Opleiding tot Zooloog

Informatie over opleidingen op Mijnzzp.nl

Team Mijnzzp
NiveauBiologie (Wo)
VooropleidingHbo of Vwo

Opleiding Biologie (Wo)

De universitaire bacheloropleiding biologie kent vanaf het eerste leerjaar een brede basis, waarbinnen je bekend gemaakt zal worden met vakken als celbiologie, genetica, fysiologie, statistiek, biologie van planten, ecofysiologie en organismen in het milieu. Het tweede leerjaar binnen deze opleiding kent een verdere verbreding van de leerstof en herhaling van de leerstof vanuit het eerste leerjaar. Vanaf het derde leerjaar zal er een specialisatie gekozen moeten worden binnen de opleiding zoals Conservation Biology, Ecogenomics, Marine Biology of Paleo-Ecology. De gekozen specialisatie moet gezien worden als een belangrijke voorbereiding op de mogelijke masteropleiding. Binnen deze opleiding is het vanaf het derde leerjaar gebruikelijk dat deze in het Engels gegeven zal worden. De bacheloropleiding rond je af door een bachelorproject uit te voeren, die ongeveer drie maanden in beslag zal nemen. Denk hierbij het aan het schrijven van een wetenschappelijk verslag.

Opleidingsduur en niveau Biologie (Wo)

De wetenschappelijke bacheloropleiding biologie zal over het algemeen drie jaar in beslag nemen, waarna nog een masteropleiding doorlopen kan worden die nog eens twee jaar in beslag zal nemen. De totale opleidingsduur zal dus ongeveer vijf jaar bedragen voor deze studie. De wetenschappelijke opleiding biologie is overigens een zware opleiding te noemen, die veel doorzettingsvermogen en zelfstandigheid zal vragen van studenten.

Vervolgopleidingen Biologie (Wo)

De masteropleiding kan gezien worden als de vervolgopleiding na de bacheloropleiding biologie. Een andere mogelijkheid is het promoveren na de studie.

Vooropleiding Biologie (Wo)

Om toegelaten te kunnen worden tot de wetenschappelijke bacheloropleiding biologie zal je over een vwo-diploma moeten beschikken met het profiel Natuur & gezondheid, met het verplichte vak natuurkunde, of het profiel natuur & techniek, met het vak biologie. Ook met een Hbo-diploma of Hbo-propedeuse is het mogelijk om toegelaten te worden, mits je over de volgende vakken beschikt op vwo-niveau: Biologie, Engels, Natuurkunde, Scheikunde en Wiskunde A of B.

Mijnzzp.nl