Bootsman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bootsman is de hoogste onderofficier op koopvaardijschepen en is direct werkzaam onder de stuurman of kapitein. Als bootsman geef je leiding aan de verschillende matrozen en lichtmatrozen die werkzaam zijn op het schip. Een bootsman kan dus gezien worden als manager op lager niveau binnen de koopvaardij. De rang bootsman komt over het algemeen alleen voor aan boord van koopvaardijschepen, die gebruikmaken van strike hiërarchie met betrekking tot de diverse rangen. Een bootsman geeft dus leiding als onderofficier aan de verschillende matrozen en lichtmatrozen en controleert de werkzaamheden die ze uitvoeren. Over het algemeen kan een bootsman aangemerkt worden als operationeel manager of ploegbaas, die zelf ook zal meewerken op de werkvloer. Matrozen zijn verantwoordelijk voor alle voorkomende werkzaamheden die er voor moeten zorgen dat een kapitein veilig kan varen. Denk bijvoorbeeld aan het controleren van de lading, het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden en aan het inspecteren van de diverse veiligheidssystemen. Het is de bootsman die toeziet op alle werkzaamheden, zodat de werkzaamheden uitgevoerd worden zoals ze uitgevoerd behoren te worden. Bootsman is officieel een rang en geen beroep. Met andere woorden kan een bootsman ook gezien worden als matroos, die beschikt over meer verantwoordelijkheden. De rang bootsman komt niet overal voor binnen de scheepsvaartsector, omdat alleen het de grote rederijen zijn, die gebruikmaken van de rang bootsman. Over het algemeen zal een bootsman de werkinstructies krijgen van de stuurman en niet van de kapitein. Als bootsman heb je een verantwoordelijke baan, omdat veiligheid aan boord van koopvaardijschepen niet onderschat moet worden. Zoals eerder omschreven kan een bootsman ook aangemerkt worden als manager op lager managementniveau.

Een bootsman is dus een operationeel manager, die leiding geeft aan de verschillende lichtmatrozen en matrozen aan boord van een koopvaardijschip. Zoals eerder omschreven zal de bootsman in de meeste gevallen zijn instructies krijgen van de stuurman en niet van de kapitein. Het is de stuurman, die regelmatig zal overleggen met de bootsman over de verschillende werkzaamheden. De rang bootsman op koopvaardijschepen is belangrijk, omdat er iedere dag verschillende onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd moeten worden die er voor moeten zorgen dat de dagelijkse bedrijfsvoering van het schip niet in gevaar kan komen. Vooral bij grote schepen zijn er dagelijks veel verschillende werkzaamheden, die uitgevoerd moeten worden. Dit betreft niet alleen onderhoudswerkzaamheden, omdat matrozen ook verantwoordelijk zijn voor het inspecteren van de lading. Denk bijvoorbeeld ook aan het controleren van de koeling van containers of aan het controleren of alle containers nog vast staan. In dat geval kunnen matrozen ook aangemerkt worden als sjorder. Inhoudelijk zal de rang bootsman verder niet verschillen met het beroep matroos. Met andere woorden zal de bootsman in de meeste gevallen ook zelf meerwerken op de werkvloer. Een bootsman geeft wel leiding en sturing aan de andere matrozen.

Diverse werkzaamheden van een bootsman zijn:

  • Het aansturen van de lichtmatrozen en matrozen
  • Het controleren van alle werkzaamheden
  • Het indelen van de werkzaamheden
  • Het rapporteren aan de stuurman en/of de kapitein
  • Het regelmatig overleggen met de stuurman
  • Het uitvoeren van inspectiewerkzaamheden
  • Het zelf meewerken op de werkvloer

Maritiem medewerker:

Matroos aan het werk:

Opleidingen tot bootsman

Er zijn geen gerichte beroepsopleidingen voor de rang bootsman. Een bootsman is een matroos, die bijvoorbeeld zal beschikken over de Mbo-opleiding matroos zeevaart of de Mbo-opleiding matroos binnenvaart. Zoals eerder omschreven zal een bootsman in de meeste gevallen werkzaam zijn binnen de zeevaart en niet binnen de binnenvaart. Het worden van bootsman is over het algemeen alleen mogelijk door het opdoen van voldoende werkervaring als matroos. Een bootsman moet beschikken over leidinggevende capaciteiten. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een bootsman werkzaam kan zijn

De rang bootsman komt over het algemeen alleen voor binnen de grotere zeevaartrederijen. Een bootsman zal dan ook niet werkzaam zijn binnen de binnenvaart. Zoals eerder omschreven kan een bootsman ook gezien worden als matroos. Als bootsman ben je een ploegbaas van verschillende matrozen en lichtmatrozen aan boord van grotere zeeschepen.

Competenties bootsman

Als bootsman is de belangrijkste competentie dat je allround inzetbaar bent en dat je beschikt over leidinggevende capaciteiten. Een bootsman moet aangemerkt kunnen worden als operationeel manager. Daarnaast ben je vaak verantwoordelijk voor de veiligheid aan boord, door het inspecteren van het schip en vracht. Een bootsman kan dus ook aangemerkt worden als preventiemedewerker. Omdat een bootsman met verschillende collega's en leidinggevenden te maken krijgt kan communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie. Ook technisch inzicht is over het algemeen belangrijk als bootsman. Een andere belangrijke competentie is dat je aangemerkt kan worden als leermeester. Een bootsman zal regelmatig te maken krijgen met leerling-matrozen. Een andere benaming voor leerling-matrozen is ook wel lichtmatroos. Algemeen belangrijke woorden zijn dienstbaarheid, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, passie, energie, veiligheid en aanpakken.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bootsman

Het arbeidsmarktperspectief als bootsman over het algemeen redelijk te noemen. Het verkrijgen van werk als bootsman zal in de meeste gevallen automatisch gaan wanneer je werkt als matroos. Voor de functie bootsman zijn over het algemeen niet veel vacatures te vinden. De doorgroeimogelijkheden als bootsman zijn geheel afhankelijk van je eigen competenties en doorzettingsvermogen. Het is over het algemeen niet mogelijk om door te groeien zonder verdere opleiding. Een passende vervolgopleiding als bootsman kan de Mbo-opleiding stuurman alle schepen zijn, die meer verantwoordelijkheden zal geven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bootsman

De specifieke arbeidsvoorwaarden als bootsman zijn lastig aan te geven, omdat deze meestal per rederij zullen verschillen. Als bootsman in loondienst verdien je doorgaans een salaris tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Als bootsman kan je salaris wel oplopen door je onregelmatigheidstoeslag en andere onkostenvergoedingen.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bootsman

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bootsman bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl