Beroepsduiker

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een beroepsduiker is een duiker die beroepsmatig duikt om werkzaamheden of onderzoek uit te kunnen voeren onder water. Het duiken als beroepsduiker moet gezien worden als een middel om werkzaamheden onder het wateroppervlak uit te kunnen voeren. Het is dus niet zo dat de kerntaak van een beroepsduiker het duiken is. Het beroep beroepsduiker heeft betrekking op een vakman die het duiken gebruikt als middel om zijn of haar werkzaamheden onder water uit te kunnen voeren. Vanzelfsprekend is ook het op een veilige manier kunnen duiken als beroepsduiker wel erg belangrijk en maakt dit een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Het beroep beroepsduiker kan betrekking hebben op verschillende beroepen, omdat het onder het wateroppervlak werken binnen diverse beroepen een belangrijke rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan offshore werkzaamheden zoals het werken aan pijpleidingen, boorplatforms, windenergiesector en productiestations. Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van inshore werkzaamheden zoals het werken aan sluizen en het inspecteren van havens, dammen en steigers. Ook binnen de scheepsbouw, de brandweer en het leger kan een beroepsduiker werkzaam zijn. Daarnaast kan een beroepsduiker ook werkzaam zijn binnen de civiele sector om te werken aan tunnels en bouwputten. Het beroep beroepsduiker moet dan ook gezien worden als een algemene benaming, omdat dit betrekking kan hebben op diverse beroepen en specialisten. Ook is het zo dat lang niet alle beroepsduikers fulltime duikwerkzaamheden uitvoeren, omdat een beroepsduiker ook verantwoordelijk kan zijn voor algemene werkzaamheden boven het wateroppervlak, die te maken hebben met de uiteindelijke duikwerkzaamheden.

Een beroepsduiker kan dus niet gezien worden als een gewone hobbyduiker, omdat beroepsduikers niet duiken om het duiken. Een beroepsduiker zal beroepsmatig duiken om werkzaamheden en/of onderzoek uit te voeren onder het wateroppervlak. Een beroepsduiker kan bijvoorbeeld een onderwaterlasser zijn die pijpleidingen of andere dingen aan elkaar zal lassen. Het lassen onder het wateroppervlak zal meestal uitgevoerd worden door middel van speciale waterbestendige laselektrodes die het lassen onder water mogelijk maken. Een beroepsduiker kan meestal ook aangemerkt worden als commercieel duiker.

Wat doet een beroepsduiker?

Een beroepsduiker is dus een professionele duiker die gespecialiseerd is in het uitvoeren van duikwerkzaamheden als een essentieel onderdeel van zijn of haar beroep. Beroepsduikers worden ingezet in verschillende industrieën en werkomgevingen waar duikvaardigheden nodig zijn. Hun taken kunnen variëren afhankelijk van het vakgebied, maar hier zijn enkele veelvoorkomende taken en verantwoordelijkheden van een beroepsduiker:

  • Onderwaterinspecties: Beroepsduikers voeren regelmatig inspecties uit van onderwaterstructuren, zoals bruggen, dammen, pijpleidingen, platforms of scheepswrakken. Ze controleren op schade, corrosie, slijtage en andere problemen, en rapporteren hun bevindingen aan de betrokken partijen.
  • Onderwaterconstructie en reparatie: Beroepsduikers kunnen betrokken zijn bij onder water constructie projecten, zoals het leggen van pijpleidingen, het bouwen van offshore-installaties of het plaatsen van onderwaterconstructies. Ze voeren ook reparatiewerkzaamheden uit, zoals lassen, snijden en bevestigen van onderdelen onder water.
  • Onderwaterlassen en snijden: Beroepsduikers die gespecialiseerd zijn in lassen en snijden voeren deze taken uit onder water. Ze repareren beschadigde onderwaterstructuren, snijden metalen onderdelen los of voeren andere las- en snijwerkzaamheden uit volgens de vereiste specificaties en veiligheidsrichtlijnen.
  • Duikwerkzaamheden in de offshore-industrie: Beroepsduikers worden vaak ingezet in de offshore-olie- en gasindustrie. Ze kunnen betrokken zijn bij het inspecteren en onderhouden van onderwaterapparatuur, het uitvoeren van reparaties aan boorplatforms of het assisteren bij duikoperaties in verband met onderzeese installaties.
  • Onderwater reddingsoperaties: Beroepsduikers kunnen deel uitmaken van zoek- en reddingsteams en worden ingezet bij noodsituaties onder water, zoals het redden van mensen die vastzitten, het bergen van vermiste voorwerpen of het assisteren bij maritieme reddingsoperaties.
  • Milieugerelateerde duikwerkzaamheden: Sommige beroepsduikers worden ingeschakeld voor milieuwerkzaamheden, zoals het verwijderen van afval, het herstellen van koraalriffen, het monitoren van waterkwaliteit of het uitvoeren van biologisch onderzoek onder water.

Beroepsduikers zijn getraind in duiktechnieken, veiligheidsprocedures en het omgaan met specifieke duikuitrusting. Ze werken vaak samen met een team van professionals en volgen strikte protocollen om ervoor te zorgen dat hun werk veilig en effectief wordt uitgevoerd.

Onderwaterlasser opleiding

Het lassen onder water als lasser is niet makkelijk en vraagt om diverse extra opleidingen als lasser. Het lassen onder water als lasser is gevaarlijk, omdat een onderwaterlasser zich niet alleen zal moeten concentreren op het lassen maar ook op het duiken. Daarnaast bestaat er elektrocutie gevaar als onderwaterlasser. Dit is ook de belangrijkste reden dat tijdens het onderwaterlassen gewerkt zal worden met een lagere spanning. Ook explosies (knalgas) is een risico van het onder water lassen. Onderwater lassen vraagt ook om een uitstekende conditie en gezondheid. Vanzelfsprekend moet iedere duik veilig uitgevoerd kunnen worden.

Beroepsduiker offshore-industrie

Beroepsduikers die werkzaam zijn binnen de offshore-industrie kunnen ook andere werkzaamheden uitvoeren dan laswerkzaamheden. Denk hierbij aan het controleren van bouwwerken zoals olieplatforms, inspectiewerkzaamheden, reparaties aan zeeschepen en aan bergingswerkzaamheden. Het bergen van voorwerpen kan weer betrekking hebben op zeeschepen, vliegtuigen, zeecontainers en losse lading. Bergingswerkzaamheden als beroepsduiker kunnen zeer gevaarlijk zijn, omdat een beroepsduiker bijvoorbeeld met een snijbrander werkzaam moet zijn. Daarnaast kan de stabiliteit van voorwerpen een gevaar opleveren. Het bergen van voorwerpen onder het wateroppervlak betreft specialistische werkzaamheden die vaak in teamverband uitgevoerd worden.

Civiele werkzaamheden als beroepsduiker

Beroepsduikers zijn niet alleen werkzaam op zee, omdat ook de civiele sector gebruikmaakt van beroepsduikers. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Rijkswaterstaat die regelmatig beroepsduikers zal inzetten om sluizen, havens, damwanden en steigers te bouwen en/of te controleren. Een andere benaming hiervoor is ook wel waterbouwer als beroepsduiker. Welke werkzaamheden een beroepsduiker binnen de civiele sector precies uitvoert kan per opdracht verschillen. Een beroepsduiker binnen de civiele sector kan gebruikmaken van lasapparatuur, mokers, boormachines en van fototoestellen.

Beroepsduiker Defensie

Defensie maakt op verschillende manieren gebruik van beroepsduikers. Een beroepsduiker binnen Defensie kan bijvoorbeeld een marinier zijn die voor zijn of haar werk ook moet duiken. Daarnaast bestaat er binnen Defensie het onderdeel “Defensie Duikgroep” waarbinnen verschillende beroepsduikers werkzaam zijn die verantwoordelijk zijn voor het inspecteren van havens, schepen en onderhoudswerkzaamheden. Andere werkzaamheden zijn weer het opruimen van explosieven onder water. De Defensie duikgroep werkt dan ook weer samen met de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD).

Onderzoeker en beroepsduiker

Ook onderzoekers kunnen werkzaam zijn als beroepsduikers. Denk bijvoorbeeld aan een zoöloog die onderzoek uitvoert naar de oorsprong en ontwikkeling van verschillende diersoorten in het water. Een zoöloog is een onderzoeker die ook in het veld werkzaam kan zijn voor wetenschappelijk onderzoek. Ook een geoloog en een geomorfoloog kunnen wellicht aangemerkt worden als beroepsduikers, omdat ze aardwetenschappen bestuderen. Het is niet zo dat alle onderzoekers automatisch ook een beroepsduiker zullen zijn, echter is het wel denkbaar dat een onderzoeker in sommige gevallen ook in het veld onderzoek zal uitvoeren. Andere onderzoekers die kunnen duiken voor hun werkzaamheden zijn oceanografen en archeologen die zich gespecialiseerd hebben in onderwaterarcheologie.

Werken als beroepsduiker:

Onderwaterlassen:

Opleidingen tot beroepsduiker

Er worden diverse opleidingen aangeboden tot beroepsduiker, die ook weer afhankelijk zullen zijn van de werkzaamheden als beroepsduiker. Binnen het beroep beroepsduiker draait niet alles om het duiken, omdat het duiken gezien moet worden als een middel om op de werkplek te komen. Beroepsduikers hanteren dan ook andere duiktechnieken dan hobbyduikers. Binnen het beroep beroepsduiker zal de nadruk veel meer liggen op het geven van inspanning onder water als beroepsduiker. Omdat beroepsduikers in sommige gevallen tot wel 450 meter die moeten duiken maken beroepsduikers in veel gevallen gebruik van luchtvoorzieningen vanaf het oppervlak, die via een slang zal worden aangevoerd. Zie voor meer informatie over mogelijke opleidingen het Kenniscentrum voor Arbeid onder Overdruk. Wanneer je gaat starten als zzp'er met je eigen bedrijf, dan is het belangrijk om de zzp boekhouding op een goede manier op te zetten. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online software. Hiervoor is het wel nodig om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het juiste boekhoudprogramma voor de zzp administratie als beroepsduiker.

Bedrijven waar een beroepsduiker werkzaam kan zijn

Een beroepsduiker kan werkzaam zijn binnen de offshore-industrie, de civiele sector, de scheepvaart sector, de berging sector, de brandweer en voor Defensie. Daarnaast kan een beroepsduiker voor gespecialiseerde bedrijven werkzaam zijn die verschillende duikers en werkzaamheden aanbieden. Waar een beroepsduiker precies werkzaam zal zijn is afhankelijk van het specifieke beroep als beroepsduiker. Het lassen onder water vraagt bijvoorbeeld om andere vaardigheden dan het inspecteren van damwanden. Beroepsduikers zijn redelijk vaak werkzaam als ondernemer.

Competenties beroepsduiker

De belangrijkste competentie van een beroepsduiker is het veilig kunnen werken onder water. Daarnaast zijn er strenge eisen als het op de fysieke gesteldheid aankomt als beroepsduiker. In het algemeen kan ook communicatie aangemerkt worden als belangrijke competentie, omdat het veilig duiken alles te maken heeft met communicatie. Andere competenties van een beroepsduiker zijn sterk afhankelijk van de soort werkzaamheden, omdat er diverse beroepen bestaan voor een beroepsduiker. Algemeen belangrijke woorden voor een beroepsduiker zijn passie, trainen, inzicht, verantwoordelijkheidsgevoel, betrouwbaarheid, motivatie, secuur, doorzettingsvermogen, stressbestendigheid en lef.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als beroepsduiker

Het arbeidsmarktperspectief als beroepsduiker is over het algemeen redelijk goed te noemen, omdat er niet heel veel mensen zijn die willen werken als beroepsduiker. Het arbeidsmarktperspectief kan wel verschillen per branche, omdat werkgevers ook om specifieke beroepsduikers kunnen vragen die beschikken over bepaalde vaardigheden. De doorgroeimogelijkheden als beroepsduiker zijn over het algemeen beperkt en zijn afhankelijk van de soort opleidingen en je eigen competenties.

Arbeidsvoorwaarden en salaris beroepsduiker

Er zijn geen voorbeelden te geven van de arbeidsvoorwaarden als beroepsduiker, omdat je voor verschillende soorten werkgevers werkzaam kan zijn in verschillende branches. Een beroepsduiker die werkzaam is binnen de offshore sector zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 4000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verdere verantwoordelijkheden.

Read this information on Professional diver in English.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Beroepsduiker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beroepsduiker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl