Zooloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Een zoöloog is een bioloog die zich gespecialiseerd heeft in zoölogie. Een zoöloog houdt zich bezig met het bestuderen van de oorsprong en ontwikkelingen van verschillende diersoorten. Het beroep zoöloog of dierkunde bestaat dan ook uit het verrichten van zoölogisch onderzoek naar dieren. Zoölogie of dierkunde is een discipline binnen de biologie. Een zoöloog onderzoekt ook leefgebieden van dieren en bijvoorbeeld gedragingen van dieren. Zoölogie bestaat uit verschillende onderdelen, zoals anatomie, ecologie, embryologie, ethologie, dierfysiologie, histologie, morfologie, neurobiologie en populatiebiologie. Een groot deel van de werkzaamheden van een zoöloog bestaat uit laboratoriumwerkzaamheden, zoals het analyseren van monsters, maar de werkzaamheden kunnen ook in het veld plaatsvinden. Als zoöloog moet je analytisch sterk zijn en in staat zijn om met ingewikkelde apparatuur te werken. Als zoöloog kan je verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals binnen een dierentuin, waarbij de zoöloog verantwoordelijk is voor de gehele dierenpopulatie en de verspreiding van dieren om inteelt te voorkomen. Een zoöloog is dus verantwoordelijk voor zoölogisch onderzoek, dat betrekking heeft op onderzoek van verschillende diersoorten. Een andere benaming voor een zoöloog kan daarom ook zijn zoölogisch analist. Een zoöloog onderzoekt niet alleen de oorsprong van dierensoorten, omdat een zoöloog ook juist onderzoek kan uitvoeren naar de gewoontes van dieren, gedragingen van dieren en de leefgebieden van dieren. Als zoöloog ben je werkzaam binnen de biologie, wat een natuurwetenschap is. Natuurwetenschap richt zich op levende organismen, levensvormen en levensverschijnselen. Het beroep zoöloog zal in de meeste gevallen betrekking hebben op een wetenschapper, die beschikt over de universitaire studie biologie. Een zoöloog is daarom een onderzoeker op wetenschappelijk niveau, die onderzoek uitvoert op cel-, orgaan- en weefselniveau.

Een zoöloog is dus een wetenschapper, die dierkunde beoefent. Als zoöloog ben je in veel gevallen werkzaam binnen een laboratorium, echter kan een zoöloog ook aangemerkt worden als veldwerker. In dat geval is een zoöloog bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het observeren en bestuderen van dieren binnen hun natuurlijke leefomgeving. Het beroep zoöloog kan in de praktijk op verschillende manieren voorkomen, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een ornitholoog en aan een ecoloog, die aangemerkt kunnen worden als zoöloog. Als een zoöloog veel in een laboratorium werkzaam is kan ook de beaming zoölogisch analist van toepassing zijn. Als een zoöloog verantwoordelijk is voor zoölogisch geschiedkundig onderzoek kan de benaming paleontoloog van toepassing zijn. Een paleontoloog is verantwoordelijk voor het bestuderen van fossiele resten of sporen van organismen. Het beroep zoöloog kan dus betrekking hebben op verschillende dierkundige wetenschappelijke onderzoeken, waardoor er ook sprake is van andere benamingen.

Wat doet een zoöloog precies

Een zoöloog is op een brede manier gespecialiseerd in dierkunde. Denk bijvoorbeeld aan een oceanograaf, die onderzoek uitvoert om koraal in zee beter te kunnen beschermen tegen menselijke invloeden. Koraal is een verzamelnaam voor zeedieren, die toebehoren tot de bloemdieren. Een ander voorbeeld is het samenwerken met een dierenarts binnen een dierentuin om inteelt te voorkomen. Ook het uitvoeren van onderzoek om wilde dieren binnen een natuurpark te beschermen tegen uitsterving kan tot de werkzaamheden behoren van een zoöloog. Als zoöloog kan je te maken krijgen met micro-organisme tot zoogdieren. Er zijn alleen al 5500 verschillende zoogdieren op de aarde. Denk bijvoorbeeld herkauwers, roofdieren, apen, walvissen en aan vleermuizen. Zoogdieren zijn warmbloedige gewervelde dieren, die ook longen hebben om te ademen. De inhoudelijke werkzaamheden kunnen dus per zoöloog verschillen, omdat zoölogen binnen alle facetten van de dierkunde werkzaam kunnen zijn.

