Generaal

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Generaal is een hoge militaire rang binnen de Nederlandse krijgsmacht, die voorkomt binnen de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Binnen de Koninklijke Marine spreekt men niet van generaal, maar van luitenant-admiraal, die qua rang gelijkwaardig is met een generaal. De rangen generaal en luitenant-admiraal zijn beide vier-sterren rangen. Ook binnen de Koninklijke Marechaussee komt de rang luitenant-generaal voor, echter betreft dit een drie-sterren rang. Daarnaast maakt de Koninklijke Marechaussee geen onderdeel uit van de landmacht, omdat de Koninklijke Marechaussee een politieorganisatie is met militaire status. Een belangrijk verschil tussen de Koninklijke Marechaussee en de andere krijgsmachtdelen is dat de Koninklijke Marechaussee niet onder het bevel valt van de Commandant der Strijdkrachten. De Koninklijke Marechaussee werkt rechtstreeks onder de secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie. Een secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie, zoals van het Ministerie van Defensie. Een generaal is dus de commandant van een militaire strijdkracht binnen het leger, wat betrekking kan hebben op de Landmacht, de Luchtmacht en de Marine (luitenant-admiraal). Deze drie operationele commando's binnen de strijdkracht bestaan uit verschillende eenheden, die aangestuurd worden door generaals. Een andere benaming voor generaal kan ook zijn de benaming opperofficier. Een generaal heeft grote verantwoordelijkheden, die niet stoppen bij zijn of haar strijdkrachtonderdeel. Een generaal is een bestuurder, die ook betrokken is bij internationale samenwerkingsverbanden, zoals de NAVO. Generaals behoren toe tot de opperofficieren van het leger, die vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. Een generaal die actief is binnen samenwerkingsverbanden (bondgenootschappelijke landen) noemt men daarom soms ook wel verbindingsofficier.

De functie generaal is dus een vier-sterren rang binnen de krijgsmacht. Generaals binnen de Nederlandse krijgsmacht werken onder de Commandant der Strijdkrachten. De Commandant der Strijdkrachten is de hoogste baas van de drie operationele commando's (OPCO's), namelijk het Commando Landstrijdkrachten, het Commando Luchtstrijdkrachten en het Commando Zeestrijdkrachten. De Commandant der Strijdkrachten betreft over het algemeen een generaal of luitenant-admiraal (marine) met vier sterren, die gekozen wordt uit één van de operationele commando's. De Commandant der Strijdkrachten is de hoogst geplaatste militair binnen de Nederlandse krijgsmacht. Een generaal kan dus de hoogste baas zijn van de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke luchtmacht en de Koninklijke Marine (luitenant-admiraal) maar is niet de hoogste baas van alle krijgsmachtonderdelen, omdat dit de Commandant der Strijdkrachten is. De Commandant der Strijdkrachten werkt onder de Minister van Defensie. Binnen de krijgsmacht maakt men gebruik van een hiërarchische commandostructuur, zodat er een duidelijke commandostructuur ontstaat. Naast de rang generaal kennen we bijvoorbeeld de rangen luitenant-generaal, generaal-majoor, brigadegeneraal, kolonel, luitenant-kolonel en de rang majoor. Door het gebruiken van verschillende rangen weet iedereen binnen de krijgsmacht en daarbuiten welke functie een militair heeft en, wat de verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn van de militair.

Wat doet een generaal

Een generaal is een legerofficier, die aangemerkt kan worden als operationeel manager van een strijdkracht. Daarnaast moet een generaal aangemerkt worden als bestuurder, die verantwoordelijk is voor het aansturen en operationeel inzetbaar houden van de strijdkracht. Met andere woorden is het de verantwoordelijkheid van de generaal dat commando's en genietroepen op ieder moment inzetbaar zijn als dat dit nodig mocht zijn. Een generaal kan over het algemeen niet aangemerkt worden als veldwerker, omdat veldwerk tot de werkzaamheden behoort van andere militairen binnen Defensie. Een generaal is juist veel meer op de achtergrond werkzaam om operaties mogelijk te maken. Daarnaast is een generaal internationaal werkzaam om kennis te vergaren, te delen of om samenwerkingsverbanden te bespreken. Vanzelfsprekend is een generaal ook verantwoordelijk voor het indelen van manschappen en materieel tijdens oefeningen, humanitaire missies of gedurende een oorlog. De juiste aanspreektitel voor een generaal is generaal en de aanspreektitel van een luitenant-admiraal is admiraal.

Functies in het leger

In het leger zijn er verschillende functies en rollen die mensen kunnen vervullen, afhankelijk van hun vaardigheden, opleiding en interessegebieden. Hier zijn enkele veelvoorkomende functies in het leger:

  • Infanterist: Infanteristen vormen de kern van de grondtroepen en voeren taken uit zoals gevechtsoperaties, patrouilles, verdediging en aanval.
  • Artillerist: Artilleristen zijn verantwoordelijk voor het bedienen en onderhouden van artilleriewapens, zoals kanonnen, mortieren en raketsystemen, en leveren indirect vuurondersteuning aan de grondtroepen.
  • Genist: Genisten zijn betrokken bij de bouw en reparatie van militaire constructies, zoals wegen, bruggen, loopgraven en verdedigingswerken. Ze kunnen ook verantwoordelijk zijn voor het onschadelijk maken van explosieven.
  • Pantserwagen bestuurder: Pantserwagen bestuurders opereren gepantserde voertuigen, zoals tanks of pantservoertuigen. Ze zijn getraind in offensieve en defensieve manoeuvres en kunnen worden ingezet voor directe gevechtsoperaties.
  • Logistiek medewerker: Logistiek medewerkers zijn verantwoordelijk voor het beheer van de bevoorrading en distributie van militaire middelen, zoals wapens, brandstof, voedsel en medische benodigdheden.
  • Communicatiespecialist: Communicatiespecialisten zorgen voor de verbindingen en communicatiesystemen binnen het leger. Ze zijn verantwoordelijk voor het opzetten en onderhouden van radio- en satellietcommunicatie, codering en decodering van berichten, en het beveiligen van communicatienetwerken.
  • Medisch personeel: Medisch personeel, zoals artsen, verpleegkundigen en paramedici, bieden medische zorg en noodhulp aan militairen tijdens operaties en in militaire ziekenhuizen.
  • Piloot: Piloten vliegen militaire vliegtuigen en helikopters en kunnen betrokken zijn bij gevechtsoperaties, verkenningsmissies, transport van troepen en materieel, luchtverdediging en luchtsteun.
  • Inlichtingenanalist: Inlichtingenanalisten verzamelen en analyseren informatie om militaire operaties te ondersteunen. Ze evalueren vijandelijke activiteiten, analyseren inlichtingenrapporten en verstrekken belangrijke informatie aan commandanten.
  • Militaire politie: Militaire politie handhaaft de discipline en orde binnen het leger. Ze handhaven de wet, voeren onderzoeken uit, handhaven de veiligheid en beveiligen militaire installaties.

Dit is slechts een greep uit de verschillende functies en rollen die binnen het leger bestaan. Het leger biedt diverse carrièremogelijkheden en specialisaties, afhankelijk van de behoeften en vereisten van de strijdkrachten.

Hoogste rang leger

De Commandant der Strijdkrachten (CDS) is de hoogste militaire functionaris in Nederland en heeft de verantwoordelijkheid over de gehele krijgsmacht. De CDS fungeert als de hoogste militaire adviseur van de regering en heeft de taak om de operationele leiding en het strategische beleid van de krijgsmacht te waarborgen. Dit omvat het coördineren van de inzet van de verschillende krijgsmachtdelen, zoals de landmacht, luchtmacht, marine en marechaussee. Als hoogste militaire autoriteit speelt de CDS een cruciale rol in het bepalen van de militaire strategie, het stellen van doelen en het beoordelen van de operationele gereedheid van de krijgsmacht. De CDS werkt nauw samen met andere hoge functionarissen binnen Defensie en externe partners, zoals internationale bondgenoten.

Commandant Koninklijke Landmacht:

Commando-overdracht Koninklijke Marine:

Opleidingen tot generaal

Over het algemeen zullen soldaten en onderofficieren eerst een opleiding volgen aan de Koninklijke Militaire School die verschillende basisopleidingen aanbiedt. Na het afronden van de basisopleiding is het mogelijk om een vervolgopleiding te volgen aan de Koninklijke Militaire Academie (KMA) tot officier. Daarnaast is het mogelijk om een verkorte officiersopleiding te volgen als je beschikt over een Hbo-opleiding of universitaire studie. Het meteen worden van generaal na de opleiding zal overigens niet mogelijk zijn, omdat een officier ook zal moeten groeien binnen zijn functie voordat deze eventueel benoemd kan worden tot generaal. Officieren hebben een rang van tweede luitenant tot en met generaal. Zie voor meer informatie over mogelijke officiersopleidingen de website Defensieacademie en de website Werken bij Defensie van het Ministerie van Defensie. Daarnaast bestaat er een Nederlandse Officieren Vereniging waar meer informatie te vinden is.

Bedrijven waar een generaal werkzaam kan zijn

Een generaal is niet werkzaam voor bedrijven, maar is werkzaam voor de krijgsmacht, die onderdeel uitmaakt van de overheid. Een generaal kan ook aangemerkt worden als ambtenaar.

Competenties generaal

De competenties van een generaal zijn niet zomaar aan te geven, omdat het een officiersfunctie betreft op hoog niveau. In het algemeen kunnen we stellen dat een generaal een echte leider moet zijn. Daarnaast is bestuurlijke ervaring aan te merken als belangrijke competentie. Ook goede communicatieve vaardigheden zijn belangrijk, omdat je te maken hebt met veel verschillende militairen. Algemeen belangrijke woorden zijn visie, inzicht, innovatie, plannen, organiseren, plichtsgetrouw en verantwoordelijkheidsgevoel. Als laatste is het ook belangrijk om te benoemen dat van een generaal politieke kennis verwacht mag worden. Vanzelfsprekend betreft de functie generaal een bijzondere functie, die niet zomaar voor iedereen toegankelijk is.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als generaal

Het arbeidsmarktperspectief van een generaal is niet groot te noemen, omdat het een zeer specifiek beroep c.q. functie betreft, waarvoor niet iedereen in aanmerking komt. Het worden van generaal is alleen mogelijke door een speciale benoeming, die is voorbehouden aan mensen die beschikken over de juiste competenties, opleidingen, studies, kennis en bewezen diensten. De doorgroeimogelijkheden van een generaal moeten gezien worden in het worden van Commandant der strijdkrachten. Daarnaast is het denkbaar dat een generaal werkzaam is als militair attaché. Een militair attaché is een diplomaat, die namens de regering in het buitenland werkzaam is. In dat geval ben je meestal verbonden aan een ambassade.

Arbeidsvoorwaarden en salaris generaal

Als generaal val je onder de defensie cao waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Een generaal en een luitenant-admiraal verdienen een salaris van 10.520 euro bruto per maand, exclusief eventuele onkostenvergoedingen en bijzondere toeslagen. Het salaris betreft geen andere soorten generaals (alleen vier sterren).

Boekhoudsoftware vergelijken voor Generaal

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Generaal bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl