkgraaf kan vergeleken worden met de functie burgemeester en de functie heemraad kan vergeleken worden met de functie wethouder. De dijkgraaf is net zo als de burgemeester de voorzitter van het college D&H. Het dagelijkse bestuur van een waterschap bestaat over het algemeen uit de dijkgraaf en vier tot zes bestuursleden (de heemraden). Heemraad worden is alleen mogelijk als de aanstaande heemraad gekozen wordt door het algemeen bestuur van een waterschap. Het algemeen bestuur van een waterschap kan weer vergeleken worden met gemeenteraadsleden binnen gemeentes, met het verschil dat het algemeen bestuur ook kan bestaat uit belanghebbenden zoals grondeigenaren, pachter van grond en bijvoorbeeld milieuorganisaties. Het algemeen bestuur van een waterschap bestaat dan ook niet alleen uit volksvertegenwoordigers zoals binnen gemeenteraden het geval is.

Heemraden zijn binnen Nederland ontstaan in de Middeleeuwen toen ook de eerste waterschappen opgericht werden. Het waren de boeren en ook burgers die de toenmalige heemraden verkozen tot hun bestuursleden. De heemraden adviseerden weer de dijkgraaf over het waterschap. De eerste heemraden ontstonden ongeveer in het jaar 1100 en de eerste officiële waterschap is opgericht in het jaar 1255. De belangrijkste taak van heemraden was het in de gaten houden van dijken en rivieren omdat boeren en burgers bang waren voor overstromingen. De werkzaamheden van heemraden en waterschappen zijn tot de dag van vandaag in oorsprong niet echt verandert omdat deze nog steeds te maken hebben met waterbeheersing. Wel zijn de heemraden en de waterschappen van vandaag de dag veel democratischer geworden, omdat ze vroeger meestal bestonden uit landsheren en edelen (adel).

Provincie goed bestand tegen extreme buien:

Gooi oliebollenvet niet door de wc:

Opleidingen tot heemraad

Er bestaan geen algemene opleidingen tot heemraad. Een heemraad is een gekozen vertegenwoordiger waarvoor geen specifieke opleiding nodig zal zijn. Het is wel denkbaar dat een heemraad beschikt over een bestuurlijke opleiding of dat deze beschikt over een andere passende opleiding gericht op watermanagement of bijvoorbeeld civiele techniek.

Bedrijven waar een heemraad werkzaam kan zijn

Een heemraad is niet werkzaam voor bedrijven maar is actief voor een waterschap, wat een overheidsorgaan is. Als heemraad maak je onderdeel uit van het college D&H (Dijkgraaf en heemraad).

Competenties heemraad

De belangrijkste competentie van een heemraad is wellicht bestuurlijke ervaring, omdat je onderdeel uitmaakt van een gekozen bestuur. Leiderschap en verantwoordelijkheidsgevoel zijn dan ook aan te merken als belangrijke woorden. Algemeen belangrijke woorden zijn samenwerken, inzicht, besluitvaardigheid, passie, kennis, motivatie, kritisch en integriteit.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als heemraad

Arbeidsmarktperspectief als heemraad is niet echt van toepassing, omdat het niet gezien kan worden als een regulier beroep. Een heemraad zal gekozen worden door het algemeen bestuur en maakt onderdeel uit van het dagelijkse bestuur. De doorgroeimogelijkheden als heemraad zijn sterk afhankelijk van de eigen competenties en het opleidingsniveau.

Arbeidsvoorwaarden en salaris heemraad

Arbeidsvoorwaarden zijn niet echt van toepassing op een heemraad, omdat men eerder spreekt van bezoldiging waterschapsbestuur dan van een regulier salaris. Een heemraad is in lang niet alle gevallen fulltime werkzaam en de hoogte van de bezoldiging is afhankelijk van het waterschap qua grootte en het aantal uren dat er gewerkt zal worden.

Mijnzzp.nl