Debatteerder

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep debatteerder
Het voeren van debatten als debatteerder
Wat doet een debatteerder?
Leren debatteren
Valkuilen tijdens het debatteren
Taken als debatteerder:
Film: debatteerder:
Debat scholieren:
Opleidingen tot debatteerder
Bedrijven waar een debatteerder werkzaam kan zijn
Competenties debatteerder
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als debatteerder
Arbeidsvoorwaarden en salaris debatteerder
Eigen bedrijf starten als Debatteerder
Boekhoudprogramma vergelijken Debatteerder

Beroep debatteerder

Een debatteerder is een persoon die een debat aangaat om een stelling te verdedigen of te bestrijden. Dit gebeurt afhankelijk van de setting in het openbaar of binnen een afgesloten groep. Aan een debat nemen altijd minimaal twee personen deel, waarbij de debatteerders hun mening of standpunt verkondigen. Daarbij dragen de deelnemers aan het debat argumenten aan en is er ruimte voor discussie over de standpunten. In bredere zin komt een debat ook op maatschappelijk niveau voor. Daarbij is er dan sprake van het uitwisselen van meningen via diverse kanalen, zoals via discussiefora en media. Het gaat hier vooral om thematische debatten die betrekking hebben op algemene onderwerpen, zoals kernenergie. Hierin is echter geen sprake van debatteerders in de strikte zin van het woord. Doorgaans komen debatteerders op uitnodiging binnen om deel te nemen aan een debat. Denk maar aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer, waarin lijsttrekkers in een debat op televisie standpunten voor de eigen partij kenbaar maken en verdedigen. De concrete werkzaamheden van een debatteerder richten zich op het voeren van het debat. Er gaat echter wel de nodige voorbereiding aan vooraf. Zo is het belangrijk dat de deelnemers aan de discussie over standpunten een grondige kennis hebben over het onderwerp. Dat betekent dat een debatteerder zich vooraf uitgebreid verdiept in het onderwerp en een standpunt vaststelt. Om dat standpunt te verdedigen, zorgt de debatteerder ervoor om argumenten te verzamelen. Omgekeerd geldt dat er argumenten nodig zijn om het standpunt van de tegenstander te bestrijden. Een debatteerder kan tijdens het voeren van een debat ook vragen stellen aan de tegenstander om vervolgens op het antwoord te reageren.

Het voeren van debatten als debatteerder

Er is bij de functie van debatteerder niet echt sprake van een beroep, maar het voeren van debatten komt wel veel voor. Doorgaans maken de taken van een debatteerder onderdeel uit van een ander beroep. Denk daarbij aan een minister die als debatteerder een standpunt moet verdedigen. Er zijn overigens allerlei andere beroepen te koppelen aan een debatteerder. Denk maar een gespreksleider die het debat op de radio als radiopresentator in goede banen moet leiden. Dat kan ook een presentator zijn op televisie en zo is het eveneens mogelijk dat een co-presentator samen met de gespreksleider sturing geeft aan de vorm van het debat. Ook zijn er debatten die op een congres georganiseerd worden en de congresplanner nodigt daarvoor debatteerders uit. Het is daarbij mogelijk te denken aan artsen en gezondheidswetenschappers die op een medisch congres met elkaar in debat gaan. In de politiek is er doorlopend sprake van debatten over specifieke onderwerpen. Het kan daarbij zo zijn dat voor belangrijke thema’s en debatten een minister van een spindoctor gebruikmaakt.

Wat doet een debatteerder?

Een debatteerder is dus iemand die actief deelneemt aan debatten, waarbij ze argumenten presenteren, standpunten verdedigen en discussiëren over een bepaald onderwerp. Debatteren is een gestructureerde vorm van discussie waarbij twee of meer partijen tegenover elkaar staan en hun standpunten presenteren met als doel anderen te overtuigen, informatie te delen en te streven naar een beter begrip van het onderwerp. De taken en verantwoordelijkheden van een debatteerder kunnen variëren, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

 • Onderzoek en voorbereiding: Een debatteerder moet uitgebreid onderzoek doen naar het debatonderwerp. Ze moeten relevante feiten, statistieken, argumenten en voorbeelden verzamelen om hun standpunt te ondersteunen. Ze moeten ook bekend zijn met de tegenargumenten om effectief te kunnen reageren.
 • Argumentatie: Een debatteerder presenteert sterke en overtuigende argumenten om hun standpunt te ondersteunen. Ze gebruiken logica, redenering en bewijsmateriaal om hun punten te onderbouwen en de geldigheid van hun standpunt te benadrukken. Ze kunnen ook tegenargumenten weerleggen en eventuele zwakke punten in het tegenstandersargument identificeren.
 • Spreken in het openbaar: Een debatteerder moet effectieve spreekvaardigheden hebben om hun argumenten duidelijk en overtuigend over te brengen. Ze moeten in staat zijn om hun gedachten goed te structureren, coherent te spreken en hun punten krachtig te presenteren. Dit omvat zowel mondelinge als non-verbale communicatievaardigheden, zoals stemgebruik, lichaamstaal en oogcontact.
 • Luisteren en reageren: Tijdens een debat is het essentieel voor een debatteerder om goed te luisteren naar de argumenten van de tegenpartij en daar adequaat op te reageren. Ze moeten in staat zijn om snel te denken en hun argumenten aan te passen op basis van nieuwe informatie of tegenargumenten die naar voren worden gebracht. Dit vereist flexibiliteit, kritisch denken en het vermogen om effectief te improviseren.
 • Respectvol debatteren: Een debatteerder moet zich houden aan de regels van respectvol debatteren. Ze moeten anderen met respect behandelen, constructieve kritiek geven en beleefd blijven, zelfs als ze het niet eens zijn met de standpunten van anderen. Persoonlijke aanvallen en denigrerend gedrag zijn niet acceptabel in een debat.
 • Samenwerking: In sommige debatten kunnen debatteerders samenwerken in een team. Ze moeten in staat zijn om effectief samen te werken met hun teamleden, standpunten te coördineren, argumenten te verdelen en een gezamenlijk doel na te streven. Dit vereist goede communicatievaardigheden en het vermogen om compromissen te sluiten.

Het doel van een debatteerder is om anderen te overtuigen van hun standpunt en het debat te beïnvloeden in het voordeel van hun argumenten. Het vereist kritisch denken, analytische vaardigheden en het vermogen om op een gestructureerde en overtuigende manier te communiceren.

Leren debatteren

Debatteren heeft alles te maken met het overtuigend overkomen in woorden. Dat je voldoende kennis hebt over een bepaald onderwerp betekent nog niet dat je een goed debat kan voeren. Het draait allemaal om communicatie en overtuiging op basis van argumenten en in combinatie met een krachtige presentatie. Leren debatteren is mogelijk om er goed in te worden. Zo maakt argumentatie een belangrijk deel uit van de overtuiging. Zonder sterke argumenten begin je al met een achterstand aan het debat. Een presentatie dient ook overtuigend te zijn en korte en bondige formuleringen helpen daarbij. Daarnaast is het van belang om kritisch te luisteren naar de tegenstander om daar vervolgens scherp op te reageren. Het voeren van een debat is namelijk geen monoloog, maar een dialoog.

Valkuilen tijdens het debatteren

Er zijn een aantal valkuilen die je dient te vermijden tijdens een debat. Bijvoorbeeld door eerst vooral over jezelf te praten. Het is juist effectievere om aandacht te besteden aan de belangen van een ander, want daarmee leg je een connectie. Een andere valkuil is door eerst je standpunt te verkondigen en dan pas de argumenten aan te dragen. Leg eerst de argumenten op tafel om daarna de conclusie naar voren te brengen. Dam maken de argumenten namelijk meer impact. Zo is er nog een valkuil en dat is door alleen maar de aandacht te richten op de verschillen. Benoem ook overeenkomsten en neem de ander mee in het verhaal om de tegenstander van mening te laten veranderen.

Taken als debatteerder:

 • Argumenten bedenken.
 • Verdiepen in het onderwerp.
 • Standpunt verdedigen.
 • Standpunt van tegenstander bestrijden.
 • Luisteren naar de tegenstander.
 • Overtuigend communiceren.
 • Kort en bondig zijn.

Film: debatteerder:

Debat scholieren:

Opleidingen tot debatteerder

Er zijn verschillende cursussen beschikbaar om te leren debatteren. Het gaat hier doorgaans om korte cursussen en trainingen die op de praktijk gericht zijn. In een debattraining is er bijvoorbeeld aandacht voor het aanleren van een grotere overtuigingskracht. Deze trainingen worden aangeboden door commerciële bureaus. Er zijn geen specifieke opleidingen tot debatteerder op bijvoorbeeld mbo-niveau of in het hoger onderwijs. Wanneer je een eigen bedrijf gaat starten als zzp debatteerder, dan is het verstandig om van een boekhoudprogramma zzp gebruik te maken. Als ondernemer kun je met een goed boekhoudpakket zelfstandig je financiën regelen en bijhouden.

Bedrijven waar een debatteerder werkzaam kan zijn

Er zijn allerlei bedrijven en organisaties waar een debatteerder werkzaam kan zijn. Bijvoorbeeld als wethouder in dienst van een politieke partij en die actief is in de gemeenteraad en debatten voert over onderwerpen die in de gemeente van belang zijn. Of als arts bij een gezondheidscentrum net als beursanalisten die in dienst zijn van een bank of vermogensbeheerder.

Competenties debatteerder

De belangrijkste competentie is overtuigingskracht in combinatie met sterke communicatieve skills. Daarbij is het eveneens van belang om inspirerend over te komen en scherpzinnig te zijn om snel te anticiperen op dat wat de tegenstander te melden heeft. Je moet ook goed kunnen beargumenteren om je stelling of standpunt te verdedigen. Verder maken luistervaardigheden eveneens deel uit van de competenties. Een debat is namelijk geen eenrichtingsverkeer en juist het goed luisteren biedt mogelijkheden om daarop te anticiperen en de mening te weerleggen. Het is ook nog belangrijk om stressbestendig te zijn en goed met kritiek om te gaan, want de tegenstander zal er alles aan doen om je uit evenwicht te brengen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als debatteerder

Als het om het arbeidsmarktperspectief gaat, is de toekomst voor debatteerders zeker rooskleurig te noemen. Niet als een op zichzelf staand beroep, maar wel als onderdeel van een specifieke functie. Er zijn zeker in de politiek, maar ook in allerlei andere branches altijd verschillende standpunten. Zolang er sprake is van verschil in standpunten zijn er debatteerders nodig om deze te verdedigen en te bestrijden. Voor wat betreft het doorgroeien als debatteerder is er geen specifieke functie te benoemen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris debatteerder

Er is niet echt sprake van een salaris voor een debatteerder omdat de werkzaamheden deel uitmaken van een meer specifieke functie. Bijvoorbeeld in het beroep van minister of wethouder waarbij er uiteraard sprake is van een verschil in salaris. Dat betekent dat er eveneens verschillen zijn in overige arbeidsvoorwaarden.

Eigen bedrijf starten als Debatteerder

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Debatteerder, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Debatteerder

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Debatteerder bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Debatteerder.

Mijnzzp.nl