Opleiding tot Begeleider (zorg)

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauMbo-niveau vier
VooropleidingHelpende Zorg & Welzijn (Mbo 2)
VooropleidingMedewerker Maatschappelijke Zorg (Mbo 3)
VooropleidingVmbo-diploma, Havo of Vwo
VervolgopleidingGezondheidszorg (Hbo)
VervolgopleidingMaatschappelijk Werk & Dienstverlening (Hbo)
VervolgopleidingSociaal Pedagogische Hulpverlening (Hbo)
VervolgopleidingVerpleegkunde (Hbo)
OpleidingVind de opleiding die bij jou past

Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

De Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen is een uitstroomrichting binnen de beroepsrichting maatschappelijke zorg, binnen de sector gedrag & welzijn. Het eerste jaar van deze opleiding is vrij algemeen en moet gezien worden als oriëntatiejaar, waarbinnen er vooral aandacht is voor pedagogisch werk en maatschappelijke zorg. De opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen bestaat over het algemeen uit drie kerntaken, namelijk het bieden van ondersteunende, activerende begeleiding en zorg, het opstellen van een plan van aanpak en het uitvoeren van organisatie- en professie gebonden taken. Deze drie hoofdonderdelen van de opleiding zijn weer onderverdeeld in verschillende modules. Gedurende de opleiding kan je stage lopen bij verschillende soorten instellingen, afhankelijk van je eigen voorkeur, zoals ziekenhuizen, bejaardenhuizen, opvangcentrums en verzorgingshuizen. De meeste studenten die de Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen doorlopen doen dit via de BBL-vorm, omdat tijdens deze opleidingsvorm de studenten veel nuttige werkervaring opdoen. Binnen deze opleidingsvorm zal je over het algemeen vier dagen in de week werken bij een erkend leerbedrijf en één dag in de week naar school gaan voor de verschillende theorielessen. Op school is er onder andere aandacht voor de algemene vakken loopbaan en burgerschap, Nederlands, Engels en rekenen.

Opleidingsduur en niveau persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

De Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen zal over het algemeen drie tot vier jaar in beslag nemen en is een Mbo-opleiding op niveau vier. Wanneer je beschikt over de Mbo-opleiding medewerker maatschappelijke zorg niveau drie of over veel ervaring, is deze opleiding meestal sneller af te ronden. Dit omdat je dan in aanmerking kan komen voor vrijstelling van bepaalde onderdelen van de opleiding.

Vervolgopleidingen persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

Na het afronden van Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau vier is het automatisch mogelijk om door te groeien tot een passende Hbo-opleiding. Een passende Hbo-opleiding kan de Hbo-opleiding sociaal pedagogische hulpverlening zijn of de Hbo-opleiding Maatschappelijk Werk en Dienstverlening. Een gemiddelde Hbo-opleiding zal nog eens vier jaar in beslag nemen, maar is over het algemeen ook sneller af te ronden als je beschikt over de juiste vooropleidingen.

Vooropleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen

De meeste scholen verwachten minimaal een Vmbo-diploma of enkele jaren havo of vwo voordat je toegelaten zal worden tot de Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen niveau vier. Daarnaast kan het zijn dat je eerst de Mbo-opleiding medewerker maatschappelijke zorg niveau drie moet doorlopen, afhankelijk van je vooropleidingen. Overigens houden de meeste scholen eerst een intakegesprek, om te bekijken of deze opleiding wel bij je past.

Mijnzzp.nl