Diplomaat

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een diplomaat is een functionaris die werkt voor de regering in Nederland of in het buitenland. Welke werkzaamheden en verantwoordelijkheden een diplomaat precies heeft is afhankelijk van de diplomaat, omdat er verschillende diplomaten zijn. De werkzaamheden van een diplomaat hebben wel altijd met diplomatie te maken. Diplomatie kan het beste omschreven worden als het overleggen tussen landen om een bepaald doel te kunnen bereiken. Diplomaten hebben diplomatieke onschendbaarheid, wat inhoudt dat ze vrij kunnen werken zonder dat diplomaten bang hoeft te zijn dat ze vervolgd kunnen worden voor hun werkzaamheden. Diplomatieke onschendbaarheid is internationaal geregeld in het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer. De werkzaamheden van een diplomaat kunnen in het kort het beste omschreven worden als het behartigen van landsbelangen met betrekking tot internationale relaties (landen). In de meeste gevallen zal een diplomaat in het buitenland werkzaam zijn om de belangen van Nederland te behartigen. De werkzaamheden van diplomaten zijn aan te merken als belangrijke werkzaamheden, omdat het de diplomaten zijn, die te maken zullen krijgen met lastige en/of moeilijke dossiers, waarbij landen over bepaalde standpunten van mening kunnen verschillen. Het is aan de diplomaten om deze meningsverschillen op te lossen door te onderhandelen, zodat er een akkoord bereikt kan worden zonder dat het algemeen staatsbelang schade oploopt. Het beroep diplomaat moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat er verschillende soorten diplomaten zijn, die verantwoordelijk kunnen zijn voor verschillende werkzaamheden op verschillende niveaus. Omdat diplomaten meestal hoger niveau werkzaam zijn spreekt men meestal niet van ambtenaar, maar van functionaris. Een diplomaat is dus een functionaris op hoger politiek niveau. Andere benamingen voor functionaris zijn rijksambtenaar, staatsambtenaar of overheidsambtenaar.

Een diplomaat is dus een functionaris die namens de overheid bepaalde werkzaamheden uitvoert. Het beroep diplomaat bestaat niet uit een specifiek beroep, omdat de term diplomaat gezien moet worden als algemene term voor mensen die voor de regering werken in Nederland of in het buitenland. Een ambassadeur is bijvoorbeeld ook een diplomaat, die ook gebruik kan maken van verschillende diplomatiek medewerkers op de ambassade. Daarnaast kan er sprake zijn van een militair attaché, die werkt voor de ambassadeur, of die werkzaam is voor een internationale organisatie, zoals de NAVO of de OVSE. Indirect is een militair attaché wel werkzaam voor de regering, omdat de militair attaché werkzaam is namens een land, dat deelneemt aan de NAVO of de OVSE. In veel gevallen is een militair attaché een legerofficier, die bijvoorbeeld door Nederland toegewezen wordt aan de NAVO of OVSE. Over het algemeen werken diplomaten voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken, echter hoeft dit niet altijd het geval te zijn, omdat een Militair attaché bijvoorbeeld werkzaam kan zijn voor het Ministerie van Defensie. De werkzaamheden van verschillende diplomaten komen in hoofdlijnen wel overeen met elkaar. Een militair attaché beschikt net zo als andere diplomaten over diplomatieke onschendbaarheid.

Wie is allemaal diplomaat

Het is niet zo dat alleen ambassadeurs aangemerkt kunnen worden als diplomaat. Het is wel zo dat ambassadeurs de hoogste diplomaat zijn binnen een land. Een ambassadeur staat bijvoorbeeld boven de diplomatiek medewerkers van een consulaat. Een ambassadeur is een vertegenwoordiger van het thuisland in het buitenland, die op hoog politiek niveau actief is. Diplomaten die werkzaam zijn binnen een consulaat zijn alleen verantwoordelijk voor het helpen van eigen burgers. Denk bijvoorbeeld aan het verstrekken van paspoorten of aan het bevorderen van handelscontacten. Dit soort werkzaamheden heeft verder niet veel te maken met internationale relaties. Daarnaast is het zo dat ambassades zich voornamelijk bevinden in de hoofdstad van een land. Een consulaat kan zich bevinden op meerdere locaties binnen een land. Er ook kan sprake zijn van meerdere consulaten.

Taken van een diplomaat

De belangrijkste taak van een diplomaat is het behartigen van het landsbelang namens de regering of andere internationale organisatie met betrekking tot andere landen. Denk hierbij aan het verder verbeteren van onderlinge relaties, aan het maken van afspraken en aan het inwinnen van belangrijke informatie. Diplomaten zijn dan ook belangrijke vertegenwoordigers voor de landen en organisaties in het buitenland. Diplomatie is een ingewikkelde internationale bezigheid dat alleen voorbehouden is aan diplomaten die beschikken over de juiste opleidingen, kennis en competenties dat ook weer per land of regio kan verschillen.

Bijzondere beroep diplomaat:

Opleidingen tot diplomaat

Er bestaan geen algemene opleidingen tot diplomaat. In de meeste gevallen zullen aspirant diplomaten een interne opleiding volgen die meerdere jaren in beslag zal nemen (het diplomatenklasje). Deze interne opleiding die aangeboden zal worden door het Ministerie van Buitenlandse Zaken en is alleen voorbehouden aan personen die beschikken over een universitaire studie. In de meeste gevallen zal er eerst een selectieprocedure gehouden worden voordat iemand toegelaten zal worden tot de opleiding. Daarnaast bestaat er tegenwoordig ook de speciale studie postacademische basisopleiding Startende Beleidsmedewerkers die als vervanger gezien kan worden van het diplomatenklasje. Zoals eerder omschreven bestaan er verschillende soorten diplomaten en kan beroep diplomaat bijvoorbeeld ook betrekking hebben op een legerofficier, die een geheel andere opleiding genoten zal hebben. In alle gevallen zal kan ook de studie rechten en internationale betrekkingen aangemerkt kunnen worden als een passende studie.

Bedrijven waar een diplomaat werkzaam kan zijn

Een diplomaat werkt niet voor bedrijven, maar voor regeringen of internationale organisaties. Een diplomaat is in de meeste gevallen een speciale ambtenaar die werkt voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken of bijvoorbeeld het Ministerie van Defensie.

Competenties diplomaat

De competenties van een diplomaat kunnen verschillen per diplomaat, echter moeten alle diplomaten beschikken over diplomatiek gevoel. Dit houdt in dat diplomaten overleg moeten kunnen voeren om een bepaald doel te kunnen bereiken. Vanzelfsprekend moet een diplomaat hiervoor over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Daarnaast moet een diplomaat een netwerker zijn, die de juiste mensen weet te verbinden. Algemeen belangrijke woorden zijn flexibiliteit, cultuurkennis, talenkennis, overtuigen, doorzettingsvermogen, samenwerken, verantwoordelijkheidsgevoel, plichtsgetrouw, onderhandelen, conflictbeheersing, stressbestendigheid en sociaal. Zoals eerder omschreven kunnen de competenties van een diplomaat wel verschillen, omdat niet alle diplomaten over dezelfde verantwoordelijkheden beschikken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als diplomaat

Het arbeidsmarktperspectief van een diplomaat is niet heel groot te noemen, omdat het geen gewoon beroep betreft. Diplomaten moeten beschikken over de juiste studies en extra opleidingen voordat ze eventueel gekozen kunnen worden tot diplomaat. In de meeste gevallen zal er eerst veel ervaring opgedaan moeten worden door middel van het lopen van stage, voordat een diplomaat het land of bepaalde organisatie zal mogen vertegenwoordigen in het buitenland. De doorgroeimogelijkheden als diplomaat kunnen gezien worden in de functie ambassadeur.

Arbeidsvoorwaarden en salaris diplomaat

Een diplomaat is over het algemeen werkzaam voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken (de overheid) of een internationale organisatie. Een diplomaat die werkzaam is voor het Ministerie van Buitenlandse Zaken zal na de opleiding een tijdelijke aanstelling krijgen van zeven jaar, waarbinnen de diplomaat drie verschillende functies zal moeten bekleden voordat hij of zij eventueel een vaste aanstelling krijgt. Een diplomaat verdient een salaris tussen de 3500 en 6500 euro bruto per maand afhankelijk van de leeftijd, dienstjaren en verdere verantwoordelijkheden. Als een diplomaat in het buitenland gestationeerd is kan het salaris veel hoger uitvallen door toeslagen en onkostenvergoedingen. Een bijzondere toevoeging is dat diplomaten die gestationeerd zijn in het buitenland vrijgesteld zijn van diverse soorten belastingen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Diplomaat

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Diplomaat bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl