Gezondheidswetenschapper

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep gezondheidswetenschapper
Wat doet een gezondheidswetenschapper
Wat is gezondheidswetenschap
Wat kun je worden met gezondheidswetenschappen?
Taken als gezondheidswetenschapper:
Film: gezondheidswetenschapper
Film: Studie gezondheidswetenschappen
Opleidingen tot gezondheidswetenschapper
Bedrijven waar een gezondheidswetenschapper werkzaam kan zijn
Competenties gezondheidswetenschapper
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gezondheidswetenschapper
Arbeidsvoorwaarden en salaris gezondheidswetenschapper
Eigen bedrijf starten als Gezondheidswetenschapper
Boekhoudprogramma vergelijken Gezondheidswetenschapper

Beroep gezondheidswetenschapper

Een gezondheidswetenschapper houdt zich bezig met het in kaart brengen, bestuderen en onderzoeken van alle factoren die de gezondheid beïnvloeden. Daarbij kijkt een gezondheidswetenschapper vanuit diverse invalshoeken naar de gezondheidszorg. De hele breedte van de gezondheidszorg wordt daarbij betrokken. Dat varieert dan ook van het onderzoeken van infectieziekten tot het bestuderen van de anatomie van het menselijk lichaam. Ook de organisatie van bijvoorbeeld het verzekeringsstelsel valt onder het breedtegebied dat deel uitmaakt van de gezondheidszorg. Een gezondheidswetenschapper houdt bij het uitvoeren van de werkzaamheden rekening met uiteenlopende aspecten. Bijvoorbeeld met de organisatorische en logistieke aspecten, maar ook met verzekeringen en met financiële aspecten. Dat er zoveel factoren bij het beroep van een gezondheidswetenschapper komen kijken, is te verklaren. De gezondheid van mensen is namelijk afhankelijk van meerdere factoren. De nadruk ligt bovendien op het onderzoeken van de gezondheid en gezondheidszorg binnen populaties. Daarbij speelt de interactie met de omgeving eveneens een rol in het onderzoek, maar ook de interactie op andere gebieden. Bijvoorbeeld met betrekking tot de techniek en milieu of ten aanzien van de voeding en de gezondheid. In het kader van het milieu kan een gezondheidswetenschapper onder meer onderzoek doen naar bronnen als vervuiling die schadelijk zijn voor de gezondheid van de bevolking. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden is er sprake van kennis van uiteenlopende wetenschappelijke disciplines evenals als het verzamelen van gegevens en het bestuderen daarvan. Dat geldt ook voor het uitbrengen van rapporten en het aandragen van maatregelen.

Wat doet een gezondheidswetenschapper

Een gezondheidswetenschapper is dus een wetenschapper die allerlei wetenschappelijke disciplines gebruikt om onderzoek te verrichten met de focus op gezondheid in algemene vorm. Er is in het kader met betrekking tot verschillende wetenschappelijke disciplines, zoals het milieu een link te leggen met het beroep van milieukundige. Of op het gebied van arbeid met het beroep van arbeidsinspecteur of Arbo-specialist. Zo is er eveneens een relatie te leggen met de functie van arbeidshygiënist of een raakvlak met de functie van ergotherapeut of ergonoom. Met betrekking tot de wetenschappelijke discipline van gezondheid en voeding is er een link met de functie van een voedingsdeskundige. Een gezondheidswetenschapper kijkt bijvoorbeeld naar factoren die de gezondheid beïnvloeden, zoals voeding. Een onderzoek kan worden uitgevoerd om de gezondheidszorg te verbeteren. Daarbij komen dan weer verschillende aspecten aan bod om rekening mee te houden, zoals logistieke en financiële aspecten.

Wat is gezondheidswetenschap

Gezondheidswetenschap heeft op meer betrekking dan alleen op gezonde voeding. Deze wetenschap richt zich juist op een combinatie van factoren die op de gezondheid van de bevolking invloed hebben. Denk maar eens aan wat milieuvervuiling met de gezondheid van mensen doet, net als grondvervuiling of andere bronnen die schadelijk zijn. Wetenschap is op zichzelf natuurlijk enorm breed en gezondheidswetenschap eveneens. Bij gezondheidswetenschap ligt de focus altijd op de relatie tussen factoren en de gezondheid en gezondheidszorg. Zo hebben werkomstandigheden bijvoorbeeld eveneens invloed op de gezondheid van de mens. Dat geldt eveneens voor de hygiëne net als voor vele andere factoren. Denk daarbij ook aan biologische factoren net als aan het gedrag of aan de maatschappelijke omgeving. Een gezondheidswetenschapper heeft kennis van gezondheid en weet welke factoren daarop van invloed zijn. Met deze kennis is het mogelijk om onderzoeken uit te voeren. Bijvoorbeeld om vragen te beantwoorden en daarbij in oplossingen te voorzien en maatregelen aan te bevelen.

Wat kun je worden met gezondheidswetenschappen?

Met een diploma in gezondheidswetenschappen zijn er verschillende carrièremogelijkheden op het gebied van gezondheidszorg, beleid, onderzoek en management. Enkele mogelijke beroepen en functies die je kunt nastreven met een achtergrond in gezondheidswetenschappen zijn:

 • Gezondheidsvoorlichter: Je kunt werken als gezondheidsvoorlichter en educatieve programma's ontwikkelen om de gemeenschap bewust te maken van gezondheidskwesties. Je geeft voorlichting over gezonde levensstijlkeuzes, ziektepreventie en bevordering van de volksgezondheid.
 • Beleidsadviseur gezondheid: Je kunt beleidsanalyses uitvoeren en aanbevelingen doen om het gezondheidszorgsysteem te verbeteren. Je werkt mogelijk bij overheidsinstanties, non-profitorganisaties of adviesbureaus die zich bezighouden met gezondheidsbeleid en regelgeving.
 • Epidemioloog: Je kunt werken als epidemioloog en gezondheidsgegevens analyseren om ziektepatronen en risicofactoren te identificeren. Je helpt bij het ontwerpen en implementeren van onderzoeksstudies om de oorzaken en preventie van ziekten te begrijpen.
 • Gezondheidszorg manager: Je kunt terecht in managementfuncties binnen de gezondheidszorg. Als gezondheidszorg manager ben je verantwoordelijk voor het plannen, organiseren en coördineren van de dagelijkse activiteiten van een zorginstelling of afdeling, het beheren van personeel en het waarborgen van de kwaliteit van de zorg.
 • Onderzoeksmedewerker: Je kunt werken als onderzoeksmedewerker in academische instellingen, onderzoeksinstituten of farmaceutische bedrijven. Je ondersteunt onderzoekers bij het uitvoeren van klinische studies, het verzamelen en analyseren van gegevens, en het rapporteren van onderzoeksresultaten.
 • Gezondheidsadviseur: Je kunt als gezondheidsadviseur werken bij zorginstellingen, overheidsinstanties of consultancybedrijven. Je geeft advies over gezondheidsbevordering, ziektepreventie en gezondheidszorgmanagement.
 • Kwaliteitscoördinator in de gezondheidszorg: Je kunt werken aan het verbeteren van de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg. Je ontwikkelt en implementeert kwaliteitsverbeteringsprogramma's en zorgt ervoor dat de zorg voldoet aan de geldende normen en richtlijnen.

Taken als gezondheidswetenschapper:

 • Onderzoek naar gezondheid.
 • Factoren onderzoeken.
 • Informatie bestuderen.
 • Gegevens in kaart brengen.
 • Rapporteren.
 • Vragen beantwoorden.
 • Oplossingen aandragen.
 • Maatregelen aanbevelen.
 • Advies geven.
 • Leidinggeven.

