Verzekeringsarts

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Verzekeringsarts?

Een verzekeringsarts of verzekeringsgeneeskundige is een arts die zich gespecialiseerd heeft op het gebied van arbeid en gezondheid. Een van de belangrijkste taken van een verzekeringsarts is het medisch objectief vaststellen of en in welke mate patiënten beperkt zijn in hun functioneren, in lijn met wet- en regelgeving. Daarnaast is een verzekeringsarts meestal betrokken bij de re-integratie van patiënten. Kennis van wet- en regelgeving zijn als verzekeringsarts erg belangrijk, omdat er veel verschillende soorten arbeidsongeschiktheidsregelingen bestaan die per patiënt kunnen verschillen. Als verzekeringsarts ben je dus verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met arbeidsongeschiktheid en het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. De werkzaamheden van een verzekeringsarts zijn voor verzekerde cliënten belangrijk, omdat de verzekeringsarts een grote bijdrage kan leveren aan het verloop van het eventuele re-integratietraject. Daarnaast is het de verzekeringsarts die zal beoordelen in welke mate iemand precies arbeidsongeschikt is. Deze arbeidsongeschiktheidsbeoordeling kan uiteindelijk ook bepalen of iemand een uitkering zal krijgen en hoeveel dit precies zal zijn. Een verzekeringsarts is dus een arts die mede verantwoordelijk is voor het afhandelen van binnenkomende claims van verzekerde personen. Als verzekeringsarts ben je een verzekeringsgeneeskundige, wat ook betrekking heeft op de sociale geneeskunde. Sociale geneeskunde kan het beste omschreven worden als preventieve zorg. Het is de verzekeringsarts die de algehele gezondheidssituatie van mensen zal beoordelen. Dit heeft betrekking op lichamelijke en mogelijke psychische klachten. Ook zal de verzekeringsarts onderzoeken waarom iemand niet meer kan werken. Ook het overleggen met de huisarts of andere medisch specialisten kan tot de werkzaamheden van een verzekeringsarts behoren. In dat geval moet er wel eerst toestemming gegeven worden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Verzekeringsarts

Wat is het salaris en tarief van een Verzekeringsarts? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Verzekeringsarts in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl