Bergingsduiker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een bergingsduiker is een beroepsduiker die verantwoordelijk is voor bergingswerkzaamheden. Bergingswerkzaamheden kunnen betrekking hebben op binnenvaartschepen, zeeschepen, duikboten, vliegtuigen, zeecontainers en losse lading. Daarnaast kan een bergingsduiker ingezet worden voor onderzoekswerkzaamheden. Denk hierbij aan het inspecteren van schepen en/of lading en aan het onderzoeken van mogelijke oude scheepswrakken. Het bergen van voorwerpen zoals een schip noemt men ook wel het lichten van schepen. Bergingsduikers spelen een belangrijke rol bij het bergen van schepen en andere voorwerpen, omdat het de bergingsduikers zijn die het scheepswrak of ander soort voertuig eerst zullen inspecteren en alle voorbereidingen zullen treffen om de berging mogelijk te maken. Hoe een bergingsduiker precies te werk gaat kan per berging verschillen, omdat bergingswerkzaamheden in alle gevallen maatwerk betreffen. Voordat een mogelijke berging in gang gezet zal worden is er in de meeste gevallen al weken of maanden onderzoek uitgevoerd om de beste techniek te kunnen bepalen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat grote zeeschepen door midden gezaagd moeten worden om ze te kunnen bergen. Ook het verwijderen van schadelijke stoffen zoals de aanwezige stookolie heeft voorgang op de daadwerkelijke berging. Het beroep bergingsduiker is vanzelfsprekend aan te merken als bijzonder beroep. Daarnaast is het beroep bergingsduiker aan te merken als potentieel gevaarlijk beroep, omdat duiken nooit zonder risico's is. Dit is al helemaal het geval als er ook andere werkzaamheden uitgevoerd worden naast het duiken. Bergingswerkzaamheden worden ook uitgevoerd vanwege archeologische vondsten. In dat geval betreft het onderwaterarcheologie.

Een bergingsduiker is dus een beroepsduiker die verantwoordelijk is voor bergingen van schepen en/of lading. Als bergingsduiker beoefen je een zeer specifiek beroep, waardoor je in de meeste gevallen over de hele wereld werkzaam kan zijn. Het is niet zo dat een bergingsduiker alleen maar onder het wateroppervlak werkzaam zal zijn, omdat bergingsduikers ook ingezet kunnen worden voor bergingswerkzaamheden boven water. De verschillende werkzaamheden die een bergingsduiker uitvoert zijn laswerkzaamheden, ladingbehandelingen, dek-werkzaamheden, snijwerkzaamheden en inspectiewerkzaamheden. Deze verschillende werkzaamheden kunnen door een bergingsduik onder water en boven water uitgevoerd worden. Als bergingsduiker ben je dus meestal allround inzetbaar voor verschillende werkzaamheden. Zoals eerder aangegeven zal je als bergingsduiker niet alleen onder het wateroppervlak werkzaam zijn. Zoals eerder omschreven kunnen bergingsduikers ook ingezet worden wanneer er sprake is van onderwaterarcheologie. In de meeste gevallen heeft dit betrekking op een gespecialiseerde archeoloog. Het is denkbaar dat een bergingsduiker ook voor dit soort werkzaamheden ingezet kan worden.

Wat doet een bergingsduiker?

Een bergingsduiker is een professionele duiker die gespecialiseerd is in het uitvoeren van bergings- en reddingsoperaties in wateromgevingen. Hun taken kunnen variëren afhankelijk van de specifieke situatie, maar over het algemeen omvatten ze het volgende:

  • Berging van voorwerpen: Een bergingsduiker wordt vaak ingezet om verloren of beschadigde voorwerpen te bergen die zich op de bodem van waterlichamen bevinden. Dit kunnen bijvoorbeeld voertuigen, boten, vracht of waardevolle goederen zijn. Ze gebruiken duikapparatuur en technieken om de voorwerpen veilig naar de oppervlakte te brengen.
  • Reddingsoperaties: Een bergingsduiker kan betrokken zijn bij reddingsoperaties waarbij mensen in gevaar verkeren in het water. Ze kunnen worden opgeroepen om te helpen bij het lokaliseren, bevrijden en evacueren van mensen die vastzitten in gezonken voertuigen, onder water vastzitten of in andere noodsituaties verkeren.
  • Onderzoek en inspectie: Bergingsduikers kunnen ook worden ingezet voor onderzoeks- en inspectiedoeleinden. Ze kunnen de wateromgevingen onderzoeken om de oorzaak van een incident te achterhalen, bewijsmateriaal te verzamelen of schade-inspecties uit te voeren aan onderwaterstructuren zoals bruggen, pijpleidingen of scheepswrakken.
  • Duikoperaties en veiligheid: Bergingsduikers zijn getraind in duiktechnieken en hebben kennis van veiligheidsprocedures in verband met duiken. Ze zorgen ervoor dat ze de juiste duikuitrusting gebruiken, waaronder ademhalingsapparatuur en beschermende kleding. Ze werken nauw samen met duikteams en andere hulpverleners om ervoor te zorgen dat duikoperaties veilig worden uitgevoerd.
  • Rapportage en documentatie: Na elke bergingsoperatie of duikmissie is een bergingsduiker verantwoordelijk voor het nauwkeurig rapporteren en documenteren van de uitgevoerde activiteiten. Dit omvat het vastleggen van bevindingen, het opstellen van gedetailleerde rapporten en het verstrekken van relevante informatie aan betrokken partijen, zoals verzekeringsmaatschappijen, rechtshandhavingsinstanties of andere belanghebbenden.

Over het algemeen is het werk van een bergingsduiker veeleisend en vereist het een hoog niveau van fysieke fitheid, duikvaardigheden en kennis van veiligheidsprotocollen. Ze spelen een belangrijke rol bij het assisteren van bergings- en reddingsoperaties in wateromgevingen, waarbij ze risico's beperken en streven naar een succesvolle en veilige uitkomst.

Bergingen uitvoeren

Het bergen van gezonken schepen en/of andere materialen is in alle gevallen maatwerk. Een gezonken zeeschip kan in sommige gevallen gelicht worden door bepaalde ruimtes leeg te pompen. Om de ruimtes leeg te kunnen pompen zullen de bergingsduikers eerst de betreffende compartimenten waterdicht moeten maken. In andere gevallen is het denkbaar dat een groot zeeschip in stukken gezaagd moet worden om deze in behapbare stukken te kunnen bergen. Bergingswerkzaamheden betreft in veel gevallen complexe werkzaamheden die niet zomaar even uitgevoerd kunnen worden. In veel gevallen zal de overheid eerst moeten bepalen wie het schip mag bergen en hoe snel dit gedaan moet worden. De snelheid waarmee een schip geborgen wordt is ook weer afhankelijk van de gevaarzetting en/of dat het schip hinderlijk is voor andere schepen binnen een vaarroute. Ook milieu afwegingen zijn in veel gevallen een belangrijke afweging, omdat grote zeeschepen veel gevaarlijke stoffen kunnen vervoeren.

Bergingsbedrijven

Bergingsbedrijven maken gebruik van veel verschillende vakspecialisten zoals ingenieurs, bergingsduikers en kapiteins die samen allemaal verantwoordelijk zijn voor specifieke werkzaamheden tijdens de bergingsoperatie. Bergingsbedrijven maken ook gebruik van veel materiaal zoals speciale bergingsschepen, bokken, en sleepboten, die voorzien zijn van alle apparatuur om schepen te kunnen bergen. Al deze verschillende werkmaterialen en vaartuigen zijn speciaal ingericht om schepen en andere voorwerpen te kunnen bergen.

Werken als bergingsduiker

Het werken als bergingsduiker heeft een grote aantrekkingskracht op veel mensen. Het beroep bergingsduiker is aan te merken als een avontuurlijk beroep, waarbij je over de hele wereld werkzaam kan zijn. Een bergingsduiker weet eigenlijk nooit waar hij of zij de volgende dag werkzaam zal zijn, omdat dat overal kan zijn. Het is niet ongebruikelijk dat bergingsduikers een langere periode van huis zullen zijn, omdat de meeste bergingsoperaties een langere periode in beslag zullen nemen.

Scheepswrakken:

Berging gezonken schip:

Opleidingen tot bergingsduiker

Wie een carrière ambieert als bergingsduiker kan het beste kiezen voor een passende Mbo-opleiding binnen de techniek, omdat de meeste bergingsbedrijven om technici vragen. Ook een maritieme opleiding is natuurlijk denkbaar. Daarnaast moet een bergingsduiker beschikken over het certificaat Duikarbeid Categorie A en B. Als bergingsduiker zal je ook een geldige medische duikkeuring moeten kunnen overhandigen om te mogen werken als bergingsduiker. Zie voor meer informatie ook het Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk waar meer informatie te vinden is. Als startende ondernemer, is het belangrijk om de financiële administratie op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhoudsoftware. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot de juiste software voor de zzp boekhouding.

Bedrijven waar een bergingsduiker werkzaam kan zijn

Een bergingsduiker is werkzaam voor gespecialiseerde bergingsbedrijven, die in de meeste gevallen over de hele wereld inzetbaar zijn. Een ander woord voor bergingsbedrijven kan ook zijn salvage company of maritieme berging. Daarnaast is het denkbaar dat een bergingsduiker voor meer gespecialiseerde bergingsduik-bedrijven werkzaam zal zijn. Er zijn redelijk veel beroepsduikers werkzaam als zelfstandig ondernemer. Een bergingsduiker kan ook aangemerkt worden als medewerker offshore. Medewerker offshore is een algemene benaming voor vaklieden die op zee werkzaam zijn.

Competenties bergingsduiker

De belangrijkste competentie van een bergingsduiker is het veilig kunnen werken onder en boven water. Veiligheidsinzicht in het algemeen is aan te merken als een belangrijke competentie. Daarnaast zijn er strenge eisen als het op de fysieke gesteldheid aankomt als bergingsduiker. Als bergingsduiker is het belangrijk dat je een teamspeler bent, omdat je in de meeste gevallen zal samenwerken met diverse andere collega's. In dat opzicht moet een bergingsduiker beschikken over goede communicatieve vaardigheden. Algemeen belangrijke woorden voor een bergingsduiker zijn passie, energie, trainen, inzicht, flexibiliteit, verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid, secuur, doorzettingsvermogen, motivatie en lef. Ook het voor een langere periode van huis zijn mag geen probleem zijn voor een bergingsduiker.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als bergingsduiker

Het arbeidsmarktperspectief als bergingsduiker is niet heel groot te noemen, omdat het zeer specifieke werkzaamheden betreft. Daarnaast zijn er relatief gezien niet heel veel bergingsbedrijven. Wie echt wil werken als bergingsduiker zal zeker aan een baan kunnen komen, mits je over de juiste opleidingen beschikt. De doorgroeimogelijkheden als bergingsduiker moeten gezien worden in het verkrijgen van meer verantwoordelijkheden. Denk bijvoorbeeld aan de functie ploegbaas of aan de functie teamleider.

Arbeidsvoorwaarden en salaris bergingsduiker

Een bergingsduiker zal over het algemeen onder de cao Transport vallen, waarbinnen de arbeidsvoorwaarden geregeld zijn afhankelijk van de werkgever. Een bergingsduiker zal over het algemeen een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden. Extra toeslagen zijn binnen dit beroep zeker denkbaar, omdat je soms ook voor een langere periode van huis kan zijn.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Bergingsduiker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Bergingsduiker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl