Geschiedkundige

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep geschiedkundige
Wat doet een geschiedkundige
Waarom oudheden onderzoeken
Film: de Nederlandse opstand:
Opleidingen tot geschiedkundige
Bedrijven waar een geschiedkundige werkzaam kan zijn
Competenties geschiedkundige
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als geschiedkundige
Arbeidsvoorwaarden en salaris geschiedkundige
Eigen bedrijf starten als Geschiedkundige
Boekhoudprogramma vergelijken Geschiedkundige

Beroep geschiedkundige

Een geschiedkundige is een historicus, die beroepsmatig historisch onderzoek verricht. Het beroep geschiedkundige is breed te noemen en kan eigenlijk alle historie betreffen, echter zijn de meeste geschiedkundigen wel gespecialiseerd in een bepaalde periode en/of deelgebied. Het is dus niet zo dat een geschiedkundige een kenner is van alle historie. Het historische onderzoek dat een geschiedkundige uitvoert kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor geschiedenisboeken, wetenschappelijk onderzoek of om artikelen te schrijven. De onderzoeken die een geschiedkundige uitvoert kunnen soms een lange periode in beslag nemen. Onderzoeken van tien jaar of langer zijn dan ook geen uitzondering. Een geschiedkundige is gespecialiseerd in historisch onderzoek inclusief oudheden. Historisch onderzoek kan zich onderscheiden binnen verschillende deelgebieden, zoals bepaalde periodes, godsdiensten en kunstperiodes. Om onderzoek te kunnen doen maakt de geschiedkundige gebruik van verschillende onderzoekmethodes, die de geschiedkundige kunnen helpen in zijn zoektocht, zoals archieven, registers, dagboeken en gerechtelijke dossiers. Maar ook het uitvoeren van onderzoek in het veld, zoals archeologen doen, behoort tot de mogelijkheden. Het is niet zo dat een geschiedkundige zelf zal zoeken naar oude voorwerpen in de grond, maar de gevonden voorwerpen wel kan gebruiken voor zijn onderzoek. Het beroep geschiedkundige moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er geschiedkundigen op verschillende manieren historisch onderzoek kunnen uitvoeren. Daarnaast is een geschiedkundige niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeken. De meeste geschiedkundige kunnen juist ook aangemerkt worden als educatief medewerker, die ander mensen informeren over de geschiedenis. Een belangrijke taak als geschiedkundige is het uiteindelijke publiceren van onderzoek.

Wat doet een geschiedkundige

Een geschiedkundige is dus een onderzoeker en wetenschapper die beroepsmatig historisch onderzoek verricht. Als geschiedkundige kan je op verschillende manieren historisch onderzoek uitvoeren binnen verschillende periodes. Het is niet zo dat een geschiedkundige alleen onderzoek uitvoert naar bekende veldslagen, omdat historie betrekking heeft op de complete historie. Met andere woorden kan een geschiedkundige ook onderzoeken waarom arbeiders in het verleden vaak aangemerkt werden als dagloners of onderzoeken waarom er tegenwoordig bijna geen melkboeren en herbergen meer zijn. Een ander voorbeeld is het onderzoeken hoe internationale relaties tussen landen historisch gegroeid zijn. In de meeste gevallen zal de geschiedkundige aangemerkt moeten worden als wetenschapper, die ook kan samenwerken met andere wetenschappers. Denk bijvoorbeeld aan het samenwerken met archeologen of aan het samenwerken met sociologen. Daarnaast zal een geschiedkundige vaak te maken hebben met archivarissen. Dit kan wel per geschiedkundige verschillen, omdat historie betrekking kan hebben op veel verschillende deelgebieden. In bijna alle gevallen kan een geschiedkundige ook aangemerkt worden als publicist.

Waarom oudheden onderzoeken

Oudheden, of dit nu voorwerpen zijn of de geschiedenis van de mens betreffen, zijn belangrijk zodat onze cultuur bewaard blijft en we beter inzicht krijgen hoe de mens vroeger precies geleefd en gedacht heeft. Zoals eerder omschreven kunnen geschiedkundigen gespecialiseerd zijn binnen verschillende deelgebieden en draagt iedere geschiedkundige op zijn manier bij aan het vastleggen en begrijpen van de geschiedenis. De geschiedkundige draagt eraan bij dat bijvoorbeeld museums zo volledig mogelijke informatie kunnen bieden aan bezoekers.

Dit kunnen gidsen alleen op een goede manier doen als de juiste kennis aanwezig is. Het is niet zo dat een geschiedkundige alleen onderzoek zal plegen naar het verre verleden, omdat een geschiedkundige ook historisch onderzoek kan uitvoeren naar bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog of onderzoek kan uitvoeren naar het ontstaan van de auto-industrie of de mijnbouw. Geschiedenis is voor iedereen belangrijk en behoort tot de algemene ontwikkeling. Het is daarom zo belangrijk dat er ook op scholen voldoende aandacht is voor geschiedenis.

Film: de Nederlandse opstand:

Opleidingen tot geschiedkundige

Wie een carrière ambieert als geschiedkundige kan het beste kiezen voor de universitaire studie geschiedenis. Er zijn ook opleidingsmogelijkheden op Hbo-niveau, echter zal de hbo-opleiding geschiedenis meestal gezien moeten worden als vooropleiding. De meeste geschiedkundigen beschikken dan ook over de universitaire studie geschiedenis. Er zijn diverse specialisaties mogelijk als geschiedkundige, die in de meeste gevallen na het eerste jaar gekozen moet worden. Tijdens de opleiding zal je ook regelmatig stage lopen in het buitenland. De opleiding geschiedkundige is geen lichte opleiding en zal om veel zelfstudie vragen. De opleiding tot geschiedkundige zal over het algemeen drie tot vier jaar in beslag nemen afhankelijk van de vooropleiding. Enkele specialisaties binnen de studie geschiedkundige zijn kunstgeschiedenis, politieke geschiedenis, militaire geschiedenis, middeleeuwse geschiedenis en economische en sociale geschiedenis. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een geschiedkundige werkzaam kan zijn

Een geschiedkundige kan op verschillende manieren werkzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan een baan binnen de overheid of aan het werken voor een internationale organisatie, zoals Verenigde Naties. Waar je precies komt te werken zal meestal sterk afhankelijk zijn van de gekozen specialisatie als geschiedkundige. Enkele beroepen die prima passen als geschiedkundige zijn bijvoorbeeld de beroepen docent geschiedenis, onderzoeksjournalist, beleidsmedewerker, redacteur en schrijver. Daarnaast kan een geschiedkundige in veel gevallen aangemerkt worden als gastspreker vanwege de specifieke kennis. Het is ook denkbaar dat een geschiedkundige aangemerkt kan worden als hoogleraar. Zoals eerder omschreven kan een geschiedkundige in de praktijk op veel verschillende manieren werkzaam zijn.

Competenties geschiedkundige

De competenties van een geschiedkundige kunnen verschillen per gekozen specialisatie. In het algemeen is het zo dat je als geschiedkundige moet beschikken over een brede historische interesse. Passie en motivatie mogen dan niet ontbreken als geschiedkundige. Daarnaast moet je beschikken over onderzoeksvaardigheden als wetenschapper. Ook communicatie en educatie zijn twee belangrijke woorden voor een geschiedkundige. Ook het kunnen inspireren van andere mensen is belangrijk als geschiedkundige. Algemeen belangrijke woorden zijn analyseren, kritisch, presenteren, controleren, samenwerken, accuraat en interpreteren. Verdere competenties zijn niet zomaar aan te geven. Het is denkbaar dat je als geschiedkundige ook te maken hebt met vaste beroepscompetenties, die per specialisatie kunnen verschillen.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als geschiedkundige

Het arbeidsmarktperspectief van een geschiedkundige is over het algemeen goed te noemen, omdat je als geschiedkundige op een brede manier werkzaam kan zijn. De meeste afgestudeerde geschiedkundigen hebben niet veel moeite met het verkrijgen van werk, afhankelijk van de gekozen specialisatie. De doorgroeimogelijkheden van een geschiedkundige kunnen gezien worden in het promoveren of het verkrijgen van een leidinggevende functie binnen de organisatie waarvoor je werkzaam bent. Denk bijvoorbeeld aan de functie afdelingsmanager of aan de functie teamleider. De doorgroeimogelijkheden kunnen wel verschillen per werkgever en zijn afhankelijk van je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris geschiedkundige

De arbeidsvoorwaarden zijn voor het beroep geschiedkundige niet zomaar aan te geven, omdat deze te verschillend zullen zijn per organisatie waar je werkzaam kan zijn. Het salaris als geschiedkundige zal in de hogere salarisschalen liggen, omdat je voor het beroep minimaal een Hbo of universitaire opleiding genoten zal moeten hebben. Het salaris van een geschiedkundige zal ergens tussen de 2500 en de 5000 euro per maand liggen, afhankelijk van leeftijd en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Geschiedkundige

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Geschiedkundige, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Geschiedkundige

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Geschiedkundige bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Geschiedkundige.

Mijnzzp.nl