Tot biologie behoort de studie van:

  • Arachnologie (spinachtigen)
  • Entomologie (insecten)
  • Herpetologie (reptielen en amfibieën)
  • Ichtyologie (vissen)
  • Malacologie (weekdieren)
  • Mammalogie (zoogdieren)
  • Ornithologie (vogels)

Toegepaste Biologie:

WO Biologie:

Opleidingen tot zoöloog

Wie als zoöloog wenst te gaan werken kan het beste de universitaire opleiding biologie of de Hbo-opleiding biologie en medisch laboratoriumonderzoek (BML) volgen. Beide opleidingen duren ongeveer vier jaar afhankelijk van je vooropleidingen. Tijdens de universitaire opleiding biologie is er onder andere aandacht voor celbiologie, genetica, fysiologie, statistiek, cellulaire signalering, populatie-ecologie en evolutionaire genetica. Om toegelaten te worden tot de universitaire opleiding biologie moet je over het algemeen wel over de vakken biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Engels beschikken op vwo-niveau. De opleiding biologie is een pittige opleiding die veel zelfstudie zal vragen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Ook de boekhouding is belangrijk als ondernemer.

Bedrijven waar een zoöloog werkzaam kan zijn

Als zoöloog kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn zoals dierentuinen, dolfinariums en onderzoekscentrums. Wanneer een zoöloog veel in het veld werkzaam is om onderzoeken uit te voeren spreekt men ook wel van een veldwerker. Veldwerker is een algemene benaming voor vaklieden die in het veld (de natuur) onderzoekswerkzaamheden uitvoeren. Waar een zoöloog precies werkzaam is is ook afhankelijk van de gekozen specialisatie als zoöloog. Een zoöloog kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn voor het bedrijfsleven als biotechnoloog.

Competenties zoöloog

De belangrijkste competenties van een zoöloog zijn dat je nieuwsgierig bent en op een goede manier weet te analyseren. Daarnaast moet een zoöloog over wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden beschikken. Omdat een zoöloog met veel verschillende collega's en externe partijen te maken krijgt moet een zoöloog over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Maar ook het nemen van initiatief en het zelfstandig kunnen werken zijn belangrijk binnen dit beroep. Daarnaast moet je accuraat kunnen werken als zoöloog. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, motivatie, organiseren, plannen, doorzettingsvermogen, onafhankelijkheid, presteren en resultaatgericht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zoöloog

Het arbeidsmarktperspectief van een zoöloog is redelijk goed te noemen. Het arbeidsmarktperspectief kan wel verschillen per zoöloog, omdat er verschillende specialisaties zijn als zoöloog. De meeste zoölogen lukt het vroeg of laat werk om werk te verkrijgen, omdat er relatief gezien niet veel zoölogen zijn. Daarnaast is het zo dat de meeste zoölogen beschikken over een universitaire studie, wat de kans op werk aanzienlijk zal vergroten. De doorgroeimogelijkheden van een zoöloog moeten gezien worden in het verkrijgen van een baan met meer verantwoordelijkheden zoals in een leidinggevende functie. Daarnaast is het als zoöloog mogelijk om les te geven. Ook het promoveren als wetenschapper behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris zoöloog

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep zoöloog omdat je voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kan zijn als zoöloog. Een zoöloog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Boekhoudsoftware vergelijken voor Zooloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zooloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Mijnzzp.nl