Verzekeringsarts

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een verzekeringsarts of verzekeringsgeneeskundige is een arts die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van arbeid en gezondheid. Een van de belangrijkste taken van een verzekeringsarts is het medisch objectief vaststellen of en in welke mate patiënten beperkt zijn in hun functioneren, in lijn met wet- en regelgeving. Daarnaast is een verzekeringsarts meestal betrokken bij de re-integratie van patiënten. Kennis van wet- en regelgeving zijn als verzekeringsarts erg belangrijk, omdat er veel verschillende soorten arbeidsongeschiktheids- regelingen bestaan die per patiënt kunnen verschillen. Als verzekeringsarts ben je dus verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. De werkzaamheden van een verzekeringsarts zijn voor verzekerde cliënten belangrijk, omdat de verzekeringsarts een grote bijdrage kan leveren aan het verloop van het eventuele re-integratietraject. Daarnaast is het de verzekeringsarts die zal beoordelen in welke mate iemand precies arbeidsongeschikt is. Deze arbeidsongeschiktheidsbeoordeling kan uiteindelijk ook bepalen of iemand een uitkering zal krijgen en hoeveel dit precies zal zijn. Een verzekeringsarts is dus een arts die ook verantwoordelijk is voor het afhandelen van binnenkomende claims van verzekerde personen. Als verzekeringsarts ben je een verzekeringsgeneeskundige, wat ook betrekking heeft op de sociale geneeskunde. Sociale geneeskunde kan het beste omschreven worden als preventieve zorg. Het is de verzekeringsarts die de algehele gezondheidssituatie van mensen zal beoordelen. Dit heeft betrekking op lichamelijke en mogelijke psychische klachten. Ook zal de verzekeringsarts onderzoeken waarom iemand niet meer kan werken. Ook het overleggen met de huisarts of andere medisch specialisten kan tot de werkzaamheden van een verzekeringsarts behoren. In dat geval moet er wel eerst toestemming gegeven worden.

De werkzaamheden van een verzekeringsarts hebben veel weg van de werkzaamheden van een bedrijfsarts, met het belangrijke verschil dat een verzekeringsarts werkzaam is voor particuliere verzekeringsmaatschappijen of een overheidsorgaan. Ondanks dat een verzekeringsarts in veel gevallen een speciale studie genoten heeft kan een verzekeringsarts in de praktijk ook een basisarts zijn. Een basisarts zal echter minder bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben dan een verzekeringsarts die beschikt over de studie arbeid, gezondheid en verzekeringsgeneeskunde, aangezien dit een extra studie betreft die nog eens vier jaar in beslag zal nemen. Het beroep verzekeringsarts kan dus niet zomaar vergeleken worden met het beroep basisarts, omdat een basisarts niet beschikt over de studie verzekeringsgeneeskunde.

Specialisatie verzekeringsgeneeskunde

Verzekeringsgeneeskunde is een specialisatie die alleen voorbehouden is aan artsen die beschikken over de studie verzekeringsgeneeskunde. Verzekeringsgeneeskunde is een vak apart omdat verzekeringsgeneeskunde niet alleen te maken heeft met medische aspecten. Binnen de verzekeringsgeneeskunde worden arbeid en gezondheid gecombineerd. Het is de verzekeringsarts die zal bepalen in welke mate iemand arbeidsongeschikt is en welke maatregelen eventueel genomen moeten worden om iemand weer op de arbeidsmarkt te krijgen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een verzekeringsarts een re-integratiecoach zal inschakelen die de cliënt zal bijstaan, in overleg met de verzekeringsarts. Andere werkzaamheden van een verzekeringsarts kunnen weer zijn het geven van voorlichting om ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld inhouden dat een verzekeringsarts bedrijven bezoekt om voorlichting te geven, zodat arbeidsongeschiktheid voorkomen kan worden.

Beroep verzekeringsarts:

Opleidingen tot verzekeringsarts

Verzekeringsarts worden is alleen mogelijk door het volgen van de universitaire studie geneeskunde die over het algemeen zes jaar in beslag zal nemen. Na het afronden van de studie geneeskunde zal de basisarts moeten kiezen voor de specialisatie arbeid, gezondheid en verzekeringsgeneeskunde, die nog eens vier jaar in beslag zal nemen. De totale opleidingsduur tot verzekeringsarts zal dan ook ongeveer tien jaar bedragen. De studie verzekeringsgeneeskunde valt onder de sociaal-geneeskundige opleidingen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer. Zie voor meer informatie over dit beroep ook de Nederlandse Vereniging voor Verzekeringsgeneeskunde.

Bedrijven waar een verzekeringsarts werkzaam kan zijn

Een verzekeringsarts is in de meeste gevallen werkzaam voor het UWV, maar kan ook werkzaam zijn voor verzekeringsmaatschappijen. De meeste verzekeringsmaatschappijen hebben verzekeringsartsen in dienst om verzekerde cliënten te kunnen helpen en om te bepalen of iemand in aanmerking komt voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een verzekeringsarts kan ook als zelfstandig ondernemer werkzaam zijn echter werken de meeste verzekeringsartsen in loondienst en niet als zelfstandig ondernemer.

Competenties verzekeringsarts

Een verzekeringsarts moet voldoen aan het competentieprofiel verzekeringsgeneeskunde. Binnen het competentieprofiel verzekeringsgeneeskunde zijn alle competenties opgenomen waaraan een verzekeringsarts moet voldoen. Deze hebben onder andere betrekking hebben op kennis, vaardigheden, wetenschap, analyseren, onderzoekstechnieken, revalidatietechnieken, wetten, voorschriften en beoordelingsvermogen. In zijn algemeenheid kunnen we stellen dat een verzekeringsarts een vertrouwenspersoon moet zijn en dat hij of zij beschikt over goede sociale vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden zijn communicatie, plannen, onafhankelijkheid, presteren, overleggen, samenwerken en medisch handelen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als verzekeringsarts

Het arbeidsmarktperspectief van een verzekeringsarts is over het algemeen prima te noemen, ook gezien de zware en langdurige studie die de verzekeringsarts zal moeten doorlopen. De doorgroeimogelijkheden als verzekeringsarts zijn sterk afhankelijk van de eigen competenties en wensen. Een verzekeringsarts kan er voor kiezen om zich verder te specialiseren binnen bepaalde vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan het specialiseren met betrekking tot een specifiek ziektebeeld of aan specifieke doelgroepen zoals jongeren en bijvoorbeeld aan gehandicapten. Ook het promoveren als wetenschapper behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris verzekeringsarts

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden omdat een verzekeringsarts voor verschillende soorten organisaties en bedrijven werkzaam kan zijn, die gebruikmaken van verschillende cao's. Een verzekeringsarts zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 4000 en 6000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en verdere verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Verzekeringsarts

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Verzekeringsarts bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl