Genealoog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep genealoog
Wat doet een genealoog
Waarom stamboomonderzoek
Modern stamboomonderzoek
Stamboomonderzoek steeds populairder:
Opleidingen tot genealoog
Bedrijven waar een genealoog werkzaam kan zijn
Bijzondere vermelding branche hobby
Eigen bedrijf starten als Genealoog
Boekhoudprogramma vergelijken Genealoog

Beroep genealoog

Een genealoog is gespecialiseerd in genealogie, wat betrekking heeft op voorouderlijk onderzoek en de afstamming van families. Andere benamingen voor genealogie zijn ook wel stamboomonderzoek, sibbenkunde, geslachtkunde of familiekunde. Genealogie bestaat grofweg uit vier verschillende onderzoeksgebieden, namelijk de stamreeks, de kwartierstaat, de genealogie en de parenteel. Wat een genealoog precies onderzoekt kan dus verschillen per genealoog. Denk hierbij aan stambomen, familienamen en aan familiewapens. Als genealoog ben je dus een soort van geschiedkundige, die losse eindjes aan elkaar probeert te knopen door het uitvoeren van onderzoek en familieonderzoek. In Nederland zijn er vrij veel mensen hobbymatig actief binnen de genealogie. De werkzaamheden van een genealoog zijn over het algemeen niet makkelijk, omdat je als genealoog meestal veel onderzoek moet uitvoeren. Denk hierbij aan het verzamelen van persoonsgegevens, aan het doorzoeken van het bevolkingsregister, het doorzoeken van notariële archieven en aan het raadplegen van mensen, die tot de stamboom behoren (als die nog leven). Daarnaast is het als genealoog belangrijk om de juiste informatie te verzamelen en verkrijgen. Met andere woorden mag een genealoog nooit twijfelen over de biologische verwantschap van personen. Hoe een genealoog precies onderzoek uitvoert kan verschillen per onderzoek, omdat over de ene familie meer informatie te vinden is dan over de andere familie. Als genealoog zal je in alle gevallen veel archieven moeten doorspitten of familieleden moeten raadplegen om aan de benodigde informatie te kunnen komen. Vooral het raadplegen van nog levende familieleden is in de meeste gevallen erg handig, omdat ze meestal bekend zijn met de familiegeschiedenis. Ook zijn families meestal in bezit van andere informatie die nuttig is voor het onderzoek, zoals oude brieven, geboortekaartjes, trouwboekjes en foto's.

Wat doet een genealoog

Een genealoog is dus iemand die onderzoek uitvoert naar de geschiedenis van families, familieleden en mogelijke familiewapens. Over het algemeen moeten genealogen aangemerkt worden als hobbyist, die uit interesse onderzoek uitvoeren naar de geschiedenis van hun familie. Daarnaast kan een genealoog proberen te onderzoeken hoe een achternaam tot stand gekomen is. Zoals eerder omschreven is genealogie niet heel makkelijk, omdat lang niet alle informatie zomaar vindbaar is. Als genealoog zal je in de meeste gevallen veel archieven, zoals trouwarchieven en notariële archieven, moeten doorspitten om aan de juiste informatie te kunnen komen. Ook het nagaan van andere bronnen, zoals het bevolkingsregister of een parochieregister zal veel voorkomen als genealoog. Wat genealogie extra lastig maakt, is dat een goede genealoog alleen informatie zal gebruiken die onomstotelijk bewezen kan worden. Met andere woorden mag een genealoog geen aannames doen op halve informatie of op informatie die misschien klopt. De kunst binnen de genealogie is het zover mogelijk teruggaan in de geschiedenis op de correcte manier. Wat een genealoog precies zal onderzoeken kan per persoon verschillen. Een genealoog kan bijvoorbeeld ook onderzoek uitvoeren van bepaalde informatie over familieleden. Denk bijvoorbeeld aan het onderzoeken waarom hoe een familielid in vroegere dagen veroordeeld is voor een misdrijf, of aan het onderzoeken hoe een familielid professor is geworden.

Waarom stamboomonderzoek

Stamboomonderzoek is in de eerste plaats gewoon leuk. Iedereen wil weten of ze niet stiekem een familiewapen hebben of dat ze wellicht afstammen van beroemde voorouders. Daarnaast is het met betrekking tot de familiegeschiedenis en de algemene geschiedenis belangrijk om te weten hoe de familielijnen precies gelopen hebben door de geschiedenis heen. Een nuttig onderdeel kan weer zijn het bepalen van mogelijke erfelijke ziektes die binnen de familie voorkwamen.

Modern stamboomonderzoek

Vandaag de dag is stamboomonderzoek redelijk populair te noemen, omdat door de opkomst van het internet steeds meer mensen zelf onderzoek kunnen uitvoeren naar hun familieverleden. Daarnaast bestaan er tegenwoordig speciale websites die het uitvoeren van onderzoek makkelijker maken. Toch blijven archieven in de meeste gevallen belangrijk binnen de genealogie, omdat niet alle informatie op het internet te vinden zal zijn. Een andere belangrijke modernisering binnen de genealogie is het uitvoeren van DNA-onderzoek om aan te kunnen tonen of bepaalde personen familiebanden hebben gehad.

Stamboomonderzoek steeds populairder:

Opleidingen tot genealoog

Er bestaan geen echte erkende opleidingen voor het beroep genealoog. Wel worden er korte cursussen aangeboden voor mensen die interesse hebben in genealogie. De meeste genealogen leren het uitvoeren van onderzoek van collega's of simpelweg door het opdoen van ervaring. Iedereen kan verder werkzaam zijn als genealoog. Het nauwkeurig werken is als genealoog wel aan te merken als belangrijk. Een goede genealoog zal alleen onomstotelijk vaststaande informatie gebruiken, waardoor er geen fouten kunnen ontstaan. Zie voor meer informatie de website Centrum voor familiegeschiedenis en de website van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV). Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie als genealoog.

Bedrijven waar een genealoog werkzaam kan zijn

Een genealoog is over het algemeen niet werkzaam voor bedrijven. De meeste genealogen zijn hobbymatig actief en kunnen bijvoorbeeld aangesloten zijn bij een lokale vereniging. Er bestaan overigens wel banen als genealoog binnen de overheid, maar dit zijn er niet veel. Veruit de meeste mensen zijn hobbymatig actief omdat ze interesse hebben in genealogie. Genealogie heeft wel raakvlakken met het vak van een geschiedkundige.

Bijzondere vermelding branche hobby

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris als genealoog zijn niet van toepassing op de branche hobby, zoals wij dat in alle andere branches wel hebben omschreven. Voor meer specifieke informatie over beroepen verzoeken wij u bij de beroepen te kijken. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Eigen bedrijf starten als Genealoog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Genealoog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Genealoog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Genealoog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Genealoog.

Mijnzzp.nl