Generaal

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Generaal?

Generaal is een hoge militaire rang binnen de Nederlandse krijgsmacht, die voorkomt binnen de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Luchtmacht. Binnen de Koninklijke Marine spreekt men niet van generaal maar van luitenant-admiraal, die qua rang gelijkwaardig is met een generaal. De rangen generaal en luitenant-admiraal zijn beide vier-sterren rangen. Ook binnen de Koninklijke Marechaussee komt de rang luitenant-generaal voor, echter betreft dit een drie-sterren rang. Daarnaast maakt de Koninklijke Marechaussee geen onderdeel uit van de landmacht, omdat de Koninklijke Marechaussee een politieorganisatie is met militaire status. Een belangrijk verschil tussen de Koninklijke Marechaussee en de andere krijgsmachtdelen is dat de Koninklijke Marechaussee niet onder het bevel valt van de Commandant der Strijdkrachten. De Koninklijke Marechaussee werkt rechtstreeks onder de secretaris-generaal van het Ministerie van Defensie. Een secretaris-generaal is de hoogste ambtenaar van een ministerie, zoals van het Ministerie van Defensie. Een generaal is dus de commandant van een militaire strijdkracht binnen het leger, wat betrekking kan hebben op de Landmacht, de Luchtmacht en de Marine (luitenant-admiraal). Deze drie operationele commando's binnen de strijdkracht bestaan uit verschillende eenheden, die aangestuurd worden door generaals. Een andere benaming voor generaal kan ook zijn de benaming opperofficier. Een generaal heeft grote verantwoordelijkheden, die niet stoppen bij zijn of haar strijdkrachtonderdeel. Een generaal is een bestuurder, die ook betrokken is bij internationale samenwerkingsverbanden, zoals de NAVO. Generaals behoren toe tot de opperofficieren van het leger, die vergaande verantwoordelijkheden en bevoegdheden hebben. Een generaal die actief is binnen samenwerkingsverbanden (bondgenootschappelijke landen) noemt men daarom soms ook wel verbindingsofficier.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Generaal

Wat is het salaris en tarief van een Generaal? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Generaal in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl