Zooloog

Informatie over het beroep, opleidingen, competenties, arbeidsmarkt en meer...

Team Mijnzzp

Inhoudsopgave
Beroep zoöloog
Studeren en werken als zoöloog
Wat doet een zoöloog?
Tot biologie behoort de studie van:
Beroepsfilm zoöloog:
Film WO Biologie:
Opleidingen tot zoöloog
Bedrijven waar een zoöloog werkzaam kan zijn
Competenties zoöloog
Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zoöloog
Arbeidsvoorwaarden en salaris zoöloog
Eigen bedrijf starten als Zooloog
Boekhoudprogramma vergelijken Zooloog

Beroep zoöloog

Een zoöloog is een bioloog die zich gespecialiseerd heeft in zoölogie. Een zoöloog houdt zich bezig met het bestuderen van de oorsprong en ontwikkelingen van verschillende diersoorten. Het beroep zoöloog of dierkunde bestaat dan ook uit het verrichten van zoölogisch onderzoek naar dieren. Zoölogie of dierkunde is een discipline binnen de biologie. Een zoöloog onderzoekt ook leefgebieden van dieren en bijvoorbeeld gedragingen van dieren. Zoölogie bestaat uit verschillende onderdelen, zoals anatomie, ecologie, embryologie, ethologie, dierfysiologie, histologie, morfologie, neurobiologie en populatiebiologie. Een groot deel van de werkzaamheden van een zoöloog bestaat uit laboratoriumwerkzaamheden, zoals het analyseren van monsters, maar de werkzaamheden kunnen ook in het veld plaatsvinden. Als zoöloog moet je analytisch sterk zijn en in staat zijn om met ingewikkelde apparatuur te werken. Als zoöloog kan je verschillende werkzaamheden uitvoeren, zoals binnen een dierentuin, waarbij de zoöloog verantwoordelijk is voor de gehele dierenpopulatie en de verspreiding van dieren om inteelt te voorkomen. Een zoöloog is dus verantwoordelijk voor zoölogisch onderzoek, dat betrekking heeft op onderzoek van verschillende diersoorten. Een andere benaming voor een zoöloog kan daarom ook zijn zoölogisch analist. Een zoöloog onderzoekt niet alleen de oorsprong van dierensoorten, omdat een zoöloog ook juist onderzoek kan uitvoeren naar de gewoontes van dieren, gedragingen van dieren en de leefgebieden van dieren. Als zoöloog ben je werkzaam binnen de biologie, wat een natuurwetenschap is. Natuurwetenschap richt zich op levende organismen, levensvormen en levensverschijnselen. Het beroep zoöloog zal in de meeste gevallen betrekking hebben op een wetenschapper, die beschikt over de universitaire studie biologie. Een zoöloog is daarom een onderzoeker op wetenschappelijk niveau, die onderzoek uitvoert op cel-, orgaan- en weefselniveau.

Studeren en werken als zoöloog

Een zoöloog is dus een wetenschapper, die dierkunde beoefent. Als zoöloog ben je in veel gevallen werkzaam binnen een laboratorium, echter kan een zoöloog ook aangemerkt worden als veldwerker. In dat geval is een zoöloog bijvoorbeeld verantwoordelijk voor het observeren en bestuderen van dieren binnen hun natuurlijke leefomgeving. Het beroep zoöloog kan in de praktijk op verschillende manieren voorkomen, afhankelijk van de specifieke werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan een ornitholoog en aan een ecoloog, die aangemerkt kunnen worden als zoöloog. Als een zoöloog veel in een laboratorium werkzaam is, kan ook de beaming zoölogisch analist van toepassing zijn. Als een zoöloog verantwoordelijk is voor zoölogisch geschiedkundig onderzoek kan de benaming paleontoloog van toepassing zijn. Een paleontoloog is verantwoordelijk voor het bestuderen van fossiele resten of sporen van organismen. Het beroep zoöloog kan dus betrekking hebben op verschillende dierkundige wetenschappelijke onderzoeken, waardoor er ook sprake is van andere benamingen.

Wat doet een zoöloog?

Een zoöloog is op een brede manier gespecialiseerd in dierkunde. Denk bijvoorbeeld aan een oceanograaf, die onderzoek uitvoert om koraal in zee beter te kunnen beschermen tegen menselijke invloeden. Koraal is een verzamelnaam voor zeedieren, die toebehoren tot de bloemdieren. Een ander voorbeeld is het samenwerken met een dierenarts binnen een dierentuin om inteelt te voorkomen. Ook het uitvoeren van onderzoek om wilde dieren binnen een natuurpark te beschermen tegen uitsterving kan tot de werkzaamheden behoren van een zoöloog. Als zoöloog kan je te maken krijgen met micro-organisme tot zoogdieren. Er zijn alleen al 5500 verschillende zoogdieren op de aarde. Denk bijvoorbeeld herkauwers, roofdieren, apen, walvissen en aan vleermuizen. Zoogdieren zijn warmbloedige gewervelde dieren, die ook longen hebben om te ademen. De inhoudelijke werkzaamheden kunnen dus per zoöloog verschillen, omdat zoölogen binnen alle facetten van de dierkunde werkzaam kunnen zijn. Een zoöloog is dus een bioloog die gespecialiseerd is in de studie van dieren. Ze bestuderen verschillende aspecten van dieren, waaronder hun gedrag, fysiologie, evolutie, ecologie, taxonomie en zoögeografie. Hier zijn enkele taken en verantwoordelijkheden van een zoöloog:

 • Onderzoek en observatie: Zoölogen voeren veldwerk en laboratoriumonderzoek uit om dieren te bestuderen. Ze observeren dieren in hun natuurlijke habitat, verzamelen gegevens over hun gedrag, leefomgeving, voeding, voortplanting en interacties met andere soorten. Ze kunnen ook monsters nemen voor genetisch onderzoek, fysiologische analyses en andere studies.
 • Taxonomie en classificatie: Zoölogen bestuderen de diversiteit van dieren en classificeren ze in verschillende taxa op basis van hun kenmerken en verwantschappen. Ze identificeren nieuwe soorten, herzien bestaande classificaties en werken samen met andere taxonomen om een georganiseerd en nauwkeurig classificatiesysteem te behouden.
 • Anatomie en fysiologie: Zoölogen bestuderen de anatomie en fysiologie van dieren om te begrijpen hoe hun lichaam is opgebouwd en functioneert. Ze onderzoeken organen, systemen en structuren van dieren en bestuderen hoe ze zich hebben aangepast aan hun omgeving en levensstijl.
 • Ecologie en gedrag: Zoölogen bestuderen de interacties van dieren met hun omgeving en andere soorten. Ze onderzoeken voedselwebben, populatiedynamiek, migratiepatronen, territoriaal gedrag en sociale structuren. Ze bestuderen ook de ecologische rol van dieren in ecosystemen en de impact van menselijke activiteiten op dierlijke populaties en habitats.
 • Evolutie en genetica: Zoölogen onderzoeken de evolutie van dieren en de genetische mechanismen die verantwoordelijk zijn voor de diversiteit en aanpassingen van soorten. Ze bestuderen genetische variatie, fylogenieën, evolutietheorieën en de overerving van eigenschappen.
 • Onderwijs en communicatie: Zoölogen delen hun kennis en bevindingen met anderen door middel van onderwijs en communicatie. Ze kunnen lesgeven aan universiteiten, colleges of scholen, lezingen geven, wetenschappelijke artikelen publiceren en bijdragen aan populairwetenschappelijke publicaties. Ze kunnen ook betrokken zijn bij natuurbescherming en het informeren van het publiek over dieren en hun behoud.

Het werk van een zoöloog kan variëren, afhankelijk van hun specialisatie, zoals gedragsecologie, moleculaire biologie, mariene biologie, ornithologie en herpetologie, enz. Zoölogen kunnen werkzaam zijn bij universiteiten, onderzoeksinstellingen, natuurbehoudorganisaties, dierentuinen of overheidsinstanties.

Tot biologie behoort de studie van:

 • Arachnologie (spinachtigen).
 • Entomologie (insecten).
 • Herpetologie (reptielen en amfibieën).
 • Ichtyologie (vissen).
 • Malacologie (weekdieren).
 • Mammalogie (zoogdieren).
 • Ornithologie (vogels).

Beroepsfilm zoöloog:

Film WO Biologie:

Opleidingen tot zoöloog

Wie als zoöloog wenst te gaan werken kan het beste de universitaire opleiding biologie of de hbo-opleiding biologie en medisch laboratoriumonderzoek (BML) volgen. Beide opleidingen duren ongeveer vier jaar afhankelijk van je vooropleidingen. Tijdens de universitaire opleiding biologie is er onder andere aandacht voor celbiologie, genetica, fysiologie, statistiek, cellulaire signalering, populatie-ecologie en evolutionaire genetica. Om toegelaten te worden tot de universitaire opleiding biologie moet je over het algemeen wel over de vakken biologie, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en Engels beschikken op vwo-niveau. De opleiding biologie is een pittige opleiding die veel zelfstudie zal vragen. Daarnaast zijn er ook genoeg externe opleidingsinstituten te vinden waar je een opleiding kan volgen. Als startende zzp'er, is het belangrijk om de boekhouding op een goede manier op te zetten voor je eigen bedrijf. Dit kan tegenwoordig het beste bereikt worden door het gebruik van online boekhouden. Hiervoor is het wel belangrijk om eerst de verschillende boekhoudpakketten met elkaar te vergelijken. Zo kom je uiteindelijk tot het beste boekhoudprogramma zzp.

Bedrijven waar een zoöloog werkzaam kan zijn

Als zoöloog kan je voor uiteenlopende soorten bedrijven, instellingen en overheden werkzaam zijn zoals dierentuinen, dolfinariums en onderzoekscentrums. Wanneer een zoöloog veel in het veld werkzaam is om onderzoeken uit te voeren spreekt men ook wel van een veldwerker. Veldwerker is een algemene benaming voor vaklieden die in het veld (de natuur) onderzoekswerkzaamheden uitvoeren. Waar een zoöloog precies werkzaam is, is ook afhankelijk van de gekozen specialisatie als zoöloog. Een zoöloog kan bijvoorbeeld ook werkzaam zijn voor het bedrijfsleven als biotechnoloog.

Competenties zoöloog

De belangrijkste competenties van een zoöloog zijn dat je nieuwsgierig bent en op een goede manier weet te analyseren. Daarnaast moet een zoöloog over wetenschappelijke onderzoeksvaardigheden beschikken. Omdat een zoöloog met veel verschillende collega's en externe partijen te maken krijgt moet een zoöloog over goede communicatieve vaardigheden beschikken. Maar ook het nemen van initiatief en het zelfstandig kunnen werken zijn belangrijk binnen dit beroep. Daarnaast moet je accuraat kunnen werken als zoöloog. Algemeen belangrijke woorden zijn analytisch, motivatie, organiseren, plannen, doorzettingsvermogen, onafhankelijkheid, presteren en resultaatgericht.

Arbeidsmarktperspectief en doorgroeimogelijkheden als zoöloog

Het arbeidsmarktperspectief van een zoöloog is redelijk goed te noemen. Het arbeidsmarktperspectief kan wel verschillen per zoöloog, omdat er verschillende specialisaties zijn als zoöloog. De meeste zoölogen lukt het vroeg of laat werk om werk te verkrijgen, omdat er relatief gezien niet veel zoölogen zijn. Daarnaast is het zo dat de meeste zoölogen beschikken over een universitaire studie, wat de kans op werk aanzienlijk zal vergroten. De doorgroeimogelijkheden van een zoöloog moeten gezien worden in het verkrijgen van een baan met meer verantwoordelijkheden zoals in een leidinggevende functie. Daarnaast is het als zoöloog mogelijk om les te geven. Ook het promoveren als wetenschapper behoort tot de mogelijkheden.

Arbeidsvoorwaarden en salaris zoöloog

Er zijn geen specifieke arbeidsvoorwaarden aan te geven voor het beroep zoöloog omdat je voor verschillende bedrijven, instellingen en overheden werkzaam kan zijn als zoöloog. Een zoöloog zal doorgaans een salaris verdienen tussen de 3000 en 5000 euro bruto per maand afhankelijk van leeftijd, opleidingen en verantwoordelijkheden.

Eigen bedrijf starten als Zooloog

Als startende zzp'er is het, na de inschrijving bij de Kamer van Koophandel (KvK), ook belangrijk om na te denken over de juiste verzekeringen. Afhankelijk van het type bedrijf en werkzaamheden kunnen verschillende belangrijke verzekeringen relevant zijn als Zooloog, waaronder:

Boekhoudprogramma vergelijken Zooloog

Gebruik een online boekhoudprogramma voor uw adminstratie. Mijnzzp.nl helpt u als Zooloog bij het maken van een keuze uit de verschillende programma's.

Klik hier om boekhoudsoftware te vergelijken voor een Zooloog.

Mijnzzp.nl