Team Mijnzzp

Bouwlocatie

Heb je op dit moment een WW-uitkering en wil je als zzp-er starten dan zijn daartoe verschillende mogelijkheden. Het is in de eerste plaats belangrijk om contact op te nemen met het UWV. Er is namelijk vooraf toestemming nodig als je recht op je WW-uitkering wilt behouden. Indien je aan de voorwaarden voldoet dan krijg je toestemming van de adviseur werk. Bekijk hieronder de verschillende mogelijkheden om vanuit de WW als zzp-er een bedrijf op te richten.

1. Startperiode van 26 weken

Een van de opties is om met een startperiode van 26 weken te starten als zzp-er. In deze periode geldt er geen verplichting om te solliciteren. Er is wel een financiële consequentie aan verbonden, want je ontvangt 29% minder WW. Aan de andere kant is het zo dat de uren die je aan je bedrijf besteedt en de eventuele inkomsten geen invloed hebben op de uitkering. Dat biedt dus alle gelegenheid om als zzp-er je bedrijf op te bouwen. De periode van 26 weken is bedoeld om na deze startperiode de uren van de WW helemaal aan het werken in je bedrijf te besteden.

2. Starten met fictief inkomen

Een andere mogelijkheid om vanuit de WW als zzp-er te starten met een bedrijf is op basis van een urenkorting. Er is dan sprake van een fictief inkomen dat de UWV berekent aan de hand van het dagloon en het aantal besteedde uren aan je bedrijf. Het gaat hierbij eveneens om werkzaamheden die betrekking hebben op de administratie en op het binnenhalen van klanten. Bij deze optie is er geen sprake van een startperiode. Mocht je meer uren gaan werken dan stijgt het fictieve inkomen. Hierdoor is er sprake van een structurele verlagen van de uitkering. Indien de uren dalen dan stijgt de uitkering niet meer. Bovendien geldt er een sollicitatieplicht voor het restant van de uren op basis waarvan je nog WW ontvangt.

3. Starten zonder WW

De derde mogelijkheid voorziet in een optie om je bedrijf zonder WW te starten. Je gaat dan voor het volledige aantal WW-uren werken in je bedrijf. Dat betekent dat de uitkering stopt. Mocht het bedrijf niet succesvol zijn dan is het wellicht mogelijk om de WW-uitkering te laten herleven.

Mijnzzp.nl