Matroos

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een matroos is werkzaam op een binnenvaartschip of zeeschip en doet allerlei voorkomende werkzaamheden aan boord van het schip. Denk hierbij aan algemene schoonmaakwerkzaamheden, onderhoudswerkzaamheden en aan het houden van uitkijk als dat nodig is. Om als matroos te kunnen werken is het belangrijk om goed in teamverband te kunnen werken, omdat er in de meeste gevallen sprake is van meerdere matrozen. Als matroos zal je over het algemeen werkzaam zijn op de grotere koopvaardijschepen, die over de hele wereld varen, echter komt de functie matroos ook voor binnen de binnenvaart. Binnen de maritieme sector hanteert men een strikte rangorde, wat ook betrekking heeft op de functie matroos. Een matroos werkt doorgaans onder de bootsman waarvan de matroos zijn of haar instructies krijgt. Een leerling-matroos, die een beroepsopleiding aan het volgen is tot matroos, noemt men ook wel een lichtmatroos. Het lang wegblijven van huis kan als matroos voorkomen, afhankelijk van het soort schip, waarop je werkzaam bent. Het leven op een relatief klein oppervlak als matroos is ook iets waar je tegen moet kunnen als matroos. Als matroos zal je over het algemeen aangemerkt moeten worden als allround scheepsmedewerker, die verantwoordelijk is voor alle voorkomende werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan het helpen aanmeren of afmeren van het schip, aan het lossen en laden van lading en aan het uitvoeren van verschillende onderhoudsklusjes aan boord van het schip. Ondanks dat een matroos in veel gevallen te maken heeft met een leidinggevende zal je als matroos over het algemeen zelfstandig veel verschillende werkzaamheden uitvoeren. Het beroep matroos moet verder wel vrij algemeen gezien worden, omdat de werkzaamheden aan boord van een binnenvaartschip bijvoorbeeld niet zomaar vergeleken kunnen worden met de werkzaamheden aan boord van grote zeeschepen. Aan boord van grote zeeschepen kan er ook sprake zijn van meerdere matrozen. Het beroep matroos komt daarnaast voor in het leger bij de marine.

De matroos is er dus om de schipper, kapitein en andere maritiem officieren te ondersteunen in hun dagelijkse werkzaamheden. Een matroos kan op een schip veel verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals klein onderhoud, inspecties uitvoeren en laden en lossen. De matroos let bij alles wat hij doet goed op de veiligheid van hemzelf en collega's en op de veiligheid van het schip met zijn lading. Het werken als matroos is niet voor iedereen weggelegd, omdat je vaak langere periodes van huis bent en zelfs over de hele wereld kan varen. Ook zijn de werkdagen meestal lang en onregelmatig. Wie hier allemaal geen problemen in ziet, kan prima als matroos aan het werk. Een andere benaming voor een beginnende matroos kan ook weer zijn deksman echter is de officiële benaming lichtmatroos. Over het algemeen zal het ongeveer drie jaar in beslag nemen voordat een lichtmatroos zijn diploma kan behalen tot volmatroos. Als volmatroos mag je zelfstandig werken en zul je ook meer verantwoordelijkheden krijgen als matroos. Denk bijvoorbeeld aan het zelfstandig wacht lopen en aan het helpen aanmeren en afmeren van schepen. De functie matroos komt niet alleen binnen de koopvaardij voor omdat de functie matroos ook voorkomt binnen de binnenvaart.

Wat doet een matroos?

Een matroos is een dus bemanningslid op een schip en heeft verschillende taken en verantwoordelijkheden. Hun specifieke taken kunnen variëren, afhankelijk van het type schip en de sector waarin ze werken, maar over het algemeen omvatten de taken van een matroos het volgende:

 • Navigatie assistentie: Matrozen assisteren bij de navigatie van het schip. Ze kunnen helpen bij het besturen van het schip door het uitvoeren van taken zoals het bedienen van stuurapparatuur, het hanteren van navigatie-instrumenten, het controleren van de positie van het schip en het rapporteren van navigatiegegevens aan de officieren aan boord.
 • Onderhoudswerkzaamheden: Matrozen voeren routinematig onderhoud uit op het schip. Dit kan het schoonmaken en schilderen van het dek en de romp omvatten, het inspecteren en onderhouden van reddings- en veiligheidsuitrusting, het controleren van de staat van de trossen en het zorgen voor algemene netheid en orde aan boord.
 • Laden en lossen van vracht: Matrozen helpen bij het laden en lossen van vracht op het schip. Ze kunnen betrokken zijn bij het hijsen en verplaatsen van vracht met behulp van kranen, het bevestigen van ladingen met behulp van sjorren en het veilig opslaan van vracht aan boord. Ze werken samen met het dekpersoneel om de lading efficiënt en veilig te behandelen.
 • Veiligheidsprocedures: Matrozen zijn verantwoordelijk voor het naleven van veiligheidsprocedures aan boord. Ze werken samen met het veiligheidspersoneel om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Ze zijn getraind in het gebruik van veiligheidsuitrusting, het bestrijden van noodsituaties en het uitvoeren van reddingsoperaties indien nodig.
 • Wachtdiensten: Matrozen werken in wachten om de continuïteit van de scheepvaartactiviteiten te waarborgen. Ze kunnen worden toegewezen aan verschillende wachten, zoals het uitkijk houden, het controleren van het schip op veiligheidsproblemen, het rapporteren van afwijkingen en het uitvoeren van routinetaken tijdens hun toegewezen wachtperiode.
 • Algemene ondersteuning: Matrozen bieden over het algemeen algemene ondersteuning aan de officieren en andere bemanningsleden. Ze kunnen helpen bij het uitvoeren van taken zoals het klaarmaken van maaltijden, het schoonhouden van gemeenschappelijke ruimtes en het assisteren bij andere dagelijkse operaties aan boord.

De taken van een matroos kunnen fysiek veeleisend zijn en vereisen goede communicatieve vaardigheden, teamwork en een grondige kennis van veiligheidsprocedures en maritieme richtlijnen. Matrozen spelen een essentiële rol bij het handhaven van de veiligheid, efficiëntie en werking van het schip.

Werken als matroos

Als matroos kan je in veel gevallen ook aangemerkt worden als onderhoudsman en is het denkbaar dat je verantwoordelijk bent voor het bereiden van maaltijden als kok. Dit kan wel per schip verschillen, omdat er op grote zeeschepen ook sprake is van speciale scheepskoks. Het zijn vooral de matrozen binnen de binnenvaart, die ook verantwoordelijk kunnen zijn voor het bereiden van maaltijden. Het kan ook voorkomen dat de schippersvrouw alle maaltijden zal bereiden. Afhankelijk van de soort lading kan een matroos in veel gevallen ook aangemerkt worden als sjorder. Een sjorder is verantwoordelijk het op de juiste manier vastzetten van alle lading. Dit betreft vooral de bekende zeeschepen, die zeecontainers vervoeren. Een matroos die werkzaam is binnen de binnenvaart kan ook te maken hebben met losse lading, zoals verschillende grondstoffen, zoals granen en kolen. Als matroos ben je ook verantwoordelijk voor het netjes opbergen van alle touwen aan boord van het schip.

Taken van een matroos zijn:

 • Schoonmaken van het schip.
 • Schuren en schilderen van een schip.
 • Het wassen van kleding.
 • Het verzorgen van maaltijden.
 • Verzamelen van afval.
 • Het hijsen en onderhouden van de zeilen.
 • Het helpen laden en lossen van goederen.
 • Uitkijk houden.
 • Wacht houden.
 • Assisterende navigatie werkzaamheden.

Beroep matroos:

Matroos binnenvaart:

Opleidingen tot matroos

Wie als matroos wil gaan werken kan het beste de Mbo-opleiding matroos binnenvaart volgen op niveau twee. Deze opleiding duurt over het algemeen twee tot drie jaar. Tijdens de opleiding leer je alle taken die je als matroos tegen kunt komen, zoals het assisteren van de stuurman, laden, lossen, vracht en het schip inspecteren. Ook leer je onderhoudswerkzaamheden uit te voeren, zoals het ontroesten en schilderen van het schip. Tijdens de opleiding zal er ook veel aandacht zijn voor het veilig werken aan boord. Welke taken je precies hebt als matroos is doorgaans afhankelijk van het soort schip waar je gaat werken, zoals een vrachtschip, bulkvaart of juist een passagiersschip. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie als matroos.

Bedrijven waar een matroos werkzaam kan zijn

Een matroos zal over het algemeen werkzaam zijn voor een rederij. Daarnaast kan een matroos werkzaam zijn voor een watertransport bedrijf als we spreken van de binnenvaart. Het is niet ongebruikelijk dat matrozen werkzaam zijn via een uitzendorganisatie. In dat geval zijn matrozen niet direct werkzaam voor een binnenvaartschipper of rederij. Vanzelfsprekend kan een matroos ook voor de Marine werkzaam zijn.

Competenties matroos

Als matroos is de belangrijkste competentie dat je allround inzetbaar bent. Met andere woorden moet een matroos ook aangemerkt kunnen worden als monteur en technicus, die beschikt over een brede kennis. Het verhelpen van diverse problemen en storingen mag als matroos geen problemen zijn. Dit betreft over het algemeen wel simpele storingen, omdat er anders hulp ingeroepen moet worden van een scheepswerktuigkundige, die gespecialiseerd is in technische werkzaamheden. Daarnaast ben je vaak verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord, door het inspecteren van het schip en vracht. Een matroos kan dus ook aangemerkt worden als preventiemedewerker. Omdat een matroos met verschillende collega's en leidinggevenden te maken krijgt kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Algemeen belangrijke woorden zijn dienstbaarheid, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, passie, energie, veiligheid en aanpakken. Aanpakken is belangrijk omdat het werken als matroos gezien kan worden als relatief zware arbeid.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als matroos

Het arbeidsmarktperspectief van een matroos is over het algemeen goed te noemen als je beschikt over de juiste opleidingen. Wel bestaat er een groot verschil tussen de binnenvaart en de zeevaart. Binnen de binnenvaart kan het verkrijgen van voldoende werk als matroos in sommige gevallen lastig zijn. Daarnaast is er binnen de binnenvaart redelijk veel concurrentie. De doorgroeimogelijkheden van een matroos moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. In dat geval zal je extra opleidingen moeten volgen, waardoor je uiteindelijk kan doorgroeien tot bootsman. Als bootsman geef je leiding aan de verschillende matrozen.

Arbeidsvoorwaarden en salaris matroos

De specifieke arbeidsvoorwaarden als matroos zijn lastig aan te geven, omdat deze meestal per rederij zullen verschillen. Als matroos in loondienst verdien je doorgaans een salaris tussen de 1700 en 2300 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Als matroos kan je salaris wel oplopen door je onregelmatigheidstoeslag en andere onkostenvergoedingen. Als zelfstandig ondernemer komt het beroep als matroos zover wij weten niet voor.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Matroos

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Matroos bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl