Commando

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een commando is een militair die onderdeel uitmaakt van een speciale eenheid genaamd het Korps Commandotroepen (KCT). Een andere meer internationale benaming voor deze speciale eenheid is ook wel Special Forces (SF). Militairen die onderdeel uitmaken van het Korps Commandotroepen zijn militairen die speciaal opgeleid zijn in het uitvoeren van gevaarlijke en meestal bijzonder zware missies. Omdat het beroep commando een gevaarlijk beroep betreft waarbinnen ook de fysieke omstandigheden zwaar kunnen zijn is de benaming commando alleen voorbehouden aan bijzondere militairen, die de opleiding met goed resultaat doorlopen hebben en dus onderdeel uitmaken van het Korps Commandotroepen. Commandotroepen zijn te herkennen aan de bekende groene baret met baretembleem. Een commando is dus een militair die lid is van een speciale eenheid van het leger. Om onderdeel uit te kunnen maken van het Korps Commandotroepen moeten commando's zowel fysiek als mentaal zeer sterk zijn. Met andere woorden is het zeker niet zo dat alle militairen ook zomaar commando kunnen worden, omdat alleen de beste en allersterkste militairen commando kunnen worden. Om commando te kunnen worden zullen militairen een strenge training en selectieprocedure moeten doorlopen. Binnen defensie kunnen tegenwoordig alle militairen van soldaat tot kapitein zich aanmelden voor de speciale opleiding tot commando. In het verleden was dit alleen voorbehouden aan militairen die een gevechtsfunctie hadden binnen defensie, maar tegenwoordig is dit niet meer het geval.

Welke werkzaamheden een commando precies uitvoert kan per missie verschillen, echter komen de werkzaamheden altijd neer op het uitvoeren van operaties in vijandelijk gebied, het bevrijden van eventuele gevangenen of krijgsgevangen, het ondersteunen van andere militairen, het uitvoeren van antiterrorisme operaties en het inwinnen van grondinformatie. Het Korps Commandotroepen maakt weer onderdeel uit van het Commando Landstrijdkrachten (CLAS) en kent als standplaats de Engelbrecht van Nassaukazerne in Roosendaal.

Commandotroepen zijn vanzelfsprekend bijzondere militairen die gevaarlijke opdrachten uitvoeren voor defensie. Van commandotroepen mag dan ook veel verwacht worden, zoals het zelfstandig kunnen opereren binnen vijandelijk gebied zonder dat er bijvoorbeeld sprake is van operationele ondersteuning. Hoe commando's vijandelijk gebied betreden kan per missie verschillen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een helikopter, met parachutes, te boot en te voet. Een commando moet dan ook multi-inzetbaar zijn op verschillende manieren wil deze zijn of haar taken kunnen uitvoeren.

Omdat commando's speciale militairen zijn zal een commando over het algemeen eerder uitgezonden worden dan reguliere militairen. Dit hoeft zeker niet alleen betrekking te hebben op gevechtsmissies, omdat verkenningsopdrachten binnen vijandelijk gebied ook toebehoren tot het takenpakket van de commando's. Binnen de commandotroepen bestaan er ook weer specialisaties zoals commando's die opereren in bergachtig terrein en commando's die opereren op het water. Ook het maken van parachutesprongen en terrorisme zijn aparte specialisaties binnen de commandotroepen.

Het Korps Commandotroepen:

Special Forces van Defensie:

Opleidingen tot commando

De opleiding tot commando is alleen mogelijk door het volgen van de speciale Elementaire Commando-opleiding (ECO) van defensie. Deze opleiding is op verschillende manieren toegankelijk namelijk als beroepssoldaat en als burger. Burgers krijgen wel eerst te maken met een sollicitatieproces, waarbinnen gekeken zal worden of je geschikt bent. Als burgers goedgekeurd worden zullen deze eerst de Algemene Militaire Opleiding Luchtmobiel (AMOL) moeten doorlopen voordat ze eventueel in aanmerking kunnen komen voor de speciale Elementaire Commando-opleiding van defensie (16 weken totaal). Alleen militairen die speciale Elementaire Commando-opleiding (ECO) met goed resultaat doorlopen ontvangen de bekende groene baret en mogen zich commando noemen. Daarnaast bestaat er nog een Voortgezette Commando Opleiding (VCO) van 52 weken. Zie voor de specifieke toelatingseisen de website Korps Commandotroepen.

Bedrijven waar een commando werkzaam kan zijn

Een commando is niet werkzaam voor bedrijven maar is werkzaam voor defensie binnen het Korps Commandotroepen (KCT).

Competenties commando

De competenties waarover een commando moet beschikken zijn behoorlijk zwaar te noemen. Binnen het Korps Commandotroepen spreekt men over “afmatting”, wat al aangeeft dat het beroep niet onderschat moet worden. Uithoudingsvermogen is wellicht een van de belangrijkste woorden als commando, omdat een commando aan het begin van de opleiding bijvoorbeeld al 2800 meter zal moeten hardlopen binnen twaalf minuten. Algemeen belangrijke woorden als commando zijn inzicht, samenwerken, zelfstandigheid, leervermogen, doorzettingsvermogen, lef, stressbestendigheid, conflictbeheersing, geheimhouding, en militaire basisvaardigheden. Een militair moet over militaire basisvaardigheden beschikken voordat deze mag deelnemen aan de opleiding. Dit betreft niet alleen gevechtseenheden, omdat tegenwoordig iedereen kan solliciteren als commando.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als commando

Het arbeidsmarktperspectief als commando is sterk afhankelijk van het opleidingsniveau en de fysieke conditie van de betreffende persoon. De toelatingseisen voor de commando opleiding zijn de laatste jaren wel versoepeld, waardoor iedereen kan solliciteren. De doorgroeimogelijkheden als commando zijn sterk afhankelijk van het opleidingsniveau. Een officiersopleiding kan tot de mogelijkheden behoren als je beschikt over de juiste opleidingen. Als dit niet het geval is zal een commando na twaalf jaar begeleid worden bij het vinden van een baan in de burgermaatschappij. Denk bijvoorbeeld aan een baan bij de politie.

Arbeidsvoorwaarden en salaris commando

Als commando werk je voor defensie, die prima arbeidsvoorwaarden hanteren. Een commando krijgt tijdens de opleiding meteen al een salaris die na het afronden van de opleiding aangepast zal worden tot de betreffende rang (Korporaal). Een Korporaal zal minimaal een salaris verdienen van 1283 bruto per maand en maximaal een salaris verdienen van 2430 euro bruto per maand, afhankelijk van leeftijd en de salarisschaal. Een Korporaal Commando Speciale Operaties heeft ook recht op bijzondere onkostenvergoedingen en toeslagen, waardoor het salaris behoorlijk kan oplopen.

Mijnzzp.nl