Film: gezondheidswetenschapper

Film: Studie gezondheidswetenschappen

Opleidingen tot gezondheidswetenschapper

Een opleiding tot gezondheidswetenschapper is aan de universiteit te volgen. Het is echter geen studie, waarbij je een opleiding voor een specifiek beroep krijgt. Een afgeronde opleiding tot gezondheidswetenschapper laat zien dat je binnen dit vakgebied over een academische werk- en denkniveau beschikt. In het eerste deel van de opleiding maak je kennis met immunologie, preventie en gezondheidseconomie. Je leert daarbij om kritisch te denken, maar ook om te analyseren en op een logische manier te redeneren. De focus ligt op de combinatie van biomedische en beleidsmatige vakken. Er zijn verschillende opties voor een gezondheidswetenschapper in opleiding om zich te specialiseren. Bijvoorbeeld in de richting van digitale technologie en zorg of in de richting van biologie en gezondheid. Zo zijn er ook specialisaties in de richting van beleid/management en evaluatie van zorg. Andere specialisaties richten zich op preventie en gezondheid en op geestelijke gezondheidszorg. Mocht je willen starten als zzp'er, dan is het verstandig om gebruik te maken van online boekhouden. Hiervoor zijn meerdere oplossingen beschikbaar.

Bedrijven waar een gezondheidswetenschapper werkzaam kan zijn

Je werkt doorgaans als gezondheidswetenschapper binnen grote organisaties. Denk daarbij aan de overheid, maar ook aan fabrieken, zorginstellingen net als aan de GGD en onderzoeksinstellingen. Binnen verzekeringsinstellingen zijn gezondheidswetenschappers eveneens werkzaam, net als binnen de arbeidsinspectie.

Competenties gezondheidswetenschapper

Er zijn diverse competenties waar een gezondheidswetenschapper over dient te beschikken. Communicatieve vaardigheden, zowel schriftelijk als mondeling vallen daaronder. Dat geldt eveneens voor een kritische blik net als voor analytische vaardigheden. Een helicopterview is eveneens van belang net als organisatietalent en omgevingsbewustzijn. Andere belangrijke vaardigheden zijn onder meer zelfstandig kunnen werken en samenwerken net als het ontwikkelen van een visie.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als gezondheidswetenschapper

Het beroep gezondheidswetenschapper voorziet in een breed arbeidsmarktperspectief. Dat komt doordat er allerlei functies uit te oefenen zijn van beleidsmedewerker tot manager. Het is ook mogelijk om door te groeien naar teamleider of afdelingsmanager. Bijvoorbeeld binnen de zorg als zorgmanager. Een beleidsmedewerker richt zich op het voorbereiden, adviseren en uitvoeren van het beleid binnen een organisatie. Zo geeft een manager leiding aan medewerkers en is deze verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden. Een gezondheidswetenschapper die onderzoeker is, houdt zich bezig met de opzet en uitvoering van onderzoek en stelt een rapportage van de resultaten op. Deze diversiteit aan werkzaamheden zorgt voor een gunstig arbeidsmarktperspectief voor gezondheidswetenschappers. Het is bijvoorbeeld ook nog mogelijk om als gezondheidswetenschapper in het onderwijs te werken. Bijvoorbeeld door tijden de opleiding een minor te volgen met biologie en gezondheid als specialisatie. In dat geval is het mogelijk om les te geven als biologiedocent in het middelbare en in het hogere onderwijs.

Arbeidsvoorwaarden en salaris gezondheidswetenschapper

Het salaris van een gezondheidswetenschapper bevindt zich in de range van 3.000 euro en 5.000 euro bruto. Het hangt uiteraard van de functie en de organisatie af wat de exacte beloning is. Een gezondheidswetenschapper met een leidinggevende functie zit met de verdiensten bijvoorbeeld aan de hogere kant van de range. Dat komt doordat een teamleider of een afdelingsmanager meer verantwoordelijkheden kent. Daar staat dan ook een betere beloning tegenover. Overige arbeidsvoorwaarden zijn afhankelijk van het bedrijf of organisatie, waarbij een cao leidend is indien van toepassing. Uiteraard zijn er opties om onderhandelingen over extra’s te voeren.

Eigen bedrijf starten als Gezondheidswetenschapper

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Gezondheidswetenschapper, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Gezondheidswetenschapper

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Gezondheidswetenschapper bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Gezondheidswetenschapper.

Mijnzzp.nl