Voorzitter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep voorzitter
Verschillende voorzitters in de praktijk
Wat doet een voorzitter?
Enkele functies als voorzitter:
Taken van een voorzitter zijn:
Vergaderingen voorzitten:
Vergadertechnieken tips:
Opleidingen tot voorzitter
Bedrijven waar een voorzitter werkzaam kan zijn
Competenties voorzitter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als voorzitter
Arbeidsvoorwaarden en salaris voorzitter
Eigen bedrijf starten als Voorzitter
Boekhoudprogramma vergelijken Voorzitter

Beroep voorzitter

Een voorzitter is iemand die leiding geeft aan het dagelijks bestuur van een organisatie. Een organisatie kan betrekking hebben op uiteenlopende soorten organisaties, zoals een vereniging, een stichting, een commissie of een politieke partij. Ondanks dat de voorzitter de leider is van een organisatie werkt een voorzitter over het algemeen niet alleen, omdat een organisatie over het algemeen ook bestaat uit andere bestuurders of commissieleden zoals een secretaris en een penningmeester. De voorzitter is samen met de andere bestuurders of commissieleden verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de organisatie. Het is de voorzitter van de organisatie die de leiding heeft over de organisatie en het is dan ook de voorzitter die vergaderingen en andere bijeenkomsten zal openen en sluiten. Het openen en sluiten van vergaderingen en bijeenkomsten kenmerkt zich in sommige gevallen door de bekende voorzittershamer die vooral gebruikt wordt als symbolische waarde. Als voorzitter ben je verantwoordelijk voor verschillende taken, maar de belangrijkste taak van een voorzitter is het organiseren van vergaderingen en bijeenkomsten en het begeleiden hiervan. Het begeleiden van vergaderingen en bijeenkomsten heeft vooral betrekking op het structureren van de vergaderingen en bijeenkomsten. Dit betekent onder andere dat sprekers zich aan de agendapunten houden en dat alleen onderwerpen besproken worden die ertoe doen. Wanneer sprekers onderwerpen aanhangig maken die er niet toe doen is het de voorzitter die zal ingrijpen. Een goede voorzitter is dan ook meestal onmisbaar, omdat het belangrijk is dat alleen de kernpunten besproken worden.

Verschillende voorzitters in de praktijk

Omdat de benaming voorzitter vrij algemeen is kan de benaming voorzitter binnen de praktijk op verschillende manieren voorkomen, afhankelijk van de organisatie. Denk bijvoorbeeld aan een campagneleider die ook gezien kan worden als een voorzitter of aan een burgemeester die een voorzitter is van een bepaalde gemeente. Een voorzitter is, ondanks dat de term voorzitter op verschillende manieren kan voorkomen, wel de leider van een organisatie. Het beroep voorzitter kan ook betrekking hebben op vrijwilligerswerk. Dit is vaak het geval als we spreken van een stichting of vereniging. Zoals eerder omschreven zal een voorzitter in de meeste gevallen niet alleen werkzaam zijn. Een voorzitter heeft juist vaak te maken met de secretaris en de eventuele penningmeester. Een voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen allemaal aangemerkt worden als bestuurder. Voorzitters zijn erg belangrijk, omdat zonder goede voorzitter het bijna niet mogelijk is om op een fatsoenlijke manier te kunnen vergaderen. Ook binnen het bedrijfsleven komt het beroep voorzitter vaak voor. In dat geval kan de benaming voorzitter raad van bestuur van toepassing zijn. Zoals eerder omschreven moet de term voorzitter vrij algemeen gezien worden, omdat voorzitters in de praktijk op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Een voorzitter heeft in alle gevallen wel te maken met vergaderingen.

Wat doet een voorzitter?

Een voorzitter heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden, afhankelijk van de context waarin hij of zij actief is. Over het algemeen verwijst een voorzitter naar iemand die de leiding heeft over een vergadering, een commissie, een bestuur of een organisatie. Enkele taken en verantwoordelijkheden van een voorzitter zijn:

 • Leiding geven: Een voorzitter is verantwoordelijk voor het leiden en sturen van de bijeenkomst, vergadering of organisatie waar hij of zij de voorzitter van is. Dit omvat het bewaken van de agenda, het handhaven van de regels en procedures, en het bevorderen van een efficiënt en constructief verloop van de activiteiten.
 • Besluitvorming faciliteren: Een voorzitter speelt een belangrijke rol bij het faciliteren van besluitvormingsprocessen. Hij of zij geeft de deelnemers de gelegenheid om hun standpunten naar voren te brengen, moedigt discussie en debat aan en helpt bij het nemen van beslissingen door consensus te bevorderen of stemprocedures te begeleiden.
 • Vertegenwoordiging: In veel gevallen treedt een voorzitter op als de officiële vertegenwoordiger van de organisatie of groep. Dit kan betekenen dat hij of zij externe relaties onderhoudt, optreedt als woordvoerder, de belangen van de organisatie behartigt en contacten onderhoudt met relevante stakeholders.
 • Organisatie en planning: Een voorzitter is vaak betrokken bij het organiseren en plannen van activiteiten en evenementen. Dit omvat het opstellen van een jaaragenda, het coördineren van de werkzaamheden van andere leden of medewerkers, en het waarborgen van een gestructureerde en georganiseerde werkomgeving.
 • Communicatie: Een voorzitter speelt een rol in interne en externe communicatie. Hij of zij communiceert met de leden, medewerkers en andere belanghebbenden om informatie te delen, beslissingen te communiceren, feedback te ontvangen en eventuele uitdagingen of kwesties aan te pakken.

Een voorzitter is dus verantwoordelijk voor het leiden, faciliteren en vertegenwoordigen van een vergadering, commissie, bestuur of organisatie, en speelt een cruciale rol bij het nemen van beslissingen en het bevorderen van effectieve communicatie en samenwerking.

Enkele functies als voorzitter:

 • Voorzitter Eerste Kamer.
 • Voorzitter Tweede Kamer.
 • Voorzitter Europees Parlement.

Taken van een voorzitter zijn:

 • Het aansturen van andere leden en bezoekers.
 • Het motiveren van bestuursleden of commissieleden.
 • Het netwerken met andere belanghebbenden.
 • Het openen en sluiten van vergadering en bijeenkomen.
 • Het opdoen van kennis (inlezen stukken).
 • Het plannen van vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Het structuren van vergaderingen en bijeenkomsten.
 • Het vertegenwoordigen van de organisatie.
 • Het waken over de geplande uitvoeringen.
 • Het waken over de voortgang van de organisatie.

Vergaderingen voorzitten:

Vergadertechnieken tips:

Opleidingen tot voorzitter

Er bestaan geen erkende opleidingen tot voorzitter anders dan het volgen van een voorzitterschap cursus. Over het algemeen kunnen we stellen dat een voorzitter minimaal over een hbo-opleiding zal moeten beschikken en dat bestuurlijke ervaring meestal belangrijk zal zijn. Het voorzitten van een bijeenkomst, zoals een vergadering, is over het algemeen alleen voorbehouden aan ervaren mensen die beschikken over goede vergadertechnieken. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te kunnen benoemen, omdat de functie voorzitter in de praktijk op alle niveaus voorkomt. Daarnaast is het zo dat het worden van voorzitter in veel gevallen niet alleen afhankelijk is van het opleidingsniveau. De functie voorzitter is in veel gevallen een gekozen functie. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding op een correcte manier bijhouden is belangrijk als voorzitter. Hiervoor kun je gebruikmaken van een goed online boekhoudpakket.

Bedrijven waar een voorzitter werkzaam kan zijn

Als voorzitter kan je voor uiteenlopende soorten organisaties werkzaam zijn, zoals overheden, waterschappen, gemeentes, bedrijven, stichtingen en verenigingen. De functie voorzitter zal in lang niet alle gevallen betrekking hebben op een gebruikelijke baan, omdat de functie voorzitter ook een vrijwilligersfunctie kan betreffen. Enkele specifieke voorbeelden van een voorzitter zijn de beroepen Voorzitter Tweede Kamer, dagvoorzitter, burgemeester en fractievoorzitter. Daarnaast kan een voorzitter in sommige gevallen aangemerkt worden als ondernemer. Zoals eerder omschreven komt de functie voorzitter in de praktijk op verschillende manieren voor.

Competenties voorzitter

De belangrijkste competentie van een voorzitter is delegeren, omdat een vergadering of andere bijeenkomst alleen goed kan verlopen als de voorzitter daar voor zorgt. Het woord delegeren heeft dan ook betrekking op het efficiënt besturen van een bijeenkomst, zodat alle belangrijke punten behandeld worden zonder afleidingen. Ook communicatie in het algemeen kan aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook het netwerken kan in veel gevallen gezien worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn luisteren, motivatie, inzicht, samenwerken, visie, analytisch, sensitiviteit, verbinden, plannen, organiseren, notuleren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als voorzitter

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als voorzitter zijn sterk afhankelijk van de organisatie waarvoor de voorzitter actief of werkzaam is. De functie voorzitter zal in lang niet alle gevallen betrekking hebben op een gewone baan, omdat voorzitters ook actief kunnen zijn als vrijwilliger. Over het algemeen zal een voorzitter niks te maken hebben met het arbeidsmarktperspectief, omdat de functie voorzitter niet gezien kan worden als gewone baan. Daarnaast zal het in veel gevallen gaan om een gekozen functie. De doorgroeimogelijkheden zijn verder ook niet zomaar aan te geven, omdat dit geheel afhankelijk is van het soort voorzitters werkzaamheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris voorzitter

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden of het salaris als voorzitter, omdat dit geheel afhankelijk is van de soort organisatie waarbinnen de voorzitter werkzaam of actief is. In de meeste gevallen zal een voorzitter alleen een onkostenvergoeding ontvangen, omdat het geen gewone baan betreft. Dit kan natuurlijk wel per voorzitter verschillen, omdat de functie voorzitter op veel verschillende manieren voorkomt.

Eigen bedrijf starten als Voorzitter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Voorzitter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Voorzitter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Voorzitter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Voorzitter.

Mijnzzp.nl