Ambassadeur

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een ambassadeur of ambassadrice kan betrekking hebben op verschillende soorten ambassadeurs, omdat meerdere organisaties en goede doelen gebruik kunnen maken van de titel ambassadeur. Als we spreken van een ambassadeur die namens de regering zijn of haar werkzaamheden uitvoert spreekt men van een ambassadeur of een gouvernementele ambassadeur. In andere gevallen spreekt men over het algemeen van niet-gouvernementele ambassadeurs of van goodwillambassadeurs (goede doelen ambassadeur). De belangrijkste taak van een ambassadeur is het vertegenwoordigen van het land (de regering) in het buitenland. Een ambassadeur werkt dus voor de regering en valt onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is het Ministerie van Buitenlandse Zaken die bepaalt welke ambassadeur naar welk land gaat om de Nederlandse belangen te behartigen. Welke werkzaamheden een ambassadeur precies zal uitvoeren en welke verantwoordelijkheden deze precies heeft kan per land verschillen. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal de wensen en richtlijnen voor de ambassadeur opstellen, die per land kunnen verschillen. Als ambassadeur ben je het hoofd van de ambassade en geef je dan ook dagelijkse leiding aan alle medewerkers van de ambassade. Als men spreekt van een ambassadeur of ambassadrice kan het ook de echtgenoot van een ambassadeur of ambassadrice betreffen, zonder dat deze persoon zelf ambassadeur of ambassadrice is.

Het beroep ambassadeur is vanzelfsprekend een belangrijk beroep, omdat een ambassadeur het land vertegenwoordigt in het buitenland. Deze vertegenwoordiging heeft niet alleen betrekking op staatszaken, omdat een ambassadeur er ook is voor de burgers van het land. Denk bijvoorbeeld aan Nederlanders die een bedrijf willen opzetten in het betreffende land of aan Nederlanders die reisdocumenten kwijtgeraakt zijn. Daarnaast kan een ambassadeur helpen als mensen in de problemen zijn geraakt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Nederlanders die een ernstig verkeersongeluk meegemaakt of veroorzaakt hebben waarbij mogelijk slachtoffers gevallen zijn. Indien er sprake is van letsel of strafvervolging kan een ambassadeur een bemiddelende rol spel. In veel gevallen zal dit betekenen dat de ambassadeur de juiste mensen met elkaar in contact brengt.

Staatszaken ambassadeur

Als ambassadeur vertegenwoordig je een staatshoofd in het buitenland, echter vallen de meeste ambassadeurs onder het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Door de aanwezigheid van ambassadeurs in het buitenland kunnen regeringen onderling makkelijker communiceren en weet de ambassadeur over het algemeen precies wat er allemaal speelt binnen het betreffende land. Als bepaalde landen minder goede relaties hebben met elkaar kan het voorkomen dat de ambassadeur op het matje groepen wordt om uitleg te geven over bepaalde zaken die spelen. Wanneer relaties tussen landen helemaal niet goed zijn kan een land zijn ambassadeur ook tijdelijk of permanent terugroepen. Daarnaast kan een ambassadeur ook uitgewezen worden. In beide gevallen betreft het een krachtig signaal dat aangeeft dat de regering van het betreffende land grote moeite heeft met de betreffende situatie.

Ambassadeur worden in een land zoals in Nederland is een plechtige aangelegenheid waarbij de nieuwe ambassadeur met alle egards ontvangen zal worden. Nieuwe ambassadeurs overhandigen eerst tijdens een officiële handeling zijn of haar geloofsbrieven aan de Koning. Een geloofsbrief is een schriftelijk bewijsstuk waaruit blijkt dat de ambassadeur bevoegd is tot de functie namens het betreffende land.

Diplomatieke onschendbaarheid

Omdat landen verschillende regels en wetten kunnen hanteren bestaan er internationale afspraken met betrekking tot diplomatieke onschendbaarheid. Wanneer dit niet het geval zou zijn kunnen diplomaten eigenlijk niet werken in het buitenland omdat deze bijvoorbeeld vervolgd zouden kunnen worden. Ambassadeurs, Staatshoofden, Regeringleiders, Ministers van Buitenlandse Zaken en andere permanente vertegenwoordigers in het buitenland inclusief hun familie kunnen niet vervolgd worden door hun diplomatieke onschendbaarheid. Daarnaast heeft diplomatieke onschendbaarheid betrekking op bezittingen die beschermd moeten worden door het betreffende land. Diplomatieke onschendbaarheid moet er dan ook voor zorgen dat diplomaten de standpunten van hun regering naar voren kunnen brengen zonder dat ze bang hoeven te zijn om mogelijke strafvervolging. De internationale afspraken over diplomatieke onschendbaarheid staan in het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer.

Soorten ambassadeurs

Het beroep ambassadeur hoeft geen betrekking te hebben op een ambassadeur van de overheid, omdat ook andere instanties gebruik kunnen maken van de titel ambassadeur. Denk bijvoorbeeld aan goede doelen die een persoon aanwijzen als hun ambassadeur. Het is de taak van de ambassadeur om namens het goede doel op te reden als ambassadeur. In veel gevallen is deze ambassadeur het belangrijkste gezicht van het goede doel naar de buitenwereld. Het is de ambassadeur die het goede doel vertegenwoordigt door bijvoorbeeld op televisie te verschijnen of documentaires te maken voor het goede doel. Daarnaast kan de titel ambassadeur betrekking hebben op organisaties zoals ambassadeur van de NAVO of de ambassadeur van de Verenigde Naties. De term ambassadeur hoeft dan ook geen betrekking te hebben op een ambassadeur die een land vertegenwoordigt. In sommige gevallen spreekt men dan ook wel van een niet-gouvernementele ambassadeur.

Van wie is de Nederlandse ambassade eigenlijk:

Buitenlandse Zaken. Voor Nederland, wereldwijd:

Opleidingen tot ambassadeur

Er bestaan geen algemene opleidingen tot ambassadeur. Over het algemeen zullen geschikte kandidaten intern solliciteren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken die wel een interne opleiding aanbieden. Deze interne opleiding is over het algemeen alleen toegankelijk voor mensen die beschikken over veel kennis, werkervaring en de juiste opleidingen en studies. Geschikte studies kunnen bijvoorbeeld zijn de studie Politicologie en de studie Rechtsgeleerdheid. Zie voor meer informatie de website Werken voor Nederland van de Rijksoverheid.

Bedrijven waar een ambassadeur werkzaam kan zijn

Een ambassadeur is niet werkzaam voor bedrijven maar voor de overheid (de regering).

Competenties ambassadeur

De competenties als ambassadeur zijn behoorlijk zwaar en uitgebreid te noemen. Het beheersen van meerdere talen zowel mondeling als schriftelijk is bijvoorbeeld al een belangrijke eis om in aanmerking te kunnen komen voor de eventuele opleiding. Daarnaast zal een ambassadeur een echte netwerker moeten zijn die mensen en dus landen kan verbinden. Algemeen belangrijke woorden zijn kennis, inzicht, lef, passie, representatief, conflictbeheersing, anticiperen, zichtbaarheid, sensitiviteit, communiceren, verantwoordelijkheidsgevoel en natuurlijk moet een ambassadeur ook plichtsgetrouw zijn.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als ambassadeur

Het arbeidsmarktperspectief als ambassadeur is niet groot te noemen. Het beroep ambassadeur zal lang niet voor iedereen geschikt zijn, mede doordat het een zware opleiding betreft waarna je ook nog gekozen zal moeten worden. Daarnaast zijn er relatief gezien niet heel veel ambassades. Wie een interne opleiding zal volgen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal na de opleiding nog moeten wachten totdat er een geschikte functie vrijkomt die past bij de kandidaat ambassadeur. Met andere woorden is er geen garantie op een baan als ambassadeur. De doorgroeimogelijkheden als ambassadeur zijn over het algemeen niet heel groot, mede omdat het al een beroep of functie betreft op hoog niveau. Natuurlijk kan een ambassadeur na zijn of haar ambassadeurschap ook een andere functie bekleden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris ambassadeur

Als ambassadeur ben je een Rijksoverheidsmedewerker en val je onder de cao Rijksoverheid, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een ambassadeur zal doorgaans minimaal een salaris verdienen van 5631 euro bruto per maand en maximaal een salaris verdienen van 9200 euro bruto per maand, afhankelijk van ervaring, leeftijd en het land waar de ambassadeur geplaatst is. Daarnaast ontvangt een ambassadeur een buitenlandvergoeding die afhankelijk is van de situatie. De buitenlandvergoeding heeft niet alleen betrekking op huisvestingskosten maar ook op andere vergoedingen. Denk bijvoorbeeld aan schoolkosten voor de kinderen en aan gemiste inkomsten van de partner, die over het algemeen niet mag of kan werken als partner van de ambassadeur. Het salaris als ambassadeur is dan ook sterk afhankelijk van de situatie en kan door externe onkostenvergoedingen behoorlijk oplopen.

Mijnzzp.nl