Fractievoorzitter

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep fractievoorzitter
Wat doet een fractievoorzitter
Wat is een fractievergadering
Film: fractievoorzitter
Opleidingen tot fractievoorzitter
Bedrijven waar een fractievoorzitter werkzaam kan zijn
Competenties fractievoorzitter
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fractievoorzitter
Arbeidsvoorwaarden en salaris fractievoorzitter
Eigen bedrijf starten als Fractievoorzitter
Boekhoudprogramma vergelijken Fractievoorzitter

Beroep fractievoorzitter

Een fractievoorzitter is de leider van gekozen politici die toebehoren tot dezelfde partij en onderdeel uitmaken van een fractie. Als het een kleinere politieke partij betreft kan een fractie ook bestaan uit politici van verschillende partijen om de krachten te bundelen. Een fractie komt neer op het samenwerken en samen optrekken, zodat politieke doelen bereikt worden. Als fractievoorzitter ben je in de meeste gevallen ook het belangrijkste gezicht voor de buitenwereld. Het zijn ook de fractievoorzitters, die het woord voeren tijdens belangrijke debatten. Een fractievoorzitter kan actief zijn op lokaal niveau (gemeenteraad), provinciaal niveau (provinciale staten), landelijk niveau (Eerste en Tweede Kamer) en op Europees niveau (Europees Parlement). Fracties zijn nuttig, omdat ze bestaan uit meerdere politici, waardoor het werk onderling verdeeld kan worden. Daarnaast kan besluitvorming makkelijker tot stand komen, omdat de verschillende onderwerpen al besproken zijn tijdens de fractievergaderingen. Een fractievoorzitter is alleen de leider over het deel van de partij dat actief kan deelnemen als volksvertegenwoordiger. Met andere woorden is het niet zo dat een fractievoorzitter ook de partijleider hoeft te zijn, omdat deze bijvoorbeeld onderdeel uitmaakt van het kabinet. Als fractievoorzitter ben je dus de leider van een fractie en ben je meestal de voorzitter tijdens fractievergaderingen. Een fractie bestaat niet alleen uit de fractievoorzitter, maar ook uit andere bestuursleden, zoals een vicefractievoorzitter, een secretaris en penningmeester, die de fractievoorzitter bijstaan met betrekking tot de agenda, de financiën en de fractiediscipline. Alle verschillende bestuursleden binnen een fractie moeten ervoor zorgen dat fractievergaderingen soepel verlopen volgens de agendapunten. Zoals eerder omschreven is het niet zo dat de een politiek leider automatisch de fractievoorzitter is, omdat dit in sommige gevallen niet kan. In de meeste gevallen is de politiek leider van een partij wel de fractievoorzitter.

Wat doet een fractievoorzitter

Een fractievoorzitter is dus meestal een partijleider, die ook werkzaam is als fractievoorzitter. Ondanks dat fractievoorzitters op verschillende niveaus voorkomen komen de werkzaamheden van fractievoorzitters in hoofdlijnen overeen. Een fractievoorzitter van een landelijke politieke partij controleert de regering en voert debatten met ministers en andere Tweede Kamerleden in Den Haag. Lokale fractievoorzitters controleren het college van B en W en voeren debatten met de wethouders, de burgemeester en gemeenteraadsleden. Daarnaast zijn fractievoorzitters betrokken bij het formeren van een nieuw kabinet op landelijk niveau en betrokken bij het samenstellen van nieuwe wethouders en de burgemeester op lokaal niveau. Fractievoorzitters zijn politici, die meestal in de belangstelling staan van de media. Dit kan betrekking hebben op de landelijke media, maar ook op regionale media als we spreken van lokale politieke leiders, zoals van een gemeenteraad. Omdat de uitstraling als fractievoorzitter belangrijk is, maken fractievoorzitters soms gebruik van een spindoctor, die een fractievoorzitter kan bijstaan en adviseren over mediaoptredens. Mediatrainingen zijn belangrijk voor fractievoorzitters, omdat ze nogal eens moeilijke en lastige vragen kunnen verwachten.

Wat is een fractievergadering

Een fractievergadering is niks anders dan een vergadering waarbij volksvertegenwoordigers samen overleggen over de politieke koers van de partij. Denk bijvoorbeeld aan het behandelen van beleidsstukken, het behandelen van wetsvoorstellen of aan het uiteenzetten van de politieke richting. Omdat politieke partijen belang hebben bij de juiste informatie is het zo dat fractieleden ook verantwoordelijk zijn voor onderzoekswerkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een fractielid, die wetenschappelijke informatie zal opvragen om bepaalde punten, die voor de partij belangrijk zijn, extra te ondersteunen. Dit kan betrekking op alle soort economische cijfers, statistieken en onderwerpen, zoals het milieu, het verkeer, de misdaad of de zorg. Andere belangrijke punten binnen de fractievergadering kunnen zijn het behandelen van interne aangelegenheden, de financiën, het verdelen van de werkzaamheden en het bedenken van campagnes, waardoor de partij kiezers weet te winnen. Over het algemeen krijgt een fractievoorzitter ook ondersteuning van een secretaris en penningmeester.

Film: fractievoorzitter

Opleidingen tot fractievoorzitter

Er bestaan geen opleidingen tot fractievoorzitter. Het is alleen mogelijk om fractievoorzitter te worden als je lid bent van een politieke partij en gekozen wordt. Het zijn de hoogst geplaatste lijsttrekkers op de kandidatenlijst (de politiek leider) die over het algemeen fractievoorzitter worden, echter hoeft dit niet altijd het geval te zijn, omdat de fractievoorzitter ook gekozen kan worden na de verkiezingen. Als een partij bijvoorbeeld een minister mag aanleveren, omdat ze onderdeel uitmaken van het nieuwe kabinet kan de partijleider (de minister) geen fractievoorzitter zijn, ondanks dat de minister wel de partijleider is. Er bestaat dan ook een belangrijk verschil tussen een fractievoorzitter en partijleider omdat een partijleider niet de fractievoorzitter hoeft te zijn.

Bedrijven waar een fractievoorzitter werkzaam kan zijn

Een fractievoorzitter is niet werkzaam voor bedrijven, maar voor een politieke partij. De functie fractievoorzitter komt binnen het bedrijfsleven niet voor. Fractievoorzitters zijn actief binnen de politiek.

Competenties fractievoorzitter

De belangrijkste competentie van een fractievoorzitter is dat je beschikt over bestuurlijke ervaring. Daarnaast moet een fractievoorzitter beschikken over leidinggevende capaciteiten en zul je communicatief sterk onderlegd moeten zijn. Ook passie en energie zijn belangrijke woorden, omdat de functie fractievoorzitter nogal zwaar is. Van een fractievoorzitter mag dan ook verwacht worden dat deze beschikt over veel energie en doorzettingsvermogen. Een andere belangrijke competentie is het kunnen netwerken, omdat je regelmatig moet lobbyen en onderhandelen met verschillende partijen. Algemeen belangrijke woorden zijn inspireren, kennis, visie, vakbekwaam, samenwerken, inzicht, kritisch, luisteren, daadkracht, overtuigingskracht, oordeelsvorming, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als fractievoorzitter

Arbeidsmarktperspectief als fractievoorzitter is niet van toepassing, omdat het geen gewoon beroep betreft. Een fractievoorzitter kan alleen gekozen worden. De doorgroeimogelijkheden als fractievoorzitter zijn sterk afhankelijk van het politieke klimaat en de competenties van een fractievoorzitter. De doorgroeimogelijkheden van een fractievoorzitter kunnen gezien worden in het worden van minister of staatssecretaris. Daarnaast kan een fractievoorzitter actief zijn als Europarlementariër binnen de Europese Unie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris fractievoorzitter

Arbeidsvoorwaarden zijn niet echt van toepassing op een fractievoorzitter omdat een fractievoorzitter gekozen zal worden en er geen sprake is van een arbeidscontract. Wat een fractievoorzitter precies zal verdienen is niet zomaar aan te geven, omdat fractievoorzitters op verschillende niveaus voorkomen. Daarnaast spreekt men niet echt van een salaris wanneer het aankomt op politici, maar eerder van schadeloosstellingen.

Eigen bedrijf starten als Fractievoorzitter

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Fractievoorzitter, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Fractievoorzitter

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Fractievoorzitter bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Fractievoorzitter.

Mijnzzp.nl