Stuurman

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep stuurman
Een baan als stuurman
Wat doet een stuurman?
Werken als stuurman
Diverse werkzaamheden van een stuurman zijn:
Film over het beroep stuurman:
Opleidingen tot stuurman
Bedrijven waar een stuurman werkzaam kan zijn
Competenties stuurman
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stuurman
Arbeidsvoorwaarden en salaris stuurman
Eigen bedrijf starten als Stuurman
Boekhoudprogramma vergelijken Stuurman

Beroep stuurman

Een stuurman is een scheepsofficier aan boord van een binnenvaartschip of zeeschip. Als stuurman ben je werkzaam onder de verantwoordelijkheid van de schipper of kapitein, afhankelijk van het soort schip waarop je werkzaam bent. Ook grotere binnenvaartschepen kennen dus de functie stuurman. De verantwoordelijkheden en taken die een stuurman heeft zijn vaak afhankelijk van de rederij waar hij of zij werkzaam is. Als stuurman ben je over het algemeen verantwoordelijk voor de navigatie aan boord van schepen en het aansturen van de dekploeg. Daarnaast kan het voorkomen dat je als stuurman het schip zal besturen als de kapitein niet aanwezig is. Ook andere werkzaamheden, zoals het uitvoeren van stabiliteitsberekeningen voor de lading, behoort tot de werkzaamheden van de stuurman. Als stuurman kan je dus werkzaam zijn binnen de zeevaart en de binnenvaart. Als een stuurman werkzaam is binnen de zeevaart zal de stuurman onder de kapitein vallen. In de binnenvaart spreekt men over het algemeen niet van een kapitein, maar eerder van een schipper. Een stuurman werkzaam in de binnenvaart zal dus onder de schipper vallen. Andere werkzaamheden zijn het aansturen van andere medewerkers aan boord van het schip. Denk bijvoorbeeld aan de scheepswerktuigkundigen of aan de matrozen, die eventueel aan boord zijn. Ook deze werkzaamheden zijn afhankelijk van het soort schip, omdat er ook sprake kan zijn van meerdere stuurmannen. Een stuurman is dus verantwoordelijk voor verschillende werkzaamheden die te maken hebben met de navigatie van schepen, de veiligheid aan boord van schepen, de belading van schepen en het onderhoud van schepen. Welke taken een stuurman precies uitvoert kan verschillen per rederij, omdat er ook sprake kan zijn van meerdere stuurmannen als het grote zeeschepen betreft. In dat geval spreekt men vaak van eerste stuurman, tweede stuurman en derde stuurman.

Een baan als stuurman

Het beroep stuurman moet dus vrij algemeen gezien worden, omdat de functie stuurman betrekking kan hebben op verschillende vaklieden. In de meeste gevallen zal een stuurman gezien moeten worden als maritiem officier, die direct onder de kapitein werkzaam is. Als stuurman zal je met verschillende maritiem medewerkers te maken krijgen. Denk bijvoorbeeld aan de bootsman, die direct werkzaam is onder de stuurman, of aan de scheepswerktuigkundige, die verantwoordelijk is voor de machinekamer. Daarnaast kan een stuurman te maken hebben met verschillende matrozen. Over het algemeen vallen de matrozen onder verantwoordelijkheid van de bootsman. Daarnaast is het denkbaar dat de stuurman tijdens het laden en lossen van containers toezicht zal houden op de sjorders. Sjorders moeten aangemerkt worden als havenarbeiders, die verantwoordelijk zijn voor het op de juiste manier vastzetten van alle containers aan boord van schepen. Zoals eerder omschreven kan een stuurman op verschillende manieren werkzaam zijn. Het is dan ook goed mogelijk dat de stuurman de verschillende dekploeg-medewerkers indirect zal aansturen als er sprake is van een bootsman.

Wat doet een stuurman?

Een stuurman, ook wel bekend als een nautisch officier, is een maritieme officier die verantwoordelijk is voor de navigatie en het operationele beheer van een schip. Ze werken onder toezicht van de kapitein en spelen een cruciale rol in het veilig en efficiënt varen van het schip. De taken van een stuurman kunnen variëren afhankelijk van het type schip en de specifieke functie aan boord, maar hier zijn enkele algemene taken die een stuurman doorgaans uitvoert:

 • Navigatie: Een belangrijke verantwoordelijkheid van een stuurman is het plannen en uitvoeren van de navigatie van het schip. Ze maken gebruik van nautische kaarten, elektronische navigatiesystemen en instrumenten om de koers van het schip te bepalen, rekening houdend met factoren zoals wind, stroming, getijden, weercondities en verkeerssituaties. Ze monitoren continu de positie van het schip en passen indien nodig de koers aan om een veilige vaart te waarborgen.
 • Veiligheid en naleving: Stuurlieden zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van het schip, de bemanning en de lading. Ze zorgen ervoor dat alle veiligheidsprocedures en voorschriften worden nageleefd. Ze controleren de werking van de navigatieapparatuur, communicatiesystemen, reddingsmiddelen en brandbestrijdingsapparatuur aan boord. Ze houden toezicht op het laden en lossen van lading en zorgen ervoor dat het schip voldoet aan de geldende veiligheids- en milieuvoorschriften.
 • Communicatie: Stuurlieden zijn verantwoordelijk voor het onderhouden van communicatie met andere schepen, verkeersleiders, havendiensten en andere relevante partijen. Ze gebruiken maritieme radio's, VHF radio communicatiesystemen en andere communicatiemiddelen om informatie uit te wisselen met betrekking tot de positie, intenties en manoeuvres van het schip. Ze coördineren met het scheepvaartverkeer om botsingen en andere gevaren te voorkomen.
 • Operationeel beheer: Stuurlieden ondersteunen de kapitein bij het operationele beheer van het schip. Ze helpen bij het opstellen van vaarplannen, het berekenen van de optimale snelheid en brandstofverbruik, het beheren van de lading en het onderhouden van technische apparatuur. Ze assisteren bij het uitvoeren van veiligheidsinspecties, het bijhouden van logboeken en het rapporteren van incidenten of afwijkingen.
 • Bemanningsbeheer: Stuurlieden hebben vaak een leidinggevende rol over andere bemanningsleden aan boord. Ze kunnen verantwoordelijk zijn voor het toewijzen van taken, het trainen van nieuwe bemanningsleden, het handhaven van discipline en het waarborgen van een goede samenwerking en werkomgeving aan boord.

Het is wel belangrijk om op te merken dat de taken van een stuurman kunnen variëren, omdat niet alle stuurlieden over dezelfde verantwoordelijkheden beschikken. Daarnaast kan er op grote zeeschepen sprake zijn van meerdere stuurmannen.

Werken als stuurman

Als stuurman ben je dus verantwoordelijk voor veel verschillende werkzaamheden, die wel per functie en rederij kunnen verschillen. Als een stuurman werkzaam is binnen de zeevaart kan de stuurman bijvoorbeeld ook verantwoordelijk zijn voor het uitstippelen van de vaarroute. In dat geval is het belangrijk dat de stuurman begrijpt hoe internationale zeekaarten werken. Als stuurman kan je te maken hebben met papieren en digitale zeekaarten. Andere werkzaamheden van een stuurman binnen de zeevaart kunnen zijn het uitvoeren van medische handelingen als dat nodig is. Op koopvaardijschepen is er meestal geen arts aanwezig. Als stuurman zal je dus net zo als de kapitein een verplichte ziekenhuisstage moeten doorlopen om noodzakelijke medische handelingen te kunnen verrichten. Deze stage en/of cursus gaan verder dan een gewone EHBO-cursus.

Diverse werkzaamheden van een stuurman zijn:

 • Het aansturen van alle dekploeg-medewerkers.
 • Het assisteren van de kapitein.
 • Het aansturen van de scheepswerktuigkundige.
 • Het besturen en navigeren van het schip.
 • Het controleren van alle veiligheidsmiddelen.
 • Het organiseren van oefeningen.
 • Het uitvoeren van veiligheidscontroles.

Film over het beroep stuurman:

Opleidingen tot stuurman

Er zijn verschillend opleidingsmogelijkheden tot stuurman op verschillende niveaus. Op Mbo-niveau kan de Mbo-opleiding stuurman alle schepen aangemerkt worden als geschikte opleiding. Op Hbo-niveau kan de hbo-opleiding maritiem officier aangemerkt worden als geschikte opleiding. Welke opleiding het beste zal passen is afhankelijk van de persoonlijke wensen. De meeste maritiem officiers binnen de zeevaart willen uiteindelijk doorgroeien tot kapitein. Het beroep stuurman op Mbo-niveau kan niet zomaar vergeleken worden met de functie kapitein op Hbo-niveau, omdat je als kapitein over veel meer verantwoordelijkheden zal beschikken. Een stuurman op Mbo-niveau kan werkzaam zijn binnen de binnenvaart en de zeevaart. Wanneer je voor jezelf gaat starten met je eigen bedrijf, dan is het nodig om de zzp administratie op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende online boekhoudprogramma's met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot beste boekhoudpakket voor de zzp boekhouding. Het is belangrijk om de financiële administratie op de juiste manier bij te houden als zelfstandig werkende stuurman.

Bedrijven waar een stuurman werkzaam kan zijn

Een stuurman zal over het algemeen werkzaam zijn voor een zeevaart rederij of binnen de grote binnenvaart. Een stuurman kan werkzaam zijn op verschillende schepen, zoals zeeschepen, baggerschepen of bergingsschepen, of werkzaam zijn op de grotere zeeschepen. Zoals eerder omschreven komt het beroep stuurman in de praktijk op verschillende manieren voor.

Competenties stuurman

Als stuurman zal je over veel verschillende competenties moeten beschikken. De belangrijkste competentie is de algemene maritieme kennis. Daarnaast zul je over leidinggevende capaciteiten moeten beschikken, omdat een stuurman verschillende maritiem medewerkers zal aansturen. Met andere woorden moet een stuurman aangemerkt kunnen worden als manager. Ook algemene communicatieve vaardigheden zijn belangrijk voor een stuurman. Een andere belangrijke competentie kan technische kennis zijn. Algemeen belangrijke woorden zijn verantwoordelijkheidsgevoel, passie, energie, motivatie, stressbestendigheid, overleggen, dienstbaarheid en controleren. Controleren is een ruim begrip dat bijvoorbeeld betrekking kan hebben op het nemen van preventieve handelingen als preventiemedewerker.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als stuurman

Als goed opgeleide stuurman is er voldoende werk te vinden. Wel is het belangrijk om een juiste opleiding te kiezen, waarbij je ook stage kunt lopen, zodat je kansen op werk vergroot worden. Welke verantwoordelijkheden je precies hebt als stuurman is sterk afhankelijk van de rederij waar je werkt. Meestal moet je eerst veel ervaring opdoen voordat je verantwoordelijkheden verruimd worden. Het doorgroeien als stuurman is zeker mogelijk, maar niet zonder verdere opleidingen. In de meeste gevallen zal een stuurman uiteindelijk willen doorgroeien tot zelfstandig binnenvaartschipper of kapitein binnen de zeevaart.

Arbeidsvoorwaarden en salaris stuurman

Als stuurman ben je vooral op de zeevaart meestal langdurig van huis. Een reis naar Azië en terug kan twee maanden in beslag nemen. Als stuurman in loondienst van een rederij is je salaris sterk afhankelijk van je verantwoordelijkheden, opleiding en leeftijd. Doorgaans zal een stuurman in loondienst een salaris verdienen tussen de 2500 en 5000 euro bruto per maand. Het salaris zal sterk beïnvloed worden door de verantwoordelijkheden die je hebt gekregen. Ook kan het salaris oplopen door externe onkostenvergoedingen.

Eigen bedrijf starten als Stuurman

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Stuurman, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Stuurman

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Stuurman bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Stuurman.

Mijnzzp.nl