Commando

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een commando is een militair die onderdeel uitmaakt van een speciale eenheid genaamd het Korps Commandotroepen (KCT). Een andere meer internationale benaming voor deze speciale eenheid is ook wel Special Forces (SF). Militairen die onderdeel uitmaken van het Korps Commandotroepen zijn militairen die speciaal opgeleid zijn in het uitvoeren van gevaarlijke en meestal bijzonder zware missies. Omdat het beroep commando een gevaarlijk beroep betreft waarbinnen ook de fysieke omstandigheden zwaar kunnen zijn is de benaming commando alleen voorbehouden aan bijzondere militairen, die de opleiding met goed resultaat doorlopen hebben en dus onderdeel uitmaken van het Korps Commandotroepen. Commandotroepen zijn te herkennen aan de bekende groene baret met baretembleem. Een commando is dus een militair die lid is van een speciale eenheid van het leger. Om onderdeel uit te kunnen maken van het Korps Commandotroepen moeten commando's zowel fysiek als mentaal zeer sterk zijn. Met andere woorden is het zeker niet zo dat alle militairen ook zomaar commando kunnen worden, omdat alleen de beste en allersterkste militairen commando kunnen worden. Om commando te kunnen worden zullen militairen een strenge training en selectieprocedure moeten doorlopen. Binnen defensie kunnen tegenwoordig alle militairen van soldaat tot kapitein zich aanmelden voor de speciale opleiding tot commando. In het verleden was dit alleen voorbehouden aan militairen die een gevechtsfunctie hadden binnen defensie, maar tegenwoordig is dit niet meer het geval. Als commando ben je verantwoordelijk voor het uitvoeren van speciale operaties binnen vijandelijk gebied. Dit heeft over het algemeen betrekking op geheime opdrachten binnen een kleine groep van commando's. De functie commando kan vergeleken worden met de functie marinier, met het belangrijke verschil dat een marinier werkzaam is voor de marine.

Een commando is dus een militair die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van geheime operaties. Welke werkzaamheden een commando precies uitvoert kan per missie verschillen, echter komen de werkzaamheden altijd neer op het uitvoeren van operaties in vijandelijk gebied, het bevrijden van eventuele gevangenen of krijgsgevangen, het ondersteunen van andere militairen, het uitvoeren van antiterrorisme operaties en het inwinnen van grondinformatie. Het Korps Commandotroepen maakt onderdeel uit van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en kent als standplaats de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal. Commandotroepen zijn bijzondere militairen, die gevaarlijke opdrachten uitvoeren voor defensie. Van commandotroepen mag dan ook veel verwacht worden, zoals het zelfstandig kunnen opereren binnen vijandelijk gebied zonder dat er sprake is van operationele ondersteuning. Hoe commando's vijandelijk gebied betreden kan per missie verschillen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een helikopter, met parachutes, te boot en te voet. Een commando moet dan ook multi-inzetbaar zijn op verschillende manieren wil deze zijn of haar taken kunnen uitvoeren.

Commando worden

Omdat commando's speciale militairen zijn zullen commando's eerder uitgezonden worden dan gewone militairen. Dit heeft niet alleen betrekking op gevechtsmissies, omdat ook verkenningsopdrachten binnen vijandelijk gebied toebehoren tot het takenpakket van de commando's. Binnen de commandotroepen bestaan er verschillende specialisaties, zoals commando's, die opereren in bergachtig terrein en commando's die opereren op het water. Het is dus niet zo dat alleen mariniers gebruikmaken van water om zich te verplaatsen. Daarnaast kunnen commando's gespecialiseerd zijn als medic, verbindings- of demolitiespecialist of als sniper. Iedere commando krijgt les in parachutespringen en in contraterreur (terrorisme en terreur). Als commando is het na de opleiding ook mogelijk om je verder te specialiseren in bijzondere operaties. Denk hierbij aan het maken van een vrij val van grote hoogte (Haho/Halo). Haho/Halo staat voor High altitude high opening/High altitude low opening. Een andere specialisatie is bijvoorbeeld het leren duiken.

Wat doet een commando:

Special Forces van Defensie:

Opleidingen tot commando

De opleiding tot commando is alleen mogelijk door het volgen van de speciale Elementaire Commando-opleiding (ECO) van defensie. Deze opleiding is op verschillende manieren toegankelijk, namelijk als beroepssoldaat en als burger. Burgers krijgen wel eerst te maken met een sollicitatieproces, waarbinnen gekeken zal worden of je geschikt bent. Als burgers goedgekeurd worden zullen deze eerst de Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel (AMOL) moeten doorlopen voordat ze eventueel in aanmerking kunnen komen voor de speciale Elementaire Commando-opleiding van defensie (16 weken totaal). Alleen militairen die speciale Elementaire Commando-opleiding (ECO) met goed resultaat doorlopen ontvangen de bekende groene baret en mogen zich commando noemen. Daarnaast bestaat er nog een Voortgezette Commando Opleiding (VCO) van 52 weken. Zie voor de specifieke toelatingseisen de website Korps Commandotroepen.

Bedrijven waar een commando werkzaam kan zijn

Een commando is niet werkzaam voor bedrijven, maar is werkzaam voor defensie binnen het Korps Commandotroepen (KCT). Een commando is werkzaam als ambtenaar binnen Defensie. De baas van alle militairen is de commandant der strijkdrachten.

Competenties commando

De competenties waarover een commando moet beschikken zijn behoorlijk zwaar te noemen. Binnen het Korps Commandotroepen spreekt men over “afmatting”, wat al aangeeft dat het beroep niet onderschat moet worden. Uithoudingsvermogen is wellicht een van de belangrijkste woorden voor een commando, omdat een commando aan het begin van de opleiding al 2800 meter moet hardlopen binnen twaalf minuten. Met andere woorden moet een commando over een goede conditie beschikken. Omdat je werkzaam bent in een team van verschillende commando's moet je een teamspeler zijn en over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Algemeen belangrijke woorden zijn inzicht, samenwerken, zelfstandigheid, leervermogen, doorzettingsvermogen, lef, stressbestendigheid, conflictbeheersing, geheimhouding en motivatie. Een militair moet over militaire basisvaardigheden beschikken voordat hij of zij mag deelnemen aan de opleiding. Dit betreft niet alleen gevechtseenheden, omdat tegenwoordig iedereen kan solliciteren als commando.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als commando

Het arbeidsmarktperspectief van een commando is sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en de fysieke conditie van de betreffende persoon. De toelatingseisen voor de commando opleiding zijn de laatste jaren wel versoepeld, waardoor iedereen kan solliciteren. De doorgroeimogelijkheden als commando zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau. Een officiersopleiding kan tot de mogelijkheden behoren als je beschikt over de juiste opleidingen. Als dit niet het geval is zal een commando na twaalf jaar begeleid worden bij het vinden van een baan in de burgermaatschappij. Denk bijvoorbeeld aan een baan bij de politie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris commando

Als commando werk je voor defensie, die prima arbeidsvoorwaarden hanteren. Een commando krijgt tijdens de opleiding meteen al een salaris dat na het afronden van de opleiding aangepast zal worden tot de betreffende rang (Korporaal). Een Korporaal zal minimaal een salaris verdienen van 1350 bruto per maand en maximaal een salaris verdienen van 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en de salarisschaal. Een Korporaal Commando Speciale Operaties heeft ook recht op bijzondere onkostenvergoedingen en toeslagen, waardoor het salaris behoorlijk kan oplopen.

Read this information on Commando in English.

Lesen Sie diese Informationen auf Kommando auf Deutsch.

Lea esta informaciĆ³n sobre Comando en espaƱol.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Commando

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Commando bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl