Ambassadeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep ambassadeur
Wat doet een ambassadeur
Werken als ambassadeur
Diplomatieke onschendbaarheid
Soorten ambassadeurs
Wat is een ambassadeur?
Ambassadeur worden
Film: ambassadeur
Opleidingen tot ambassadeur
Bedrijven waar een ambassadeur werkzaam kan zijn
Competenties ambassadeur
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ambassadeur
Arbeidsvoorwaarden en salaris ambassadeur
Eigen bedrijf starten als Ambassadeur
Boekhoudprogramma vergelijken Ambassadeur

Beroep ambassadeur

Een ambassadeur of ambassadrice is een permanente vertegenwoordiger van een land of internationale organisatie. Het is niet zo dat alle ambassadeurs een regering vertegenwoordigen, omdat er verschillende ambassadeurs zijn. Als we spreken van een ambassadeur die namens de regering zijn of haar werkzaamheden uitvoert, spreekt men van een ambassadeur of gouvernementele ambassadeur. In andere gevallen spreekt men van niet-gouvernementele ambassadeur of van goodwillambassadeur (goede doelen ambassadeur). De belangrijkste taak van een ambassadeur is het vertegenwoordigen van het land (de regering) of organisatie in het buitenland. Een ambassadeur werkt dus voor de regering en valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat bepaalt welke ambassadeur naar welk land gaat om de belangen van Nederland te behartigen. Welke werkzaamheden een ambassadeur precies uitvoert en welke verantwoordelijkheden deze heeft kan per land verschillen. Het is het Ministerie van Buitenlandse Zaken, dat de wensen en richtlijnen voor de ambassadeur zal opstellen. Als ambassadeur ben je ook verantwoordelijk voor het aansturen van alle ambassademedewerkers. Als men spreekt van een ambassadeur of ambassadrice kan het ook de echtgenoot van de ambassadeur betreffen, zonder dat deze persoon zelf ambassadeur of ambassadrice is. Als ambassadeur vertegenwoordig je het staatshoofd en ben je het hoogste gezag in het betreffende land namens het staatshoofd. De belangrijkste taak van een ambassadeur is het behartigen van de onderlinge relatie tussen twee landen en het promoten van het eigen land. Ambassadeurs zijn belangrijk, omdat door middel van ambassadeurs landen elkaar op een makkelijke manier kunnen benaderen bij eventuele problemen of vragen. De officiële aanspreektitel van een ambassadeur is zijne, hare of uwe excellentie.

Wat doet een ambassadeur

Een ambassadeur is dus een diplomaat die namens een land het staatshoofd vertegenwoordigt. Deze vertegenwoordiging heeft niet alleen betrekking op staatszaken, omdat een ambassadeur er ook is voor de burgers van het land. Denk bijvoorbeeld aan Nederlanders die een bedrijf willen opzetten in het betreffende land, of aan Nederlanders die reisdocumenten kwijtgeraakt zijn. Daarnaast kan een ambassadeur helpen als mensen in de problemen zijn geraakt. Denk hierbij aan Nederlanders, die een ernstig verkeersongeluk meegemaakt hebben waarbij mogelijk slachtoffers gevallen zijn. Indien er sprake is van letsel of strafvervolging kan een ambassadeur een bemiddelende rol spel. In veel gevallen zal dit betekenen dat de ambassadeur de juiste mensen met elkaar in contact brengt. Als ambassadeur vertegenwoordig je een staatshoofd in het buitenland, echter vallen de meeste ambassadeurs onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de aanwezigheid van ambassadeurs kunnen regeringen makkelijker communiceren en weet de ambassadeur precies wat er allemaal speelt binnen het betreffende land. Als bepaalde landen minder goede relaties hebben kan het voorkomen dat de ambassadeur op het matje groepen wordt om uitleg te geven over bepaalde zaken. Als relaties tussen landen helemaal niet goed zijn kan een land zijn ambassadeur ook tijdelijk of permanent terugroepen. Daarnaast kan een ambassadeur uitgewezen worden. In beide gevallen betreft het een krachtig signaal dat aangeeft dat de regering van het betreffende land grote moeite heeft met de betreffende situatie.

Werken als ambassadeur

Ambassadeur worden is een plechtige aangelegenheid waarbij nieuwe ambassadeurs met alle egards ontvangen worden. Nieuwe ambassadeurs overhandigen tijdens hun eerste officiële handeling een geloofsbrief aan het staatshoofd. Een geloofsbrief is een schriftelijk bewijsstuk waaruit blijkt dat de ambassadeur bevoegd is tot de functie namens het land. Ondanks dat ambassadeurs het staatshoofd vertegenwoordigen hebben de meeste ambassadeurs te maken met de minister van Buitenlandse Zaken. Zoals eerder omschreven is een ambassadeur er niet alleen om contact te onderhouden tussen regeringen. Denk bijvoorbeeld ook aan het versterken van de internationale handelsrelatie tussen twee landen, zodat ondernemers makkelijker goederen kunnen importeren. Daarnaast zijn ambassadeurs verantwoordelijk voor het helpen van burgers door middel van het afgeven van consulaire verklaringen. Denk bijvoorbeeld aan een verklaring omtrent een voorgenomen huwelijk, een verklaring van Nederlanderschap, een verklaring omtrent de burgerlijke staat of aan een verklaring omtrent de woonplaats.

Diplomatieke onschendbaarheid

Omdat landen verschillende regels en wetten kunnen hanteren bestaan er internationale afspraken met betrekking tot diplomatieke onschendbaarheid. Wanneer dit niet het geval zou zijn kunnen diplomaten eigenlijk niet werken in het buitenland omdat deze bijvoorbeeld vervolgd zouden kunnen worden. Ambassadeurs, Staatshoofden, Regeringsleiders, Ministers van Buitenlandse Zaken en andere permanente vertegenwoordigers in het buitenland inclusief hun familie kunnen niet vervolgd worden door hun onschendbaarheid. Daarnaast heeft de onschendbaarheid betrekking op bezittingen die beschermd moeten worden door het betreffende land. De onschendbaarheid moet er dan ook voor zorgen dat diplomaten de standpunten van hun regering naar voren kunnen brengen zonder dat ze bang hoeven te zijn om mogelijke strafvervolging. De internationale afspraken over diplomatieke onschendbaarheid staan in het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer.

Soorten ambassadeurs

Het beroep ambassadeur hoeft geen betrekking te hebben op een ambassadeur van de overheid, omdat ook andere instanties gebruik kunnen maken van de titel ambassadeur. Denk bijvoorbeeld aan goede doelen die een persoon aanwijzen als hun ambassadeur. Het is de taak van de ambassadeur om namens het goede doel op te reden als ambassadeur. In veel gevallen is deze ambassadeur het belangrijkste gezicht van het goede doel naar de buitenwereld. Het is de ambassadeur die het goede doel vertegenwoordigd door bijvoorbeeld op televisie te verschijnen of documentaires te maken voor het goede doel. Daarnaast kan de titel ambassadeur betrekking hebben op organisaties zoals ambassadeur van de NAVO of de ambassadeur van de Verenigde Naties. De term ambassadeur hoeft dan ook geen betrekking te hebben op een ambassadeur die een land vertegenwoordigt. In sommige gevallen spreekt men dan ook wel van een niet-gouvernementele ambassadeur.

Wat is een ambassadeur?

Een ambassadeur is een hooggeplaatste diplomaat die verantwoordelijk is voor het vertegenwoordigen van zijn of haar land in een ander land of bij een internationale organisatie. De rol van een ambassadeur is om de belangen van het eigen land te behartigen, diplomatieke betrekkingen te onderhouden en te versterken, en te fungeren als de officiële vertegenwoordiger van de regering.

Ambassadeurs worden meestal benoemd door de regering van het land dat zij vertegenwoordigen en dienen als de officiële communicatiekanalen tussen de regeringen. Ze spelen een belangrijke rol bij het bevorderen van politieke, economische, culturele en sociale banden tussen landen. Dit omvat het onderhandelen over verdragen en overeenkomsten, het bevorderen van handel en investeringen, het ondersteunen van burgers van het eigen land in het buitenland, het bevorderen van culturele uitwisselingen en het bevorderen van vriendschappelijke betrekkingen tussen landen.

Ambassadeur worden

Om een ambassadeur te worden, is doorgaans een uitgebreide ervaring en expertise op het gebied van internationale betrekkingen, diplomatie en beleidsvorming vereist. Ambassadeurs moeten effectieve communicatoren zijn, zowel mondeling als schriftelijk, en vaak meerdere talen beheersen. Ze moeten ook politieke en culturele gevoeligheid hebben, onderhandelingsvaardigheden en een diepgaand begrip van de politieke, economische en sociale dynamiek van zowel het gastland als het eigen land.

Film: ambassadeur

Opleidingen tot ambassadeur

Er bestaan geen algemene opleidingen tot ambassadeur. Over het algemeen zullen geschikte kandidaten intern solliciteren bij het ministerie van Buitenlandse Zaken die wel een interne opleiding aanbieden. Deze interne opleiding is over het algemeen alleen toegankelijk voor mensen die beschikken over veel kennis, werkervaring en de juiste opleidingen en studies. Geschikte studies kunnen bijvoorbeeld zijn de studie politicologie en de studie rechtsgeleerdheid. Zie voor meer informatie de website Werken voor Nederland van de Rijksoverheid. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de zzp administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende zzp boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma.

Bedrijven waar een ambassadeur werkzaam kan zijn

Een ambassadeur is niet werkzaam voor bedrijven, maar voor de overheid (de regering). Als we spreken van niet-gouvernementele ambassadeur of van goodwillambassadeur kan een ambassadeur aangemerkt worden als vertegenwoordiger of fondsenwerver. Dit zijn meestal ambassadeurs die een stichting of organisatie vertegenwoordigen. Denk bijvoorbeeld aan een sportstichting, dierenstichting of aan een ambassadeur die internationaal verantwoordelijk is voor watermanagement. Er kan dus ook sprake zijn van een internationale organisatie. Ambassadeurs worden ook wel eens aangemerkt als permanente vertegenwoordigers.

Competenties ambassadeur

De belangrijkste competentie van een ambassadeur is de algemene kennis van diplomatieke relaties. Daarnaast moet een ambassadeur meerdere talen schriftelijk en mondeling beheersen om in aanmerking te komen voor de opleiding tot ambassadeur. Denk bijvoorbeeld aan het Engels, Spaans, Frans en het Duits. Vanzelfsprekend moet een ambassadeur over uitstekende communicatieve vaardigheden beschikken. Ook het netwerken is een belangrijke competentie, omdat een ambassadeur landen en mensen moet kunnen verbinden. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, inzicht, lef, passie, representatief, conflictbeheersing, anticiperen, zichtbaarheid, sensitiviteit, motivatie, inspireren, verantwoordelijkheidsgevoel, wet- en regelgeving en plichtsgetrouw.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ambassadeur

Het arbeidsmarktperspectief van een ambassadeur is niet groot te noemen. Het beroep ambassadeur zal lang niet voor iedereen geschikt zijn, ook doordat het een zware opleiding betreft waarna je ook nog gekozen zal moeten worden. Daarnaast zijn er relatief gezien niet heel veel ambassades. Wie een interne opleiding zal volgen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal na de opleiding nog moeten wachten totdat er een geschikte functie vrijkomt die past bij de kandidaat-ambassadeur. Met andere woorden is er geen garantie op een baan als ambassadeur. De doorgroeimogelijkheden als ambassadeur zijn over het algemeen niet heel groot, ook omdat het al een beroep of functie betreft op hoog niveau. Natuurlijk kan een ambassadeur na zijn of haar ambassadeurschap ook een andere functie bekleden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ambassadeur

Als ambassadeur ben je een Rijksoverheid medewerker en val je onder de cao Rijksoverheid, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een ambassadeur zal doorgaans minimaal een salaris verdienen van 5631 euro bruto per maand en maximaal een salaris verdienen van 9200 euro bruto per maand, afhankelijk van ervaring, leeftijd en het land waar de ambassadeur geplaatst is. Daarnaast ontvangt een ambassadeur een buitenlandvergoeding die afhankelijk is van de situatie. De buitenlandvergoeding heeft niet alleen betrekking op huisvestingskosten, maar ook op andere vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan schoolkosten voor de kinderen en aan gemiste inkomsten van de partner, die over het algemeen niet mag of kan werken als partner van de ambassadeur. Het salaris als ambassadeur is dan ook sterk afhankelijk van de situatie en kan door externe onkostenvergoedingen behoorlijk oplopen.

Eigen bedrijf starten als Ambassadeur

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Ambassadeur, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Ambassadeur

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Ambassadeur bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Ambassadeur.

Mijnzzp.nl