Re-integratiecoach

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een re-integratiecoach is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die moeite hebben met de terugkeer op de arbeidsmarkt. Over het algemeen gaat het niet alleen om langdurig werklozen, maar ook om mensen die een ziekte gehad hebben of die bijvoorbeeld een handicap hebben. Een re-integratiecoach wordt hoofdzakelijk ingeschakeld door bedrijven, gemeentes en bijvoorbeeld uitkeringsorganisaties. De hulp die een re-integratiecoach kan bieden kan variëren van één op één hulp tot het klassikaal geven van tips en hulp. Wanneer een re-integratiecoach klassikaal hulp en tips biedt is dit meestal georganiseerd door gemeentes of uitkeringsinstanties, die groepen mensen extra hulp willen bieden om de kans op een succesvolle re-integratie binnen de arbeidsmarkt te vergroten. Dit soort re-integratielessen zijn over het algemeen niet vrijblijvend en het niet komen opdagen kan meestal gevolgen hebben voor de uitkering. De belangrijkste taken van een re-integratiecoach zijn over het algemeen het motiveren van mensen, het helpen zoeken naar werk en het leren solliciteren. Daarnaast kan een re-integratiecoach meestal ook hulp bieden wanneer mensen een eigen bedrijf willen starten en dus ondernemer willen worden. Een andere benaming voor re-integratiecoach is ook wel jobcoach, maar deze benaming is niet helemaal juist omdat een jobcoach meer actief is met de begeleiding van cliënten die een baan gevonden hebben. Een jobcoach kan dus gezien worden als een loopbaanadviseur. Er bestaan dus verschillende soorten re-integratiecoaches die op verschillende manieren ingezet kunnen worden en dus mensen op verschillende manieren kunnen helpen. Over het algemeen spreekt men van re-integratie 1e en 2e spoor en van re-integratiebureaus. Een re-integratiecoach is niet alleen actief met langdurige werklozen, maar bijvoorbeeld ook op het gebied van re-integratie van zieke mensen of mensen die ontslagen gaan worden.

Een re-integratiecoach is dus gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die moeite hebben met de terugkeer op de arbeidsmarkt. Een re-integratiecoach kan, zoals eerder omschreven, niet zomaar aangemerkt worden als jobcoach, omdat jobcoaches juist te maken hebben met mensen die tegen bepaalde problemen aanlopen op het werk. Als jobcoach ben je veel meer actief met het begeleiden van mensen op de werkvloer die al werk hebben. Een re-integratiecoach is juist gespecialiseerd in het begeleiden van mensen die moeite hebben met de arbeidsmarkt. Dit heeft niet alleen betrekking op langdurige werklozen, omdat een re-integratiecoach ook te maken krijgt met mensen die revalideren na een ziekte of ongeluk. Ook mensen die revalideren kunnen een langere periode buiten de arbeidsmarkt geweest zijn, waardoor de terugkomst lastig is. Als re-integratiecoach zal je over het algemeen veel te maken hebben met verschillende andere vaklieden, zoals bedrijfsartsen, intercedenten en recruiters, die allemaal op verschillende manieren betrokken zijn op het gebied van arbeid en arbeiders.

Re-integratie 1e spoor

Over het algemeen spreekt men van re-integratie 1e spoor wanneer het zieke mensen betreft die terugkeren bij hun werkgever en aangepast werk moeten krijgen. Denk bijvoorbeeld aan een automonteur die niet meer aan auto's kan sleutelen omdat hij niet meer kan bukken. De re-integratiecoach zal in dit geval samen met de werkgever van de automonteur zoeken naar passend werk binnen het autobedrijf, zoals wellicht een nieuwe functie als administratief medewerker of als autoverkoper. Een werkgever is binnen Nederland verplicht om actief mee te werken aan de re-integratie van werknemers. Wanneer er echt geen mogelijkheden zijn binnen het bedrijf zal spoor 2 in werking treden.

