Opleiding tot Bedrijfsmaatschappelijk werker

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauHbo Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
VooropleidingPersoonlijk Begeleider Specifieke Doelgroepen
VooropleidingHavo of Vwo
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Wie een passende opleiding zoekt als maatschappelijk werker op Hbo-niveau kan het beste kiezen voor de Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. De Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening noemt men tegenwoordig ook wel de Hbo-opleiding Social Work. De Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is een brede Hbo-opleiding, gericht op maatschappelijk werk. De opleiding leert je onder andere communiceren met cliënten, hulpverlening bieden, signaleren van problemen en casemanagement. Casemanagement komt over het algemeen voor in de geestelijke gezondheidszorg. Bij casemanagement krijg je als maatschappelijk werker een cliënt toegewezen die je intensief zal begeleiden, zodat deze weer zelfstandig kan opereren in de maatschappij.

Casemanagement heeft grote raakvlakken met de psychiatrie. Binnen het eerste studiejaar van deze opleiding zal de focus sterk liggen op de oriëntatie als professioneel maatschappelijk werker en zal je stage gaan lopen van ongeveer acht uur per week. Deze stageperiode is in het leven groepen om te bekijken of deze opleiding wel bij je past en leert je verschillende vakgebieden kennen als maatschappelijk werker. Ook binnen het tweede studiejaar van deze opleiding zal je minimaal acht uur per week stage lopen en krijg je vakken als sociologie, psychologie, pedagogiek, communicatie, maatschappelijk werk en sociale filosofie. Vanaf het derde studiejaar zal je binnen deze opleiding nog meer stage gaan lopen, ongeveer dertig uur per week, onder begeleiding van een leermeester en zal je een minor moeten kiezen. Een minor moet gezien worden als een specialistenopleiding binnen de opleiding. De Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening kent onder andere de minors intercultureel werken, verslavingszorg en de minor geestelijke gezondheidszorg. Het vierde studiejaar van deze opleiding staat geheel in het teken van het afstuderen, waarbinnen je onderzoek zal uitvoeren en een onderzoeksrapport zal opstellen.

Opleidingsduur en niveau Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

De Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening zal over het algemeen minimaal vier jaar in beslag nemen, maar is in sommige gevallen ook binnen drie jaar af te ronden als je beschikt over de juiste vooropleidingen, omdat je dan enkele vakken mag laten vallen. De Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is geen bijzonder moeilijke Hbo-opleiding. De opleiding moet natuurlijk wel bij je passen, omdat deze opleiding om de juiste persoonlijkheid vraagt.

Vervolgopleidingen Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Na de Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening is het nog mogelijk om door te leren voor een master-opleiding. Een master-opleiding zal over het algemeen nog eens één tot twee jaar in beslag nemen. Het is ook mogelijk om een master-opleiding te volgen op Hbo-niveau, of er kan gekozen worden voor een universitaire opleiding. Na het afronden van een Hbo-opleiding is het binnen Nederland altijd mogelijk om minimaal één mastersopleiding te volgen.

Vooropleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening

Over het algemeen verwachten de meeste scholen minimaal een Mbo-diploma niveau vier of een havo- of vwo-diploma, voordat je toegelaten zal worden tot de Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Een passende vooropleiding op Mbo-niveau vier kan de Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen zijn.

Mijnzzp.nl