Staatssecretaris

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een staatssecretaris is een politieke functionaris, die gezien moet worden als adjunct-minister, zonder dat hij of zij dezelfde bevoegdheden heeft als een minister. Een staatssecretaris mag bijvoorbeeld niet automatisch deelnemen aan de wekelijkse ministerraad en heeft geen stemrecht binnen de ministerraad. Een staatssecretaris kan en mag een ministerraad alleen bijwonen als hij of zij gevraagd wordt door de minister. Een staatssecretaris is een bewindspersoon, die als belangrijke taak heeft het ondersteunen van de minister en zijn departement. Met andere woorden is een staatssecretaris de rechterhand van een minister. Ondanks dat een staatssecretaris niet dezelfde bevoegdheden heeft als een minister moet de functie staatssecretaris niet onderschat worden, omdat de staatssecretaris wel namens de minister mag optreden. Een minister kan gebruikmaken van één staatssecretaris, maar kan ook gebruikmaken van meerdere staatssecretarissen als het een zwaar departement betreft. Het is niet zo dat alle ministers automatisch beschikken over een staatssecretaris, omdat dit alleen het geval is binnen de zwaardere departementen. Een staatssecretaris is dus een bewindspersoon met een eigen portefeuille, die onder een minister werkzaam is. Als staatssecretaris ben je verantwoordelijk voor een specifiek beleidsterrein onder de verantwoordelijkheid van de minister. Het is de minister die eindverantwoordelijk is over de verschillende beleidsterreinen, en niet de staatssecretaris. Staatssecretarissen worden op dezelfde manier gekozen als ministers. Net zoals een minister maakt een staatssecretaris onderdeel uit van een politieke partij, maar dit betekent niet automatisch dat de minister en de staatssecretaris onderdeel uitmaken van dezelfde politieke partij. In veel gevallen kiest men er juist voor om ministers te koppelen aan een staatssecretaris met een andere politieke achtergrond, om zo evenwicht te bewaren binnen het departement.

Een staatssecretaris is dus een adjunct-minister, die werkzaam is onder een minister. De belangrijkste taak van een staatssecretaris is het ondersteunen van de minister op specifieke beleidsterreinen. Omdat een minister met verschillende beleidsterreinen te maken krijgt binnen zijn of haar departement is het mogelijk dat een minister gebruikmaakt van meerdere staatssecretarissen. Ondanks dat een minister eindverantwoordelijk is voor zijn of haar departement is het mogelijk dat de staatssecretaris moet aftreden als het parlement het vertrouwen opzegt in de staatssecretaris. Dat een staatssecretaris moet aftreden betekent niet automatisch dat de minister moet aftreden, ondanks dat deze eindverantwoordelijk is. Andersom is het wel zo dat een staatssecretaris ontslag neemt als een minister ontslag neemt. Met andere woorden kan een staatssecretaris niet aanblijven als de minister er mee stopt. De specifieke taken die een staatssecretaris heeft kunnen verschillen per departement en verschillen per kabinetsperiode. In het begin van de kabinetsperiode worden de taken van de staatssecretaris omschreven en gepubliceerd in de Staatscourant, zodat voor iedereen de taakomschrijving duidelijk is. Over het algemeen houden de taken van een staatssecretaris in het vervangen van de minister als deze niet aanwezig is en het bijwonen van debatten. Ook is de staatssecretaris lid van diverse onderraden. Onderraden behandelen gecompliceerde onderwerpen voordat ze behandeld worden in de ministerraad.

Verschil minister en staatssecretaris

Het belangrijkste verschil tussen een minister en staatssecretaris is dat een minister eindverantwoordelijk is voor een ministerie. Een staatssecretaris maakt net zo als een minister onderdeel uit van het kabinet, echter is een staatssecretaris niet de eindverantwoordelijke. Daarnaast is het zo dat staatssecretarissen geen stemrecht hebben binnen de wekelijkse ministerraad. Met andere woorden heeft een staatssecretaris geen invloed op de uiteindelijke besluitvorming, omdat dit tot de verantwoordelijkheden behoort van een minister. Als staatssecretaris heb net zo als een minister met veel verschillende ambtenaren en beleidsadviseurs te maken, die het ministerie op verschillende vlakken ondersteunen. In sommige gevallen is het toegestaan dat een staatssecretaris zich uitgeeft voor minister. Dit is bijvoorbeeld het geval als een staatssecretaris op werkbezoek is in het buitenland. In dat geval kan het voorkomen dat een staatssecretaris te maken heeft met gelijkwaardige buitenlandse bewindslieden. In dat geval kan het voorkomen dat een staatssecretaris zich minister zal noemen.

Wat is de rol van een staatssecretaris:

Nieuwe staatssecretarissen beëdigd:

Opleidingen tot staatssecretaris

Er bestaan geen opleidingen tot staatssecretaris. Een staatssecretaris zal net zoals een minister gevraagd worden voor de functie. Over het algemeen is het wel zo dat een staatssecretaris moet passen bij het betreffende departement en de daarbij behorende beleidsgebieden. Denk bijvoorbeeld aan een arts met een goede staat van dienst die gevraagd zal worden als staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het is verder niet mogelijk om een specifieke opleiding te benoemen.

Bedrijven waar een staatssecretaris werkzaam kan zijn

Een staatssecretaris werkt niet voor bedrijven, maar voor de regering van Nederland. Daarnaast kunnen we ook niet echt spreken van een beroep, omdat de functie staatssecretaris eerder gezien moet worden als een roeping dan een beroep. Een staatssecretaris werkt dan ook voor de B.V. Nederland

Competenties staatssecretaris

Een van de belangrijkste competenties als staatssecretaris is dat een staatssecretaris de belangen van het land op de eerste plek zet zonder eigenbelang, waarmee integriteit wellicht de belangrijkste competentie is als staatssecretaris. Daarnaast moet een staatssecretaris over bestuurservaring beschikken, wat onder andere betrekking heeft op leiderschap, samenwerken, communicatie, netwerken, delegeren, onderhandelen en organiseren. Ook de woorden doorzettingsvermogen, energie en passie kunnen zeker aangemerkt worden als belangrijke competenties.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als staatssecretaris

Het arbeidsmarktperspectief van een staatssecretaris is heel klein te noemen, omdat de functie staatssecretaris niet zomaar vergeleken kan worden met een gewoon beroep. De kans op het worden van staatssecretaris is dan ook niet groot, ook omdat er niet veel staatssecretaris zijn. De doorgroeimogelijkheden als staatssecretaris zijn over het algemeen sterk afhankelijk van het politieke klimaat waarbinnen de staatssecretaris regeert en de mogelijke behaalde successen als staatssecretaris. In de meeste gevallen zal een staatssecretaris na zijn of haar politieke carrière opnieuw in het bedrijfsleven gaan werken, maar een oud-staatssecretaris kan ook een andere politieke functie bekleden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris staatssecretaris

De arbeidsvoorwaarden als staatssecretaris zijn natuurlijk prima geregeld als Rijkspersoneel. Een staatssecretaris binnen Nederland ontvangt een salaris van 10.520,48 euro bruto per maand exclusief een jaarlijkse onkostenvergoeding van 3.490 euro per jaar.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Staatssecretaris

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Staatssecretaris bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl