Bootsman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Avatar van Team Mijnzzp

Een bootsman is de hoogste onderofficier op koopvaardijschepen en staat doorgaans onder toezicht van de stuurman. De bootsman heeft als grootste verantwoordelijkheid het aansturen van de matrozen en het toezicht houden op de werkzaamheden van de matrozen. Een bootsman kan dus gezien worden als een manager op lager niveau binnen de koopvaardij. Een bootsman kan ook nog een assistent onder zich hebben, afhankelijk van de werkgever, die men weer lichtmatroos noemt. De functie bootsman komt over het algemeen alleen voor aan boord van koopvaardijschepen die gebruik maken van strike hiërarchie met betrekking tot de diverse functies. Als bootsman krijg je instructies van een hogere officier, wat betrekking kan hebben op diverse werkzaamheden. Over het algemeen zal dit onderhoudswerkzaamheden betreffen zoals het schilderen van scheepsonderdelen of het boenen van het dek. Eigenlijk kan een bootsman voor alle denkbare werkzaamheden ingezet worden waar dat nodig mocht zijn. Een bootsman geeft leiding als onderofficier aan de matrozen en lichtmatrozen en controleert de werkzaamheden die deze uitvoeren.

Een bootsman is dus de leidinggevende persoon voor de matrozen en de lichtmatroos. Een bootsman kan afhankelijk van het schip zelf ook meewerken met de matrozen, of kan alleen aansturing geven wanneer het om een groot schip gaat met veel matrozen. In dit laatste geval heeft de bootsman eerder een managementfunctie aan boord van het schip dan een uitvoerende functie. De bootsman krijgt over het algemeen zijn instructies van de eerste stuurman en niet van de kapitein.

Functie bootsman

De functie bootsman op koopvaardijschepen is belangrijk aan boord van schepen, omdat er iedere dag weer onderhoudswerkzaamheden en andere werkzaamheden uitgevoerd moeten worden die er voor zorgen dat de dagelijkse bedrijfsvoering van het schip niet in gevaar kan komen. Vooral bij grote schepen zijn er dagelijks veel verschillende werkzaamheden die uitgevoerd moeten worden. Door de bootsman moet gecontroleerd worden of deze werkzaamheden op de correcte manier uitgevoerd zijn.

Beroepen op zee:

Opleidingen tot bootsman

Er bestaan geen opleidingen voor het beroep bootsman. De meeste bootsmannen zijn gepromoveerde matrozen of lichtmatrozen, die uiteindelijk bootsman zijn geworden. De meest gerichte opleiding als bootsman is dan ook de Mbo-opleiding matroos binnenvaart op niveau twee. Na het afronden van deze basisopleiding zijn er meer opleidingsmogelijkheden binnen de maritieme sector.

Bedrijven waar een bootsman werkzaam kan zijn

Een bootsman is doorgaans werkzaam voor grote rederijen, die gericht zijn op de zeevaart. Over het algemeen zal een bootsman niet snel op de binnenvaart werken.

Competenties bootsman

De belangrijkste competentie als bootsman is dat je over managementvaardigheden beschikt, omdat je als bootsman een aansturende functie zal hebben. Daarnaast moet je communicatief gezien goed onderlegd zijn en kunnen luisteren.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bootsman

Het arbeidsmarktperspectief als bootsman over het algemeen redelijk te noemen. Het verkrijgen van werk als bootsman zal in de meeste gevallen automatisch gaan wanneer je werkt als matroos. Voor de functie bootsman zijn over het algemeen niet veel vacatures te vinden. De doorgroeimogelijkheden als bootsman zijn geheel afhankelijk van je eigen competenties en doorzettingsvermogen. Het is over het algemeen niet mogelijk om door te groeien zonder verdere opleiding. Een passende vervolgopleiding als bootsman kan de Mbo-opleiding stuurman alle schepen zijn, die meer verantwoordelijkheden zal geven.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bootsman

De specifieke arbeidsvoorwaarden als bootsman zijn lastig aan te geven, omdat deze meestal per rederij zullen verschillen. Als bootsman in loondienst verdien je doorgaans een salaris tussen de 1800 en 2500 euro bruto per maand, afhankelijk van je leeftijd, opleiding en verantwoordelijkheden. Als bootsman kan je salaris wel oplopen door je onregelmatigheidstoeslag en andere onkosten vergoedingen.

Mijnzzp.nl