Begeleider (zorg)

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Als begeleider binnen de zorg kan je werkzaam zijn met verschillende mensen zoals kinderen en volwassen met meervoudige beperkingen, mensen met psychische problemen, bejaarden of daklozen of ben je bijvoorbeeld werkzaam met asielzoekers. Al deze verschillende mensen wonen in een woongroep of wonen binnen een opvangcentrum. De belangrijkste taak van een begeleider is het ondersteunen en begeleiden van deze mensen. Binnen deze werkzaamheden speelt over het algemeen zelfredzaamheid een belangrijke rol, omdat het belangrijk is dat mensen ook zichzelf kunnen redden voor zover dit mogelijk is. In het algemeen bestaan de werkzaamheden van een begeleider uit verzorging, observatie, ondersteuning en begeleidingswerkzaamheden van mensen. De specifieke taken als begeleider kunnen wel per begeleider verschillen, omdat niet alle mensen de behoefte hebben aan dezelfde begeleiding. De werkzaamheden van een begeleider zijn dan ook deels afhankelijk van waar de begeleider precies werkzaam is. De algemene term voor een begeleider is ook wel persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen of bijvoorbeeld groepsbegeleider. De benaming begeleider moet verder vrij algemeen gezien worden, omdat er veel verschillende soorten begeleiders zijn binnen de zorg. Afhankelijk van de soort begeleiding kan het dus ook zo zijn dat een begeleider over verschillende soorten opleidingen moet beschikken. Begeleiding kan ook gezien worden als persoonlijke coaching, gericht op het bijbrengen van vaardigheden en/of zelfredzaamheid. Ook het kunnen bieden van geestelijke en emotionele begeleiding kan belangrijk zijn als begeleider.

Begeleiding is een ruim begrip dat van toepassing kan zijn op verschillende mensen die behoefte kunnen hebben aan verschillende manieren van begeleiding. Zo is het begeleiden van mensen die verblijven binnen de afdeling psychiatrie heel wat anders dan het begeleiden van bejaarden binnen een verzorgingshuis. Welke specifieke begeleiding een begeleider zal bieden kan per instelling verschillen en kan ook om verschillende competenties vragen als begeleider. Ook het werken met gehandicapten als begeleider is weer heel wat anders dan het werken met probleemjongeren, ondanks dat beide doelgroepen te maken kunnen hebben met gedragsproblemen.

Binnen alle werkzaamheden van een begeleider is het observeren van bewoners, cliënten of patiënten ook een belangrijke taak. Als de begeleider bepaalde problemen signaleert is het de begeleider die dit zal rapporteren in zijn rapportage zodat dit later besproken kan worden. Als begeleider ben je in veel gevallen ook verantwoordelijk voor het onderhouden van contacten met andere belanghebbenden zoals huisartsen, artsen en familieleden.

De werkzaamheden van een begeleider zijn heel breed te noemen en beperken zich niet alleen tot zorgtaken. Denk bijvoorbeeld aan het organiseren van activiteiten binnen de woongroep of instelling zodat mensen zich niet vervelen en ook actief blijven. Daarnaast is het denkbaar dat een begeleider van oudere mensen regelmatig een blokje omgaat met de bejaarden zodat ze niet de hele dag binnen zitten.

Persoonlijk begeleider:

Opleidingen tot begeleider

Wie als begeleider wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen volgen op niveau vier. Deze opleiding duurt over het algemeen vier jaar, afhankelijk van je vooropleidingen. Tijdens de studie zal het éérste jaar algemeen zijn en wordt vanaf het tweede jaar een specialisatie en niveau gekozen dat bij je past. Tijdens de opleiding zal je bij de meeste scholen regelmatig stage moeten lopen. Tijdens de opleiding leer je onder meer mensen met problemen te helpen en deze op de juiste manier te benaderen, hoe je omgaat met bepaalde situaties en het opstellen van een behandelplan voor de cliënten. De gekozen richting zal bepalen welke specifieke opleiding je gaat volgen als begeleider, zoals het werken met ouderen, gehandicapten, asielzoekers, verslaafden of bijvoorbeeld dak- en thuislozen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een begeleider werkzaam kan zijn

Als begeleider kan je bij verschillende instellingen je werkzaamheden uitvoeren, die wel afhankelijk kunnen zijn van de gekozen richting van je opleiding, zoals in ziekenhuizen, verzorgingshuizen, verslavingsklinieken, asielzoekerscentrums, dak- en thuislozenopvangcentrums.

Competenties begeleider

Als begeleider is het zeer belangrijk om je werkzaamheden op een professionele manier uit te voeren, maar wel met de juiste persoonlijke afstand. Communicatie zoals het luisteren en spreken met cliënten zal een belangrijk onderdeel zijn van je dagelijkse werkzaamheden. Daarnaast moet je stressbestendig zijn en zelfbeheersing bezitten. Tijdens de opleiding is er veel aandacht voor de verschillende competenties als persoonlijke begeleider.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als begeleider

Als persoonlijke begeleider is het doorgaans geen probleem om werk te vinden omdat de vraag naar begeleiders relatief groot is. Om door te kunnen groeien als persoonlijk begeleider is het belangrijk extra opleidingen of cursussen te volgen, omdat doorgroeien anders niet mogelijk zal zijn. In de zorg draaien bijna alle functies om de juiste opleidingen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris begeleider

De specifieke arbeidsvoorwaarden als persoonlijke begeleider zijn niet aan te geven, omdat de functie bij veel verschillende instellingen voorkomt. Een persoonlijke begeleider zal tussen de 1800 en 2700 euro bruto per maand verdienen afhankelijk van de leeftijd en verantwoordelijkheden als begeleider. Als zelfstandig ondernemer komt het beroep zover wij weten niet voor, en is er dus geen salarisindicatie te geven.

Mijnzzp.nl