Re-integratie 2e spoor

Re-integratie 2e spoor betekent dat een werkgever na bijvoorbeeld een ziekte niet meer terug kan keren bij zijn huidige werkgever, omdat er geen vervangende plek gevonden kan worden binnen het bedrijf. In dit geval zal de re-integratiecoach actief helpen zoeken naar een nieuwe baan bij een andere werkgever. In de praktijk betekent dit dat de werkgever een re-integratiebureau zal inschakelen, om te helpen zoeken naar een geschikte functie buiten het bedrijf. Daarnaast kennen we nog de zogenaamde loopbaanadviseurs, die qua werkzaamheden grote raakvlakken hebben met het beroep re-integratiecoach.

Re-integratievoorzieningen van gemeenten verplicht

De meeste gemeentes bieden tegenwoordig ook diverse re-integratievoorzieningen aan, die meestal niet vrijblijvend zijn. Dit kan betekenen dat werklozen verplicht vrijwilligerswerk moeten uitvoeren of via de gemeente of het re-integratiebedrijf gedetacheerd worden bij bedrijven, zodat ze weer werkervaring opdoen en ook hun dagelijkse werkritme weer terug krijgen. Naast het verplicht werken bieden de meeste gemeentes ook diverse leerwerk plekken aan om de arbeidskansen te vergroten. Het is tegenwoordig in veel gemeentes ook mogelijk om een starterslening te verkrijgen, zodat iemand zijn eigen bedrijf kan opstarten. Wanneer iemand vanuit een uitkeringssituatie als zelfstandig ondernemer wil starten is het wel heel belangrijk om dit goed te overleggen met alle instanties, omdat er anders later problemen kunnen ontstaan zoals het terugbetalen van de uitkering of een korting op de uitkering.

Re-integratietraject doorlopen

Een re-integratietraject doorlopen is nodig om uiteindelijk te kunnen re-integreren op de arbeidsmarkt. Een re-integratietraject is gericht op het vinden van passend werk. Dit kan bij de huidige werkgever en zijn of bij een nieuwe werkgever. Dit is afhankelijk van het spoor waarbinnen het re-integratietraject valt. Wanneer een zieke werknemer een langere periode afwezig is geweest kan er ook een re-integratieplan of re-integratieverslag opgemaakt worden. Binnen re-integratieverslag kan de werknemer zijn eigen wensen kenbaar maken in overleg met de werkgever. Voor een zieke werknemer is het belangrijk om de juiste begeleiding te krijgen. Een zieke werknemer kan soms ook hulp krijgen van het UWV. Als een werknemer ziek is geworden, zijn de werkgever en werknemer samen verantwoordelijk voor het zoeken naar een passende oplossing. Een re-integratieproces kan in sommige gevallen tot 12 maanden in beslag nemen. In de meeste gevallen zal een re-integratieproces maximaal 6 maanden in beslag nemen.

Wat zijn re-integratieactiviteiten?

Re-integratieactiviteiten zijn alle inspanningen en maatregelen die genomen worden om iemand terug te laten keren op de werkvloer/ Dit gaat meestal in samenspraak met de bedrijfsarts. Denk bijvoorbeeld aan het inschakelen van een ergonoom om de fysieke omstandigheden op het werkt te onderzoeken en te verbeteren. Dit kan betrekking hebben op de huidige werkgever of op een andere potentiële werkgevers.

Wat doet een re-integratiecoach allemaal:

  • Het actief begeleiden bij sollicitatiegesprekken.
  • Het adviseren van mogelijke opleidingen of cursussen.
  • Het begeleiden van de re-integratie na een ziekte.
  • Het helpen netwerken bij diverse bedrijven.
  • Het helpen zoeken naar een realistische baan.
  • Het leren solliciteren bij werkgevers.
  • Het leren opstellen van een cv.
  • Het motiveren van cliënten.
  • Het oefenen van sollicitatiegesprekken.

Bereid het sollicitatiegesprek voor:

Timmeren aan een nieuwe toekomst:

Opleidingen tot Re-integratiecoach

De meeste re-integratiecoaches zullen minimaal een hbo-opleiding afgerond hebben, zoals de hbo-opleiding Human Resource Management of de hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Daarnaast zijn er op dit gebied ook wel externe cursussen te vinden, voor mensen die verder geen specifieke opleiding genoten hebben op dit gebied. Een geheel andere opleiding dan deze eerder genoemde opleidingen tot re-integratiecoach behoort prima tot de mogelijkheden, omdat re-integratiecoaches in de praktijk op verschillende manieren werkzaam kunnen zijn. Het is ook denkbaar dat een re-integratiecoach andere werkzaamheden uitvoert gericht op de arbeidsmarkt. Denk bijvoorbeeld ook aan het werken als life coach. Een life coach is gespecialiseerd in het helpen van mensen die in hun persoonlijke, zakelijke en maatschappelijke leven tegen bepaalde problemen aanlopen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Het is als zelfstandig ondernemer ook van belang om de boekhouding te organiseren bij het starten van een eigen onderneming. Dit kan het beste gedaan worden met een eenvoudig boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een Re-integratiecoach werkzaam kan zijn

Een re-integratiecoach kan voor uiteenlopende soorten bedrijven en overheden werkzaam zijn, zoals een re-integratiebureau, gemeentes of het UWV-werkbedrijf. Daarnaast zijn er veel zelfstandig ondernemers werkzaam als re-integratiecoach, die wellicht verder geen personeel in dienst hebben. Re-integratiecoaches hebben over het algemeen veel te maken met arbeidsdeskundigen. Het zijn meestal arbeidsdeskundigen, die de re-integratiecoaches zullen inschakelen. Het zijn de re-integratiecoaches, die zich gespecialiseerd hebben in het vinden van werkervaringsplaatsen.

Competenties Re-integratiecoach

Als re-integratiecoach is het kunnen coachen een van de belangrijkste competenties, omdat daar alles om draait. Daarnaast moet je kunnen overtuigen, motiveren en kennis hebben van de arbeidsmarkt. Ook communicatief gezien zal je als re-integratiecoach sterk in je schoenen moeten staan, omdat je met verschillende soorten mensen en werkgevers te maken krijgt, die meestal allemaal hun eigen belangen hebben. Een andere belangrijke competentie is dat je als re-integratiecoach weet hoe je moet netwerken. Het netwerken als re-integratiecoach is belangrijk, omdat je met veel verschillende werkgevers te maken krijgt. Algemeen belangrijke woorden zijn inspiratie, analytisch, empathie, overleggen, verantwoordelijkheidsgevoel, energie, flexibiliteit, plannen, organiseren en stressbestendigheid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als Re-integratiecoach

Het arbeidsmarktperspectief als re-integratiecoach is redelijk goed te noemen, omdat steeds meer bedrijven gebruikmaken van re-integratiebureaus. Daarnaast is er ook binnen de overheid zelf en gemeentes een groeiende vraag naar specialisten op het gebied van re-integratie. De doorgroeimogelijkheden als re-integratiecoach moeten gezien worden in het opbouwen van een groot netwerk, zodat er meer opdrachten binnengehaald kunnen worden. Ook het combineren van diensten kan gezien worden als doorgroeien.

Arbeidsvoorwaarden en salaris Re-integratiecoach

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor dit beroep, omdat je voor uiteenlopende soorten werkgevers werkzaam kan zijn. Wanneer je werkzaam bent als zelfstandig ondernemer bepaal je natuurlijk zelf je arbeidsvoorwaarden. Een re-integratiecoach in loondienst met een afgeronde Hbo-opleiding zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Een re-integratiecoach die werkzaam is als zelfstandig ondernemer kan doorgaans meer verdienen, mits er voldoende opdrachten binnengehaald kunnen worden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Re-integratiecoach

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Re-integratiecoach bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl