Beroepsduiker

Overzichtspagina

Team Mijnzzp

Wat doet een Beroepsduiker?

Een beroepsduiker is een duiker die beroepsmatig duikt om werkzaamheden of onderzoek uit te kunnen voeren onder water. Het duiken als beroepsduiker moet gezien worden als een middel om werkzaamheden onder het wateroppervlak uit te kunnen voeren. Het is dus niet zo dat de kerntaak van een beroepsduiker het duiken is. Het beroep beroepsduiker heeft betrekking op een vakman die het duiken gebruikt als middel om zijn of haar werkzaamheden onder water uit te kunnen voeren. Vanzelfsprekend is ook het op een veilige manier kunnen duiken als beroepsduiker wel erg belangrijk en maakt dit een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Het beroep beroepsduiker kan betrekking hebben op verschillende beroepen, omdat het onder het wateroppervlak werken binnen diverse beroepen een belangrijke rol speelt. Denk bijvoorbeeld aan offshore werkzaamheden zoals het werken aan pijpleidingen, boorplatforms, windenergiesector en productiestations. Een andere mogelijkheid is het uitvoeren van inshore werkzaamheden zoals het werken aan sluizen en het inspecteren van havens, dammen en steigers. Ook binnen de scheepsbouw, de brandweer en het leger kan een beroepsduiker werkzaam zijn. Daarnaast kan een beroepsduiker ook werkzaam zijn binnen de civiele sector om te werken aan tunnels en bouwputten. Het beroep beroepsduiker moet dan ook gezien worden als een algemene benaming, omdat dit betrekking kan hebben op diverse beroepen en specialisten. Ook is het zo dat lang niet alle beroepsduikers fulltime duikwerkzaamheden uitvoeren, omdat een beroepsduiker ook verantwoordelijk kan zijn voor algemene werkzaamheden boven het wateroppervlak, die te maken hebben met de uiteindelijke duikwerkzaamheden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Beroepsduiker

Wat is het salaris en tarief van een Beroepsduiker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Beroepsduiker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...

Boekhoudsoftware vergelijken voor Beroepsduiker

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Beroepsduiker bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.


Mijnzzp.nl