Fractievoorzitter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een fractievoorzitter is de leider van verschillende gekozen politici die toebehoren tot dezelfde partij en onderdeel uitmaken van de fractie. Als het een kleinere politieke partij betreft kan een fractie ook bestaan uit politici van verschillende partijen om de krachten te bundelen. Een fractie komt neer op het samenwerken en samen optrekken zodat doelen bereikt worden. Als fractievoorzitter ben je in de meeste gevallen ook het belangrijkste gezicht met betrekking tot de buitenwereld. Het zijn ook de fractievoorzitters die meestal het woord voeren tijdens belangrijke debatten. Een fractievoorzitter kan actief zijn op lokaal niveau (gemeenteraad), provinciaal niveau (provinciale staten), landelijk niveau (Eerste en Tweede Kamer) en op Europees niveau (Europees Parlement). Fracties zijn vooral erg nuttig omdat ze bestaan uit meerdere politici waardoor het werk onderling verdeeld kan worden. Daarnaast kan besluitvorming over het algemeen makkelijker tot stand komen omdat de verschillende onderwerpen al besproken zijn tijdens de fractievergadering. Een fractievoorzitter is alleen de leider over het deel van de partij dat actief kan deelnemen als volksvertegenwoordiger. Met andere woorden is het niet zo dat een fractievoorzitter ook de partijleider hoeft te zijn, omdat deze bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van het kabinet.

Als fractievoorzitter ben je dus de leider van een politieke partij en ben je meestal ook de voorzitter tijdens fractievergadering. Een fractie bestaat niet alleen uit de fractievoorzitter maar ook uit andere bestuursleden zoals een vicefractievoorzitter, een secretaris en penningmeester die de fractievoorzitter bijstaan met betrekking tot de fractiediscipline, de agenda en de financiën. Fractiediscipline is overigens een belangrijk woord te noemen binnen een fractie omdat het belangrijk is dat een fractie eensgezind over komt. Alle verschillende bestuursleden binnen een fractie moeten er voor zorgen dat fractievergaderingen soepel en volgens de agendapunten verlopen.

Fractievoorzitters zijn over het algemeen politici die erg in de belangstelling staan van de media. Dit kan betrekking hebben op de landelijke media maar ook op regionale media als we spreken van lokale politieke leiders zoals van een gemeenteraad. Omdat de uitstraling als fractievoorzitter erg belangrijk is maken fractievoorzitters soms ook gebruik van een spindoctor die fractievoorzitter kunnen bijstaan en adviseren over mediaoptredens. Mediatrainingen kunnen erg belangrijk zijn voor fractievoorzitters, omdat ze nogal eens moeilijke en lastige vragen kunnen verwachten.

Ondanks dat er op verschillende niveaus fractievoorzitters bestaan komen de werkzaamheden van een fractievoorzitter in hoofdlijnen overeen. Een fractievoorzitter van een landelijke politieke partij controleert de regering en voert debatten in Den Haag. Lokale fractievoorzitters controleren het college van B&W en voeren debatten met de wethouders en de burgemeester. Daarnaast zijn fractievoorzitters betrokken bij het formeren van een nieuw kabinet op landelijk niveau en betrokken bij het samenstellen van nieuwe wethouders en burgemeester op lokaal niveau.

Tweede Kamer-fractie van D66:

Opleidingen tot fractievoorzitter

Er bestaan geen opleidingen tot fractievoorzitter. Het is alleen mogelijk om fractievoorzitter te worden als je lid bent van een politieke partij en gekozen wordt. Het zijn de hoogst geplaatste lijsttrekkers op de kandidatenlijst (de politiek leider) die over het algemeen fractievoorzitter worden, echter hoeft dit niet altijd het geval te zijn omdat de fractievoorzitter ook gekozen kan worden na de verkiezingen. Als een partij bijvoorbeeld een minister mag aanleveren omdat ze onderdeel uitmaken van het nieuwe kabinet kan de partijleider (de minister) geen fractievoorzitter zijn, ondanks dat de minister wel de partijleider is. Er bestaat dan ook een belangrijk verschil tussen een fractievoorzitter en partijleider omdat een partijleider niet de fractievoorzitter hoeft te zijn. Zie ook de boeken: theologisch politieke verhandeling, macht der gewoonte, in dit huis en de nieuwe wereldorde.

Bedrijven waar een fractievoorzitter werkzaam kan zijn

Een fractievoorzitter is niet werkzaam voor bedrijven maar voor een politieke partij.

Competenties fractievoorzitter

De belangrijkste competentie als fractievoorzitter is dat je beschikt over veel bestuurlijke ervaring. Ook passie en energie zijn belangrijke woorden als we spreken over de competenties, omdat de functie fractievoorzitter nogal zwaar kan zijn. Van een fractievoorzitter mag dan ook verwacht worden dat deze beschikt over veel energie en doorzettingsvermogen. Algemeen belangrijke woorden als fractievoorzitter zijn inspireren, kennis, vakbekwaam, samenwerken, netwerken, inzicht, kritisch, luisteren, daadkracht, overtuigingskracht en oordeelsvorming.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fractievoorzitter

Arbeidsmarktperspectief als fractievoorzitter is niet van toepassing, omdat het geen regulier beroep betreft. Een fractievoorzitter kan alleen gekozen worden. De doorgroeimogelijkheden als fractievoorzitter zijn sterk afhankelijk van het politieke klimaat en de competenties van een fractievoorzitter. Het doorgroeien als fractievoorzitter kan bijvoorbeeld naar de functie minister of de functie staatssecretaris.

Arbeidsvoorwaarden en salaris fractievoorzitter

Arbeidsvoorwaarden zijn niet echt van toepassing op een fractievoorzitter omdat een fractievoorzitter gekozen zal worden en er geen sprake is van een arbeidscontract. Wat een fractievoorzitter precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat fractievoorzitters op verschillende niveaus voorkomen. Daarnaast spreekt men niet echt van een salaris wanneer het aankomt op politici maar eerder van schadeloosstellingen.

Mijnzzp.nl