Debatteerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een debatteerder is een persoon die een debat aangaat om een stelling te verdedigen of te bestrijden. Dit gebeurt afhankelijk van de setting in het openbaar of binnen een afgesloten groep. Aan een debat nemen altijd minimaal twee personen deel, waarbij de debatteerders hun mening of standpunt verkondigen. Daarbij dragen de deelnemers aan het debat argumenten aan en is er ruimte voor discussie over de standpunten. In bredere zin komt een debat ook op maatschappelijk niveau voor. Daarbij is er dan sprake van het uitwisselen van meningen via diverse kanalen, zoals via discussiefora en media. Het gaat hier vooral om thematische debatten die betrekking hebben op algemene onderwerpen, zoals kernenergie. Hierin is echter geen sprake van debatteerders in de strikte zin van het woord. Doorgaans komen debatteerders op uitnodiging binnen om deel te nemen aan een debat. Denk maar aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, waarin lijsttrekkers in een debat op televisie standpunten voor de eigen partij kenbaar maken en verdedigen. De concrete werkzaamheden van een debatteerder richten zich op het voeren van het debat. Er gaat echter wel de nodige voorbereiding aan vooraf. Zo is het belangrijk dat de deelnemers aan de discussie over standpunten een grondige kennis hebben over het onderwerp. Dat betekent dat een debatteerder zich vooraf uitgebreid verdiept in het onderwerp en een standpunt vaststelt. Om dat standpunt te verdedigen, zorgt de debatteerder ervoor om argumenten te verzamelen. Omgekeerd geldt dat er argumenten nodig zijn om het standpunt van de tegenstander te bestrijden. Een debatteerder kan tijdens het voeren van een debat ook vragen stellen aan de tegenstander om vervolgens op het antwoord te reageren.

Er is bij de functie van debatteerder niet echt sprake van een beroep, maar het voeren van debatten komt wel veel voor. Doorgaans maken de taken van een debatteerder onderdeel uit van een ander beroep. Denk daarbij aan een minister die als debatteerder een standpunt moet verdedigen. Er zijn overigens allerlei andere beroepen te koppelen aan een debatteerder. Denk maar een gespreksleider die het debat op de radio als radiopresentator in goede banen moet leiden. Dat kan ook een presentator zijn op televisie en zo is het eveneens mogelijk dat een co-presentator samen met de gespreksleider sturing geeft aan de vorm van het debat. Ook zijn er debatten die op een congres georganiseerd worden en de congresplanner nodigt daarvoor debatteerders uit. Het is daarbij mogelijk te denken aan artsen en gezondheidswetenschappers die op een medisch congres met elkaar in debat gaan. In de politiek is er doorlopend sprake van debatten over specifieke onderwerpen. Het kan daarbij zo zijn dat voor belangrijke thema’s en debatten een minister van een spindoctor gebruikmaakt.

LEREN DEBATTEREN

Debatteren heeft alles te maken met het overtuigend overkomen in woorden. Dat je voldoende kennis hebt over een bepaald onderwerp betekent nog niet dat je een goed debat kan voeren. Het draait allemaal om communicatie en overtuiging op basis van argumenten en in combinatie met een krachtige presentatie. Leren debatteren is mogelijk om er goed in te worden. Zo maakt argumentatie een belangrijk deel uit van de overtuiging. Zonder sterke argumenten begin je al met een achterstand aan het debat. Een presentatie dient ook overtuigend te zijn en korte en bondige formuleringen helpen daarbij. Daarnaast is het van belang om kritisch te luisteren naar de tegenstander om daar vervolgens scherp op te reageren. Het voeren van een debat is namelijk geen monoloog, maar een dialoog.

Er zijn een aantal valkuilen die je dient te vermijden tijdens een debat. Bijvoorbeeld door eerst vooral over jezelf te praten. Het is juist effectievere om aandacht te besteden aan de belangen van een ander, want daarmee leg je een connectie. Een andere valkuil is door eerst je standpunt te verkondigen en dan pas de argumenten aan te dragen. Leg eerst de argumenten op tafel om daarna de conclusie naar voren te brengen. Dam maken de argumenten namelijk meer impact. Zo is er nog een valkuil en dat is door alleen maar de aandacht te richten op de verschillen. Benoem ook overeenkomsten en neem de ander mee in het verhaal om de tegenstander van mening te laten veranderen.

WAT DOET EEN DEBATTEERDER:

  • Argumenten bedenken
  • Verdiepen in het onderwerp
  • Standpunt verdedigen
  • Standpunt van tegenstander bestrijden
  • Luisteren naar de tegenstander
  • Overtuigend communiceren
  • Kort en bondig zijn

Wat doet een debatteerder:

Debat scholieren:

OPLEIDINGEN TOT DEBATTEERDER

Er zijn verschillende cursussen beschikbaar om te leren debatteren. Het gaat hier doorgaans om korte cursussen en trainingen die op de praktijk gericht zijn. In een debattraining is er bijvoorbeeld aandacht voor het aanleren van een grotere overtuigingskracht. Deze trainingen worden aangeboden door commerciële bureaus. Er zijn geen specifieke opleidingen tot debatteerder op bijvoorbeeld mbo-niveau of in het hoger onderwijs.

BEDRIJVEN WAAR EEN DEBATTEERDER WERKZAAM KAN ZIJN

Er zijn allerlei bedrijven en organisaties waar een debatteerder werkzaam kan zijn. Bijvoorbeeld als wethouder in dienst van een politieke partij en die actief is in de gemeenteraad en debatten voert over onderwerpen die in de gemeente van belang zijn. Of als arts bij een gezondheidscentrum net als beursanalisten die in dienst zijn van een bank of vermogensbeheerder.

COMPETENTIES DEBATTEERDER

De belangrijkste competentie is overtuigingskracht in combinatie met sterke communicatieve skills. Daarbij is het eveneens van belang om inspirerend over te komen en scherpzinnig te zijn om snel te anticiperen op dat wat de tegenstander te melden heeft. Je moet ook goed kunnen beargumenteren om je stelling of standpunt te verdedigen. Verder maken luistervaardigheden eveneens deel uit van de competenties. Een debat is namelijk geen eenrichtingsverkeer en juist het goed luisteren biedt mogelijkheden om daarop te anticiperen en de mening te weerleggen. Het is ook nog belangrijk om stressbestendig te zijn en goed met kritiek om te gaan, want de tegenstander zal er alles aan doen om je uit evenwicht te brengen.

ARBEIDSMARKTPERSPECTIEF EN DOORGROEIMOGELIJKHEDEN ALS DEBATTEERDER

Als het om het arbeidsmarktperspectief gaat, is de toekomst voor debatteerders zeker rooskleurig te noemen. Niet als een op zichzelf staand beroep, maar wel als onderdeel van een specifieke functie. Er zijn zeker in de politiek, maar ook in allerlei andere branches altijd verschillende standpunten. Zolang er sprake is van verschil in standpunten zijn er debatteerders nodig om deze te verdedigen en te bestrijden. Voor wat betreft het doorgroeien als debatteerder is er geen specifieke functie te benoemen.

ARBEIDSVOORWAARDEN EN SALARIS DEBATTEERDER

Er is niet echt sprake van een salaris voor een debatteerder omdat de werkzaamheden deel uitmaken van een meer specifieke functie. Bijvoorbeeld in het beroep van minister of wethouder waarbij er uiteraard sprake is van een verschil in salaris. Dat betekent dat er eveneens verschillen zijn in overige arbeidsvoorwaarden.

Read this information on Debater in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Debattierer auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Debatidor en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Debatteerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Debatteerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl