Beroepsduiker

Overzichtspagina

Avatar van Team Mijnzzp

Wat doet een Beroepsduiker?

Een beroepsduiker is een duiker die beroepsmatig duikt om werkzaamheden en/of onderzoek uit te kunnen voeren onder water. Het duiken als beroepsduiker moet gezien worden als een middel om werkzaamheden onder het wateroppervlak uit te kunnen voeren. Het is dus niet zo dat de kerntaak van een beroepsduiker het duiken is. Het beroep beroepsduiker heeft betrekking op een vakman of vakvrouw die het duiken gebruikt als middel om zijn of haar werkzaamheden onder water uit te kunnen voeren. Vanzelfsprekend is ook het op een goede en veilig manier kunnen duiken als beroepsduiker wel erg belangrijk en maakt dit een belangrijk onderdeel uit van de werkzaamheden. Het beroep beroepsduiker kan weer betrekking hebben op verschillende soorten beroepen, omdat het onder het wateroppervlak werken binnen diverse beroepen een belangrijke rol speelt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan offshore werkzaamheden (het werken aan pijpleidingen, boorplatforms, windenergiesector en productiestations), aan inshore werkzaamheden (het werken aan sluizen en het inspecteren van havens, dammen en steigers), aan de scheepsbouw (herstellingen en bergingen), aan het leger en aan wetenschappelijk onderzoekers. Daarnaast kan een beroepsduiker ook werkzaam zijn binnen de civiele sector om te werken aan tunnels en bouwputten. Het beroep beroepsduiker moet dan ook gezien worden als een algemene benaming, omdat dit betrekking kan hebben op uiteenlopende soorten beroepen en specialisten. Daarnaast is het zo dat lang niet alle beroepsduikers fulltime duikwerkzaamheden uitvoeren, omdat een beroepsduiker ook verantwoordelijk kan zijn voor algemene werkzaamheden boven het wateroppervlak, die te maken hebben met de uiteindelijke duikwerkzaamheden.

Lees verder...

Salaris en tarief van een Beroepsduiker

Wat is het salaris en tarief van een Beroepsduiker? Op Mijnzzp.nl houden we bij alle beroepen salaris en tarief informatie bij. Daarmee kan je ook voorbeeldberekeningen bruto-netto maken. Deze geven een indicatie van hoeveel je nette overhoudt als Beroepsduiker in loondienst of als zzp-er.

Salaris en tarief...


Mijnzzp.nl