Marconist

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep marconist
Wat doet een marconist
Werkzaamheden marconist
Waarom was morse code belangrijk?
Film: zendamateurs:
Opleidingen tot marconist
Bedrijven waar een marconist werkzaam kan zijn
Bijzondere vermelding branche hobby
Eigen bedrijf starten als Marconist
Boekhoudprogramma vergelijken Marconist

Beroep marconist

Een marconist was een radio-officier die was opgeleid in het verzenden en ontvangen van morse code signalen. Een marconist bediende dan ook een radio die werkte met morse code signalen. Een andere benaming voor marconist was ook wel radio-officier of telegrafist. Tegenwoordig bestaat het beroep marconist niet meer, maar in het verleden waren er ongeveer vierduizend marconisten beroepsmatig werkzaam. Morse code werkt door middel van het verzenden of ontvangen van korte radiosignalen, zoals korte en lange tonen. Een marconist kende deze morse patronen, waardoor hij deze signalen kon omzetten naar letters van het alfabet. Een marconist had tijdens zijn werkzaamheden een koptelefoon op en typte de ontvangen code meteen op papier, zodat de code doorgegeven kon worden. Marconisten waren vooral veel werkzaam op zeeschepen, waarbij het de marconist was die alle radioberichten ontving en verzond. Het beroep marconist bestaat inmiddels niet meer en zal alleen nog betrekking hebben op hobbyisten, die morse codeberichten verzenden. Het beroep marconist kwam voor op het vaste land en binnen de zeevaart. Met de opkomst van de telex was het beroep marconist op het vaste land niet meer nodig, omdat via een telex berichten verzonden of ontvangen konden worden op papier. Binnen de zeevaart heeft het beroep marconist langer bestaan. Morse code wordt tegenwoordig bijna niet meer gebruikt, omdat het vervangen is door moderne technieken. Wel maakt het leger nog gebruik van seinlampen, die ingezet kunnen worden om morse code te versturen of te ontvangen. Daarnaast zijn er diverse radioamateurs die gebruikmaken van morse code voor de hobby. Er zijn tegenwoordig niet veel mensen meer die morse code begrijpen. Wel kan morse code een onderdeel vormen van bepaalde opleidingen. Denk bijvoorbeeld aan de marine en aan hulpdiensten, die onder bepaalde omstandigheden gebruik kunnen maken van morse code.

Wat doet een marconist

Een marconist was dus een communicatiemedewerker die verantwoordelijk was voor het vertalen en verzenden van morse codeberichten. Vooral binnen de zeevaart was de marconist gedurende een langere periode een onmisbare verbindingsofficier. Morse code signalen werden verzonden via speciale radio's, die niet werkten via gesproken berichten. De meest bekende morse code bericht is het bekende SOS-noodsignaal. Een SOS bestaat uit drie korte tonen, drie lange tonen en dan drie korte tonen. Een SOS-noodsignaal is voor de meeste mensen wel herkenbaar. Dit komt vooral, omdat binnen oude films het SOS-noodsignaal redelijk vaak voorkomt. Binnen de zeevaart was de marconist erg belangrijk, omdat dit de enige manier was om te kunnen communiceren met de buitenwereld. Het bereik van de radioapparatuur was ongeveer tweehonderdvijftig mijl.

Werkzaamheden marconist

Het is niet zo dat marconisten alleen verantwoordelijk waren voor het verzenden van noodoproepen. Een marconist was verantwoordelijk voor het doorgeven en ontvangen allerlei soort berichten. Denk bijvoorbeeld aan het opvragen of doorgeven van het weerbericht, het doorgeven van de locatie en aan het doorgeven van familieberichten aan de matrozen. Afhankelijk van de grootte van het schip en het aantal medewerkers en passagiers konden er meerdere marconisten werkzaam zijn op een schip. Zoals eerder omschreven komt het beroep marconist tegenwoordig niet meer voor. Met de opkomst van de satellietcommunicatie is het beroep marconist overbodig geworden. Een morse code vertalen is alleen mogelijk wanneer je de basis van de morse code kent. Morsecode bestaat uit twee symbolen: een punt (.) en een streep (-). Een punt duurt kort, terwijl een streep langer duurt. Deze symbolen worden gebruikt om letters, cijfers en leestekens te vertegenwoordigen.

Waarom was morse code belangrijk?

Morse code was belangrijk om verschillende redenen:

  • Langeafstandscommunicatie: Voor de uitvinding van moderne communicatiemiddelen, zoals telefoons en het internet, was morse code een efficiënte manier om berichten over lange afstanden te verzenden. Het kon worden gebruikt in telegraafsystemen en met behulp van elektrische of optische signalen kon informatie snel worden gecodeerd en gedecodeerd.
  • Betrouwbaarheid: Morse code werd vaak gebruikt in situaties waarin andere communicatiemiddelen niet betrouwbaar waren. Het kon zelfs worden gebruikt bij slechte weersomstandigheden of in oorlogstijd, wanneer andere vormen van communicatie verstoord konden worden.
  • Eenvoud: Morse code is een relatief eenvoudig systeem dat met weinig middelen kan worden geleerd en gebruikt. Het bestaat uit slechts twee symbolen (punt en streep) en kan worden overgedragen met behulp van geluid, licht of mechanische middelen, zoals een telegraafapparaat. Hierdoor was het toegankelijk voor veel mensen en kon het snel worden gebruikt in noodsituaties.
  • Internationale standaard: Morse code diende als een internationale standaard voor communicatie. Over de hele wereld gebruikten mensen hetzelfde codesysteem, wat de communicatie tussen verschillende landen en talen vergemakkelijkte. Dit was vooral belangrijk in maritieme communicatie, waar morse code werd gebruikt om noodsignalen en andere belangrijke berichten tussen schepen en kuststations uit te wisselen.

Hoewel morse code tegenwoordig minder vaak wordt gebruikt, blijft het een belangrijk onderdeel van de communicatiegeschiedenis en wordt het nog steeds gewaardeerd om zijn eenvoud en betrouwbaarheid in bepaalde situaties.

Film: zendamateurs:

Opleidingen tot marconist

Er bestaan geen opleidingen tot marconist. In vroegere dagen was een opleiding tot marconist een zware opleiding te noemen, die minimaal twee jaar in beslag nam. Tijdens de opleiding leerde de marconist signalen verzenden en te ontvangen. Een marconist moest aan het einde van de opleiding minimaal twintig woorden per minuut kunnen verzenden of herkennen. Een goede en ervaren marconist kon wel veertig woorden per minuut verzenden of herkennen. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie.

Bedrijven waar een marconist werkzaam kan zijn

Een marconist was werkzaam voor een lokaal postkantoor of binnen de zeevaart. Denk hierbij bijvoorbeeld aan grote passagiersschepen en vrachtschepen, die afhankelijk waren van marconisten. Ook binnen de marine waren marconisten werkzaam. Tegenwoordig maakt de marine alleen nog gebruik van morse code signalen met behulp van licht morse communicatie, door middel van een seinlamp. Het klassieke beroep marconist komt verder niet meer beroepsmatig voor. Wel zijn er nog voldoende radioamateurs te vinden, die als hobby gebruikmaken van morse code.

Bijzondere vermelding branche hobby

Competenties, arbeidsmarktperspectief, doorgroeimogelijkheden, arbeidsvoorwaarden en salaris als marconist zijn niet van toepassing op de branche hobby, zoals wij dat in alle andere branches wel hebben omschreven. Voor meer specifieke informatie over beroepen verzoeken wij u bij de beroepen te kijken. De branche hobby is opgenomen op Mijnzzp.nl omdat er wel degelijk hobby's zijn die raakvlakken kunnen hebben met werkgerelateerde beroepen.

Eigen bedrijf starten als Marconist

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Marconist, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Marconist

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Marconist bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Marconist.

Mijnzzp.nl